andreo


[ botanik o] G. (Andreaea el andreacoj) de musk oj, kies kapsulo dehiskas per 4 (aŭ pli ol 4) laŭlongaj fendoj; ĉ. 115 sp-oj precipe el la mildaj k mezvarmaj regionoj.

Eble rilatitaj: