Laŭ-tema vortareto

galanterio

vesti
homo juvelo
kolporti
galanterio komodo kudrado mercerejo merceristo mercero tombolo trikado vestfarado
butonoj fadenoj kombiletoj kudriloj modaĵoj pingloj pudriloj rubandoj ŝminkoj
homo juvelo vesti
43 : Galanterio kaj akcesoraĵoj