aŭrikulario

[botaniko] G. (Auricularia el aŭrikulariacoj) de glathimeniaj fungoj, kies pli-malpli gelateneca bazidiujo fiksiĝas al la substrato per mallarĝa bazo k al apekso grade larĝiĝas, tiel aspektanta kiel homa orelo; 10 sp-oj tre disvastiĝintaj. SIN. orelfungo.

Eble rilatitaj: