Laŭ-tema vortareto

matematiko

generi
aro bildo dimensio familio geometrio grado kampo konuso korpo kvanto lingvo mapo ordo radio rango scienco trunko vario
adicii dividi multipliki solvi subtrahi
algebro ekvacio frakcio kvanto matematiko nombro nulo operacio parto problemo proporcio serio signo teoremo

algebro analitika geometrio analitiko aritmetiko aro aroteorio diferencialakalkulo furiera analitiko geometrio homologio kohomologio kombinatoriko matematikisto matematiko streketo topologio trigonometrio
humanisma matematika
super

kalkuli
bildigo egalaĵo esprimo frakto funkcio indukto infinitezimo informteorio korolario lemo limbo malpliosigno matematika programado neegalaĵo operaciesploro pliosigno programado propozicio simbolo spaco stokasto strukturismo teoremo tipo transformo
simetria
-anc -i

Algolo Ampero Arkimedo Banaĥo Buleo Diofanto Eratosteno Erlango Eŭklido Freŝeo Furiero Galilejo Galojo Gaŭso Hermito Hilberto Kardano Kartezio Koŝio Lagranĝo Laplaco Lejbnico Nepero Paskalo Pitagoro Rimano Taleso Toriĉelo Turingo aktuario

enskribi kongrui ĉirkaŭskribi
faco formo kvadrato kvadraturo periferio prismo progresio projekcio punkto reflekto segmento solido stereografio stereometrio
difeomorfa eŭklida homoteta homotopa mezproporcia simila stela

adicii derivi dividi integri konjugi kunfaldi malderivi operacii subtrahi
derivaĵo derivo diferenco disjunkcio divido ekvivalento implico infima kunfaldo integrado integraĵo konjugo konjunkcio kunfaldaĵo kunfaldo kunligo malvastigo modulo multipliko negacio operacio orbito regulo ringo transpono vastigo vektora spaco vertabelo
asocieca bulea distribua fermita inversa komuta

ekvaciigi forfali i
diferenciala ekvacio ekvaciaro ekvacio galoja teorio inverso malakordo nekonato polajro
diferenciala diofanta funkciala harmonia homogena idempotenta implica kuba kvadrata
module

apogi bari bildigi diferenciali fermi malfermi malvastigi poli vastigi
Hevisido Triunuo apoga funkcio aranĝaĵo areosinuso argumentaro argumento arkea funkcio arkosinuso diferencialo disko diskriminanto distribucio eksponencialo elvolvaĵo epigrafo funkcionalo gradiento grafo harmonia funkcio hiperbola sinuso hiperfunkcio indika funkcio integrato integrosigno karakteriza funkcio komplemento kumuliĝa punkto limeso linio maksimumejo malderivaĵo malregulejo malvastigaĵo metriko mezuro minimumejo normo nulejo nuliganto operatoro ordo polinomo poluso predikato reziduo rikuro sinusarko sinuso spinoro subtenanto translaciaĵo valoro vastigaĵo ĝermo ŝtupofunkcio
arkea ciklometria eksplica glata holomorfa homologa imaginara indika karakteriza konkava konveksa kreskanta malkreskanta meromorfa mezurebla polusa primitiva racionala regula rekta rikura supren duonkontinua

kombinaĵo lineara kombinaĵo piedo serio termo
afina

ordi tranĉi
dis
areo baro bazo bildaro bildo celaro ciklo dimensio direktanto elemento familio fasko fermaĵo de aro filtrilo firsto garbo generanto globo grado grupo idento infimo interno intervalo komponanto komunaĵo konuso koordinataro korpo kunaro kunigaĵo kuo kvocienta grupo kvocienta spaco lingvo lokaro malbildo malfermaĵo de aro matrico meznombro nenioma aro ordo paralelepipedo permutaĵo permuto radio rando regiono reto rilato sagaro sfero simplekso spuro subaro superaro supremo tegaĵo triopo variablo variaĵo vico volumeno zono ĉeno ĉioma aro ĉirkaŭaĵo
densa diskreta fajna finia kardinala kompakta koneksa lineare dependa maldiskreta malfermita natura nenioma normala numerebla subkompakta transcenda ĉioma
atlaso 8 c n r z

eksterskribi trianguli
alto altocentro angulmezurilo angulo arko delto diagonalo duoniganto ekarto eĝo graduso helico hipotenuzo kateto kosinuso kvarangulo latero mediano minuto oktanto ortangulo orto ortocentro paralelogramo piramido radiano rombo rotacio sekanto stelo steradiano suplemento trapezo triangulo vertico
alterna izocela konforma obtuza skalena transobtuza ĉeorta
komplementaj

alĝebro izomorfio koeficiento komplekso latiso potencialo sektoro
homomorfa izomorfa
sub super

kubigi kvadratigi potenci radiki
eksponento entropio indico informacio karakteristiko kuba radiko kubo logaritmo mantiso n-a radiko potencato potenco potencoserio radiko radiksigno trunko
absoluta duuma kompleksa
e
-nomial -um alt

etendi kompaktigi normi normumi
Lorentza grupo afina spaco banaĥa spaco diverĝenco duala spaco dualo ebeno eŭklida spaco fibra spaco flukso gradienta kampo hilberta spaco hiperebeno kirlo kodimensio konkoido krado kvadro lineara spaco longo mapo movo origino rango rekto skalaro sternaĵo streko tensoro tordeco vektora potencialo vektoro
duala fibra homeomorfa izometra kompleta kontinua kvocienta lineara vektora

oskuli rektifi tanĝi
cikloido cilindro cirklo daŭbo elipso elipsoido envelopo epicikloido evoluto evolvento helicoido hiperbolo hiperboloido hipocikloido karakterizaĵo koniko konoido kurbeco kurbo kuspeĝo kuspo lemniskato nivellinio normalo oskula cirklo ovalo parabolo paralelo perpendiklo sago sferoido spiralo surfaco tanĝanto toro transfleksejo volviĝa nombro
ovala paralela rivolua

komputi rikuri
Dirako bito fokusdiseco iteracio konstanto kvantizanto kvanto nombro planimetro sumo
decidebla ekzista kartezia komputebla proporcia universala
-op ĉiom

Konverĝi akumuliĝi orienti punkcii sekci
akso centro fibro fikspunkto fino fokuso harmona kunulo kiraleco koordinato kruckvociento kvadranto obleco ordinato orientiĝo orta koordinatsistemo radiuso ŝnuro
cikla ebena

mezumi pondi
averaĝo denominatoro determinanto ejgeno faktorialo faktoro frakcio konjugaĵo mezumo mezvaloro nombroteorio numeratoro oblo proporcio signumo vinkulo
binara decimala frakcia harmona negativa para pozitiva reela signifika
komunonaj

algoritmo probabliko proksimumado
infinitezima

epimorfio homeomorfio involucio jekcio monomorfio morfio

duonigi dusekci onigi
biliono duonsfero kvadriliono kvintilionlo ono paro

elvolvi komuti
diferenciala formo gaŭsa primo kunligaĵo primo produto sekco transponaĵo
prima

aldoni bi bisekci diferenci diferencii diverĝi ekstrapoli finizi generi interpoli intersekci koincidi nuli obligi pi pluigi restrikti rivolui signifiki translacii transponi trunki
afina bildigo aksiomo aritmetika vico aŭtomorfio bidualo binomo bulo direktrico diseco divizoro dodekaedro edro ekstremejo ekstremumo ekvivalentklaso endomorfio estiganto galoja grupo hipotezo horizontalo idealo identaĵo integralo invarianto izomorfeco kaloto kardioido kerno ko kordo martingalo mezortanto monomo negativaĵo nomanto numeranto paraboloido paraleltrunkita konuso parametro perimetro poliedro pozitivo projekciaĵo resto restrikto rilatumo rivoluo romboedro sekcanto sencumo sferdisko sumero tangento transformaĵo translacio trinomo vario vertikalo vicero ĉefcirklo ĉena frakcio
Platona adjunkta dekuma derivebla dubaza faktoreca ferma finita hermita indukta inversigebla kohomologa kongrua kontraŭa koŝia memadjunkta nepara orientebla orientita ortoromba periferia progresiva protruda radiusa samcentra sfera tega transitiva ĥaosa
ekvivalentaj komuteblaj

167 : Matematiko I 168 : Matematiko II 169 : Matematiko III, Geometrio I 170 : Matematiko IV, geometrio II 171 : Matematiko V (aroj)