ŝnuro

*ŝnur/o

 1. Kunaĵo el kuntorditaj samlongaj fadenoj, uzata por ligi, tiri, kudri k.a.: gudra, peĉa ŝnuro; ŝi serĉis ŝnuron, por kunligi la librojn; la pastro, ligita per ŝnuroj je la manoj kaj piedoj (Z); en dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu (Z); sur ŝnuro pendantaj fiŝoj (Z); ĝi bojis kaj saltis, li devis streĉi la ŝnuron (Z); la pupo fariĝis kvazaŭ vivanta homo, oni tute ne bezonis plu tiri la ŝnuron (Z); ŝnuro de sonorilo; (f) estas li, kiu tiras la ŝnurojn (estas la vera reganto, agitanto); la ŝnuroj de lia peko lin tenos (X); tordi ŝnurojn el sablo (Z) (vane peni).
 1. [MATEMATIKO] La streko inter du punktoj de arko.
 1. [AVIADO] Rekta linio, kuniganta la du ekstremojn de aloprofilo de aviadilo.
 • umbilika ŝnuro
  [ANATOMIO] Umbilika funiklo.
 • ŝnuri (tr)
  Ligi per ŝnuro: ŝnuri paketon; ŝnuri ies piedojn (K).
  laĉi.
 • ŝnurado
  Ago de tiu, kiu ŝnuras.
 • ŝnuraro
  Tuto de la ŝnuroj de boato, ŝipo.
  rigilaro.
 • ŝnurego
  Forta, dika ŝnuro, kun diametro de pli ol 4 mm, servanta por streĉi maston, pendigi ŝarĝon, tiri veturilon, treni barĝon ks: kanaba, ŝtala ŝnurego; multe da batoj per ŝnurego li devis sperti (Z).
  kablo.
 • ŝnurero
  ĉiu el la fadenoj, kiuj konsistigas ŝnuron: la ŝnureroj estas tiel same longaj, kiel la ŝnuro mem, dum la fibroj de fadeno estas malpli longaj, ol la fadeno mem.
 • ŝnureto
  Malforta ŝnuro, kun malpli ol tri ŝnureroj, servanta por ligi malpezajn paketojn.
  lineo.
 • ŝnuristo
  Homo, kiu faras ŝnurojn.
 • ŝnurumi (tr)
  1. Torde kunigi plurajn fadenojn, por fari ŝnuron.
  1. [ELEKTRO] Torde kunigi du aŭ plurajn izolitajn dratojn, laŭ ŝnuro, por fari kablokernon, ŝirmitan kontraŭ indukto.
 • ŝnurumo
  Maniero, kiel oni ŝnurumas: para, kvarobla, stela ŝnurumo de telekomunikaj kabloj.
 • kunŝnuri
  [SPORTO] Ligi per ŝnurego unu al alia la anojn de alpisma ekspedicio.
 • senŝnurigi
  Demeti la ŝnurojn for de iu aŭ io.
 • brulŝnuro
  Meĉo 2.
 • kaptoŝnuro (Z)
  Lazo.
 • ligŝnuro
  Mallonga ŝnuro, servanta por ligi boaton al paliso, ŝipo ks.
 • piedŝnuro
  [ŜIPOJ] Unu el la ŝnuroj, fiksitaj sub jardoj kaj busprito kaj -ŝtupoj sur la transversaj stajoj, kaj servantaj por faciligi grimpadon.
 • rektoŝnuro (Z)
  ŝnuro, servanta por liniigi, rektigi: aleo desegnita per la rektoŝnuro; lia mano dividis por ili laŭ rektoŝnuro (X); (f) la Eternulo etendos super ĝi (Edomo) rektoŝnuron de ruinigo (X).
 • saltoŝnuro
  Malpeza ŝnuro, kun manteniloj, uzata de infanoj, dancistoj ks, por salti.
 • savŝnuro
  ŝnuro, fiksita por helpi preterirantojn, kiuj alie eble falus pro balanciĝo de ŝipo aŭ boato.
 • sekigŝnuro
  ŝnuro, kiun oni pendigas horizontale, por fiksi ĉe ĝi sekigotan tolaĵon.
 • stirŝnuroj
  ŝnuroj, per kiuj oni movas mane la rudron de boato, kanoto ks.

  ŝnuro


  aleo desegnata laŭ rektoŝnuro.Havi du ŝnurojn al sia arko (plurajn rimedojn por sukcesi).Ĵeti ŝnuron al dronanto.Kondamni iun je morto per ŝnuro, pendingo.
  akuta kordo.buleno.dika kanaba fadeno.droso.fadeno.Feto: korio (ĥorio), amnio, alantoido, placento, umbilikaŝnuro.Fokeno.Foko.fiŝfadeno.galono.gerleno.harbando.haŭsero.hisi (per ŝnuro).hisilo.hokfadeno.hokŝnuro.kablo.kablotrajno.kablotramo.kanabo : alta herbo kun dise manformaj folioj (Cannabis), kultivata porfibroj (por ŝtofoj kaj ŝnuroj) (el la tigoj), aŭ por medicinaĵoj kajpsiko-stimulaĵoj (el folioj kaj floroj).kondukĉeno.kondukrimeno.kondukŝnuro.kordo.kordono, ŝnuro, sanitara kordono.laĉo.ligi : igi kunaj; maldisigi; fiksi per ŝnuro.mastroŝnuro.peĉfadeno.pendi : esti fiksita supre, sed krome ne; esti fiksita vertikale;pendigi: fiksi tiel; pendumi: ekzekuti kondamniton, pendigante lin perŝnuro ĉirkaŭ la kolo.postaĵrimeno.punŝnuo.raliko.rektoŝnuro.reto.Sekig-ŝnuro.sekurŝnuro.skurĝo.stajo.ŝnurdancisto.ŝnuro : kuntorditaj fadenoj, uzataj por ligi, tiri, fari pakojn.;ŝnuri: ligi per ŝnuro.ŝnuroringo.ŝufadeno.takelo.tirilo, tirpeco.umbilika ŝnuro.vipo.vostrimeno.
  dancisto. fadeno. ligi. limo. linio. matematiko. pendi. puni. salti.

  Iel rilatitaj:

  akrobatx arkx bastx bitx bobenx brajlx brasx bulenx dancistx ekvilibrx fadenx kordx laborx ligx limx linix matematikx materialx pendx punx sakx saltx vestx ĝardenx