ŝargo

ŝarg/o

 1. Eksplodaĵo kaj pafaĵo en pafilo: atentu, restas ŝargo en la tubo de la pistolo.
 1. [FIZIKO] Fizika grando, eco de materiaj partikloj, karakterizanta ilian reciprokan ligon kun la elektromagneta kampo propra al ili kaj ilian interagadon kun ekstera elektromagneta kampo; simbolo Q (ku): spaca ŝargo ( [ELEKTRO] nubo de elektronoj, kiuj kolektiĝas ĉirkaŭ la katodo de elektrontubo, kaj kontraŭstaras la fluon de la elektronoj al la anodo); norma aŭ plena ŝargo de maŝino, konduktiloj ks..
  kulombo.
 • ŝargi (tr)
  1. Meti ŝargon en pafilon: ŝargu la fusilojn!; lia pistolo ne estis ŝargita.
  1. Provizi aparaton per peco necesa por ĝia funkciado: ŝargi fotografilon per platoj, per filmo; ŝargi poŝlampon per seka pilo.
  1. Enkonduki ian kvanton da elektro en korpon, aparaton ks: ŝargi akumulatoron; partikloj pozitive, negative ŝargitaj.
  1. [KOMPUTIKO] Provizi dateningon aŭ variablon per valoro, aŭ provizi memorilon per datenoj: ŝargi la adresingon A2 per la adreso de la komenco de la ĉeno; ŝargi N per la longo de la enigaĵo; praŝargi variablon (doni al ĝi ĝian komencan valoron); reŝargi post kolapso de la programaro; bindŝargilo (programo por bindi programon kaj ŝargi la memoron per ĝi).
   atribuo, legi, munti, skribi.
 • ŝargado
  Ago de iu, kiu ŝargas.
 • ŝargiĝi
  Iĝi ŝargita: la pafiloj denove ŝargiĝis (Z).
 • ŝargilo
  Metala ŝanĝebla ujo,
  a) entenanta plurajn kartoĉojn, kiun oni adaptas al pafilo, mitralo, maŝinpafilo ks;
  b) entenanta filmon, per kiu oni ŝargas fotilon, kameraon ktp. SIN. magazeno 3.
 • ŝargujo
  Tiu parto de pafilo, kiu ricevas la kartoĉon.
 • malŝargi
  1. Fari, ke la pafilo ne plu estu ŝargita, eksplodigante la pulvon: li malŝargis sian pistolon sur la homamason.
  1. Forigi el io la elektron: malŝargi kondensilon; malŝargitaj baterioj.
 • malŝargo
  ŝanĝo, kiu okazas ĉe io, kion oni malŝargas: efluva, trarompa malŝargo.
 • malŝargiĝi
  Iĝi malŝargita: tiu pilo ne malŝargiĝas, se ĝi restas neuzata; malŝargiĝo de akumulatoro, de partikloj.
 • malŝargilo
  [ELEKTRO] [FIZIKO] Aparato, formita el du metalaj branĉoj, kiuj servas por malŝargi kondensilon.
 • malŝargotubo
  [FIZIKO] Vd tubo.
 • reŝargi
  Denove ŝargi malŝargitan pafilon aŭ aparaton.
 • senŝargigi
  Depreni la kartoĉojn de pafilo, ne uzinte ilin.
 • sesŝarga
  Entenanta ses ŝargojn: sesŝarga revolvero.
 • kartoĉŝargilo
  ŝargilo de pafilo.

  ŝargx


  Iel rilatitaj:

  anjonx atribux bestx elektrx