amelanĉo

[ botaniko] G. (Amelanchier el rozacoj) de 33 sp-oj de N-hemisferaj arboj k arbustoj, kelkaj kultivataj por ornamo k unu (A. lamarckii el NE Ameriko) por manĝeblaj fruktoj.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:Rilatitaj vortoj:Eble rilatitaj: