ŝipo

*ŝip/o


Akvoveturilo de relative grandaj dimensioj: la ŝipo staris sur ankro ĉe tiu bordo (Z); granda ŝipo bezonas profundon (Z) (pf); kiam la ŝipo ekvelis; la ŝipo estis alproksimiĝanta (Z); la ŝipo kuris super la ondoj (Z); la ŝipo kuŝiĝis sur flanko (Z); ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj (Z); granda ŝipo rompiĝis sur la lasta rifo (Z); la ŝipo iris al la fundo kun siaj homoj kaj musoj (Z); ĝemela ŝipo (tute simila al alia); hospitala, savada, trejna ŝipo; transporta, surteriga ŝipo.
barĝo, barko, boato, floso, jaĥto, kanoto, kanuo, pramo [VIDU] pobo, pruo, kareno, kilo, masto, mino, ŝelo, velo [VIDU] ŝipbeko, ŝipekipisto, ŝiprompi, ŝipservi.
 • ŝipa
  Rilata al ŝipo: la ŝipa deĵoro, taglibro.
 • ŝipe
  Per ŝipo (j): ŝipe transporti.
 • ŝipi
  1. (ntr) Veturi per ŝipo: li ŝipas tie supre (Z).
  1. (tr) Transporti per ŝipo: ŝipadi brullignon (Z).
   veli.
 • *ŝipano
  Homo, servanta sur ŝipo: la ŝipanoj devas obei la ŝipestron (Z); la ŝipanoj dancis sur la ferdeko (Z); hamako de ŝipano.
 • ŝipanaro
  Tuto de la ŝipanoj sur unu ŝipo: la ŝipo iris al la fundo, la ŝipanaro dronis (Z).
 • ŝiparo
  Aro da ŝipoj, kolektiĝintaj por kune veturi.
  konvojo.
 • *ŝipestro
  Estro de ŝipo.
  kapitano, admiralo.
 • ŝipeto
  Boato.
 • ŝipisto
  Tiu, kies metio estas navigadi: la ŝipservisto sidadis ĉe la direktilo, dum la ŝipisto drinkis (Z).
 • elŝipejo
  Loko aranĝita por faciligi la surteriĝon de la ŝipveturantoj.
  kajo, plaĝo, varfo.
 • elŝipiĝi
  Eliri el ŝipo sur la teron: ĵus elŝipiĝs la vikingo kun ĉiuj militistoj (Z).
 • enŝipiĝi
  Iri sur ŝipon, por forveturi: oni enŝipiĝos nur morgaŭ matene.
 • perŝipi (tr)
  Transporti per ŝipo: perŝipi grenon el Usono al Hindujo.
 • surŝipe
  Sur la ŝipo: dum la ekskurso ni manĝadis en la urboj, sed dormis surŝipe.
 • transŝipiĝi
  Transiri per ŝipo: ni transŝipiĝis trans la lagon al Parnaso (Z).
 • aerŝipo
  Direktebla aerostato: la aerŝipo flugas super la landon (Z).
 • aviadilŝipo
  ŝipo, konstruita por portado, forflugado kaj surferdekiĝo de aviadiloj.
 • barĝoŝipo
  ŝipo, ekipita por la transporto de barĝoj.
 • balenŝipo
  ŝipo, speciale ekipita por la kaptado kaj ekspluatado de la balenoj.
 • batalŝipo
  La plej potenca, plej kirasita speco de militŝipo.
  krozoŝipo.
 • bordoŝipo
  ŝipo, kutime vojaĝanta proksime de la marbordo [VIDU] trampo.
 • cisternoŝipo
  ŝipo, ekipita por la transporto de likvoj (vino, petrolo).
 • dragŝipo
  ŝipo, ekipita de dragilo servanta por elskrapi la fundon de rivero aŭ haveno per trogoj aŭ suĉilo.
 • drakŝipo
  Iama skandinava remŝipo, kun draka kapo de la pruo.
 • fantomŝipo
  Mita ŝipo, gvidata de la fantomoj de dronintoj.
 • flagŝipo
  Tiu ŝipo, kiu flirtigas la flagon de admiralo aŭ supera oficiro.
 • gasoŝipo
  ŝipo, ekipita por la transporto de likvigita gaso.
 • hospitalŝipo
  ŝipo, aranĝita por la transportado kaj flegado de malsanuloj, vunditoj ks.
 • kaperŝipo
  Privata ŝipo, provizita per armiloj por kaperadi.
 • karboŝipo, kargoŝipo
  ŝipo, ekipita por la transporto de karbo (resp. kargo).
 • komercŝipo
  ŝipo, destinita al komercado, kontraste kun militŝipo.
 • kontenerŝipo
  ŝipo, ekipita por la transporto de la konteneroj.
 • kosmoŝipo
  Speco de ŝipo, konstruita por vojaĝi tra la kosmo.
 • krozoŝipo
  ŝipo, kutime uzata por protekti, aŭ ataki komercajn ŝipojn aŭ por skoltado.
 • batalkrozoŝipo
  Krozoŝipo, armita preskaŭ tiel potence kiel batalŝipo, eble pli rapida, sed ne tiel forte kirasita.
 • helpa krozoŝipo
  Komerca ŝipo, armita kaj uzata kiel krozoŝipo.
 • kurierŝipo
  ŝipo, destinita transporti poŝtaĵojn.
 • lumŝipo
  Ankrita ŝipo kun lumturo, por signali rifojn, sablaĵojn ks.
 • navedŝipo
  [AVIADO] Plurŝtupa raketo por transporti kosmonaŭtojn el la tero ĝis artefarita satelito.
 • plezurŝipo
  ŝipo, servanta por plezurveturoj, ekskursoj ks.
  jaĥto.
 • portugala militŝipo
  Fizalio.
 • puŝŝipo
  ŝipo, aranĝita kaj uzata por puŝi barĝojn sur riveroj kaj kanaloj.
 • radŝipo
  ŝipo, movata de padelradoj ĉe ĉiu flanko de la ŝelo kaj uzata sur lagoj kaj riveroj.
 • sklavoŝipo
  [HISTORIO] ŝipo, kiu transportis Afrikajn sklavojn al Ameriko.
 • spacoŝipo
  [AVIADO] Veturilo, movata de raketoj, kaj ebliganta al homoj translokiĝi en la spaco inter la planedoj.
 • submarŝipo
  ŝipo, kiu povas veturi sur aŭ sub la marsupraĵo, plej ofte uzata kiel militŝipo.
 • transportoŝipo
  ŝipo, kiu transportas trupojn.
 • trejnoŝipo
  ŝipo, sur kiu oni lernas navigadon.
 • trenŝipo
  Malgranda potenca ŝipo, por trenadi aliajn ŝipojn, barĝojn ks.
 • trolŝipo
  ŝipo, ekipita por fiŝkaptado per trolo.
 • *vaporŝipo
  ŝipo, movata de la vaporforto, kontraste kun la malnovaj velŝipoj.
 • velŝipo
  ŝipo, movata de la vento, pere de veloj.

  ŝipo


  Esprimoj

  Alligi ŝipon al la kajo.
  Atesto pri navigebleco.
  Determini la punkton de ŝipirado.
  Eksplode pereigi ŝipon.
  Eliri el la haveno per trenado.
  En kazo de difekto de la ŝipo oni fermas la fakmurojn.
  Favora vento blovis la velojn plenaj.
  Granda ŝipo bezonas profundon.
  Hisi, malhisi la flagon.
  La bapto de la linio.
  La pruo dividis la ondojn.
  La tangado, la ruliĝado de la ŝipo ŝin naŭzis.
  La ŝipo enakviĝas tri metrojn.
  La ŝipo estis lulata de facilaj ondoj, trenante post si longan ŝaŭman postsignon.
  La ŝipo grave averiis, suferis averiojn pro la ŝtormo.
  La ŝipo kuras po 8 nodoj(n).
  La ŝipo ne plu obeas la direktilon.
  La ŝipo sinkis sub la okuloj de la konvojistoj, pereis, iris al la fundo, dronis kun homoj kaj varoj, (kun : homoj kaj musojn), apike alfundiĝis.
  La ŝipo tenis sian kurson norden.
  La ŝipo traplugis, tranĉis la maron.
  La ŝipon tuŝis benkon el roko, el sablo, grundis sur la sablaĵo, kuŝiĝis sur flanko.
  Levado de grundigita (aŭ grundinta) boato.
  Li akceptis la vizitanton ĉe la pavezpordo.
  Lulilo de lanĉota ŝipo.
  Lumturo kun intermitaj ekbriloj.
  Meti la kapuson al Nov-Jorko.
  Milda impulso de plena velaro.
  Navigado per rekta vidado, per instrumentoj.
  Pecoj de ŝiprompaĵo.
  Preni siajn birojn.
  Respondi ŝipon (per salvo, resaluto).`.
  Ripari breĉon de ŝipkorpo.
  Sipo kun plene levitaj veloj.
  Sipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.
  Starigi, kuŝigi la maston.
  Streĉi, mallevi la velojn.
  Tiu ŝipo tenas 1000 tonelojn.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  barko
  barĝo
  boato
  destrojero
  doriso
  drakŝipo
  jakto
  jaĥto
  kanoto
  kanuo
  krozŝipo
  kurierŝipo
  motorŝipo
  naftoŝipo
  pramo
  submarŝipo
  torpedŝipo
  vaporŝipo
  velŝipo
  vrako

  biri
  boardi
  brajli
  droni
  ferli
  frajti kargoŝipon, trampon
  hisi velon, flagon
  kalfatri ( stupo, sebo, gudro)
  kaperi
  kvarantenigi ŝipon
  lanĉi ŝipon
  mergi
  navigi
  naŭzi
  refi
  remi
  renversiĝi
  rigi
  tangi
  trampi
  transŝarĝi kargon
  vaĉi ( vigli, deĵori)
  veli
  , ankron
  ŝkopi
  ŝoveli la akvon

  admiralo
  kapitano
  kaŝpasaĝero
  komandanto
  krozisto
  marhundo ( , maljuna maristo)
  maristo
  pirato

  aksiometro
  ankro
  balasto
  benko
  direktilo
  fakmuro
  ferdeko
  flanko
  floslinio
  gvatnesto
  hamako
  helico
  holdo ( ŝipkelo)
  kajuto
  kilo
  kilsono
  kompaso ( nadlo)
  koridoro de ŝipo
  likimuna ŝipmuro
  loza kargo
  masto
  nazo de ŝipo
  pavezo
  pobo
  pruo
  remilo
  rudro
  rudrostango
  rufo
  septo ( ŝipmuro)
  tonelo
  trolo
  velo
  vinĉo

  Ankaŭ vidu:

  akvo, armeo, haveno, maro, militaferoj, trafiko, varo, veturi, vojaĝi

  Bildvortaro


  66-01 : misilporta destrojero de klaso Hamburgo; misilporta torpedŝipo de klaso Hamburgo
  66-02 : glatferdeka ŝipkorpo
  66-03 : pobo (steveno)
  66-04 : flagostango; flagmasto
  66-05 : ankro, senŝtoka ankro
  66-06 : ankrokapstano
  66-07 : ondorompilo
  66-08 : onda ripo
  66-09 : ĉefferdeko
  66-10 -28 : ŝipmeza kastelo; superstrukturo
  66-10 : kastelferdeko
  66-11 : savoflosoj
  66-12 : savboato; savkutro
  66-13 : savboata gruo; davito
  66-14 : komandoponto; komandejo
  66-15 : poziciindika flankolampo; flanka pozicilumo
  66-16 : anteno
  66-17 : kadra biranteno
  66-18 : trusmasto
  66-19 : antaŭa fumtubo
  66-20 : malantaŭa fumtubo
  66-21 : fumtuba ĉapo
  66-22 : malantaŭa kastelo; poba kastelo
  66-23 : haŭlo-kapstano
  66-24 : luko
  66-25 : poba flagomasto
  66-26 : pobo; kvadrata pobo
  66-27 : akvolinio; akvonivelo
  66-28 : lumĵetilo
  66-29 -37 : armilaro
  66-29 : turo por 100-milimetra kanono
  66-30 : kontraŭ-submarŝipa misilolanĉilo, kvaropa
  66-31 : dutuba kontraŭaviadila kanono 40-milimetra
  66-32 : kontraŭaviadila raketlanĉilo MM 38 en sia pafkontenero
  66-33 : elpaftubo de kontraŭ- submarŝipa torpedo
  66-34 : bombodeklivo; lanĉoramplo por akvobombo
  66-35 : gvidradaro por la armiloj
  66-36 : radaranteno
  66-37 : opt(ik)a distancomezurilo
  66-38 : destrojero de tipo Lutjenso; misilporta torpedŝipo de klaso Lutjenso [Lütjens]
  66-39 : pru-ankro
  66-40 : helicoŝirmilo; helicujo
  66-41 : trikrura masto; tripieda trusmasto
  66-42 : stangomasto
  66-43 : ventola krado; aeruma krado
  66-44 : fumforiga tubo; fumforsuĉa tubo
  66-45 : pinaso
  66-46 : anteno
  66-47 : radargvidata universala kanono 127 mm-a en pafturo
  66-48 : universala kanono 127 mm-a
  66-49 : lanĉilo por Tartar-raketoj
  66-50 : asroc-startilo; lanĉilo de raketotorpedo
  66-51 : radarantenoj por pafgvidado
  66-52 : radarejo
  66-53 : fregato de klaso "Bremen"
  66-54 : radargvidata rapidpafa kanono 65-mm-a
  66-55 : ŝip-aera misilo "Marpasero" [Sea Sparrow]
  66-56 : radar- kaj armilgvida turo
  66-57 : ŝip-ŝipa misilo "Harpuno" [Harpoon]
  66-58 : fumtubo
  66-59 : fumforsuĉilo; tuboĉapo
  66-60 : tutĉielesplora radaro; rondskana radaro
  66-61 : savokutro
  66-62 : ŝip-aeraj raketoj por proksimaj celoj
  66-63 : helikopterferdeko
  66-64 : submarinŝipo de klaso 206
  66-65 : inundebla teŭgo; antaŭa kastelo
  66-66 : premrezista ŝelo
  66-67 : turo
  66-68 : elpuŝebla aparataro
  66-69 : raketlanĉa rapidŝipo de klaso 148
  66-70 : universala kanono 76-mm-a kun turo
  66-71 : raketkontenero
  66-72 : ferdekdomo
  66-73 : kontraŭavio-kanono 40 mm-a
  66-74 : helicoŝirma listelo
  66-75 : raketlanĉa rapidŝipo de klaso 143
  66-76 : ondorompilo
  66-77 : radarejo; radarkupolo
  66-78 : torpedotubo; torpedolanĉilo
  66-79 : gasforiga truo; fumgasa truo; fumellasa truo
  66-80 : senminiga ŝipo de klaso 331
  66-81 : firmiga frotripaĵo
  66-82 : pneŭmata boato
  66-83 : davito
  66-84 : mindetekta rapidŝipo de klaso 341
  66-85 : kablovinĉo; kablotamburo
  66-86 : trenvinĉo
  66-87 : senminiga aparataro (mintond- iloj, kabloflosiloj)
  66-88 : gruo
  66-89 : surbordiga ŝipo de klaso “Barbfiŝo” [Barbe] (90, 91)
  66-90 : pruoramplo
  66-91 : poboramplo
  66-92 : bazoŝipo de klaso "Rejno" [Rhein]
  66-93 : proviza ŝipo; servoŝipo de klaso "Luneburgo" [Lüneburg]
  66-94 : mintransporta ŝipo de klaso "Saksarbaro" [Sachsenwald]
  66-95 : savada trenŝipo de klaso "Helgolando"
  66-96 : fuelcisterna ŝipo) de klaso "Ejfelo" [Eifel]
  67-01 : nuklea aviadilŝipo; nuklea aviportanto – Nimico [Nimitz] ICUN 68 (US)
  67-02 -11 : flanka sekco
  67-02 : flugferdeko
  67-03 : komandejo
  67-04 : aviolifto
  67-05 : okopa lanĉilo por kontraŭaviadilaj raketoj
  67-06 : antenmasto
  67-07 : anteno
  67-08 : radaranteno
  67-09 : blendita uragana pruo
  67-10 : ferdeka gruo
  67-11 : pobofaco
  67-12 -20 : ferdekaranĝo
  67-12 : flugferdeko; surferdekigejo
  67-13 : aviadilolifto
  67-14 : ĝemelkatapulto
  67-15 : sinkigebla flamoŝirmilo
  67-16 : bremskabloj; kaptokabloj
  67-17 : barilo; sekuriga kaptoreto
  67-18 : sekurecoreto
  67-19 : korbelferdeko
  67-20 : oktuba kontraŭ-aviadila raketlanĉilo
  67-21 : misilolanĉa krozoŝipo de klaso Kara (Rusio)
  67-22 : glatferdeka ŝipkorpo
  67-23 : ferdekdeklivo
  67-24 : kontraŭ-submarŝipa salva raketlanĉilo
  67-25 : duopa kontraŭaviadila raketlanĉilo
  67-26 : lanĉkontenero por kvar mallongdistancaj raketoj
  67-27 : flamoŝirmilo
  67-28 : komandejo
  67-29 : radaranteno
  67-30 : turo de dutuba kontraŭaviadila kanono 76-milimetra
  67-31 : radarturo
  67-32 : fumotubo
  67-33 : duopa kontraŭavia raketlanĉilo
  67-34 : kontraŭaviadila maŝinkanono
  67-35 : savboato
  67-36 : kvinopa torpedlanĉilo
  67-37 : kontraŭ-submarŝipa sesopa salva raketlanĉilo
  67-38 : helikopterhangaro
  67-39 : platformo por helikopteroj
  67-40 : eĥosondilo por detekto de submaraj ŝipoj
  67-41 : nuklea raketkrozoŝipo de klaso "Kalifornio" [California] (USA)
  67-42 : ŝipkorpo
  67-43 : antaŭa radarturo
  67-44 : malantaŭa radarturo
  67-45 : prua kastelo; teŭgo
  67-46 : albordigaj boatoj
  67-47 : anteno
  67-48 : radaranteno
  67-49 : radarkupolo
  67-50 : lanĉilo por ŝip-aeraj misiloj
  67-51 : kontraŭ-submarŝipa -torpedlanĉilo
  67-52 : kanono 127-milimetra kun turo
  67-53 : alferdekiĝejo por helikopteroj
  67-54 : kontraŭ-submarŝipa nuklea submarŝipo (55-74)
  67-55 -74 : ŝipmeza sekcio
  67-55 : premrezista ŝelo
  67-56 : helpmaŝinejo
  67-57 : centrifuga turbinopumpilo
  67-58 : vaporturbina generatoro
  67-59 : helicoŝafto
  67-60 : premlagro
  67-61 : redukta transmisiilo
  67-62 : alt- kaj malaltprema turbino
  67-63 : altprema vapordukto de sekundara cirkvito
  67-64 : kondensatoro
  67-65 : primara cirkvito
  67-66 : varmointerŝanĝilo
  67-67 : mantelo de nuklea reaktoro; reaktorkovraĵo
  67-68 : reaktorkerno
  67-69 : regelementoj
  67-70 : plumboŝirmaĵo; plumbokiraso
  67-71 : turo
  67-72 : snorkelo*; spirtubo
  67-73 : freŝaera aperturo
  67-74 : periskopo kaj aliaj elŝoveblaj instrumentoj
  67-75 : unuŝela patrola submarŝipo (kun tradicia diezela motoro)
  67-76 : premrezista ŝelo
  67-77 : inundebla teŭgo
  67-78 : fluklapo; fluvalvo
  67-79 : torpedotubo
  67-80 : prua bilĝo
  67-81 : ankro
  67-82 : ankrovinĉo
  67-83 : baterio
  67-84 : loĝlokoj kun klaplitoj; kajutoj kun klaplitoj
  67-85 : komandantejo
  67-86 : centra luko; centra holdluko
  67-87 : flagmasto
  67-88 -91 : elŝovebla aparataro
  67-88 : atakperiskopo
  67-89 : anteno
  67-90 : snorkelo*; spirtubo
  67-91 : radaranteno
  67-92 : gasoellasiloj
  67-93 : ellastubejo
  67-94 : dizelo; dizela generatoro
  67-95 : malantaŭaj horizontala kaj vertikala rudroj
  67-96 : antaŭa horizontala rudro

  373 : Velŝipo I


  373-01 -72 : rigilaro de barko
  373-01 -9 : mastoj
  373-01 : busprito kun bumbusprito
  373-02 -4 : antaŭmastaro
  373-02 : antaŭmasto
  373-03 : antaŭa topmasto
  373-04 : antaŭa brammasto
  373-05 -7 : grandmastaro
  373-05 : grandmasto
  373-06 : granda topmasto
  373-07 : granda brammasto
  373-08 -9 : postmastaro
  373-08 : postmasto
  373-09 : posta topmasto
  373-10 -19 : fiksa ŝnuraro
  373-10 : laŭlonga stajo
  373-11 : topstajo
  373-12 : bramstajo
  373-13 : reĝstajo
  373-14 : ĵibstajo
  373-15 : buspritstajo
  373-16 : vantoj*
  373-17 : topvantoj*
  373-18 : bramvantoj*
  373-19 : postvantoj*
  373-20 -31 : aŭrika velaro
  373-20 : topstajĵibo
  373-21 : mezĵibo
  373-22 : grandĵibo
  373-23 : forĵibo
  373-24 : stajvelo de grandmasto
  373-25 : stajvelo de granda topmasto
  373-26 : stajvelo de granda brammasto
  373-27 : stajvelo de postmasto
  373-28 : stajvelo de posta topmasto
  373-29 : stajvelo de posta brammasto
  373-30 : brigvelo
  373-31 : gafa topvelo
  373-32 -45 : velstangaro
  373-32 : antaŭjardo
  373-33 : antaŭa suba topvela jardo
  373-34 : antaŭa supra topvela jardo
  373-35 : antaŭa suba bramvela jardo
  373-36 : antaŭa supra bramvela jardo
  373-37 : antaŭa reĝvela jardo
  373-38 : grandjardo
  373-39 : granda suba topvela jardo
  373-40 : granda supra topvela jardo
  373-41 : granda suba bramvela jardo
  373-42 : granda supra bramvela jardo
  373-43 : granda reĝvela jardo
  373-44 : brigvela bumo aŭ brigbumo
  373-45 : brigvela gafo
  373-46 : piedportilo aŭ irŝnuro
  373-47 : jardlifto
  373-48 : bumlifto
  373-49 : gaflifto
  373-50 : antaŭtopo
  373-51 : antaŭa bramtopo
  373-52 : granda topo
  373-53 : granda bramtopo
  373-54 : posta topo
  373-55 -66 : jardovelaro
  373-55 : antaŭvelo
  373-56 : antaŭa suba topvelo
  373-57 : antaŭa supra topvelo
  373-58 : antaŭa suba bramvelo
  373-59 : antaŭa supra bramvelo
  373-60 : antaŭa reĝvelo
  373-61 : grandvelo
  373-62 : granda suba topvelo
  373-63 : granda supra topvelo
  373-64 : granda suba bramvelo
  373-65 : granda supra bramvelo
  373-66 : granda reĝvelo
  373-67 -71 : mova ŝnuraro
  373-67 : brasoj
  373-68 : ŝkotoj
  373-69 : brigvela ŝkoto
  373-70 : gafoŝnuro
  373-71 : brajlilo
  373-72 : refilo

  372 : Historiaj ŝipotipoj


  372-01 -6 : ĝermana remboato (Nydam- ŝipo) [ĉ 400 p.K.]
  372-01 : posta steveno
  372-02 : rudristo
  372-03 : remistoj
  372-04 : steveno
  372-05 : remilo
  372-06 : flankorudro
  372-07 : pirogo (kavigita trunko)
  372-08 : pagajo
  372-09 -12 : triremo (romia militŝipo)
  372-09 : rostro aŭ ramsteveno
  372-10 : kastelo
  372-11 : kaptobumo
  372-12 : tri remilvicoj
  372-13 -17 : drakoŝipo (drakokapa ŝipo, nordĝermana vikinga ŝipo)
  372-13 : rudrostango
  372-14 : markezĉevronoj kun ĉevalkapoj
  372-15 : tendo
  372-16 : drakokapa prufiguro
  372-17 : ŝildo
  372-18 -26 : kogo* (Hansa ŝipo)
  372-18 : ankrokablo
  372-19 : prukastelo aŭ antaŭkastelo
  372-20 : busprito
  372-21 : jardo kun brajlita kvadrata velo
  372-22 : urba standardo
  372-23 : pobokastelo aŭ postkastelo
  372-24 : stevena rudro
  372-25 : rondigita ŝipopostaĵo
  372-26 : bufroligno
  372-27 -43 : karavelo
  372-27 : admirala kajuto
  372-28 : poba bumo
  372-29 : postvelo (latina velo)
  372-30 : postvela jardo
  372-31 : posta masto
  372-32 : velliga ŝnuraro
  372-33 : grandvelo (kvadrata velo)
  372-34 : bonedo (kompletiga velpeco)
  372-35 : buleno
  372-36 : meza brajlilo
  372-37 : grandjardo
  372-38 : topvelo
  372-39 : topjardo
  372-40 : grandmasto
  372-41 : antaŭvelo
  372-42 : antaŭmasto
  372-43 : subbusprita velo
  372-44 -50 : galero [15-16-a jc.]
  372-44 : lanterno
  372-45 : kajuto
  372-46 : laŭlonga pasejo
  372-47 : vokto
  372-48 : galeruloj
  372-49 : teŭgo
  372-50 : kanono
  372-51 -60 : veselo (triferdeka ŝipo)
  372-51 : ĵibbumo
  372-52 : antaŭa bramvelo
  372-53 : granda bramvelo
  372-54 : posta bramvelo
  372-55 -60 : ornamita pobo
  372-55 : supra pobofaco
  372-56 : pobgalerio
  372-57 : flanka galerio
  372-58 : suba pobofaco
  372-59 : embrazuro
  372-60 : embrazurklapo

  374 : Velŝipo II


  374-01 -5 : velformoj
  374-01 : gafovelo
  374-02 : stajvelo
  374-03 : latina velo
  374-04 : lugrovelo
  374-05 : spritvelo*
  374-06 -8 : unumastuloj (unumastaj velŝipoj)
  374-06 : frisa galioto
  374-07 : flanka ŝverto* (stabiligilo)
  374-08 : kutro
  374-09 -10 : unu- kaj duonmastuloj (unu- kaj duonmastaj velŝipoj)
  374-09 : keĉo
  374-10 : jolo
  374-11 -13 : topvelskuno
  374-11 -17 : dumastuloj (dumastaj velŝipoj)
  374-11 : grandvelo
  374-12 : skunvelo
  374-13 : antaŭvelo
  374-14 -16 : skunbrigo aŭ brigskuno
  374-15 : skunmasto kun aŭrikaj veloj
  374-16 : plenrigita masto kun jardveloj
  374-17 : brigo
  374-18 -27 : trimastuloj (trimastaj velŝipoj)
  374-18 : trimasta gafskuno
  374-19 : trimasta topvelskuno
  374-20 : barkoskuno
  374-21 -23 : trimasta barko
  374-21 : antaŭmasto
  374-22 : grandmasto
  374-23 : postmasto
  374-24 -27 : plenrigita trimastulo
  374-24 : postmasto
  374-25 : postjardo
  374-26 : postvelo
  374-27 : embrazuraro
  374-28 -31 : kvarmastuloj (kvarmastaj velŝipoj)
  374-28 : kvarmasta gafvelskuno
  374-29 : kvarmasta barko
  374-30 : postmasto
  374-31 : plenrigita kvarmastulo
  374-32 -34 : kvinmasta barko
  374-32 : ĉielveloj
  374-33 : grandsmasto
  374-34 : postmasto
  374-35 -37 : evoluo de velŝipoj
  374-35 : plenrigita plenmastulo (Preŭssen) [1902]
  374-36 : klipero (Spindrift)
  374-37 : karavelo (Santa Maria) [1492]

  375 : ŝipotipoj I


  375-01 : mamuta cisternoŝipo aŭ cisternulo (ULCC, Ultra Large Crude Carrier)
  375-02 : fumtubo
  375-03 : posta signal- kaj radarmasto
  375-04 : kastelo kun ponto
  375-05 : ferdeka gruo
  375-06 : fajroestinga akvokanono
  375-07 : pasponto kun duktoj
  375-08 : prua masto
  375-09 : atompelata esplorŝipo (Otto Hahn)
  375-10 : poba superkonstruaĵo (maŝinejo)
  375-11 : kargoluko por ŝutvaro
  375-12 : ponto (komandejo)
  375-13 : pruferdeko
  375-14 : steveno
  375-15 : ekskursoŝipo
  375-16 : pseŭdofumtubo
  375-17 : rubgasa masto
  375-18 : mara savoŝipo
  375-19 : helikopterferdeko (laborferdeko)
  375-20 : savohelikoptero
  375-21 : speciala kontenerŝipo
  375-22 : ferdeka kontenerkargo
  375-23 -31 : pezkarga ŝipo
  375-24 -29 : kargoekipaĵo
  375-24 : pezkarga masto
  375-25 : pezkarga bumo
  375-26 : kargobumo
  375-27 : takelo
  375-28 : bloko
  375-29 : piedlagro
  375-30 : prupordo
  375-31 : poba kargoklapo
  375-32 : glacirompa ŝipo aŭ glacirompilo
  375-33 : turmasto
  375-34 : helikoptera hangaro
  375-35 : poba pruakceptilo por gvidataj ŝipoj
  375-36 : likvagasa cisternoŝipo aŭ cisternulo
  375-37 : globcisterno
  375-38 : videokamerao
  375-39 : gasellasa masto
  375-40 : kastelo
  375-41 : fumotubo
  375-42 : ventolilo
  375-43 : pobofaco
  375-44 : rudroplato
  375-45 : ŝiphelico
  375-46 : bulbosteveno
  375-47 : lanternoŝipo
  375-48 : lanterno
  375-49 : borinsula ŝipo
  375-50 : kompakta superkonstruaĵo
  375-51 : kargoferdeko (laborferdeko)
  375-52 : ro-ro-pramo (pramo kun proprarada en/elŝipiĝo)
  375-53 : pobopordo kun ramplo
  375-54 : veturillifto
  375-55 : plurcela kargoŝipo
  375-56 : ventol- kaj kargomasto
  375-57 : kargobumo
  375-58 : kargomasto
  375-59 : ferdeka gruo
  375-60 : pezkarga bumo
  375-61 : kargoluko
  375-62 : brutoŝipo
  375-63 : brutotransporta superkonstruaĵo
  375-64 : trinkakvujo
  375-65 : gasojlujo
  375-66 : sterkujoj
  375-67 : furaĝujoj
  375-68 : trajnopramo [kversekco]
  375-69 : fumotubo
  375-70 : rubgastuboj
  375-71 : masto
  375-72 : savboato sur darvito
  375-73 : aŭtoferdeko
  375-74 : trajnoferdeko
  375-75 : ĉefmotoroj
  375-76 -78 : kontenerŝipo
  375-77 : bumgruo
  375-78 : ŝnureskalo
  375-79 : motora fiŝista kutro
  375-80 : flankotrola ŝipo
  375-81 : pobotrola ŝipo (fiŝkapta kaj - prilabora ŝipo)
  375-82 : pobaj retpendigiloj
  375-83 : poba retglitilo
  375-84 : pilotboato
  375-85 -87 : ŝova flostrajno el internakvaj veturiloj
  375-86 : ŝovoŝipo
  375-87 : ŝovbarĝo
  375-88 : dogana krozoŝipo (simila: polica krozoŝipo)
  375-89 : laŭborda motorŝipo aŭ laŭbordulo

  376 : ŝipotipoj II


  376-01 : krozoŝipo aŭ amuzvojaĝa ŝipo (ĉi tie: Queen Mary 2)
  376-02 : biblioteko
  376-03 : leganta pasaĝero
  376-04 : legofotelo
  376-05 : ĵurnalo
  376-06 : librobretaro
  376-07 : libroj
  376-08 -22 : matenmanĝo sur ferdeko
  376-09 : pasaĝeroj (ŝipgastoj)
  376-10 : menukarto
  376-11 -21 : matenmanĝa servico
  376-11 : telero
  376-12 : tranĉilo
  376-13 : taso
  376-14 : subtaso
  376-15 : buŝtuko
  376-16 : pankorbo
  376-17 : pantuko
  376-18 : bulko
  376-19 : butero
  376-20 : tranĉpeco
  376-21 : fromaĝo
  376-22 : tablotuko
  376-23 -30 : savboato
  376-24 : savoringo
  376-25 : tirŝnuro
  376-26 : ŝnurbulo
  376-27 -30 : davito
  376-27 : homfiksa ŝnuro
  376-28 : takelo
  376-29 : bloko
  376-30 : glitŝnuro
  376-31 -38 : kapitano en deĵora uniformo
  376-32 : kepo
  376-33 : insigno
  376-34 : kordono
  376-35 : kravato
  376-36 : dubutonara jako
  376-37 : orbutonoj
  376-38 : pantalono
  376-39 : apogrelo
  376-40 : savringingo
  376-41 : ŝnurhoko
  376-42 : ekstera kajuto
  376-43 : balkono
  376-44 : balkona parapeto
  376-45 : balkona fotelo
  376-46 : sidkuseno
  376-47 : kuseno
  376-48 : balkonpordo (ŝovopordo)
  376-49 : kurteno
  376-50 : kadrita bildo kun ŝipmotivo
  376-51 : noktoŝranko
  376-52 : tirkesto de noktoŝranko
  376-53 : noktoŝranka lampo
  376-54 : lito
  376-55 : taga litkovrilo
  376-56 : tekkomputilo
  376-57 : tableto
  376-58 : florvazo
  376-59 : floroj
  376-60 : seĝo
  376-61 : pupitro
  376-62 : plafonlampo
  376-63 : elvido al la vasta maro
  376-64 : preterpasanta ŝipo
  376-65 : ferdeka naĝejo
  376-66 : markezo
  376-67 : fenestro
  376-68 : manrelo
  376-69 : naĝbaseno
  376-70 : basenrando
  376-71 : enirejo
  376-72 : plenblovebla pilko
  376-73 : ŝtuparo
  376-74 : ŝtupo
  376-75 : bankostumo
  376-76 : bankalsono
  376-77 : bazpilka ĉapo
  376-78 : koktelglaso
  376-79 : sunumiĝanta virino
  376-80 : bantuko
  376-81 : vindotuko (pareo)
  376-82 : sunumlito
  376-83 : matraco
  376-84 : ŝiprestoracio
  376-85 : restoraciaj gastoj
  376-86 : ŝirmotuko
  376-87 -91 : kuiristo
  376-88 : kuirista ĉapo
  376-89 : koltuko
  376-90 : ĉemizo
  376-91 : antaŭtuko
  376-92 : torto
  376-93 : stelŝpruciloj
  376-94 : bilardejo
  376-95 : bilardludanto
  376-96 : bilardbastono aŭ puŝbastono
  376-97 : bilardogloboj
  376-98 : bilardotablo

  377 : ŝipotipoj III


  377-01 -81 : kombinita ŝipo (kargo- kaj pasaĝerŝipo)
  377-01 : fumtubo
  377-02 : tubomarko (tubokoloroj)
  377-03 : sireno
  377-04 -11 : supra ferdeko
  377-04 : antenkondukilo
  377-05 : radiobira kadroanteno (biranteno)
  377-06 : magneta kompaso
  377-07 : morselampo
  377-08 : radaranteno
  377-09 : signalflagoj
  377-10 : flaghisilo
  377-11 : flagostajo
  377-12 -18 : pontoferdeko (ponto, komandejo)
  377-12 : radioĉambro
  377-13 : kapitana kajuto
  377-14 : navigejo
  377-15 : flanka lampo (ĉi tie: verda triborda lampo; analoge: ruĝa baborda lampo)
  377-16 : pontorando
  377-17 : pavezo
  377-18 : stirejo
  377-19 -21 : boatferdeko
  377-19 : savboato
  377-20 : davito
  377-21 : oficiraj kajutoj
  377-22 -27 : promenferdeko
  377-22 : sunumferdeko
  377-23 : naĝbaseno
  377-24 : suprenirejo (malsuprenirejo)
  377-25 : biblioteko
  377-26 : salono (babilejo)
  377-27 : promenejo
  377-28 -30 : A-ferdeko
  377-28 : duonkovrita ferdeko
  377-29 : dulita kajuto
  377-30 : luksa kajuto
  377-31 : pobflaga masto
  377-32 -47 : B-ferdeko
  377-32 : poba ferdeko
  377-33 : poba kastelo
  377-34 : ferdekdomo
  377-35 : kargomasto
  377-36 : kargobumo
  377-37 : topo
  377-38 : gvatnesto (gvatkorbo)
  377-39 : topmasto
  377-40 : antaŭa mastolampo
  377-41 : ventolkapo
  377-42 : ŝipkuirejo
  377-43 : kredenco
  377-44 : manĝejo
  377-45 : provizestra kontoro
  377-46 : unulita kajuto
  377-47 : antaŭferdeko
  377-48 : prua ferdeko
  377-49 -51 : ankrilaro
  377-49 : ankrovinĉo
  377-50 : ankroĉeno
  377-51 : ĉenstopilo
  377-52 : ankro
  377-53 : pruflaga masto
  377-54 : prua flago
  377-56 : fridejo
  377-57 : provizaĵejo
  377-58 : stevenakvo (pobakvo)
  377-59 : helicŝafta mufo
  377-60 : helica finŝafto
  377-61 : konzolo de helicŝafto
  377-62 : triala ŝiphelico
  377-63 : rudroplato
  377-64 : ŝtopskatolo
  377-65 : helicŝafto
  377-66 : ŝaftotunelo
  377-67 : premlagro
  377-68 -74 : dizelelektra ŝipmovilaro
  377-68 : elektromotorejo
  377-69 : elektromotoro
  377-70 : helpmotorejo
  377-71 : helpmotoroj
  377-72 : ĉefmotorejo
  377-73 : ĉefmotoro (dizelo)
  377-74 : generatoro
  377-75 : antaŭaj holdofakoj
  377-76 : interferdeko
  377-77 : kargo
  377-78 : akvobalastujo
  377-79 : trinkakvujo
  377-80 : gasojlujo
  377-81 : pruondo

  378 : ŝipotipoj III


  378-01 -46 : ŝipfarejo aŭ ŝipkonstruejo
  378-01 : administrejo
  378-02 : konstrukciejo
  378-03 -4 : ŝipkonstrua halo
  378-03 : ŝablondesegnejo
  378-04 : muntejo
  378-05 : ekipkajo
  378-06 : tripieda gruo
  378-07 : martelgruo
  378-08 : maŝinmuntejo
  378-09 : kaldronforĝejo
  378-10 : riparkajo
  378-11 -28 : ŝiplanĉejaj instalaĵoj
  378-11 -18 : kablogrua lanĉejo (pontogrua lanĉejo)
  378-11 : gruponto
  378-12 : grumasto
  378-13 : grukablo
  378-14 : gruĉareto
  378-15 : kverportilo, kverbalko*
  378-16 : grustirejo aŭ grustira kajuto
  378-17 : lanĉejplanko
  378-18 : skafaldo
  378-19 -21 : muntoframa ŝiplanĉejo
  378-19 : lanĉeja muntoframo
  378-20 : plafongruo
  378-21 : turnoĉareto
  378-22 : muntita kilo
  378-23 : surrela bumgruo
  378-24 : grureloj
  378-25 -28 : pontokrano
  378-26 : gruponto
  378-27 : grumasto
  378-28 : gruĉareto
  378-29 : ŝipo kun ripoj
  378-30 : konstruata ŝipo
  378-31 : seka doko
  378-32 : dokfundo
  378-33 : dokpordego (dokpontono, fermopontono)
  378-34 : pumpilejo (maŝinejo)
  378-35 : flosdoko
  378-36 : dokogruo
  378-37 : bufropaliso
  378-38 : dokbaseno
  378-39 -40 : dokokorpo
  378-39 : flankoflosilo
  378-40 : fundoflosilo
  378-41 : kilobloko
  378-42 : bilĝobloko
  378-43 : endokigo
  378-44 : balastita (plenigita) flosdoko
  378-45 : endokiga trenŝipo
  378-46 : senbalastigita (malplenigita) flosdoko
  378-47 -68 : konstruelementoj de ŝipo
  378-47 -59 : laŭlonga strukturo
  378-47 -52 : ŝipŝelo
  378-47 : supra plataro
  378-48 : flanka plataro
  378-49 : bilĝoplataro
  378-50 : bilĝokilo
  378-51 : fundoplataro
  378-52 : plata kilo
  378-53 : laŭlonga firmiga trabo
  378-54 : balastvanda randoplato
  378-55 : flanka kilsono
  378-56 : meza kilsono
  378-57 : balastvanda kovrilo
  378-58 : meza kovrilo
  378-59 : ferdekplato
  378-60 : ferdeksolivo
  378-61 : ripo
  378-62 : varango
  378-63 : duobla ŝipofundo
  378-64 : holdofosto
  378-65 -66 : holdokovrilo
  378-65 : holdoflanka kovrilo
  378-66 : holdofunda kovrilo
  378-67 -68 : luko
  378-67 : lukokadro
  378-68 : lukopordo
  378-69 -75 : pobo aŭ poŭpo
  378-69 : gardrelo
  378-70 : pavezo
  378-71 : rudroŝafto
  378-72 -73 : rudro de tipo Oertz
  378-72 : rudroplato
  378-73 -74 : posta steveno
  378-73 : rudrosteveno
  378-74 : helicosteveno
  378-75 : ŝiphelico
  378-76 : mergiĝa skalo
  378-77 -83 : pruo
  378-77 : steveno
  378-78 : bulbosteveno
  378-79 : ankroniĉo
  378-80 : ĉenkluso
  378-81 : ankroĉeno
  378-82 : senŝtoka ankro
  378-83 : ŝtoka ankro

  383 : ŝipsavado kaj ŝiptrenado


  383-01 : savado de surbenkiĝinta ŝipo
  383-02 : surbenkiĝinta ŝipo (averiinta ŝipo)
  383-03 : ŝlimbenko
  383-04 : libera maro
  383-05 : trenŝipo
  383-06 : instalaĵo por mara savtrenado
  383-07 : haŭlvinĉo
  383-08 : haŭsero aŭ haŭlkablo
  383-09 : haŭsergvidilo
  383-10 : haŭsera subtenilo
  383-11 : haŭltruo
  383-12 : ankroĉeno
  383-13 : havena treninstalaĵo
  383-14 : sekuriga kunhaŭsero
  383-15 : haŭserpozicio ĉe rompiĝo de kunhaŭsero
  383-16 : trenŝipo [fantomsekco]
  383-17 : prubufro
  383-18 : prukamero
  383-19 : kajutoj
  383-20 : Schottel-helico aŭ rudrohelico
  383-21 : Kort-duzo aŭ helicoduzo
  383-22 : maŝinejo kaj helicejo
  383-23 : kluĉilo
  383-24 : birponto
  383-25 : lumsignalilo
  383-26 : holdo
  383-27 : trenhoko
  383-28 : pobokamero
  383-29 : pobobufro
  383-30 : manovrokilo

  Iel rilatitaj:

  admiralx aerostatx aerx aferx aksiometrx akvx ankrx armex asdikx averix aviadx avisx aŭrikx babordx balancelx balastx balenx baraterix barbedx barkx barĝx baŭx benkx birx blovx boardx boatx bordx brajlx davitx destrojerx deĵorx direktx dorisx drakx dronx fakx ferdekx ferlx flagx flankx flosx frajtx gudrx gvatx hamakx havenx helicx hisx holdx hundx imunx interfonx jaktx jaĥtx kajutx kalfatrx kanotx kanux kaperx kapitanx kargx kelx kilo kilsonx kilx komandx kompasx koridorx krozx kurierx kursx kvarantenx lagx lanĉx lozx marx mastx mergx militaferx motorx murx nadlx naftx navigx nazx naŭzx pasaĝerx pavezx piratx pobx portx pramx prux refx remx renversx rigx rudrx rufx sebx septx stacix stangx stupx tangx tonelx torpedx trafikx trampx trolx vaporx varx vaĉx velx veturx viglx vinĉx vojaĝx vrakx ŝarĝx ŝkopx ŝovelx