Laŭ-tema vortareto

financo

labori
afero arto banko borso ekonomio mono negoco papero turismo varo ŝtato
aktiva solida
amortizi aĝioti bankroti endosi investi naciigi spekuli ĝiri
akcio anuitato arbitraĝo aĝio bankiero banko bileto borso burso buĝeto deflacio devizo dividendo etalono eŭro financo inflacio interezo kambio kapitalo kredito kurzo liberalismo makleristo merkantilismo mono negoco obligacio opcio oro procento prunto recesio remburso rendimento risko transakcio trezoristo valorpapero valuto varo ĉeko ŝanĝisto ŝuldo
lukra

administri
financo kalkulraporto magnato superintendanto
financa

deponi kraŝi malsanigi
akcio banko bilanco evoluhelpo financisto financoficisto holdingo kameristo konsorcio makleristo papero spekulado tabelkalkulilo turismo
materiala mona spekula

financi
diskontobanko financado financistaro memfinancado sponsoro
solida

amortizi aĝioti bankroti bloki deklari diskonti endosi enskribi investi konverti kvoti malnaciigi maĝori naciigi oferti pondi protesti retrati subskripcii taksi ĝiri
s
Bizanco akcizo aktivaĵo aktivo alparo anao anuitato aparato arbitraĝo aĝio aŭtarcio basiero bilo blokado bloko bonhavo borso botelkolo buĝeto debitoro deficito deflacio delkredero depresio deprunto devaluto devizo dinaro diporto direktismo disaĝio dividendo dumetalismo ekspansio elasteco etalono faktoro fonduso forinto fuzio gineo groco gvaranio haŭsiero haŭso imposto inflaciismo inflacio interezo intervenismo juano kambio kartelo katastro kavalerio komandito komasacio kombinato komercocentro koncesio konjunkturo konzerno kraŝo kredito kreditoro kupono laboro liberalismo limo lokaŭto maso mastrumo memmastrumado mendado merkantilismo mino monkrizo mono monpareco obligacio oligopolo opcio oro pasivaĵo pasivo postulo prospektivo protesto pundo recesio rendimento reziduo rilato risko rupio sektoro servo somalo speso spezo talono transakcio transporto unumetalismo varo vendosumo zloto zono ĉeko
Bizanca aktiva bimetala fremda koopera malneta marĝena neta progresiva propra simpla solidara solventa specifa