aŭdi

 • Percepti sonojn: teraj vertebruloj aŭdas per oreloj, fiŝoj k senvertebruloj per aliaj organoj; aŭdi bone, malbone; mi estas kiel surdulo k ne aŭdas (X); orelojn ili (la idoloj) havas, sed ne aŭdas (X).
 • Percepti per la oreloj ion, kion la menso analizas, rekonas ks: aŭdi pafon (Z), ektondron, ĝemon (B); sed mi aŭdas iun: ĉu ĝi ne estas mia edzino? (Z); ŝi aŭdis la nomojn de siaj karaj k parencoj en akompano de tiu beno, kiun oni uzas por mortintoj (Z); tamen mi aŭdis en Holando kantadon ankoraŭ multe pli bonan (Z); ĉu vi aŭdas la birdojn kanti?; ĉu oni jam aŭdis ion tian?; bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj (Z); viro, kies sola nomo, aŭdata plezure de malriĉuloj, la tiranojn paliĝas (Z).
 • Atenti, rimarki ion diritan: aŭdi predikon, operon, meson; aŭdu, mi promesas al vi, ke [...] (Z); vi aŭdis, kiel ŝi nin traktas? (Z); ne aŭdu vian sklavon malbenanta vin! (X).
  aŭskulti.
 • Sciiĝi per onidiro: mi kore ekĝojis, kiam mi aŭdis (Z) (pri la edziĝo); mi, kiu rakontas la historion, aŭdis ĝin de la paseroj (Z); oni aŭdas belajn aferojn pri vi!; mi neniam antaŭe aŭdis pri ĝi (Z); mi aŭdis pri vi, ke la spirito de la dioj estas en vi (X); li aŭdis ĉion, kiel agas liaj filoj, k ke ili kuŝas kun la virinoj (X); (f) mi nenion aŭdis de li (ne ricevis leteron de li).
 • [Biblio] Elaŭdi.
 • aŭdo
  Sonpercepto: unu vido pli taŭgas, ol dek aŭdoj (Z).
 • aŭda
  Rilata al aŭdado: la aŭda sento, organo; aŭda tubo; aŭdaj ostetoj.
 • aŭdado
  La senso, per kiu ni perceptas sonojn: se la tuta korpo estus okulo, kie estus la aŭdado? (N); la kvin sentoj estas la aŭdado, [...] (Z); lia aŭdado estas iom difekta. SIN. aŭdsenso.
 • aŭdanto
  Tiu, kiu aŭdas: tiel li parolis k la aŭdantoj miris; parolanto semas, aŭdanto rikoltas (Z).
 • aŭdebla
  Perceptebla per la aŭdsenso: la tonoj fariĝis neaŭdeblaj pro la vento (Z); laŭte kaj bone aŭdeble li anoncis [...] (Z).
 • aŭdigi
  Fari, ke io estu aŭdata: li ne povis aŭdigi sian voĉon pro la tumulto; nun la viva najtingalo devas ion aŭdigi (Z); la tondro aŭdigadis brue frapon post frapo (Z).
 • aŭdilo
  Aparato, transformanta la elektran kurenton en sonondojn, aŭdeblajn nur kontakte kun (aŭ tute proksime al) la orelo: kapaŭdilo. SIN. aŭskultilo 1.
  aŭdparolilo; laŭtparolilo.
 • disaŭdigi
  Per senfadena telefonio aŭdigi novaĵojn, muzikon ks al la uzantoj de radioricevilo: disaŭdigi teatraĵon, la ceremoniojn de la kronado; regula disaŭdigado de radio-programoj; la malfermo de la E-a kongreso estos disaŭdigata de la nacia sendostacio.
 • elaŭdi
  Atenti ies peton k ĝin plenumi: k Dio elaŭdis ŝin k malŝlosis ŝian uteron (X).
 • misaŭdi
  Erare aŭdi ion, kio ne estis dirita: li misaŭdis mian respondon k kredis sin insultita.
 • neaŭdita
  Ankoraŭ ne aŭdita, ĉar eksterordinara.
 • (ne)aŭdebla
  Tia, ke ĝin oni (ne) povas aŭdi.
 • aŭdometro
  [medicino] Aparato por mezuri la aŭdan akrecon.
 • aŭdparolilo
  Vd paroli.
 • aŭdovida
  (pp pedagogia procedo) Tia, ke ĝi kombinas aŭdajn k vidajn rimedojn.

  Esprimoj

  Havi muzikan orelon.
  Krii per la tuta gorĝo.
  Streĉi la orelon.
  Surda kiel puto.
  Surda kiel trunko.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  (ne)aŭdebla, aŭda, aŭda tubo, aŭdado, aŭdanto, aŭde, aŭdebla, aŭdfrekvenco, aŭdi, aŭdigi, aŭdilo, aŭdkapablo aŭdo, aŭdometro, aŭdovida, aŭdparolilo, aŭdsenso, disaŭdigi, elaŭdi, misaŭdi, neaŭdita

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  esti sonsenta
  laŭta
  obtuza
  senvoĉa
  surda
  diri senpere
  diskrete
  laŭdire
  laŭfame
  percepti klare
  buŝe
  malbone aŭdi

  apartigi
  atenti pri
  aŭskulti
  aŭskultprovi
  aŭskultumi
  bruegi
  brui
  distingi
  ekzameni
  esplori
  fakuli
  flustri
  grinci
  kapabli
  klaki
  knari
  kompreni
  konsenti
  kraki
  lerti
  malkonfuzigi
  obei
  oreldiri
  paroli
  prezentprovi
  priatenti
  sekreti
  sensi
  silenti
  soni
  sonori
  subaŭskulti
  tinti
  ŝajnignori
  akrigi la orelon
  klini la orelon
  tranĉi la orelojn

  akra orelo
  akustika korneto
  alarmilo
  aŭditorio
  aŭskultantaro
  dialogo
  eĥo
  fajfilego
  fonetiko
  fonografo
  gramofono
  megafono
  mikrofono
  muĝilo
  nuanco
  obtuza bruo
  orelkonko
  orelo
  percepto
  prezentprovo
  sireno
  sordino
  telefono
  voĉtubo

  Ankaŭ vidu:

  paroli.

  Eble rilatitaj:

  agnozix, -ant, bildx, blekx, demandx, tranĉx,