Laŭ-tema vortareto

biblio

aŭdi frapi generi mensogi pagi pensi skribi timi vesti vundi ŝajni
animo arbo bildo birdo folio horo kapo kaverno kristanismo libro lingvoscienco mono religio semo templo tero testamento vento vojo
nova
Hieronimo Hilelo Ijobo Psalmaro Septuaginto Testamento Torao Vulgato biblio
Biblia
Adonaj

skribi
antemo arkeo ekzegezisto filakterio kabalo kanono leciono masoro midraŝo perikopo remonstranto teksto versiklo
apokrifa

Elohimisto Javeisto Predikanto
Makabeoj
Ezra Lea Plejpotenca
Baal- Zebub

diluvo hagiografo homilio kritiko
antaŭdiluva

Levi Malahi Rabbi Vaŝti
Kajafas
Aarono Abadono Abnero Abrahamo Absalomo Adamo Amaleko Amono Amoso Aĥabo Aĥaŝveroŝo Aŝmodeo Baalo Babelo Babelturo Baruĥo Behemoto Belialo Belŝacaro Benjameno Bet-Leĥemo Betanio Bileamo Boazo Danielo Davido Dekapolo Edeno Edomo Efraimo Efrato Eliro Esavo Estero Evo Filiŝtujo Gado Genezo Gideono Gileado Goljato Habelo Hagado Hagaro Hamano Har-Magedono Holoferno Isaako Isaĥaro Izraelo Iŝmaelo Jafeto Jakobo Javano Javeo Jehoaŝo Jehoŝafato Jerobeamo Jeĥezkelo Jiftaĥo Jiŝajo Joabo Joelo Jonatano Josuo Jozefo Kaino Kanaano Kidrono Koraĥo Kristo Levjatano Loto Lubo Mamono Melkicedeko Mesio Metuŝelaĥo Moabido Moabo Moloĥo Mordeĥajo Moseo Naftalio Naĥumo Nebukadnecaro Nimrodo Onano Pasko Pentateŭko Pentekosto Purimo Readmono Ruto Salomono Samuelo Sanĥeribo Saulo Saĝo Seto Sinajo Sodomo Tarŝiŝo Tendofesto Tobio
Reĝoj
Atalja Bat-ŝeba Cefanja Debora Delila Elija Eliŝa Eva Gehena Golgota Gomora Hoŝea Jehojada Jehuda Jeremia Jesaja la dua Jesaja Jona Joŝija Kana Miĥa Nehemja Noa Obadja Rebeka Urija Zeĥarja
Saraj
Manase Ninevo, Nineve
Cebaot Elohim En-Dor Izebel JHVH Jehu Judit Kuŝ Mirjam Moleĥ

adulti akrigi alkolektiĝi alniveligi anonci aperigi aŭdi balzami beni boedziĝi delogi destini devenigi deŝiri ekkoni ekmovi eliri elpatrujigi elpeli elteni enveni erari forliberigi formeti forsavi forĵeti frapi generi glori grasiĝi gravediĝi indulgi inspiri juĝadi kantadi kolektiĝi konfuziĝi konsoliĝi konverti konvertiĝi kreiĝi kroni kuraĝi kuŝi lamigi leĝigi limi malbeni malĉastadi mensogi nomi pagi pasigi paŝti pensi persekuti pluvigi premi prikalkuli punviziti purigi putrigi relevi releviĝi renovigi repuŝi reteni reĝi rifuĝi rilati saltadi sanktigi savi sendi signifklarigi timi trabori trankviliĝi trarompi turmentiĝi veni ventumi verdigi vesti vigligi vundi ĉirkaŭiri ĵetadi ŝajni ŝoĥti
abismo akrostiko alegorio aligentano altaĵo alto anatemo animo anĝelo apokalipso arbo aspido azeno bar-micvo batalakiro bato bedelio beko bildo birdo buŝo centestro cindro daktilujo dekalogo dezerto efo efodo elektito enteksitaĵo eseno falilo falo fastotago figuro folio forno fumilo fumo gardoparto garnizonano gazelo gero gloro gofero golfo graso hino hirako hisopo homido homomulto honto horo insulo insultataĵo jubileo juĝisto kabo kaliko kalkulraporto kandelabro kanto kapo karbo karbujo kasko kaverno kerubo kesto kiasmo kiso kofero komencaĵo konfeso konfuzo kontraŭveraĵo koro kreinto kroniko kruelulo kuko kunvarianco kunvartito kvieteco laborpago lepto levido levirato leĝisto ligurio lipo logo lumo maco malamikeco maldekstramanulo manao manko manlarĝo mano memorsigno metreto milestro mino mono naciano najlo necirkumcidito nudeco okulo omero ordono palpebro parabolo paradizo pastujo patriarko paŝtisto peniko plago plejaĝulo plejsanktaĵo plejsanktejo plorkanto popolo pordego prepucio pro profetino profeto prudento psalmo puro radiko regbastono regionestro rito ruino sabata jaro sabato sadukeo sakaĵo sardio savo semo sentenco serafo signo signoklarigisto similaĵo sinagogo sistro skorpio skribisto skribtabulo soifo spirito spiro stakto stango sudano sulfuro surbrustaĵo tabernaklo tagvojo tamarisko tegmento templo terkultivo tero tetragramo tondro tonsuro tribo urografio vaganto valo vazo vento vico vino viro vojo ĉagreno ĥabakuko ĥagajo ĥamo ĥanoĥo ĥasido ĥedero ĥiramo ĥomero ĥorebo ĥuramo ŝabato ŝemo ŝeolo ŝiboleto ŝimŝono ŝulamito ŝunemo
amoridoj gentoj kitidoj nacioj nombroj terproduktaĵoj ĥetidoj
belaspekta digna firma freneza indulgema kampa komuna koŝera malfrua malluma malmolnuka minora nigra nuba ora pardonema plena senfrukta turmenta ĉioscia ĥizkija ĵura
eterne interne kviete returne
anstataŭ hosana! tiu Ŝiloah ŝuŝan