aŭtonoma

Politike aŭ ekonomie sen·dependa, memstara rilate al la tutaĵo, al kiu ĝi apartenas: aŭtonoma regiono, teritorio; aŭtonoma administrado de fako en fabriko; havi aŭtonoman buĝeton; (f)
[anatomio] aŭtonoma nerva sistemo (Vd sistemo).
 • aŭtonomeco
 • (ss) Rajto fari siajn proprajn leĝojn k decidojn: politika, ekonomia aŭtonomeco; financa aŭtonomeco de publika servo.
 • (vs) Eblo funkcii memstare.
 • aŭtonomia
  Havanta aŭtonomion: la plena aŭtonomia vivo de nia lingvo, kun ĝia absolute propra, ne pruntita k ne imitita spirito, ĉiam pli k pli fortikiĝas (Z).
 • aŭtonomio (Z)
 • Stato de sistemo, kiu evoluas memstare, sen influo de aliaj sistemoj: ju pli kompleksa fariĝas la civilizo, des pli klare ĉiu el la artoj akiras sian aŭtonomion.
 • [teknikoj] (pp motorveturilo) Distanco aŭ daŭro, dum kiu ĝi povas moviĝi sen reprovizado de karburaĵo: aviadilo kun fluga aŭtonomo de kvar horoj.

 • RIM. Estas konsilinde uzi 'aŭtonomeco', 'aŭtonomeca' anst. 'aŭtonomio', 'aŭtonomia'.
 • aŭtonomisto
  Partiano de la aŭtonomeco de sia lando, provinco aŭ komunumo.
 • aŭtonomismo
  Movado celanta al aŭtonomeca statuso de iu teritorio.
 • flugaŭtonomeco
  Povdistanco.
  federacix , memstarx ,

  Eble rilatitaj: