anorako

Sporta, vent- k pluv-imuna jako kun kapuĉo.