aŭskulti

 • Peni aŭdi; atente uzi sian aŭdan senson: kiu bone aŭskultas, bone lernas; kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas (Z); ne aŭskultinte, ne kondamnu (Z); aŭskulti al ies voĉo (peni ĝin ekkapti); aŭskulti sub la pordo, trans la muro (Z); aŭskulti kiel ĥinan predikon (Z) (ne volante kompreni).
 • (f) Konformigi sian agadon al ies peto, konsilo ks: ili vokis al la Eternulo k li ilin aŭskultis (X); li ne volis aŭskulti miajn konsilojn; sed al kiu aŭskultis tiuj frenezaj?
  elaŭdi.
 • aŭskult (ad)o
 • Ago de tiu, kiu aŭskultas: unu minuto da aŭskultado sufiĉas (Z); esti ĉe la aŭskultado de radiostacio.
 • [juro] Speciala kunsido de komisiono, tribunalo ks por aŭskulti la diversajn opiniojn pri iu temo.
 • aŭskultanto
  Tiu, kiu aŭskultas prelegon, radioelsendon ks: [telekomunikoj] kurtonda aŭskultanto (persono, kiu regule aŭskultas radiostaciojn en kurtaj ondoj).
 • aŭskultantaro
  Aro de aŭskultantoj: li entuziasmigis sian aŭskultantaron.
 • aŭskultilo
 • Aŭdilo.
 • Stetoskopo.
 • aŭskultiloj
  Aparato, portata surkape k ebliganta aŭdi mesaĝojn, tradukojn, muzikon kc.
 • aŭskultumi
  [medicino] Klinike esplori la internajn bruojn de la organismo aŭ per almeto de la orelo aŭ per uzo de stetoskopo: aŭskultumi pulmojn, koron (brustaŭskulti); aŭskultumi kranian aneŭrismon, artikon.
 • elaŭskulti
  ĝisfine aŭskulti.
 • subaŭskulti
 • Kaŝe aŭskulti.
 • Per speciala instalaĵo aŭskulti privatajn telefonaĵojn de iu persono: lia lineo estas subaŭskultata de la polico.
 • kapaŭskultiloj
  Aŭskultiloj.
  aŭskulti
  aŭdi konsentx , orelx , parolx , prezentx , voĉx ,

  Eble rilatitaj:

  -ar, atentx, demandx, dirx, esplorx, fonetikx, ĝentilx, kapablx, komprenx, laŭtx, obex,