aleŭrodo

[ zoologio] G. (Aleyrodes, SIN. Aleurodes) de insektoj el la ordo de hemipteroj, parazitantaj sur vaskulplantoj.
aleŭrodedoj
Fam. (Aleyrodidae) de insektoj el la ordo de hemipteroj, subordo de sternorinkoj, kies inoj k virseksuloj havas 4 membranecajn flugilojn; ili parazitas sur vaskulplantoj k grave damaĝas kultivatajn plantojn precipe en tropikaj regionoj k forcejoj.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:Rilatitaj vortoj:Eble rilatitaj: