Laŭ-tema vortareto

opinio kaj vero

vera
opinio vera