Laŭ-tema vortareto

geodezio

scienco tero
angulmezuri termezuri
altometrio azimuto geodeziisto geodezio gravitometrio invaro klinangulo limbo teodolito
topografia

biri
heks
altangulo altitudo alunito benko celilaro celstango centilo citro fotogrametrio galo geoido goniometrio goniometro itinero izobato izogono izohipso izoklino katetometro klinometro kolesterolo kompaso nivellinio pantografo pikrata acido plannotado prisma ortilo profilo radikalo rigardilo signalo stereoplanigrafo takeometro talvego topografo verniero
araba ruĝa
il