Laŭ-tema vortareto

fiziologio

vivi
ilo scienco

"fiziologi"

dormi regi tetanigi vivi
anafilaksio aparato behaviorismo blindumo elektrokardiografio emio fistulo fiziologio fiziologo ginekologio insuficienco irito mobilizado neŭrosporo oestro oftalmologio plantfiziologio plazio psiko psikofiziologio retroreguligo seksardo sekseco sekso streso temperamento terato tetano trofio urio vivisekcio
natursciencoj
analoga fiziologia homologa
gen