Laŭ-tema vortareto

fervojo

rado stacio trafiko trajno vojo
libera
komuti
bariero fervojo relo signaldisko traknivela pasejo trako tunelo viadukto

"fervojo"

bloki feruti komuti manovri ranĝi rigli
arĉo balasto bloksekcio bloksistemo boĝio bremsreĝimo bufro dentrelo drezino eksprestrajno frogo gvidrelo indikilo intervagona balgo itinero kajo kantonigo kantono katenario komutisto kontaktrelo kontraŭrelo limprofilo lokomotivo nadlorelo pantografo paragrafo parkotrako pasaĝerkajo pulmano radakso ranĝostacio regejo regulilo relbuso reldistanco relkomutilo relo relvojo relŝuo riglado riparado riparejo sablujo saktrako signalilo stacio surtraka ŝoseo trajno trakcio trakfina baraĵo trakforkisto trakforko traknivela pasejo trako traksternado tramrelo turnoplato vagono vartrajno ŝpalo ŝpuro
libera traknivela unurela

aboni
atendejo bermo branĉo deklivecindikilo dragilo ekspluatado fervojisto fervojo gantro haltejo kontenero krucloko lampisto metroo remizo subpasejo superpasejo taluso traceo tranĉeo truilo viadukto ŝotro
fervoja publika publikutila

rado trafiko vojo
358 : Stacidoma halo 359 : Stacidoma kajo 360 : Fervoja vartrafiko
368 : Montaraj trafikiloj
356 : Fervoja linio I 357 : Fervoja linio II 361 : Fervojaj veturiloj I 362 : Fervojaj veturiloj II 363 : Fervojaj veturiloj III 364 : Fervojaj veturiloj IV 365 : Fervojaj veturiloj V 366 : Fervojaj veturiloj VI 367 : Fervojaj veturiloj VII