ŝvebi

ŝveb/i (ntr) (3)

 1. [ZOOLOGIO] Resti kvazaŭ pendanta en la aero, kun etenditaj, ne moviĝantaj flugiloj: la nizo longe ŝvebis; (f) la spirito de Dio ŝvebis super la akvo (X).
 1. [AVIADO] Flugi ĉirkaŭe malrapide, ĉe proks. la sama nivelo, super la sama loko: la aviadilo ŝvebis super la aerodromo, atendante la alteriĝan permeson.
  glisi.
 1. (io konkreta) Resti pendanta en aero, preskaŭ ne ŝanĝante la lokon: super la marĉejo ŝvebas densa nebulo (Z); grizaj nuboj ŝvebis super la vintra pejzaĝo; la ĉielo, tiu ŝvebanta senbrua oceano (Z); mantelo el nigra veluro ŝvebas super la ĉevalo (Z); (analoge) la peza ŝtono fariĝis ŝvebanta, dancanta, aere malpeza junulino (Z); belaj knabinoj, graciaj kaj flugetantaj, ŝvebis dancante tien kaj reen (Z).
  flirti.
 1. [FIZIKO] [KEMIO] Resti en akvo, nek supriĝante nek malsupriĝante: korpo povas flosi, ŝvebi aŭ sinki laŭ sia specifa pezo; eroj de solido pli-malpli longtempe ŝvebas en likvo post agitado.
 1. (pri io, rigardata kiel nemateria) Daŭre restadi, preskaŭ senŝanĝe, en loko, en imago ks: ŝvebas en la aero ebriiga odoro de siringoj; kanzonoj ŝvebis tra la silenta arbaro; tiu vizaĝo en la rememoro ankoraŭ ŝvebas antaŭ mia animo (Z); ideo, kiu ŝvebas en la aero; tio (sento), kio jam ŝvebis al ili sur la lango (Z).
 1. (f) Restadi necerta, nedecidita: dum du tagoj li ŝvebis inter vivo kaj morto; la proceso ankoraŭ ŝvebas; ni vivas en la streĉo de l' necerto, super ni ŝvebas la hazardo; strangaj famoj ŝvebas en la internacia atmosfero.
  flosi, naĝi.
 • ŝveb (ad)o
  Ag(ad)o de iu, io ŝvebanta: la ŝvebado de glisilo, de nebuleto; la animo de Hamleto ŝajnas en konstanta ŝvebado inter la dubo kaj la decido.
 • ŝvebo
  [BELETRO] Poezia licenco, per kiu la ritmo provizore forŝoviĝas kaj anst. jambo aŭ trokeo oni ricevas pirikon.
 • ŝvebaĵo
  [KEMIO] Suspensio 2.
 • ŝvebigi
  Suspensiigi.
 • ŝvebero
  Suspensiero.
 • alŝvebi
  Alproksimiĝante, ŝvebi: la figuro alŝvebis tute proksime al ŝi (Z).
 • ĉirkaŭŝvebi (tr)
  ĉirkaŭirante, ŝvebi: aro da birdoj ĉirkaŭŝvebis la malnovan turon; (f) revoj de l' pasintaj tempoj min ĉirkaŭŝvebas; super ili eksonis la nevidebla sankta sonorilo, ĉirkaŭŝvebata de sanktaj spiritoj (Z).
 • enŝvebi
  Eniri, ŝvebante: ĉiuj sonĝoj denove enŝvebis (Z).
 • preterŝvebi, traŝvebi
  Preterpasi, trapasi, ŝvebante: en la ĝardeno preterŝvebis juna knabino (Z); traŝvebis antaŭ ŝi aperaĵo (Z).

  ŝvebi


  Iel rilatitaj:

  balancx nebulx