aĉeti


(tr)

 1. Akiri kiel propraĵon per pago de mono: aĉeti ion de iu, disde iu; la kampo k kaverno [...] aĉetitaj de el la filoj de ĥet (X); aĉeti teon por unu franko (Z); David aĉetis [...] bovojn pro 50 sikloj (X); aĉeti birdojn kontraŭ kelkaj spesdekoj; ĉiujn ĉi bienojn li aĉetis per la heredaĵo de sia patro; (abs) aĉeti firme, kontante, kredite; marĉando aĉeti ne devigas (Z).
 1. Akiri per mono la uzon de io, la ĝuon de iu: aĉeti saĝon (X), amon (Z); alia vidas en mi nur nemalbelan virinon, kiun oni povas aĉeti (Z).
 1. Subaĉeti: la E-istaro nun estas tro granda, por ke kelkaj subaĉetitaj personoj povu multe fari (Z).

 • *subaĉeti
  Delogi per mondonaco kaŝita: li subaĉetis la ĉambristinon, ke ŝi lasu la pordon neŝlosita; nu, en formo de hundidoj aŭ de io alia, ĝi iam estas subaĉetoj! (Z); subaĉetebla atestanto. [VIDU] ŝmiri.
  vendi 4.
 • aĉeto
  Unuopa ago de tiu, kiu aĉetas: dum ŝi faris siajn aĉetojn (Z) (en butiko); mi ne povas permesi al mi la aĉeton de tiu luksaĵo.
 • aĉetado
  La komerca agado de tiu, kiu regule aĉetas: grupo da laboristoj por komuna aĉetado.
 • aĉetanto
  Tiu, kiu aĉetas: ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo (Z); konstanta aĉetanto (regula kliento).
 • aĉetebla
  Povanta esti aĉetita: aĉetebla domo; aĉetebla juĝisto.
 • aĉetejo
  Vendejo.
 • aĉetisto
  Tiu, kiu profesie aĉetadas por iu firmo.
 • elaĉeti (tr)
  1. Pagi, por liberigi iun el kaptiteco: ĉe la Romanoj la sklavoj povis sin elaĉeti; ni elaĉetis niajn fratojn, kiuj estis venditaj al la nacioj (X); (f) senpage vi estis vendita, k ne per arĝento vi estos elaĉetita (X); la elaĉetitoj de la Eternulo revenos (X).
  1. Liberigi el peka stato: Kristo elaĉetis nin el la malbeno de la Leĝo (N); la Elaĉetinto ( Savinto).
 • elaĉeto
  Ago de tiu, kiu elaĉetas, k ofero tiucele farita: frato ne donos elaĉeton por li (X); (f) la Filo de homo venis [...] por doni sian vivon kiel elaĉeton por multaj (N); nekredebla estis la elaĉeta mono, kiu estis postulata (Z).
 • foraĉeti
  Akapari.

 • Esprimoj

  Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo
  Marĉand(ad)o aĉeti ne devigas
  Mi ne povas permesi al mi la aĉeton de tiuj luksaĵoj (kiuj) ĉiam atingas altan prezon
  Revalorigi la aĉetpovon de la laboristoj
  Riĉa amatoro aĉetis ĉiujn liajn pentraĵojn
  aĉeti per sinsekvaj pagoj
  borso : kunvenejo de komercistoj, kiuj vendas kaj aĉetas varojn ne tiuloke estantajn aŭ akciojn, je prezo (kurzo) laŭ la proponoj pri vendo kaj aĉeto
  kliento : iu, kiu kutime por certaj servoj venas al la sama profesiulo (kliento debadvokato, kuracisto); iu, kiu kutime certajn aferojn aĉetas de la sama vendisto (kliento de vendejo);

  Kelkaj kunmetaĵoj

  aĉetado, aĉetanto, aĉetebla, aĉetejo, aĉeti, aĉetisto, aĉeto, aĉetpovo, aĉetĉareto, elaĉeti, elaĉeto, foraĉeti, nesubaĉetebla, subaĉetita, retroaĉeto, subaĉeti

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  multekosta
  nedelogebla
  nekoruptebla
  ĉipa

  abunde
  detale
  grandkvante
  kontante
  kredite
  podetale
  pogrande

  aboni
  adjudiki
  akapari
  akiri
  aŭkcii
  cedi
  delogi
  komerci : aĉeti kaj vendi (por havi profiton)
  korupti : per mono, donacoj, promesoj, akiri ies favoron; subaĉeti; morale malbonigi, difekti; (morale) falsi
  kosti : kiom da mono necesas por fari aŭ ekhavi (aĉeti, produkti, venigi) ion; kiom da peno necesas por atingi ion
  liveri : havigi aĉetitan objekton al la aĉetinto; alporti menditaĵon, poŝtaĵon
  marĉandi
  pagi
  peri : transdoni; havigi ion al iu per siaj klopodoj; fari ion (aĉeti, vendi, kontrakti) ne por si mem, sed por iu alia (je ties respondeco, risko kaj kostoj)
  rabi
  reklami : laŭde anonci al la publiko la bonecon de iu/io, la aĉetindecon de io
  vendi
  ŝmiri ies manon

  avantaĝo
  aĉeti : havigi al si per mono
  aŭtoĉaro
  bagaĝoĉaro
  borsooperacio
  butiko
  elspezo
  firmo
  fripona atestanto
  furaĝoĉaro
  infanĉareto
  kapitalo
  kliento
  konsumanto
  kurzo : prezo ne firma, sed dependa de aĉetemo kaj vendemo
  luksaĵo
  mendo
  mono
  monopolo
  negoco
  oferto
  pagdato
  prezo
  propono
  propraĵo
  rabato : malpliigo de prezo (pro aĉetkvanto, antaŭpago, bona klienteco, amikeco, difekto de la varo.)
  servato
  servoĉareto
  vendejo
  ĉarego
  ĉareto
  ĉarumo
  ĝuo

  Ankaŭ vidu:

  akiri. donaci. financo. komerci. magazeno. merkato. mono. pagi.. prezo.

  Eble rilatitaj:

  akcizx, bazarx, biletx, brokantx, importx, monunux, riĉx, sakx,