ĉerpi

*ĉerp/i (tr)

 1. Elpreni likvon per la mano aŭ ilo: ŝi ĉerpis akvon en la plej pura loko de la fonto (Z); ĉerpi vinon el kratero; (abs) trinku vi, k ankaŭ por viaj kameloj mi ĉerpos (X); (f) vi ĉerpos kun ĝojo el la fonto de la savo (X); ĉerpi akvon per kribrilo (Z) (vane peni).
 1. Elpreni ion por sia uzo: ĉerpi dokumentojn el la fonto mem; ĉerpi librojn el biblioteko; ĉerpi el fremda monujo (B); (f) el tempo pasinta ni ĉerpu instruon por la tempo venonta (Z); ĉerpi inspiron el io (Z); el tiuj periodaj festoj (U.K.) ni ĉerpas kuraĝon por pluaj laboroj (Z); ĉerpi konsolon el preĝo (Z), utilon el vojaĝo.
 • ĉerpo
  1. Unuopa ago de iu, kiu ĉerpas.
  1. Tio, kion tiu ĉerpas.
 • ĉerpado
  Daŭra aŭ ripetita ago de ĉerpanto.
 • ĉerpeto
  Malgranda ĉerpo: alportu al mi ĉerpeton da akvo (Z).
 • ĉerpilo
  1. Vazeto, por ĉerpi akvon el barelo ktp.
  1. Longtenila kulero, por ĉerpi el poto ks.
  1. [ŜIPOJ] Speco de kava ŝovelilo, por ĉerpi akvon el la fundo de boato.
   skopo.
 • deĉerpi
  Depreni per ĉerpado: la musoj en la laktejo deĉerpas la kremon de plado k poste lekas sian voston (Z).
 • elĉerpi
  1. Tute elpreni likvon el ujo: elĉerpi la provizitan vinon; ili elĉerpis ĝis la lasta guto de akvo; (analoge) li elĉerpis la favoron de la mastro.
  1. Tute malplenigi, uzante la entenataĵon: elĉerpi ies kelon, barelon da biero; elĉerpi fonton de nafto; ĉu la donacoj povis elĉerpi la trezorejon de mia patro? (B); post tri jaroj ili retrovas la teron elĉerpita (B).
  1. ĝisfine eluzi, tute konsumi: elĉerpi sian monon; elĉerpi la programon de la festo; elĉerpita eldono de libro; (f) elĉerpi la temojn de parolado, ĉiujn eblojn de solvo; mia pacienco estas tute elĉerpita (Z); la ĝis nun ankoraŭ ne tute elĉerpita energio de la volo (Z).
   elsekigi, elsuĉi.
 • elĉerpiĝi
  Iĝi ĉerpita: la pano elĉerpiĝis en mia sako (X); besto pelata ĝis plena elĉerpiĝo (de ĝiaj fortoj).
 • neelĉerpebla
  Tia, ke oni ne povas ĝin elĉerpi: neelĉerpebla fonto, graco.
 • subĉerpi
  Per sifono aŭ alie, ĉerpi likvon sub la supraĵo, por ne skui ĝin k ne ricevi ion el la feĉo.
  ĉerpx

  ĉerpx


  Iel rilatitaj:

  cisternx fontx kulerx librx portx