ĝemi

*ĝem/i (ntr)

 1. Esprimi doloran senton per plendaj, ne artikigitaj sonoj: la vundito ĝemas (B); pri tio mi ploras kaj ĝemas (X); najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas (Z); oni subite ekaŭdis, ke iu tre profunde ĝemas (Z); (f) kiam regas malvirtulo, la popolo ĝemas (X).
  krii, lamenti, plendi, sopiri, stertori.
 1. Diri kun ĝemoj: Kiel rapide forpasas ĉio bela! ĝemis la elfo (Z).
 1. (f) Aŭdigi facilan bruon, similan al ĝemo: la turtoj ĝemas en la arbo.
  murmuri, pepi.
 • ĝema
  Esprimanta ĝemadon: la urso diris kun ĝema voĉo (K).
 • ĝemo
  Sonoj de ĝemanto: persono kiu kutimis retenadi malantaŭ la interfermitaj dentoj ĝemojn kaj kriojn (Z); mia suferado estas pli peza ol miaj ĝemoj (X); sopira ĝemo (Z).
 • ĝemadi
  Longe, daŭre ĝemi: vi ĝemados unu al alia (X).
 • ĝemado
  1. Agado de ĝemanto: mi laciĝis de mia ĝemado (X).
  1. Longaj, daŭraj ĝemoj: la ĝemado estis tiel senĉesa, ke ĉiuj leviĝis por vidi kiu (Z); forflugos afliktoj kaj ĝemado (Z).
 • ĝemego
  Profunda ĝemo: la mont' akuŝis kaj elpuŝis ĝemegojn (K); ĝemegu, loĝantoj de la urbo, ĉar malaperos la popolo (X).
 • ĝemeto
  Delikata ĝemo.
 • ĝeminda
  Inda, ke oni ĝemu pri ĝi.
 • ekĝemi
  Subite aŭ mallonge ĝemi: ĝi plende ekĝemis (Z).
 • elĝemi (tr)
  Diri inter ĝemoj: ĉu ŝi elĝemis vorton de pardono? (Z).
 • forĝemi (tr)
  Perdi ĝemante: forĝemi sian tutan vivon (Z).
 • priĝemi (tr)
  ĝemi pri iu aŭ io: kio estas tiu mizera herbo, kiun vi priĝemas 2 (Z).
  funebri, priplori.
 • dolorĝemi
  ĝemi de doloro.
 • plorĝemi
  Aŭdigi spasman bruon de gorĝo pro grava fizika aŭ psika doloro: plorĝemi ĉe la mortlito de edzo.
  singulti.
 • sopirĝemi
  Profunde spiri de laceco aŭ doloro.
  suspiri, vespiri.

  ĝemi


  Iel rilatitaj:

  ah! bojx plendx