Vortludoj

La plimulto de la vortludoj estas facile kompreneblaj de homo, sed ne de komputilo. Fakte, komputilo malkovras amason da plursignifaj vortoj, sed mi forigis tiujn kiuj estas evidente (por homo) sensignifaj.

abstraktatem'x: abstrakt'a'tem'x abstrakt'at'em'x  
adamidx: adam'id'x ad'amid'x  
adenomx: aden'om'x ad'e'nom'x  
adiĝx: adiĝ'x ad'iĝ'x  
aerodinamikx: aero'dinamik'x aerodin'amik'x  
afablatonx: afabl'a'ton'x afabl'at'on'x  
agatx: agat'x ag'at'x  
agax: aga'x ag'a'x  
agliberecx: agl'iber'ec'x ag'liber'ec'x  
agrestx: ag'rest'x agr'est'x  
agrokuturistx: agr'o'kutur'ist'x agr'okul'turist'x  
ajnatemx: ajn'a'tem'x ajn'at'em'x  
ajnulx: ajn'ul'x a'j'nul'x  
ajunx: ajun'x a'jun'x  
akordionetx: akordion'et'x akordio'net'x  
akordionx: akordion'x akordio'n'x  
akratonx: akr'a'ton'x a'kraton'x  
akreharx: akr'e'har'x akre'har'x  
akrehumorx: akr'e'humor'x akre'humor'x  
akrekonturx: akr'e'kontur'x akre'kontur'x  
akrepintx: akr'e'pint'x akre'pint'x  
akresentx: akr'e'sent'x akre'sent'x  
akresonx: akr'e'son'x akre'son'x  
akrevidantx: akre'vid'ant'x a'krev'id'ant'x  
akrevidulx: akr'e'vid'ul'x a'krev'id'ul'x  
akrevidulx: akr'e'vid'ul'x akre'vid'ul'x  
akrevidx: akr'e'vid'x a'krev'id'x  
akrevidx: akr'e'vid'x akre'vid'x  
akrevoĉx: akre'voĉ'x akr'e'voĉ'x  
akrex: akre'x akr'e'x  
akrigoradx: akr'ig'o'rad'x akr'ig'or'ad'x  
akromix: akromi'x a'kromi'x  
akvalpelitx: akv'al'pel'it'x akv'alp'elit'x  
akvantx: akv'ant'x a'kvant'x  
akvoblekx: akv'o'blek'x akv'obl'ek'x  
akvokatx: akv'o'kat'x akv'ok'at'x  
akvoliveristx: akv'o'liver'ist'x akv'oliver'ist'x  
akvopulx: akv'o'pul'x akv'opul'x  
akvopulx: akv'opul'x akv'o'pul'x  
akvoradx: akv'o'rad'x akv'or'ad'x  
akvoralx: akv'o'ral'x akv'or'al'x  
akvorozx: akv'o'roz'x akv'or'oz'x  
akvumadx: akv'um'ad'x akvum'ad'x  
akvumantx: akv'um'ant'x akvum'ant'x  
akvumatx: akv'um'at'x akvum'at'x  
akvumaŭtx: akv'um'aŭt'x akvum'aŭt'x  
akvumilx: akv'um'il'x akvum'il'x  
akvumistx: akv'um'ist'x akvum'ist'x  
akvumitx: akv'um'it'x akvum'it'x  
akvumiĝadx: akv'um'iĝ'ad'x akvum'iĝ'ad'x  
akvumiĝx: akv'um'iĝ'x akvum'iĝ'x  
akvummaŝinx: akv'um'maŝin'x akvum'maŝin'x  
akvumontx: akv'um'ont'x akvum'ont'x  
akvumveturilx: akv'um'vetur'il'x akvum'vetur'il'x  
akvumx: akv'um'x akvum'x  
alandx: aland'x a'land'x  
alarmilx: alarm'il'x al'arm'il'x  
albionx: albion'x albio'n'x  
alcioniulx: alcioni'ul'x alcio'ni'ul'x  
alcionix: alcioni'x alcio'ni'x  
alcionx: alcion'x alcio'n'x  
alenkudrx: al'en'kudr'x alen'kudr'x  
alenpintx: alen'pint'x al'en'pint'x  
alenx: alen'x al'en'x  
alfaritx: al'far'it'x alfa'rit'x  
aliarilatx: ali'a'rilat'x aliari'lat'x  
aliaseksx: ali'a'seks'x al'ia'seks'x  
alidevenx: ali'de'ven'x al'ide'ven'x  
alieamantx: ali'e'am'ant'x al'ie'am'ant'x  
alietnanx: ali'etn'an'x ali'et'nan'x  
alilx: alil'x al'il'x  
alimondopartanx: ali'mond'o'part'an'x a'limon'dop'art'an'x  
alistatiĝx: ali'stat'iĝ'x al'ist'at'iĝ'x  
alistilx: ali'stil'x al'ist'il'x  
alitemx: ali'tem'x alit'em'x  
alkantx: al'kant'x alk'ant'x  
alkoledx: alk'o'led'x al'kol'ed'x  
almozonpetantx: alm'ozon'pet'ant'x almoz'o'n'pet'ant'x  
almozonpetantx: almoz'o'n'pet'ant'x almoz'on'pet'ant'x  
almozosakx: almoz'o'sak'x almoz'osak'x  
aloĉambretx: al'o'ĉambr'et'x alo'ĉambr'et'x  
aloĉambrx: al'o'ĉambr'x alo'ĉambr'x  
alpafeblx: alp'a'febl'x al'paf'ebl'x  
alpelitx: al'pel'it'x alp'elit'x  
alpinx: al'pin'x alp'in'x  
alportintx: alp'or'tintx al'portintx  
alprenitx: al'pren'it'x alp'renit'x  
altajmontx: alt'a'j'mont'x al'taj'mont'x  
altamarx: alt'a'mar'x alt'amar'x  
altanoblecx: alt'a'nobl'ec'x altan'obl'ec'x  
altastatx: alt'a'stat'x alt'astat'x  
altastilx: alt'a'stil'x al'tas'til'x  
altedevenx: alt'e'de'ven'x alt'ed'e'ven'x  
altedevenx: alt'e'de'ven'x alte'de'ven'x  
altefiksitx: alt'e'fiks'it'x alt'efik'sit'x  
altekostx: alt'e'kost'x alte'kost'x  
altekreskx: alt'e'kresk'x alte'kresk'x  
altenirx: alt'e'n'ir'x al'ten'ir'x  
altenirx: alt'e'n'ir'x alte'nir'x  
altenlevitx: alt'e'n'lev'it'x al'ten'lev'it'x  
altenlevx: alt'e'n'lev'x al'ten'lev'x  
altenmoviĝx: alt'e'n'mov'iĝ'x al'ten'mov'iĝ'x  
altenobelx: alt'e'nobel'x alte'nobel'x  
altensaltigx: alt'e'n'salt'ig'x al'ten'salt'ig'x  
altenspezx: alt'en'spez'x al'ten'spez'x  
altepotencx: alt'e'potenc'x alte'potenc'x  
alteprezx: alt'e'prez'x alte'prez'x  
alteprocentx: alt'e'procent'x alte'procent'x  
alterigx: al'ter'ig'x alt'er'ig'x  
alteriĝantx: al'ter'iĝ'ant'x alt'er'iĝ'ant'x  
alteriĝejx: al'ter'iĝ'ej'x alt'er'iĝ'ej'x  
alteriĝintx: al'ter'iĝ'int'x alt'er'iĝ'int'x  
alteriĝx: al'ter'iĝ'x alt'er'iĝ'x  
alterx: al'ter'x alt'er'x  
altestarantx: alt'e'star'ant'x al'test'ar'ant'x  
altestarantx: alt'e'star'ant'x alte'star'ant'x  
altestarecx: alt'e'star'ec'x al'test'ar'ec'x  
altestarecx: alt'e'star'ec'x alte'star'ec'x  
altetaksx: alt'e'taks'x alte'taks'x  
altetonx: alt'e'ton'x alte'ton'x  
altex: alte'x alt'e'x  
altfervojx: alt'fer'voj'x alt'fervoj'x  
altiradx: alt'i'rad'x al'tir'ad'x  
altissimx: al'tis'sim'x alt'is'sim'x  
altostx: al'tost'x alt'ost'x  
alventagx: al'ven'tag'x al'vent'ag'x  
amallogx: am'al'log'x a'mal'log'x  
ambrokolorx: am'brokol'or'x ambr'o'kolor'x  
amelmontrx: am'el'montr'x amel'montr'x  
amfitrionx: amfitrion'x amfitrio'n'x  
amindumanx: am'ind'um'an'x amin'du'man'x  
amindumetx: am'ind'um'et'x amin'du'met'x  
amuzx: am'uzx amuz'x  
anasidx: anas'id'x ana'sid'x  
angladevenx: angl'a'de'ven'x angl'ad'e'ven'x  
angulbastionx: angul'bastion'x angul'bastio'n'x  
animaltigx: animal'tig'x anim'alt'ig'x  
ankrostarx: ankr'o'star'x ankr'ost'ar'x  
anoncistinx: anon'cistin'x anonc'ist'in'x  
antaŭtopjardx: antaŭ'top'jard'x ant'aŭt'op'jard'x  
antemx: antem'x ant'em'x  
anticionismx: anti'cion'ism'x anti'cio'nism'x  
antimilitaristx: anti'militarist'x anti'milit'arist'x  
antimonatx: antimon'at'x anti'monat'x  
antirabix: anti'rabi'x an'tir'abi'x  
antireagx: anti're'ag'x an'tire'ag'x  
apiedx: api'ed'x a'pied'x  
araknidx: araknid'x ara'knid'x  
arasx: aras'x a'ras'x  
arbaristx: arb'ar'ist'x arb'arist'x  
arbarkatinx: arb'ar'kat'in'x arb'ark'at'in'x  
arbojkolosx: arb'o'j'kolos'x ar'boj'kolos'x  
arendigx: aren'dig'x ar'end'ig'x  
arilohavx: aril'o'hav'x ar'il'o'hav'x  
arilx: aril'x ar'il'x  
arionx: arion'x ari'on'x  
aristokatx: arist'o'kat'x ari'stok'at'x  
arjanismx: ar'jan'ism'x arj'an'ism'x  
aromariĉx: arom'a'riĉ'x a'roma'riĉ'x  
artaprozx: art'a'proz'x art'apr'oz'x  
artefaradx: art'e'far'ad'x art'e'farad'x  
artefaradx: art'e'far'ad'x arte'farad'x  
artefaritaĵx: art'e'far'it'aĵ'x arte'far'it'aĵ'x  
artefaritecx: art'e'far'it'ec'x arte'far'it'ec'x  
artefaritx: art'e'far'it'x arte'far'it'x  
artefarx: art'e'far'x arte'far'x  
artemulx: art'em'ul'x ar'tem'ul'x  
artemx: art'em'x ar'tem'x  
arturbx: ar'turb'x art'urb'x  
asistatx: asist'at'x a'si'stat'x  
asocietx: asoci'et'x a'societ'x  
aspiritx: aspir'it'x a'spirit'x  
astartx: astart'x a'start'x  
asuncionx: asuncion'x asuncio'n'x  
atentegoplenx: atent'eg'o'plen'x atent'ego'plen'x  
atilx: atil'x at'il'x  
atofaradx: ato'farad'x at'o'farad'x  
avinetx: av'in'et'x avi'net'x  
azidevenx: azi'de'ven'x azid'e'ven'x  
aĝozonx: aĝ'o'zon'x aĝ'ozon'x  
aĝozonx: aĝ'ozon'x aĝ'o'zon'x  
balanitx: balan'it'x bala'nit'x  
balix: bali'x bal'i'x  
bandanx: band'an'x ban'dan'x  
bankartx: ban'kart'x bank'art'x  
bankartx: bank'art'x ban'kart'x  
bankokx: bankok'x ban'kok'x  
barberx: barb'er'x bar'ber'x  
barbrazadx: barb'raz'ad'x bar'braz'ad'x  
barionx: barion'x bario'n'x  
barkaĉx: bark'aĉ'x bar'kaĉ'x  
barketx: bark'et'x bar'ket'x  
barkistx: bark'ist'x bar'kist'x  
barkoformx: bark'o'form'x bar'ko'form'x  
barokurbx: barok'urb'x bar'o'kurb'x  
baskulkamionx: baskul'kamion'x baskul'kamio'n'x  
bastionplacx: bastion'plac'x bastio'n'plac'x  
bastionx: bastion'x bastio'n'x  
batalionestrx: batalion'estr'x batalio'n'estr'x  
batalionx: batalion'x batalio'n'x  
belamantx: bel'a'mant'x bel'am'ant'x  
belecokremx: bel'ec'o'krem'x bel'ec'okr'em'x  
belgradx: belgrad'x bel'grad'x  
beltalix: belt'ali'x bel'tal'i'x  
bestoblekx: best'o'blek'x best'obl'ek'x  
bicikloradx: bicikl'o'rad'x bicikl'or'ad'x  
bienetatx: bien'etat'x bien'et'at'x  
bienhavantinx: bien'havan'tin'x bien'hav'ant'in'x  
bilionilionx: bilion'ilion'x bilio'ni'lio'n'x  
bilionoblx: bilion'obl'x bilio'nobl'x  
bilionx: bilion'x bilio'n'x  
biomasx: bio'mas'x bi'omas'x  
blanketeflavx: blank'et'e'flav'x blanket'e'flav'x  
blanketx: blanket'x blank'et'x  
bokuzinx: bok'uzin'x bo'kuz'in'x  
bonekonatx: bon'e'kon'at'x bon'ek'on'at'x  
bonevenintx: bon'e'ven'int'x bo'ne'ven'int'x  
bonevinx: bo'nev'in'x bo'ne'vin'x  
bonevinx: bo'nev'in'x bon'e'vin'x  
bordirantx: bord'ir'ant'x bor'dir'ant'x  
boskovaletx: bosk'o'valet'x bosk'oval'et'x  
briofitx: bri'o'fit'x brio'fit'x  
brionix: brioni'x brio'ni'x  
brumoviĝadx: brum'ov'iĝ'ad'x bru'mov'iĝ'ad'x  
bruneblankx: brun'e'blank'x bru'ne'blank'x  
bruneflavx: brun'e'flav'x bru'ne'flav'x  
brunemakulitx: brun'e'makul'it'x bru'ne'makul'it'x  
brunenigrx: brun'e'nigr'x bru'ne'nigr'x  
bruneruĝx: brun'e'ruĝ'x bru'ne'ruĝ'x  
brunorx: brun'or'x bru'nor'x  
brustopecx: brust'o'pec'x bru'stop'ec'x  
burokratiaĵx: burokrat'i'aĵ'x burokrati'aĵ'x  
butilacetatx: but'il'acet'at'x butil'acet'at'x  
cartilagx: car'til'ag'x car'ti'lag'x  
celulinx: cel'ul'in'x celul'in'x  
celulitx: celul'it'x cel'ul'it'x  
celulx: celul'x cel'ul'x  
centmilionx: cent'milion'x cent'milio'n'x  
centraregistarx: centr'a'reg'ist'ar'x centr'ar'eg'ist'ar'x  
cianoratx: cian'orat'x cian'or'at'x  
cianoritx: cian'orit'x cian'or'it'x  
cidoniberx: cidoni'ber'x cidon'iber'x  
cikloheksanonx: cikl'o'heks'an'on'x cikl'o'heks'anon'x  
cikloheksanonx: cikl'o'heks'an'on'x cikl'o'heksa'non'x  
cindregrizx: cindr'eg'riz'x cindr'e'griz'x  
cionismx: cion'ism'x cio'nism'x  
cionistx: cion'ist'x cio'n'ist'x  
cionx: cion'x cio'n'x  
cirklorezonx: cirkl'o'rezon'x cirkl'ore'zon'x  
cisalpx: cis'alp'x ci'salp'x  
cisternokamionx: cistern'o'kamion'x cistern'o'kamio'n'x  
dancigx: dancig'x danc'ig'x  
danclecionx: danc'lecion'x danc'lecio'n'x  
dancĉampionadx: danc'ĉampion'ad'x danc'ĉampio'n'ad'x  
datordigitx: dat'ord'ig'it'x da'tord'ig'it'x  
decidfaradx: decid'far'ad'x decid'farad'x  
defendopozicix: defend'opozici'x defend'o'pozici'x  
degradadx: degrad'ad'x de'grad'ad'x  
degradigx: degrad'ig'x de'grad'ig'x  
degraditx: degrad'it'x de'grad'it'x  
degradiĝintx: degrad'iĝ'int'x de'grad'iĝ'int'x  
degradiĝx: degrad'iĝ'x de'grad'iĝ'x  
degradx: degrad'x de'grad'x  
deismx: deism'x de'ism'x  
deistx: deist'x de'ist'x  
dekajiĝx: dek'a'j'iĝ'x de'kaj'iĝ'x  
dekanx: dek'an'x dekan'x  
dekduilionx: dek'du'ilion'x dek'du'ilio'n'x  
dekilionx: dek'ilion'x dek'ilio'n'x  
dekmiliononx: dek'milion'on'x dek'milio'n'on'x  
dekmilionx: dek'milion'x dek'milio'n'x  
dekok: dek'ok de'kok  
dekok: dek'ok de'koknbsp; 
dekonaĵx: dek'on'aĵ'x de'kon'aĵ'x  
dekonx: dek'on'x de'kon'x  
dekstremaldekstrx: dekstr'e'mal'dekstr'x dekstr'em'al'dekstr'x  
dekstremanx: dekstr'e'man'x dekstr'eman'x  
dekstremetx: dekstr'em'et'x dekstr'e'met'x  
dekunumilx: dek'unu'mil'x de'kun'um'il'x  
dekurintx: de'kur'int'x dekur'int'x  
dekurx: dekur'x de'kur'x  
dentalx: dental'x dent'al'x  
dentformetx: dent'form'et'x dent'for'met'x  
dentoradx: dent'o'rad'x dent'or'ad'x  
deprimatx: de'primat'x deprim'at'x  
desegnomanx: desegn'o'man'x desegn'oman'x  
desegx: de'seg'x des'eg'x  
detalerx: de'taler'x detal'er'x  
detergentx: deterg'ent'x de'ter'gent'x  
devoligx: dev'o'lig'x de'vol'ig'x  
deŭkalionx: deŭkalion'x deŭkalio'n'x  
diamantx: di'amantx diamant'x  
dianx: dian'x di'an'x  
didonatx: di'don'at'x didon'at'x  
didonx: didon'x di'don'x  
dietikx: di'etik'x diet'ik'x  
dietileterx: di'et'il'eter'x diet'il'eter'x  
dietilsulfatx: di'et'il'sulf'at'x diet'il'sulf'at'x  
dikarboksilx: di'karboksil'x dik'ar'boks'il'x  
dikarionx: dikarion'x dikario'n'x  
diketonx: di'keton'x dik'e'ton'x  
diklipx: di'klip'x dik'lip'x  
dikreitx: di'kre'it'x dik're'it'x  
dikreitx: dik're'it'x di'kre'it'x  
dinaskitx: din'a'skit'x di'nask'it'x  
dinornx: di'norn'x din'orn'x  
diodonitx: di'o'don'it'x diodon'it'x  
diodonx: diodon'x di'o'don'x  
diogeneritx: diogen'e'rit'x di'o'gener'it'x  
dionex: dione'x di'o'ne'x  
dionizix: dionizi'x di'o'nizi'x  
dionizx: dioniz'x di'o'niz'x  
dionspitantx: di'o'n'spit'ant'x di'on'spit'ant'x  
dionspitantx: di'o'n'spit'ant'x dion'spit'ant'x  
dionx: dion'x di'on'x  
dirotaĵx: di'rot'aĵ'x dir'ot'aĵ'x  
disklaĉx: dis'klaĉ'x disk'laĉ'x  
diskursantx: diskurs'ant'x dis'kurs'ant'x  
diskursx: diskurs'x dis'kurs'x  
diskutotemx: diskut'o'tem'x diskut'ot'em'x  
dismetatx: dis'met'at'x dism'etat'x  
distirx: dis'tir'x dist'ir'x  
distrioniĝx: dis'tri'on'iĝ'x distr'ion'iĝ'x  
distrotemx: distr'o'tem'x distr'ot'em'x  
ditionatx: di'tion'at'x di'tio'n'at'x  
domaretx: dom'ar'et'x dom'a'ret'x  
dornokalx: dorn'o'kal'x dorn'ok'al'x  
dorsenirx: dors'e'n'ir'x dors'en'ir'x  
dorsenpugnx: dors'e'n'pugn'x dors'en'pugn'x  
dualokx: du'a'lok'x dual'ok'x  
duamanx: du'a'man'x du'aman'x  
duamonatx: du'a'monat'x du'amon'at'x  
duarigardx: du'a'rigard'x duar'ig'ard'x  
duavidx: du'a'vid'x du'avid'x  
dubazx: du'baz'x dub'az'x  
dubeblux: dub'e'blu'x du'beb'lu'x  
dubindigx: dub'ind'ig'x dub'indig'x  
dubindigx: dub'indig'x dub'ind'ig'x  
dubindx: dub'ind'x du'bind'x  
dublastx: du'blast'x dub'last'x  
dudekajarcentx: du'dek'a'jar'cent'x du'deka'jar'cent'x  
dudekiomjarx: du'dek'iom'jar'x du'de'kiom'jar'x  
dudekonx: du'dek'on'x du'de'kon'x  
dudekunx: du'dek'un'x du'de'kun'x  
duilionoblx: du'ilion'obl'x du'ilio'nobl'x  
duiliononx: du'ilion'on'x du'ilio'n'on'x  
duilionx: du'ilion'x du'ilio'n'x  
dujardekx: du'jard'ek'x du'jar'dek'x  
dumilionx: du'milion'x du'milio'n'x  
dungitarx: dun'gitarx dung'it'ar'x  
duoblaĉeestx: du'obl'a'ĉe'est'x du'obl'aĉ'e'est'x  
duondekdux: du'on'dek'du'x du'ond'ek'du'x  
duondelirx: du'on'delir'x du'ond'el'ir'x  
duondiametrx: du'on'diametr'x du'ond'ia'metr'x  
duondiinx: du'on'di'in'x du'ond'i'in'x  
duondirx: du'on'dir'x du'ond'ir'x  
duondix: du'on'di'x du'ond'i'x  
duonebrix: du'on'ebri'x du'o'ne'bri'x  
duonerompitx: du'on'e'romp'it'x du'o'ne'romp'it'x  
duonjarmilx: du'on'jar'mil'x du'onj'arm'il'x  
duonklinitx: du'on'klin'it'x du'onkl'in'it'x  
duonkovitx: du'on'kov'it'x du'onk'ov'it'x  
duonmilionx: du'on'milion'x du'on'milio'n'x  
duonombropolarimetrx: du'on'ombr'o'polarimetr'x du'o'nombr'o'polarimetr'x  
duonombrumx: du'on'ombr'um'x du'o'nombr'um'x  
duonombrx: du'on'ombr'x du'o'nombr'x  
duontagx: du'on'tag'x du'ont'ag'x  
duonterx: du'on'ter'x du'ont'er'x  
duontimemx: du'on'tim'em'x du'ont'i'mem'x  
duontonx: du'on'ton'x du'ont'on'x  
duopekvaroblx: du'op'e'kvar'obl'x du'o'pek'var'obl'x  
duradx: du'rad'x dur'ad'x  
durelx: du'rel'x dur'el'x  
edomidx: edom'id'x e'dom'id'x  
edomx: edom'x e'dom'x  
efektivigilx: efekt'i'vigil'x efekt'iv'ig'il'x  
efektivigilx: efekt'iv'ig'il'x efektiv'ig'il'x  
egalitx: egal'it'x eg'alit'x  
egemaljunx: eg'e'mal'jun'x ege'mal'jun'x  
egex: ege'x eg'e'x  
egistx: egist'x eg'ist'x  
ekestigx: ek'est'ig'x e'kest'ig'x  
ekestintx: ek'est'int'x e'kest'int'x  
ekestiĝx: ek'est'iĝ'x e'kest'iĝ'x  
ekestx: ek'est'x e'kest'x  
ekonomiamx: ekonomi'am'x ekonom'iam'x  
ekremx: ek'rem'x e'krem'x  
ekretenx: ek're'ten'x e'kreten'x  
ekrevx: ek'rev'x e'krev'x  
eksamatinx: eks'am'at'in'x ek'sam'at'in'x  
eksamatx: eks'am'at'x ek'sam'at'x  
eksigelantx: ek'sigel'ant'x eks'ig'el'ant'x  
ekspionx: ek'spion'x ek'spio'n'x  
ekspresionistx: ekspresionist'x ekspresio'n'ist'x  
ekstarx: eks'tar'x ek'star'x  
eksteretatx: ekster'etat'x ekster'et'at'x  
ekstermarx: ekster'mar'x eksterm'ar'x  
ekstirx: ek'stir'x eks'tir'x  
ekstracervelasx: ekstr'a'cervelas'x eks'tra'cervelas'x  
ekstrakvalitx: ekstr'a'kvalit'x eks'tra'kvalit'x  
ekstremadurx: ekstrem'a'dur'x ekstrem'ad'ur'x  
ekvatoriax: ekvatori'a'x ekvator'i'a'x  
ekzamenkomisionx: ekzamen'komision'x ekzamen'komisio'n'x  
elaŭdx: el'aŭd'x e'laŭd'x  
elaŭtiĝx: el'aŭt'iĝ'x e'laŭt'iĝ'x  
elektrodinamikx: elektro'dinamik'x elektrod'in'amik'x  
elpeladx: el'pel'ad'x el'pelad'x  
elpelotx: el'pel'ot'x el'pelot'x  
elreligitx: el'rel'ig'it'x el're'lig'it'x  
elreligx: el'rel'ig'x el're'lig'x  
elspionadx: el'spion'ad'x el'spio'n'ad'x  
elspionx: el'spion'x el'spio'n'x  
eltiradx: el'tiradx el'tir'adx  
emetinx: emetin'x em'et'in'x  
emilx: emil'x em'il'x  
emirlandx: emir'land'x em'irland'x  
enadx: enad'x en'ad'x  
enalagx: en'a'lagx enalag'x  
enantx: enant'x en'ant'x  
endangeredx: en'dan'ger'ed'x end'an'ger'ed'x  
endigigx: en'dig'ig'x end'ig'ig'x  
endimionx: endimion'x endimio'n'x  
endonx: en'don'x end'on'x  
enestadx: en'est'ad'x e'nest'ad'x  
enestantx: en'est'ant'x e'nest'ant'x  
enestx: en'est'x e'nest'x  
enfermiĝemx: en'fermi'ĝem'x en'ferm'iĝ'em'x  
enketkomisionx: enket'komision'x enket'komisio'n'x  
enonx: en'on'x e'non'x  
enordigx: en'ord'ig'x e'nord'ig'x  
ensinigitx: en'sin'ig'it'x en'si'n'ig'it'x  
entagordigx: ent'agord'ig'x en'tag'ord'ig'x  
entenantx: ent'enant'x en'tenantx  
enterigantx: en'ter'ig'ant'x enter'ig'ant'x  
epigrafikistx: epigrafi'kist'x epigraf'ik'ist'x  
eranidx: eran'id'x er'an'id'x  
etadozx: et'a'doz'x et'ad'oz'x  
etatx: etat'x et'at'x  
etenx: eten'x e'ten'x  
eternulx: etern'ul'x eter'nul'x  
etilenx: et'il'en'x etilen'x  
etniksetx: et'niks'et'x etn'iks'et'x  
evolukomisionx: evolu'komision'x evolu'komisio'n'x  
fajroradx: fajr'o'rad'x fajr'or'ad'x  
fakotemx: fak'o'tem'x fak'ot'em'x  
fakterx: fakt'er'x fak'ter'x  
falarx: falar'x fal'ar'x  
faldomarkx: fald'o'mark'x fal'dom'ark'x  
faloidx: faloid'x fal'oid'x  
falsamx: fals'am'x fal'sam'x  
falsegx: fals'eg'x fal'seg'x  
falsemulx: fals'em'ul'x fal'sem'ul'x  
falsemx: fals'em'x fal'sem'x  
falsenglutx: fals'en'glut'x fal'sen'glut'x  
falsenomatx: fals'e'nom'at'x fal'sen'om'at'x  
falsenomatx: fals'e'nom'at'x fals'en'o'mat'x  
falseĵurantx: fals'e'ĵur'ant'x fal'se'ĵur'ant'x  
faltoretx: falt'o'ret'x falt'or'et'x  
famekonatx: fam'e'kon'at'x fam'ek'on'at'x  
farspacx: far'spac'x fars'pac'x  
fekantx: fe'kant'x fek'ant'x  
fendoretx: fend'o'ret'x fend'or'et'x  
fenestrofermilx: fenestr'ofer'mil'x fenestr'o'ferm'il'x  
ferajmagnezix: fer'a'j'magnezi'x fe'raj'magnezi'x  
ferarmitx: ferar'mit'x fer'arm'it'x  
ferlitetx: fer'lit'et'x ferl'it'et'x  
ferlado: fer'lad'o ferl'ad'o
fermalmolx: fer'mal'mol'x ferm'al'mol'x  
fermanx: fer'man'x ferm'an'x  
fermanx: ferm'an'x fer'man'x  
fermionx: fermion'x fermio'n'x  
fermontx: ferm'ont'x fer'mont'x  
fervojbiletx: fer'voj'bilet'x fervoj'bilet'x  
fervojfakx: fer'voj'fak'x fervoj'fak'x  
fervojistx: fer'voj'ist'x fervoj'ist'x  
fervojkonstruadx: fer'voj'konstru'ad'x fervoj'konstru'ad'x  
fervojlinix: fer'voj'lini'x fervoj'lini'x  
fervojnodx: fer'voj'nod'x fervoj'nod'x  
fervojolinix: fer'voj'o'lini'x fervoj'o'lini'x  
fervojretx: fer'voj'ret'x fervoj'ret'x  
fervojservx: fer'voj'serv'x fervoj'serv'x  
fervojstacidomx: fer'voj'staci'dom'x fervoj'staci'dom'x  
fervojstacix: fer'voj'staci'x fervoj'staci'x  
fervojtrompistx: fer'voj'tromp'ist'x fervoj'tromp'ist'x  
fervojtrompx: fer'voj'tromp'x fervoj'tromp'x  
fervojvojaĝx: fer'voj'vojaĝ'x fervoj'vojaĝ'x  
fervojx: fer'voj'x fervoj'x  
fiartefaritaĉaĵx: fi'arte'far'it'aĉ'aĵ'x fi'art'e'far'it'aĉ'aĵ'x  
figarx: figar'x fig'ar'x  
figigantx: fi'gigant'x fig'ig'ant'x  
figigantx: fig'ig'ant'x fi'gigant'x  
filinetx: fil'in'et'x fili'net'x  
filipinanx: filipin'an'x filipi'nan'x  
filoracix: fil'o'raci'x fil'oraci'x  
fingradx: fingr'ad'x fin'grad'x  
firmetrajtx: firm'e'trajt'x firm'et'rajt'x  
fitrompx: fi'tromp'x fit'romp'x  
fiŝovarx: fiŝ'o'var'x fiŝ'ov'ar'x  
flankemetitx: flank'e'met'it'x flank'em'et'it'x  
flavavizaĝx: flav'a'vizaĝ'x flav'aviz'aĝ'x  
flaveblondx: flav'e'blond'x flav'ebl'ond'x  
flustradiraĵx: flustr'a'dir'aĵ'x flustr'ad'ir'aĵ'x  
foliklinx: folikl'in'x foli'klin'x  
for'kuret'o for'kur'et'x  
forkantx: for'kant'x fork'ant'x  
forkuretx: for'kur'et'x for'kuret'x  
forkuzadx: for'kuz'ad'x fork'uz'ad'x  
forkuzadx: fork'uz'ad'x for'kuz'ad'x  
formalŝparantx: for'mal'ŝpar'ant'x formal'ŝpar'ant'x  
formetadx: form'et'ad'x for'met'ad'x  
formetantx: for'met'ant'x form'et'ant'x  
formeteblx: for'met'ebl'x form'et'ebl'x  
formetejx: for'met'ej'x form'et'ej'x  
formetintx: for'met'int'x form'et'int'x  
formetitx: for'met'it'x form'et'it'x  
formetx: form'et'x for'met'x  
formorditx: for'mord'it'x form'ord'it'x  
formorekonx: form'o're'kon'x form'ore'kon'x  
forstarigx: forst'ar'ig'x for'star'ig'x  
fortepedalx: fort'e'pedal'x for'te'pedal'x  
fortetendenx: fort'e'tenden'x for'te'tenden'x  
fortintadx: for'tint'ad'x fort'int'ad'x  
fortostx: fort'ost'x for'tost'x  
fortranĉotx: fortran'ĉot'x for'tranĉ'ot'x  
fortrefarantx: fort're'far'ant'x for'tref'ar'ant'x  
fortremiĝx: fort'remiĝ'x for'trem'iĝ'x  
forĝemx: for'ĝem'x forĝ'em'x  
fosfatesterx: fosfat'ester'x fosf'atest'er'x  
fosfidx: fosf'id'x fos'fid'x  
fosforadx: fosfor'ad'x fosfo'rad'x  
fotoreproduktx: fot'o're'produkt'x fot'ore'produkt'x  
fratokvestistx: frat'o'kvest'ist'x frat'ok'vest'ist'x  
fulmebrilantx: fulm'e'bril'ant'x fulm'ebri'lant'x  
fulmofermilx: fulm'ofer'mil'x fulm'o'ferm'il'x  
fundeniĝx: fund'e'n'iĝ'x fund'en'iĝ'x  
funkcionalx: funkcional'x funkci'on'al'x  
gajakorx: gaj'a'kor'x gaj'akor'x  
gajakorx: gaj'a'kor'x gajak'or'x  
galionx: galion'x galio'n'x  
ganglionx: ganglion'x gangli'on'x  
gardostaradx: gard'o'star'ad'x gard'ost'ar'ad'x  
gardostarantx: gard'o'star'ant'x gard'ost'ar'ant'x  
gardostarx: gard'o'star'x gard'ost'ar'x  
gastrajtx: gast'rajt'x gas'trajt'x  
gasturbinx: gas'turbin'x gast'urb'in'x  
gemetx: gem'et'x ge'met'x  
geotermikx: geoterm'ik'x geo'termik'x  
gerionx: gerion'x gerio'n'x  
gestatx: gest'at'x ge'stat'x  
gimnofionx: gimnofion'x gimnofio'n'x  
glavomanx: glav'o'man'x glav'oman'x  
glavozonx: glav'o'zon'x glav'ozon'x  
glukaĉx: glu'kaĉ'x gluk'aĉ'x  
glukurix: glu'kuri'x gluk'uri'x  
glumarkx: glu'mark'x glum'ark'x  
glumetx: glum'et'x glu'met'x  
glutationx: glutation'x glutatio'n'x  
grafikartx: grafik'art'x grafi'kart'x  
grandakvantx: grand'a'kvant'x grand'akv'ant'x  
grandapartx: grand'a'part'x grand'apart'x  
grandkapitalistx: grand'kapital'ist'x grand'kap'ital'ist'x  
grandnombrulx: grand'nombr'ul'x grand'nom'brul'x  
gravatonx: grav'a'ton'x grav'at'on'x  
grundensinkx: grund'e'n'sink'x grund'en'sink'x  
hardebakitx: hard'e'bak'it'x har'de'bak'it'x  
hardikx: har'dik'x hard'ik'x  
harpagx: har'pag'x harp'ag'x  
harpasonx: harp'a'son'x har'pas'on'x  
hastamanx: hast'a'man'x hast'aman'x  
havenkomisionx: haven'komision'x haven'komisio'n'x  
haŭtiritx: haŭt'irit'x haŭt'ir'it'x  
heksamerx: heksa'mer'x heks'am'er'x  
helpagadx: help'ag'ad'x hel'pag'ad'x  
helpontx: help'ont'x hel'pont'x  
hematomx: hemat'om'x hem'atom'x  
hemionx: hemion'x hemio'n'x  
herbotex: herb'o'te'x herb'ot'e'x  
hermionx: hermion'x hermio'n'x  
heroinetx: hero'in'et'x heroin'et'x  
higienodietikx: higien'o'di'etik'x higien'o'diet'ik'x  
hiparionx: hip'arion'x hip'ari'on'x  
histrionadx: histrion'ad'x histrio'n'ad'x  
histrionx: histrion'x histrio'n'x  
homaranistx: hom'a'ran'ist'x hom'ar'an'ist'x  
honoratigx: honor'at'ig'x honorat'ig'x  
honorindigx: honor'ind'ig'x honor'indig'x  
honormedalionx: honor'medalion'x honor'medalio'n'x  
hontestarx: hont'e'star'x hont'est'ar'x  
hontotintiletx: hont'o'tint'il'et'x hont'ot'int'il'et'x  
hormontrilx: hormon'tril'x hor'montr'il'x  
horsinsekvx: hor'si'n'sekv'x hors'in'sekv'x  
hufoferformx: huf'o'fer'form'x huf'ofer'form'x  
hundidolanx: hund'idol'an'x hund'id'o'lan'x  
ia: ia i'a  
iafojx: ia'foj'x i'a'foj'x  
iagradx: ia'grad'x i'a'grad'x  
iaj: ia'j i'a'j  
iajn: ia'j'n i'ajn  
iakaŭzx: ia'kaŭz'x i'a'kaŭz'x  
ialokx: ia'lok'x ial'ok'x  
iamanierx: ia'manier'x i'a'manier'x  
iamezurx: ia'mezur'x i'a'mezur'x  
iamomentx: ia'moment'x iam'oment'x  
ian: ia'n i'an  
iarilatx: ia'rilat'x i'a'rilat'x  
iasencx: ia'senc'x i'a'senc'x  
iaspecx: ia'spec'x i'a'spec'x  
iax: ia'x i'a'x  
ieletrapelx: iel'e'tra'pel'x i'ele'tra'pel'x  
ien: ie'n i'en  
ikaranx: ikar'an'x ik'ar'an'x  
ikarx: ikar'x ik'ar'x  
iksionx: iksion'x iksio'n'x  
ilialandx: ili'a'land'x il'ial'and'x  
ilionx: ilion'x ilio'n'x  
imagipovx: imag'i'pov'x i'magi'pov'x  
impresionistx: impresionist'x impresio'n'ist'x  
impresiĝemx: impres'i'ĝem'x impres'iĝ'em'x  
incitetatx: incit'et'at'x incit'etat'x  
indamanierx: ind'a'manier'x in'da'manier'x  
indentiĝx: indent'iĝ'x in'dent'iĝ'x  
indentx: indent'x in'dent'x  
infanfervojx: infan'fer'voj'x infan'fervoj'x  
informatx: inform'at'x in'format'x  
informerx: inform'er'x in'for'mer'x  
informontx: inform'ont'x in'for'mont'x  
informx: in'formx inform'x  
inkantx: in'kant'x ink'ant'x  
inkilx: ink'il'x in'kil'x  
inspiritx: inspir'it'x in'spirit'x  
integradx: integr'ad'x int'e'grad'x  
interagantx: inter'ag'ant'x inter'a'gant'x  
interfermitx: interfer'mit'x inter'ferm'it'x  
interkompensantx: inter'kompens'ant'x interkom'pens'ant'x  
internacionx: inter'naci'on'x intern'ac'ion'x  
intimagadx: intim'ag'ad'x int'imag'ad'x  
inĝenierarx: inĝenier'ar'x inĝeni'erar'x  
ion: io'n i'on  
ion: io'n ion  
ionikx: ionik'x i'on'ik'x  
ionix: ioni'x i'oni'x  
ionx: ion'x i'on'x  
irianx: irian'x ir'i'an'x  
en'spez'x  
jarenx: jaren'x jar'en'x  
jarmilionx: jar'milion'x jar'milio'n'x  
jazionx: jazion'x jazio'n'x  
jerikorozx: jerik'o'roz'x jerik'or'oz'x  
jeriĥorozx: jeriĥ'o'roz'x jeriĥ'or'oz'x  
jinx: jin'x j'in'x  
junkotigx: junk'o'tig'x junk'ot'ig'x  
junpionirx: jun'pio'nir'x jun'pionir'x  
juntopecx: junt'o'pec'x jun'top'ec'x  
jupli: ju'pli jup'li  
juĝkomisionx: juĝ'komision'x juĝ'komisio'n'x  
kablistx: kabl'ist'x kab'list'x  
kabloretx: kabl'o'ret'x kabl'or'et'x  
kafrostilx: kaf'rost'il'x kafr'o'stil'ox  
kajakadx: kajak'ad'x kaj'akad'x  
kalkroketx: kal'kroket'x kalk'rok'et'x  
kalkullecionx: kalkul'lecion'x kalkul'lecio'n'x  
kalmanx: kal'man'x kalm'an'x  
kamelidinx: kamel'id'in'x kameli'din'x  
kamionadx: kamion'ad'x kamio'n'ad'x  
kamionetx: kamion'et'x kamio'net'x  
kamionistx: kamion'ist'x kamio'n'ist'x  
kamionx: kamion'x kamio'n'x  
kampamikrotx: kamp'a'mikrot'x kamp'amik'rot'x  
kampanx: kampan'x kamp'an'x  
kamparandevenx: kamp'ar'an'de'ven'x kamp'a'rand'e'ven'x  
kamparanecx: kamp'a'ran'ec'x kamp'ar'an'ec'x  
kamparanservistinx: kamp'ar'an'servist'in'x kamp'ar'an'serv'ist'in'x  
kamparanx: kampa'ranx kamp'ar'anx  
kamparistarx: kamp'ar'ist'ar'x kamp'arist'ar'x  
kamparistx: kamp'ar'ist'x kamp'arist'x  
kankroretx: kankr'o'ret'x kankr'or'et'x  
kantaretx: kant'ar'et'x kantar'et'x  
kapoklinetintx: kap'o'klin'et'int'x kapok'lin'et'int'x  
kapoklinetintx: kap'o'klin'et'int'x kapok'line'tint'x  
kaproblekx: kapr'o'blek'x kapr'obl'ek'x  
karabedx: karab'ed'x kara'bed'x  
karbigotx: kar'bigot'x karb'ig'ot'x  
karbomasx: karb'o'mas'x karb'omas'x  
karlanx: karl'an'x kar'lan'x  
karmelaninx: kar'melanin'x karmel'an'in'x  
karnavalx: karna'valx karnaval'x  
kateterx: kateter'x kat'eter'x  
kelkmilionx: kelk'milion'x kelk'milio'n'x  
kinoretx: kin'o'ret'x kin'or'et'x  
kirlotex: kirl'o'te'x kirl'ot'e'x  
kirloventegx: kir'loven'teg'x kirl'o'vent'eg'x  
klarerekoneblx: klar'e're'kon'ebl'x klar'er'e'kon'ebl'x  
klarerekoneblx: klar'e're'kon'ebl'x klar'er'ek'on'ebl'x  
klarionx: klarion'x klario'n'x  
klipetx: klip'et'x kli'pet'x  
kokinulx: kok'in'ul'x koki'nul'x  
kokostalx: kokos'tal'x kok'o'stal'x  
kolbridx: kol'brid'x kolb'rid'x  
kolecistitx: kole'cist'it'x kol'ec'ist'it'x  
kolecistx: kole'cist'x kol'ec'ist'x  
kolzonx: kolz'on'x kol'zon'x  
kombatx: komb'at'x kom'bat'x  
kombiletx: komb'il'et'x kom'bilet'x  
komisionaninx: komision'an'in'x komisio'nan'in'x  
komisionanx: komision'an'x komisio'nan'x  
komisionestrx: komision'estr'x komisio'n'estr'x  
komisionprezidantx: komision'prezid'ant'x komisio'n'prezid'ant'x  
komisionulx: komision'ul'x komisio'nul'x  
komisionx: komision'x komisio'n'x  
komparadx: kompar'ad'x kom'parad'x  
kondicionalx: kondicional'x kondicio'n'al'x  
kondomofirmax: kondom'o'firma'x kon'dom'o'firma'x  
kondomx: kondom'x kon'dom'x  
kondromx: kondr'om'x kon'drom'x  
konfliktkomisionx: konflikt'komision'x konflikt'komisio'n'x  
konfliktokomisionx: konflikt'o'komision'x konflikt'o'komisio'n'x  
kongolx: kongol'x kon'gol'x  
kontraŭmilitaristx: kontraŭ'militarist'x kontraŭ'milit'arist'x  
kontraŭspionadx: kontraŭ'spion'ad'x kontraŭ'spio'n'ad'x  
kontresumx: kont'resum'x kontre'sum'x  
kontrolkomisionx: kontrol'komision'x kontrol'komisio'n'x  
koralligitx: kor'al'lig'it'x koral'lig'it'x  
koraltiritx: kor'al'tir'it'x koral'tir'it'x  
korbolitx: korb'o'lit'x kor'bol'it'x  
korbonecx: kor'bon'ec'x korb'on'ec'x  
korditx: kordit'x kord'it'x  
kormilionx: kor'milion'x kor'milio'n'x  
korpofendx: korp'o'fend'x korp'ofend'x  
korpremx: korp'remx kor'premx  
korpurecx: korp'ur'ec'x kor'pur'ec'x  
korvarmx: kor'varm'x korv'arm'x  
korvidx: korv'id'x kor'vid'x  
korvoblekx: korv'o'blek'x korv'obl'ek'x  
kotangentx: ko'tangent'x kot'an'gent'x  
kototegitx: kot'o'teg'it'x koto'teg'it'x  
kovardx: kov'ardx kovard'x  
kraksonigx: krak'son'ig'x kraks'on'ig'x  
kraksonx: kraks'on'x krak'son'x  
kratonx: kraton'x krat'on'x  
kremondx: kre'mond'x krem'ond'x  
kristalizadx: kristal'iz'ad'x krist'aliz'ad'x  
kromlecionx: krom'lecion'x krom'lecio'n'x  
kuboidx: kub'oid'x kub'o'id'x  
kuglerondx: kugl'e'rond'x kugl'er'ond'x  
kulpikaĵx: kul'pik'aĵ'x kulp'ik'aĵ'x  
kuneruliĝx: kun'e'rul'iĝ'x kun'er'ul'iĝ'x  
kunetenatx: kun'e'ten'at'x kun'eten'at'x  
kunetenilx: kun'e'ten'il'x kun'eten'il'x  
kunetenx: kun'e'ten'x kun'eten'x  
kurbatx: kurb'at'x kur'bat'x  
kuretadx: kuret'ad'x kur'et'ad'x  
kuretantx: kur'et'ant'x kuret'ant'x  
kuretx: kuret'x kur'et'x  
kursaltx: kurs'alt'x kur'salt'x  
kursekvx: kur'sekv'x kurs'ekv'x  
kurtondx: kurt'ond'x kur'tond'x  
kvadrilionx: kvadrilion'x kvadrilio'n'x  
kvadrlionx: kvadr'lion'x kvadr'lio'n'x  
kvarantenigx: kvaranten'ig'x kvar'anten'ig'x  
kvarantenx: kvaranten'x kvar'anten'x  
kvardekok: kvar'dek'ok kvar'de'kok  
kvarilionoblx: kvar'ilion'obl'x kvar'ilio'nobl'x  
kvariliononx: kvar'ilion'on'x kvar'ilio'n'on'x  
kvarilionx: kvar'ilion'x kvar'ilio'n'x  
kvarmilionx: kvar'milion'x kvar'milio'n'x  
kvaronetx: kvar'on'et'x kvar'o'net'x  
kvaronmilionx: kvar'on'milion'x kvar'on'milio'n'x  
kverkonduktancx: kver'kondukt'anc'x kverk'on'dukt'anc'x  
kvindekonx: kvin'dek'on'x kvin'de'kon'x  
kvinilionx: kvin'ilion'x kvin'ilio'n'x  
kvinmilionmembrx: kvin'milion'membr'x kvin'milio'n'membr'x  
kvinmilionx: kvin'milion'x kvin'milio'n'x  
kvintilionx: kvint'ilion'x kvintilio'n'x  
lacertedx: lacert'ed'x lac'er'ted'x  
lagozonx: lag'o'zon'x lag'ozon'x  
lagrokusenx: lagr'o'kusen'x lag'roku'sen'x  
laktelumantx: lakt'e'lum'ant'x lakt'el'um'ant'x  
laktokamionx: lakt'o'kamion'x lakt'o'kamio'n'x  
lampionx: lampion'x lampio'n'x  
lanteksaĵx: lan'teks'aĵ'x lant'eks'aĵ'x  
lantenx: lant'en'x lan'ten'x  
larmemalsekx: larm'e'mal'sek'x larm'em'al'sek'x  
laŭbetx: laŭb'et'x laŭ'bet'x  
laŭlecionx: laŭ'lecion'x laŭ'lecio'n'x  
laŭsonx: laŭs'on'x laŭ'son'x  
laŭtedirx: laŭt'e'dir'x laŭ'te'dir'x  
laŭtefrazx: laŭt'e'fraz'x laŭ'te'fraz'x  
laŭtemx: laŭ'tem'x laŭt'em'x  
laŭtesonx: laŭt'e'son'x laŭ'te'son'x  
laŭtracidix: laŭt'raci'di'x laŭ'tracidi'x  
lecionarx: lecion'ar'x lecio'n'ar'x  
lecionhorx: lecion'hor'x lecio'n'hor'x  
lecionlernadx: lecion'lern'ad'x lecio'n'lern'ad'x  
lecionlernx: lecion'lern'x lecio'n'lern'x  
lecionx: lecion'x lecio'n'x  
legionelozx: legionel'oz'x legio'ne'loz'x  
legionelx: legionel'x legi'on'el'x  
leningradx: leningrad'x lenin'grad'x  
levantx: le'vantx lev'antx  
liadirx: li'a'dir'x li'ad'ir'x  
liavidx: li'a'vid'x li'avid'x  
libropresadx: libr'o'pres'ad'x libr'opres'ad'x  
libropresadx: libr'opres'ad'x libr'o'pres'ad'x  
libropresistx: libr'o'pres'ist'x libr'opres'ist'x  
librotenistinx: libr'o'tenis'tin'x libr'o'ten'ist'in'x  
lignotegx: lign'o'teg'x lign'ot'eg'x  
limax: lima'x lim'a'x  
limfadenx: lim'faden'x limf'aden'x  
liminx: limin'x lim'in'x  
lingvokripligulx: lingv'o'krip'ligul'x lingv'o'kripl'ig'ul'x  
lingvolecionx: lingv'o'lecion'x lingv'o'lecio'n'x  
lingvoperilx: lingv'o'per'il'x lingv'oper'il'x  
lingvoperilx: lingv'oper'il'x lingv'o'per'il'x  
linioretx: lini'o'ret'x lini'or'et'x  
lionx: lion'x lio'n'x  
lipenlevadx: lip'e'n'lev'ad'x li'pen'lev'ad'x  
lipenlevadx: lip'e'n'lev'ad'x lip'en'lev'ad'x  
lipenlevx: lip'e'n'lev'x li'pen'lev'x  
lipenlevx: lip'e'n'lev'x lip'en'lev'x  
literpentristx: li'terpen'trist'x liter'pentr'ist'x  
litvanx: litv'an'x lit'van'x  
litvestx: lit'vest'x litv'est'x  
livamanx: liv'a'man'x liv'aman'x  
loĝejarx: loĝ'ej'ar'x loĝ'e'jar'x  
ludigx: lu'dig'x lud'ig'x  
ludomx: lu'dom'x lud'om'x  
ludonantx: lu'don'ant'x lud'on'ant'x  
ludonatx: lu'don'at'x lud'on'at'x  
ludonx: lu'don'x lud'on'x  
luksamx: luks'am'x luk'sam'x  
lumantx: lu'mantx lum'antx  
lumondx: lum'ond'x lu'mond'x  
lumonx: lum'on'x lu'mon'x  
lundematenx: lun'de'maten'x lund'e'maten'x  
lundematenx: lund'e'maten'x lun'de'maten'x  
lundematenx: lund'e'maten'x lund'em'aten'x  
lupagx: lu'pag'x lup'ag'x  
magramanx: magr'a'man'x magr'aman'x  
malagadx: mal'ag'ad'x malag'ad'x  
malakresentemx: mal'akr'e'sent'em'x mal'akre'sent'em'x  
malakrevidx: mal'akr'e'vid'x mal'a'krev'id'x  
malakrevidx: mal'akr'e'vid'x mal'akre'vid'x  
malakrevidx: malak're'vid'x mal'akr'e'vid'x  
malaltatonx: mal'alt'a'ton'x mal'alt'at'on'x  
malegalefortx: mal'egal'e'fort'x mal'eg'ale'fort'x  
malfermetatx: mal'ferm'et'at'x mal'ferm'etat'x  
malfermontx: mal'ferm'ont'x mal'fer'mont'x  
malgrandakvantx: mal'grand'a'kvant'x mal'grand'akv'ant'x  
malhelpontx: mal'help'ont'x mal'hel'pont'x  
malhonoratx: mal'honorat'x mal'honor'at'x  
malmultekostigx: mal'mult'e'kost'ig'x mal'mult'ek'ost'ig'x  
malmultekostigx: mal'mult'ek'ost'ig'x mal'mult'e'kost'ig'x  
malmultekostiĝx: mal'mult'e'kost'iĝ'x mal'mult'ek'ost'iĝ'x  
malmultekostx: mal'mult'e'kost'x mal'mult'ek'ost'x  
malnetaĵx: maln'et'aĵ'x mal'net'aĵ'x  
malnetx: maln'et'x mal'net'x  
malsuprentiritx: mal'supr'e'n'tir'it'x mal'sup'rent'ir'it'x  
malsuprentiriĝx: mal'supr'e'n'tir'iĝ'x mal'sup'rent'ir'iĝ'x  
malsuprentirx: mal'supr'e'n'tir'x mal'sup'rent'ir'x  
maltanx: malt'an'x mal'tan'x  
malteniĝx: mal'ten'iĝ'x malt'en'iĝ'x  
maltenx: mal'ten'x malt'en'x  
malvanx: mal'van'x malv'an'x  
malvarmatonx: mal'varm'a'ton'x mal'varm'at'on'x  
malvarmetonx: mal'varm'e'ton'x mal'varm'et'on'x  
malvarmx: malv'armx mal'varmx  
malvinex: malvin'e'x malv'ine'x  
malĝustalokx: mal'ĝust'a'lok'x mal'ĝust'al'ok'x  
mambestx: mamb'est'x mam'best'x  
mangestadx: man'gest'ad'x mang'est'ad'x  
mangestx: man'gest'x mang'est'x  
mankantx: mank'ant'x man'kant'x  
mankatenx: man'katen'x mank'aten'x  
manklinx: man'klin'x mank'lin'x  
mankolistx: mank'o'list'x man'kol'ist'x  
mankolistx: mank'o'list'x mank'ol'ist'x  
mankomalsanx: mank'o'mal'san'x man'kom'al'san'x  
mankontx: mank'ont'x man'kont'x  
mansagx: mans'ag'x man'sag'x  
manĉaretx: manĉ'ar'et'x man'ĉar'et'x  
manĉarx: manĉ'ar'x man'ĉar'x  
manĝobezonx: manĝ'o'bezon'x manĝ'obez'on'x  
manĝoliverx: manĝ'o'liver'x manĝ'oliver'x  
manĝometx: manĝ'o'met'x manĝ'om'et'x  
mapotekx: map'o'tek'x map'ot'ek'x  
mardiinx: mar'di'in'x mard'i'in'x  
mardix: mar'di'x mard'i'x  
marelflux: mar'el'flu'x marel'flu'x  
marenportx: mar'e'n'port'x mar'en'port'x  
maristakantx: mar'ist'a'kant'x mar'ist'akant'x  
markostrekx: mark'o'strek'x mark'ostr'ek'x  
marmortegitx: marmor'teg'it'x mar'mort'eg'it'x  
marodorx: marod'or'x mar'odor'x  
maronx: mar'onx maron'x  
martagx: mar'tag'x mart'ag'x  
marŝbatalionx: marŝ'batalion'x marŝ'batalio'n'x  
maskaĉx: mas'kaĉ'x mask'aĉ'x  
maskaĉx: mask'aĉ'x mas'kaĉ'x  
maskobalx: mask'o'bal'x mask'ob'al'x  
meblotenejx: mebl'o'ten'ej'x mebl'ot'en'ej'x  
medalionx: medalion'x medalio'n'x  
mensostatx: mens'o'stat'x mens'ost'at'x  
metabisulfitx: meta'bi'sulf'it'x met'abi'sulf'it'x  
metalizx: metal'iz'x met'aliz'x  
metanalx: met'an'al'x met'anal'x  
metanatx: metan'at'x meta'n'at'x  
metanbakterix: metan'bakteri'x meta'n'bakteri'x  
metanolatx: met'an'ol'at'x met'an'o'lat'x  
metanolatx: met'an'ol'at'x meta'no'lat'x  
metanolx: metan'ol'x meta'n'ol'x  
metapozicix: meta'pozici'x met'apozici'x  
metforminx: met'form'in'x met'for'min'x  
metilizocianatx: met'il'izo'cian'at'x meti'liz'o'cian'at'x  
metiolernantecx: meti'o'lern'ant'ec'x metio'lern'ant'ec'x  
metiolernantx: meti'o'lern'ant'x metio'lern'ant'x  
metitemx: meti'tem'x met'it'em'x  
mezopalatx: mez'o'palat'x mez'opal'at'x  
mezurostrekx: mezur'o'strek'x mezur'ostr'ek'x  
miadomx: mi'a'dom'x mi'ad'om'x  
miajunaĝx: mi'a'jun'aĝ'x mi'ajun'aĝ'x  
mialandx: mi'a'land'x mi'aland'x  
miapartx: mi'a'part'x mi'apart'x  
miavidx: mi'a'vid'x mi'avid'x  
mikroturbacix: mikrot'urb'a'ci'x mikrot'urb'ac'i'x  
miksopotx: miks'o'pot'x miks'op'ot'x  
milestrx: mil'estr'x mi'lestr'x  
miliardonx: miliar'don'x miliard'on'x  
miliardonx: miliard'on'x miliar'don'x  
milionduonx: milion'du'on'x milio'n'du'on'x  
milionfuntx: milion'funt'x milio'n'funt'x  
milionjarx: milion'jar'x milio'n'jar'x  
milionoblx: milion'obl'x milio'nobl'x  
miliononx: milion'on'x milio'n'on'x  
milionulx: milion'ul'x milio'nul'x  
milionvalorx: milion'valor'x milio'n'valor'x  
milionx: milion'x milio'n'x  
militaristx: militarist'x milit'arist'x  
militostatx: milit'o'stat'x milit'ost'at'x  
milmilionx: mil'milion'x mil'milio'n'x  
minaretx: minaret'x min'ar'et'x  
minoanx: mino'an'x min'o'an'x  
minotaŭrx: mino'taŭr'x minotaŭr'x  
minox: mino'x min'o'x  
miristikacx: miristik'ac'x mir'ist'ik'ac'x  
misfaradx: mis'far'ad'x mis'farad'x  
misix: misi'x mis'ix  
mitomaniulx: mit'o'mani'ul'x mi'toman'i'ul'x  
mitomanix: mit'o'mani'x mi'toman'i'x  
molaedx: mol'aed'x mola'ed'x  
molaedx: mola'ed'x mol'aed'x  
monakiradx: monak'ir'ad'x mon'akir'ad'x  
mondĉampionadx: mond'ĉampion'ad'x mond'ĉampio'n'ad'x  
mondĉampionecx: mond'ĉampion'ec'x mond'ĉampio'n'ec'x  
mondĉampionx: mond'ĉampion'x mond'ĉampio'n'x  
monelspezx: mon'el'spez'x monel'spez'x  
monelx: monel'x mon'el'x  
monismx: monism'x mon'ism'x  
monokloridx: mono'klor'id'x monokl'or'id'x  
monosakaridx: mono'sakarid'x mono'sakar'id'x  
monosaĝulx: mon'o'saĝ'ul'x mono'saĝ'ul'x  
monosensignifx: mon'o'sen'signif'x mono'sen'signif'x  
monostorx: mon'o'stor'x mono'stor'x  
monounux: mon'o'unu'x mono'unu'x  
montengrimpadx: mont'e'n'grimp'ad'x mon'ten'grimp'ad'x  
montengrimpantx: mont'e'n'grimp'ant'x mon'ten'grimp'ant'x  
montengrimpx: mont'e'n'grimp'x mon'ten'grimp'x  
montirkestx: mon'tir'kest'x mont'irk'est'x  
montofendx: mont'o'fend'x mont'ofend'x  
mortdancigx: mort'dancig'x mort'danc'ig'x  
mortepalx: mor'tepal'x mort'e'pal'x  
mortepalx: mort'e'pal'x mor'tepal'x  
mortokultx: mort'o'kult'x mort'okult'x  
mortostatx: mort'o'stat'x mort'ost'at'x  
moskitoretx: moskit'o'ret'x moskit'or'et'x  
moskoratx: mosk'o'rat'x mosk'or'at'x  
moskoratx: mosk'o'rat'x mosk'orat'x  
multacilix: mult'a'cili'x mult'ac'ili'x  
multadornx: mul'tadorn'x mult'a'dorn'x  
multaringx: mult'a'ring'x mult'ar'ing'x  
multasemx: mult'a'sem'x mul'tas'em'x  
multaĉelx: mult'a'ĉel'x mult'aĉ'el'x  
multekostaĵx: mult'e'kost'aĵ'x mult'ek'ost'aĵ'x  
multekostecx: mult'e'kost'ec'x mult'ek'ost'ec'x  
multekostegx: mult'e'kost'eg'x mult'ek'ost'eg'x  
multekostegx: mult'eko'steg'x mult'e'kost'eg'x  
multekostx: mult'e'kost'x mult'ek'ost'x  
multemiljarx: mult'e'mil'jar'x mult'em'il'jar'x  
multemiljarx: mult'e'mil'jar'x mult'emil'jar'x  
multemiljarx: mult'emil'jar'x mult'e'mil'jar'x  
multiuj: mult'iu'j mult'i'uj  
multjardekx: mult'jard'ek'x mult'jar'dek'x  
multmilionbrikx: mult'milion'brik'x mult'milio'n'brik'x  
multmilionx: mult'milion'x mult'milio'n'x  
multplikadx: mult'plik'ad'x mult'pli'kad'x  
multrompitx: mul'tromp'it'x mult'romp'it'x  
musklavx: mus'klav'x musk'lav'x  
muskolomalstreĉigx: muskol'o'mal'streĉ'ig'x muskol'om'al'streĉ'ig'x  
muskolozx: muskoloz'x muskol'oz'x  
muskrozx: musk'roz'x mus'kroz'x  
naftodonx: naft'o'don'x naft'od'on'x  
naskantinx: nas'kantin'x nask'ant'in'x  
navigantx: navig'ant'x nav'ig'ant'x  
navigejx: navig'ej'x nav'ig'ej'x  
nazaretanx: nazaret'an'x naz'ar'etan'x  
naŭdekonx: naŭ'dek'on'x naŭ'de'kon'x  
neartefaritx: ne'art'e'far'it'x ne'arte'far'it'x  
nebilionx: ne'bilion'x ne'bilio'n'x  
nedaŭretirx: ne'daŭr'e'tir'x ne'daŭ're'tir'x  
nedaŭretirx: ne'daŭr'e'tir'x ne'daŭr'et'ir'x  
nedubantx: ne'dub'ant'x ne'du'bant'x  
nedubindx: ne'du'bind'x ne'dub'ind'x  
nefaradx: ne'far'ad'x ne'farad'x  
neforgesuminx: ne'forges'u'min'x ne'forges'um'in'x  
neformetitx: ne'form'et'it'x ne'for'met'it'x  
negadx: ne'gad'x neg'ad'x  
nekohomologx: ne'ko'homolog'x nek'o'homolog'x  
nelegipovecx: ne'leg'i'pov'ec'x ne'legi'pov'ec'x  
nelegipovx: ne'leg'i'pov'x ne'legi'pov'x  
nemultekostx: ne'mult'e'kost'x ne'mult'ek'ost'x  
neniajn: nenia'j'n neni'ajn  
nenian: nenia'n neni'an  
neniejx: neni'ej'x nenie'j'x  
nenifarantx: neni'far'ant'x ne'ni'far'ant'x  
nenion: nenio'n nenion  
nenionfaradx: nenion'farad'x nenio'n'farad'x  
nenionfarantx: nenion'far'ant'x nenio'n'far'ant'x  
nenionsciadx: nenion'sci'ad'x nenio'n'sci'ad'x  
nenuligeblx: ne'nul'ig'ebl'x ne'nu'lig'ebl'x  
nenx: nen'x ne'n'x  
neoklasikx: neo'klasik'x ne'o'klasik'x  
neolingvistikx: neo'lingv'ist'ik'x ne'o'lingv'ist'ik'x  
nepagantx: ne'pag'ant'x nepa'gant'x  
nepagipovulx: nepa'gip'ov'ul'x ne'pag'i'pov'ul'x  
nepagipovx: ne'pagi'pov'x nepa'gip'ov'x  
nepagitx: ne'pag'it'x nep'agit'x  
neperfortx: ne'per'fort'x neper'fort'x  
neperx: ne'per'x neper'x  
neperx: neper'x ne'per'x  
nepetegeblx: ne'pet'eg'ebl'x nepet'eg'ebl'x  
nepetitx nepetitx: nepet'it'x ne'pet'it'x ne'petit'x  
nepetx: ne'pet'x nepet'x  
nepinx: nep'in'x ne'pin'x  
nepix: ne'pi'x nep'i'x  
nepregx: ne'preg'x nepr'eg'x  
nepregx: nepr'eg'x ne'preg'x  
neracionalx: ne'racional'x ne'raci'on'al'x  
neralx: ner'al'x ne'ral'x  
neregulx: ner'eg'ul'x ne'regulx  
nereidinx: nere'id'in'x ne're'id'in'x  
nereidx: nere'id'x ne're'id'x  
nereteneblx nere'ten'eblx ner'e'ten'eblx ne're'ten'eblx ner'et'en'eblx  
nereteneblx: ne're'ten'ebl'x ner'eten'ebl'x  
nerex: nere'x ne're'x  
nervomalsanulx: nerv'o'mal'san'ul'x nerv'om'al'san'ul'x  
nervoparx: nerv'o'par'x nerv'op'ar'x  
nervoĉelx: nerv'o'ĉel'x ner'voĉ'el'x  
nestadx: nest'ad'x ne'stad'x  
nestegx: ne'steg'x nest'eg'x  
netanitx: ne'tan'it'x n'etan'it'x  
netigx: net'ig'x ne'tig'x  
netraflueblx: ne'tra'flu'ebl'x ne'traf'lu'ebl'x  
netuŝuminx: ne'tuŝ'u'min'x ne'tuŝ'um'in'x  
nevinetx: nev'in'et'x ne'vin'et'x  
neĝamikrotx: neĝ'a'mikrot'x neĝ'amik'rot'x  
neĝemantx: ne'ĝem'ant'x neĝ'em'ant'x  
neĝenatx: ne'ĝen'at'x neĝ'en'at'x  
neĝenontx: ne'ĝen'ont'x neĝ'en'ont'x  
neĝetx: ne'ĝet'x neĝ'et'x  
neĝmontfervojx: neĝ'mont'fer'voj'x neĝ'mont'fervoj'x  
neĝomarx: neĝ'o'mar'x neĝ'omar'x  
neĝostrigx: neĝ'o'strig'x neĝ'ostr'ig'x  
neŭrulx: neŭrul'x neŭr'ul'x  
niaterx: ni'a'ter'x ni'at'er'x  
nigrabarbx: n'ig'rabarb'x nigr'a'barb'x  
nigrabarbx: nigr'a'barb'x n'ig'rabarb'x  
nigrahaŭtx: nigr'a'haŭt'x nigr'ah'aŭt'x  
nigralanx: nigr'a'lan'x nigr'al'an'x  
nigraterx: nigr'a'ter'x nigr'at'er'x  
noktoblindecx: nokt'o'blind'ec'x nokt'obl'ind'ec'x  
noktoblindx: nokt'o'blind'x nokt'obl'ind'x  
noktovidecx: nokt'ovi'dec'x nokt'o'vid'ec'x  
nonantx: non'ant'x n'on'ant'x  
nonanx: non'an'x n'onan'x  
nonilx: non'il'x no'nil'x  
noninx: non'in'x no'nin'x  
nonozx: non'oz'x n'on'oz'x  
noosferx: no'o'sfer'x n'oosfer'x  
novalvenintx: nov'al'ven'int'x noval'ven'int'x  
novaperantx: nova'per'ant'x nov'aper'ant'x  
novastilx: nov'a'stil'x nova'stil'x  
novekreitx: nov'e'kre'it'x nov'ek're'it'x  
novelavitx: nov'e'lav'it'x novel'av'it'x  
novenaskitx: nov'e'nask'it'x nov'en'a'skit'x  
novestigitx: nov'est'ig'it'x no'vest'ig'it'x  
novkorditx: nov'kord'it'x nov'kordit'x  
nukleoparx: nukle'o'par'x nukle'op'ar'x  
nuksosakx: nuks'osak'x nukso'sakx  
numx: num'x n'um'x  
nutromalriĉx: nutr'o'mal'riĉ'x nutr'om'al'riĉ'x  
nutroretx: nutr'o'ret'x nutr'or'et'x  
obovalx: ob'oval'x o'bov'al'x  
obovoidx: ob'ov'oid'x o'bov'oid'x  
ocelx: ocel'x o'cel'x  
okonfolix: ok'on'foli'x o'kon'foli'x  
okonnotx: ok'on'not'x o'kon'not'x  
okonx: ok'on'x o'kon'x  
okreflavx: okr'e'flav'x o'kre'flav'x  
okreruĝx: okr'e'ruĝ'x o'kre'ruĝ'x  
okreruĝx: okr'e'ruĝ'x ok're'ruĝ'x  
okristx: okr'ist'x o'krist'x  
oksidodisulfidx: oksid'o'di'sulf'id'x oksid'o'dis'ul'fid'x  
oksionix: oksi'oni'x oksioni'x  
oksionix: oksioni'x oksio'ni'x  
oktagx: ok'tag'x okt'ag'x  
oktannombrx: okt'a'n'nombr'x okta'n'nombr'x  
oktannombrx: okt'an'nombr'x oktan'nombr'x  
oktanx: okt'an'x oktan'x  
oktrokex: ok'troke'x okt'rok'e'x  
okulenrigardx: okul'e'n'rigard'x okul'en'rigard'x  
okulerarx: okul'erar'x o'kuler'ar'x  
okulincitantx: okul'incit'ant'x ok'ul'in'cit'ant'x  
okulparx: okul'par'x o'kulp'ar'x  
oleobanx: ole'o'ban'x ole'ob'an'x  
oleodonx: ole'o'don'x ole'od'on'x  
oleolinx: ole'o'lin'x ole'ol'in'x  
oligomerx: oligo'mer'x o'lig'om'er'x  
ombrakopix: ombr'a'kopi'x om'brak'opi'x  
ombrodonx: ombr'o'don'x ombr'od'on'x  
ombrostrekx: ombr'o'strek'x ombr'ostr'ek'x  
omerx: omer'x om'er'x  
ondantx: ond'ant'x on'dant'x  
ondumadx: ond'um'ad'x on'dum'ad'x  
ondumitx: ond'um'it'x on'dum'it'x  
ondumx: ond'um'x on'dum'x  
onegx: oneg'x o'neg'x  
onklinaĉx: onkl'in'aĉ'x on'klin'aĉ'x  
onklinetx: onkl'in'et'x on'klin'et'x  
onklinx: onkl'in'x on'klin'x  
opilionulx: opilion'ul'x opilio'nul'x  
opilionx: opilion'x opilio'n'x  
opiofestintx: opi'o'fest'int'x o'pio'fest'int'x  
opiofumantx: opi'o'fum'ant'x o'pio'fum'ant'x  
opiomanix: opi'o'mani'x o'pio'mani'x  
opiopapavx: opi'o'papav'x o'pio'papav'x  
opresx: opres'x o'pres'x  
opulx: opul'x o'pul'x  
oradx: or'ad'x o'rad'x  
orakolodonx: orakol'o'don'x orakol'od'on'x  
oratx: or'at'x orat'x  
orazenx: or'azen'x o'razen'x  
ordigx: or'dig'x ord'ig'x  
ordometx: ord'o'met'x or'dom'et'x  
ordratx: or'drat'x ord'rat'x  
orebroditx: or'e'brod'it'x ore'brod'it'x  
orelbastionx: orel'bastion'x orel'bastio'n'x  
orestx: orest'x o'rest'x  
oretx: or'et'x o'ret'x  
orfadenx: or'faden'x orf'aden'x  
orfaristx: or'far'ist'x orf'arist'x  
orfex orfex: orfe'x orf'e'x or'fe'x  
orfinejx: orf'in'ej'x or'fin'ej'x  
orfinx: orf'in'x or'fin'x  
orgenistx: or'genist'x orgen'ist'x  
orgenistx: orgen'ist'x or'genist'x  
orionx: orion'x orio'n'x  
oritaĵx: or'it'aĵ'x orit'aĵ'x  
oritx: or'it'x orit'x  
orkestrionx: orkestrion'x orkestrio'n'x  
orkestx orkestx: orkest'x or'kest'x ork'est'x  
orobonŝancx: or'o'bon'ŝanc'x o'rob'on'ŝanc'x  
orokorx: or'o'kor'x o'rok'or'x  
orpluvix: or'pluvi'x or'pluv'i'x  
ortegitx: or'teg'it'x ort'eg'it'x  
orulx: or'ul'x o'rul'x  
ostarejx: ost'ar'ej'x o'star'ej'x  
ostarx: ost'ar'x o'star'x  
ostokarbx: ost'o'karb'x o'stok'arb'x  
ostoplatx: ost'o'plat'x o'stopl'at'x  
ostovariaĵx: ost'o'vari'aĵ'x ost'ovari'aĵ'x  
ostrejx: ostr'ej'x ost're'j'x  
ostrestaĵox: ostr'est'aĵ'ox ost'rest'aĵ'x  
otelx: otel'x ot'el'x  
otorinolaringologx: ot'o'rin'o'laring'olog'x o'torin'o'laring'olog'x  
ovalbuminx: ov'albumin'x oval'bu'min'x  
ovaletx: oval'et'x o'valet'x  
ovarx: ov'ar'x o'var'x  
ovellasemx: ov'el'las'em'x o'vel'las'em'x  
ovetx: ov'et'x o'vet'x  
ovoglobulinx: ov'o'globulin'x ov'o'glob'ul'in'x  
ovoidx: ov'oid'x ov'o'id'x  
ovokremx: ov'o'krem'x o'vok'rem'x  
ovolikvorx: ov'o'likvor'x ovol'ik'vor'x  
ovotekx: ov'o'tek'x ov'ot'ek'x  
paguredx: pagur'ed'x pag'ured'x  
pajlosakx: pajl'o'sak'x pajl'osak'x  
pajlotigx: pajl'o'tig'x pajl'ot'ig'x  
pakotenejx: pak'o'ten'ej'x pak'ot'en'ej'x  
paleruĝx: pal'e'ruĝ'x pale'ruĝ'x  
palmovinx: palm'o'vin'x pal'mov'in'x  
pandionedx: pandion'ed'x pandio'n'ed'x  
pandionx: pandion'x pandio'n'x  
paneretx: pan'er'et'x pane'ret'x  
paneretx: pane'ret'x pan'er'et'x  
pansobendx: pans'o'bend'x pan'sob'end'x  
papilionedx: papilion'ed'x papilio'n'ed'x  
papilionx: papilion'x papilio'n'x  
paradisex: parad'i'se'x para'dis'e'x  
paradisiacx: parad'i'si'ac'x para'dis'i'ac'x  
paradisix: parad'i'si'x para'dis'i'x  
paranormalx: para'normal'x par'anormal'x  
parkokinejx: park'o'kin'ej'x par'kok'in'ej'x  
parkokinejx: park'o'kin'ej'x par'koki'ne'j'x  
parkokinejx: park'o'kin'ej'x park'ok'in'ej'x  
paruedx: paru'ed'x par'ued'x  
parulinx: paru'lin'x par'ul'in'x  
pasionx: pasion'x pasio'n'x  
paskodatx: pask'o'dat'x pas'kod'at'x  
pastobulx: past'o'bul'x past'ob'ul'x  
patrindukinx: patr'in'duk'in'x patr'induk'in'x  
patrinterx: patr'in'ter'x patr'inter'x  
patrodevenx: patr'o'de'ven'x pat'rode'ven'x  
patrolandx: patr'o'land'x patrol'and'x  
patronomx: patron'om'x patr'o'nom'x  
paŝotenx: paŝ'o'ten'x paŝ'ot'en'x  
paŝtretx: paŝt'ret'x paŝ'tret'x  
pegoidx: peg'oid'x peg'o'id'x  
peladatx: pel'ad'at'x pelad'at'x  
pelionx: pelion'x pelio'n'x  
pelopsidx: pelops'id'x pel'opsid'x  
pelotx: pelot'x pel'ot'x  
pensionanx: pension'an'x pensi'onan'x  
pensionatx: pensionat'x pensi'on'at'x  
pensionestrinx: pension'estr'in'x pensi'o'nest'rin'x  
pensionpagx: pension'pag'x pensi'on'pag'x  
pensionprezx: pension'prez'x pensi'on'prez'x  
pensionulinx: pension'ul'in'x pensi'o'nul'in'x  
pensionulx: pension'ul'x pensi'o'nul'x  
pensionx: pension'x pensi'on'x  
pentamerx: penta'mer'x pent'am'er'x  
pentofarx: pent'o'far'x pen'tof'ar'x  
pentristx: pen'trist'x pentr'ist'x  
pentrotemx: pentr'o'tem'x pen'trot'em'x  
pentrotemx: pentr'o'tem'x pentr'ot'em'x  
perdumanx: per'du'man'x perd'um'an'x  
perfortagx: per'fort'ag'x perfor'tag'x  
perfortagx: perfor'tag'x per'fort'ag'x  
perfortegx: perfor'teg'x per'fort'eg'x  
perfortemulx: per'fort'em'ul'x perfor'tem'ul'x  
perfortemx: perfor'tem'x per'fort'em'x  
perfortintx: per'fort'int'x perfor'tint'x  
perfortopretx: perfor'top'ret'x per'fort'o'pret'x  
perfortulx: perfor'tul'x per'fort'ul'x  
perlotx: per'lot'x perl'ot'x  
peroksidisulfatx: per'oksi'di'sulf'at'x per'oksid'i'sulf'at'x  
personamanx: person'a'man'x person'aman'x  
pestodonx: pest'o'don'x pest'od'on'x  
petitliterx: petit'liter'x pet'it'liter'x  
petitx: pet'it'x petit'x  
petripladx: petr'i'plad'x pet'rip'lad'x  
pianolecionx: pian'o'lecion'x pian'o'lecio'n'x  
piedirantx: pied'ir'ant'x pie'dirant'x  
piedostarx: pied'o'star'x pied'ost'ar'x  
pigmalionx: pigmalion'x pigmalio'n'x  
pionirarx: pionir'ar'x pio'nir'ar'x  
pionirecx: pionir'ec'x pio'nir'ec'x  
pionirepokx: pionir'epok'x pio'nir'epok'x  
pionirpalacx: pionir'palac'x pio'nir'palac'x  
pionirx: pionir'x pio'nir'x  
pionx: pion'x pi'on'x  
pistaksemx: pistak'sem'x pis'taks'em'x  
pizokaĉx: piz'o'kaĉ'x piz'ok'aĉ'x  
piŝtoringx: piŝt'o'ring'x piŝt'or'ing'x  
plankenĵetx: plank'e'n'ĵet'x plank'en'ĵet'x  
plankoplintx: plank'o'plint'x plan'kopl'int'x  
plantagacx: plant'agac'x plantag'ac'x  
plantagacx: plantag'ac'x plant'agac'x  
platetegmentx: plat'e'tegment'x plate'tegment'x  
platex: plate'x plat'e'x  
plejaltagradx: plej'al'tag'rad'x plej'alt'a'grad'x  
plejĝustadirx: plej'ĝust'a'dir'x plej'ĝust'ad'ir'x  
plidurigitx: pli'dur'ig'it'x pli'du'rig'it'x  
plikariĝx: pli'kar'iĝ'x plik'ar'iĝ'x  
plisaĝigx: plis'aĝ'ig'x pli'saĝ'ig'x  
plisekigx: pli'sek'ig'x plis'ek'ig'x  
pliĝustadirx: pli'ĝust'a'dir'x pli'ĝust'ad'ir'x  
pluensendx: plu'e'n'send'x plu'en'send'x  
plumbagacx: plumb'agac'x plumbag'ac'x  
plumbagacx: plumbag'ac'x plumb'agac'x  
pluralismx: plur'alism'x plural'ism'x  
plurjardekx: plur'jard'ek'x plur'jar'dek'x  
plurlecionx: plur'lecion'x plur'lecio'n'x  
plutenx: plu'ten'x plut'en'x  
pluvix: pluvi'x pluv'i'x  
pluvobanx: pluv'o'ban'x pluv'ob'an'x  
podekonx: po'dek'on'x po'de'kon'x  
polenologx: polen'olog'x pol'enolog'x  
polietenx: poli'eten'x poli'e'ten'x  
polietilenx: poli'etilen'x poli'etil'en'x  
polimetilmetakrilatx: poli'met'il'meta'kril'at'x po'limet'il'metakril'at'x  
pomalgrandx: po'mal'grand'x pom'al'grand'x  
popartopagx: po'part'o'pag'x popart'o'pag'x  
pordofendx: pord'o'fend'x pord'ofend'x  
pordofermitx: pord'o'ferm'it'x pord'ofer'mit'x  
pordofermitx: pord'ofer'mit'x pord'o'ferm'it'x  
pordomanilx: pord'o'man'il'x pord'o'manil'x  
porfuraĝx: por'furaĝ'x porfur'aĝ'x  
postaldonx: post'al'don'x po'stal'don'x  
postenirx: post'en'ir'x posten'ir'x  
postenterigx: post'en'ter'ig'x posten'ter'ig'x  
postestarantx: post'e'star'ant'x post'est'ar'ant'x  
postremilx: post'rem'il'x post're'mil'x  
postulemx: post'ulem'x postul'em'x  
potagx: po'tag'x pot'ag'x  
potencodonx: potenc'o'don'x potenc'od'on'x  
poŝtosakx: poŝt'o'sak'x poŝt'osak'x  
pramalamikx: pra'mal'amik'x pram'al'amik'x  
pranepinx: pra'nep'in'x pra'ne'pin'x  
pravalx: pra'val'x prav'al'x  
premfermontx: prem'fer'mont'x prem'ferm'ont'x  
premfermontx: prem'ferm'ont'x prem'fer'mont'x  
premilegx: prem'il'eg'x premi'leg'x  
preĝoradx: preĝ'o'rad'x preĝ'or'ad'x  
pridubatx: pri'dub'at'x pri'du'bat'x  
primetitx: pri'met'it'x prim'et'it'x  
primetx: pri'met'x prim'et'x  
primirx: pri'mir'x prim'ir'x  
primirx: prim'ir'x pri'mir'x  
primokatx: prim'o'kat'x pri'mok'at'x  
printemporulx: printemp'o'rul'x printemp'or'ul'x  
prionx: prion'x pri'on'x  
prirabatx: pri'rab'at'x pri'rabat'x  
prirabatx: pri'rabat'x pri'rab'at'x  
procionedx: procion'ed'x procio'n'ed'x  
procionx: procion'x procio'n'x  
produktodonx: produkt'o'don'x produkt'od'on'x  
profitodonx: profit'o'don'x profit'od'on'x  
profundakorx: profund'a'kor'x profund'akor'x  
profundenigx: profund'e'n'ig'x profund'en'ig'x  
profundenvidilx: profund'e'n'vid'il'x profund'en'vid'il'x  
profundenvidilx: profund'e'n'vid'il'x profund'envi'dil'x  
profundenvidilx: profund'envi'dil'x profund'e'n'vid'il'x  
programkomisionx: program'komision'x program'komisio'n'x  
propetadx: pro'pet'ad'x prop'et'ad'x  
propetx: prop'et'x pro'pet'x  
propionatx: propion'at'x propio'n'at'x  
propionlaktonx: propion'lakton'x propio'n'lakton'x  
propionx: propion'x propio'n'x  
propracelx: propr'a'cel'x propr'ac'el'x  
propradirx: propr'a'dir'x propr'ad'ir'x  
proprahaŭtx: propr'a'haŭt'x propr'ah'aŭt'x  
proprakontx: propr'a'kont'x prop'rakont'x  
propramanx: propr'a'man'x propr'aman'x  
propredecidx: propr'e'decid'x prop're'decid'x  
proprediritx: propr'e'dir'it'x pro'pred'irit'x  
provantx: pro'vantx prov'antx  
psikareligix: psik'a'religi'x psi'karel'ig'ix  
psikomalsanx: psik'o'mal'san'x psik'om'al'san'x  
psikostatx: psik'o'stat'x psik'ost'at'x  
pugnoĉampionx: pugn'o'ĉampion'x pugn'o'ĉampio'n'x  
pulmomalsanx: pulm'o'mal'san'x pulm'om'al'san'x  
pulsostelx: puls'o'stel'x puls'ost'el'x  
punktemarkx: punkt'e'mark'x punkt'em'ark'x  
putorandx: putor'andx put'o'rand'x  
rabistokantadx: rab'ist'o'kant'ad'x rabi'stok'ant'ad'x  
racionalismx: racional'ism'x racio'nalism'x  
racionalistx: racional'ist'x racio'nalist'x  
racionalx: racional'x raci'on'al'x  
radikantx: radik'ant'x radi'kant'x  
radilumx: radi'lum'x rad'il'um'x  
radiobiradx: radi'o'bir'ad'x radi'obi'rad'x  
radiregatx: rad'ir'eg'at'x radi'reg'at'x  
radiregatx: radi'reg'at'x rad'ir'eg'at'x  
rajdomanierx: rajd'o'manier'x raj'domani'er'x  
rakitodonx: rakit'o'don'x rakit'od'on'x  
rakitogenx: rakit'o'gen'x raki'tog'en'x  
randoritx: rand'or'it'x rand'orit'x  
rangolistx: rang'o'list'x rang'ol'ist'x  
rapidfervojx: rapid'fer'voj'x rapid'fervoj'x  
raŭpkamionx: raŭp'kamion'x raŭp'kamio'n'x  
re'mal'kovr'it'x  
reaformx: rea'form'x re'a'form'x  
reagokapablx: re'ag'o'kapabl'x rea'go'kapabl'x  
realgluiĝx: re'al'glu'iĝ'x real'glu'iĝ'x  
realglux: re'al'glu'x real'glu'x  
realigadx: real'ig'ad'x real'i'gad'x  
realiĝintx: re'al'iĝ'int'x real'iĝ'int'x  
realligx: re'al'lig'x real'lig'x  
realmetitx: re'al'met'it'x real'met'it'x  
realportitx: re'al'port'it'x real'port'it'x  
realportx: re'al'port'x real'port'x  
realtigx: re'alt'ig'x real'tig'x  
realvenx: re'al'ven'x real'ven'x  
realvokx: re'al'vok'x real'vok'x  
reax: rea'x re'a'x  
refaradx: re'far'ad'x re'farad'x  
refermetantx: refer'met'ant'x re'ferm'et'ant'x  
refermitx: re'ferm'it'x refer'mit'x  
refermontx: re'ferm'ont'x refer'mont'x  
refilx: ref'il'x re'fil'x  
reflux: ref'lux re'flux  
regeedzigx: re'ge'edz'ig'x rege'edz'ig'x  
registx: reg'ist'x re'gist'x  
regluitx: re'glu'it'x reg'lu'it'x  
reglux: re'glu'x reg'lu'x  
rekonsignx: re'kon'sign'x re'konsign'x  
rekonvertiĝx: re'konvert'iĝ'x re'kon'vertiĝ'x  
rekrementovinx: rekrement'o'vin'x rekrement'ov'in'x  
rekrutkomisionx: rekrut'komision'x rekrut'komisio'n'x  
rektakorx: rekt'a'kor'x rekt'akor'x  
rektolinix: rekt'o'lini'x rekt'ol'in'ix  
relegotrudx: re'leg'o'trud'x rel'ego'trud'x  
relegx: rel'eg'x re'leg'x  
relikvigx: re'likv'ig'x relikv'ig'x  
relikvigx: relikv'ig'x re'likv'ig'x  
reloradoprincipx: rel'o'rad'o'princip'x rel'or'ad'o'princip'x  
reloradotramprincipx: rel'o'rad'o'tram'princip'x rel'or'ad'o'tram'princip'x  
remantx: rem'ant'x re'mant'x  
remeblitx: re'mebl'it'x rem'ebl'it'x  
remeblitx: rem'ebl'it'x re'mebl'it'x  
remenditx: re'mend'it'x rem'end'it'x  
remetx: rem'et'x re'met'x  
remilbatx: rem'il'bat'x re'mil'bat'x  
remileblx: rem'il'ebl'x re'mil'ebl'x  
remilingx: rem'il'ing'x re'mil'ing'x  
remilosklavx: rem'il'o'sklav'x re'mil'o'sklav'x  
remilplatx: rem'il'plat'x re'mil'plat'x  
remilsvingx: rem'il'sving'x re'mil'sving'x  
remiltenilx: rem'il'ten'il'x re'mil'ten'il'x  
remiltirx: rem'il'tir'x re'mil'tir'x  
remilx: rem'il'x re'mil'x  
remistinx: rem'ist'in'x re'mis'tin'x  
renomadx: re'nom'ad'x re'nomad'x  
renomadx: re'nom'ad'x renom'ad'x  
renomadx: renom'ad'x re'nom'ad'x  
repistx: rep'ist'x re'pist'x  
restabiligx: re'stabil'ig'x rest'abi'lig'x  
restarigantx: re'star'ig'ant'x rest'ar'ig'ant'x  
restarigatx: re'star'ig'at'x rest'ar'ig'at'x  
restarigeblx: re'star'ig'ebl'x rest'ar'ig'ebl'x  
restarigitx: re'star'ig'it'x rest'ar'ig'it'x  
restarigotx: re'star'ig'ot'x rest'ar'ig'ot'x  
restarigx: re'star'ig'x rest'ar'ig'x  
restariĝantx: re'star'iĝ'ant'x rest'ar'iĝ'ant'x  
restariĝx: re'star'iĝ'x rest'ar'iĝ'x  
restartigx: re'start'ig'x rest'art'ig'x  
restartx: re'start'x rest'art'x  
retablx: retabl'x re'tabl'x  
retalirx: ret'a'lir'x ret'al'ir'x  
retegx: re'teg'x ret'eg'x  
retinalx: ret'in'al'x retin'al'x  
retinitx: retin'it'x re'tinit'x  
retinopatix: ret'in'o'pati'x retin'o'pati'x  
retinpatix: ret'in'pati'x retin'pati'x  
retinx: ret'in'x retin'x  
retiromanĉx: reti'romanĉ'x re'ti'romanĉ'x  
retix: reti'x re'ti'x  
retondregx: re'tondr'eg'x re'tond'reg'x  
retroigx: re'tro'ig'x retro'ig'x  
retrovantx: re'trov'ant'x retro'vant'x  
retrovatx: re'trov'at'x retro'vat'x  
retrovatx: retro'vat'x re'trov'at'x  
retrovitx: retro'vit'x re'trov'it'x  
returnenirigx: re'turn'e'n'ir'ig'x re'turn'en'ir'ig'x  
returnenirintx: re'turn'e'n'ir'int'x re'turn'en'ir'int'x  
returnenirx: re'turn'e'n'ir'x re'turn'en'ir'x  
revekatx: re'vek'at'x rev'ek'at'x  
revekintx: re'vek'int'x rev'ek'int'x  
revekiĝantx: re'vek'iĝ'ant'x rev'ek'iĝ'ant'x  
revekiĝintx: re'vek'iĝ'int'x rev'ek'iĝ'int'x  
revekiĝx: re'vek'iĝ'x rev'ek'iĝ'x  
revekx: re'vek'x rev'ek'x  
revenadx: re'ven'ad'x re'venad'x  
revokatx: rev'o'kat'x re'vok'at'x  
rezultodonx: rezult'o'don'x rezult'od'on'x  
ribavirinx: rib'a'vir'in'x ribavirin'x  
riboberx: rib'o'ber'x rib'ob'er'x  
ridindigadx: rid'ind'ig'ad'x rid'indig'ad'x  
ridindigatx: rid'ind'ig'at'x rid'indig'at'x  
rimoidx: rim'oid'x rim'o'id'x  
rizejarx: riz'ej'ar'x riz'e'jar'x  
rizovinx: riz'o'vin'x riz'ov'in'x  
riĉaĵetatx: riĉ'aĵ'etat'x riĉ'aĵ'et'at'x  
robostilx: rob'o'stil'x rob'ost'il'x  
rompopecx: romp'o'pec'x rom'po'pec'x  
rompoŝtelistx: romp'o'ŝtel'ist'x rom'poŝt'el'ist'x  
rostokradx: rost'o'krad'x rost'okr'ad'x  
rozaltex: roz'alte'x roz'alt'e'x  
rozaruĝx: roz'a'ruĝ'x roza'ruĝ'x  
rubkamionx: rub'kamion'x rub'kamio'n'x  
rubligx: rubl'ig'x rub'lig'x  
rudroradx: rudr'o'rad'x rudr'or'ad'x  
ruletendantx: rul'etend'ant'x rulet'en'dant'x  
rumbetx: rumb'et'x rum'bet'x  
ruĝenŝovx: ruĝ'e'n'ŝov'x ruĝ'en'ŝov'x  
ruĝerozx: ruĝ'e'roz'x ruĝ'er'oz'x  
sablobanx: sabl'o'ban'x sabl'ob'an'x  
sablomarx: sabl'o'mar'x sabl'omar'x  
sablopulx: sabl'o'pul'x sabl'opul'x  
sablosakx: sabl'o'sak'x sabl'osak'x  
sabroregadx: sabr'o'reg'ad'x sabr'ore'gad'x  
salamonx: salam'on'x salomon'x  
salmedx: salm'ed'x sal'med'x  
saltenirx: salt'en'ir'x sal'ten'ir'x  
sambostilx: samb'o'stil'x samb'ost'il'x  
samgentulx: samg'en'tul'x sam'gent'ul'x  
samplx: sampl'x sam'plx  
samsocietanx: sam'societ'an'x sam'soci'etan'x  
sangobanx: sang'o'ban'x sang'ob'an'x  
sangoferx: san'gofer'x sang'ofer'x  
sanitaristx: sanitar'ist'x san'it'ar'ist'x  
sanitarx: sanitar'x san'it'ar'x  
scipionx: scipion'x scipio'n'x  
sciuredx: sciur'ed'x sci'ured'x  
segadostrekx: seg'ad'o'strek'x se'gad'o'strek'x  
sekvaĵaŭdx: sekv'a'ĵaŭd'x sekv'aĵ'aŭd'x  
senagadx: sena'gad'x sen'ag'ad'x  
senataninx: sena'tanin'x senat'an'in'x  
senataninx: senat'an'in'x sena'tanin'x  
sencelecx: sen'cel'ec'x senc'el'ec'x  
sencelx: sen'cel'x senc'el'x  
sencintrigx: senc'intrig'x sen'cintr'ig'x  
sencumx: sen'cum'x senc'um'x  
sendecx: sen'dec'x send'ec'x  
sendekliniĝx: sen'de'klin'iĝ'x send'ek'lin'iĝ'x  
senegalx: senegal'x sen'egal'x  
senfinajx: sen'fin'aj'x sen'fi'naj'x  
senfinajx: sen'fin'aj'x sen'fin'a'j'x  
senlegipovx: sen'leg'i'pov'x sen'legi'pov'x  
sensaligx: sen'sal'ig'x sens'al'ig'x  
sensalx: sen'sal'x sens'al'x  
sensamx: sens'am'x sen'sam'x  
sensaĝulx: sen'saĝ'ul'x sens'aĝ'ul'x  
senseligx: sen'sel'ig'x sens'el'ig'x  
sensemx: sens'em'x sen'sem'x  
sensemx: sens'emx sen'semx  
sensenhavx: sens'en'hav'x sen'sen'hav'x  
sensigeligx: sen'sigel'ig'x sens'ig'el'ig'x  
senskiax: sen'skia'x sen'ski'a'x  
senstopx: sen'stop'x sens'top'x  
sentedx: sen'ted'x sent'ed'x  
sentemx: sen'temx sent'emx  
sentenilx: sen'ten'il'x sent'en'il'x  
sentenilx: sent'en'il'x sen'ten'il'x  
senteniĝx: sen'ten'iĝ'x sent'en'iĝ'x  
sentenx: sen'ten'x sent'en'x  
senterx: sen'ter'x sent'er'x  
sentiaĵx: sen'ti'aĵ'x sent'i'aĵ'x  
sentigigx: sen'tig'ig'x sent'ig'ig'x  
sentigitx: sen'tig'it'x sent'ig'it'x  
sentitolitx: sen'titol'it'x sent'itol'it'x  
sentitolx: sen'titol'x sent'itol'x  
sentonix: sen'toni'x sent'oni'x  
sentonx: sen'ton'x sent'on'x  
sentripigx: sen'trip'ig'x sent'rip'ig'x  
sentrompigitx: sen'tromp'ig'it'x sent'romp'ig'it'x  
sentrompx: sen'tromp'x sent'romp'x  
sepmilionoblx: sep'milion'obl'x sep'milio'nobl'x  
septagx: sep'tag'x sept'ag'x  
seroglobulinx: ser'o'globulin'x ser'o'glob'ul'in'x  
servolistx: serv'o'list'x serv'ol'ist'x  
sesdekonx: ses'dek'on'x ses'de'kon'x  
sesolx: ses'ol'x se'sol'x  
sestercomilx: sesterc'o'mil'x sesterc'om'il'x  
siadirx: si'a'dir'x si'ad'ir'x  
sialandx: si'a'land'x sial'and'x  
sialokx: si'a'lok'x sial'ok'x  
siapartx: si'a'part'x si'apart'x  
sibleridx: sibl'e'rid'x sibl'er'id'x  
sidostarx: sid'o'star'x sid'ost'ar'x  
sieĝostatx: sieĝ'o'stat'x sieĝ'ost'at'x  
signorekonx: sign'o're'kon'x sign'ore'kon'x  
silkopecx: silk'o'pec'x silk'op'ec'x  
sindefendx: si'n'defend'x sind'e'fend'x  
sindeklarx: si'n'deklar'x sind'e'klar'x  
sindeklarx: si'n'deklar'x sind'ek'lar'x  
sindelektx: si'n'delekt'x sind'elekt'x  
sindenuncx: si'n'denunc'x sind'en'unc'x  
sindetenadx: si'n'de'ten'ad'x sind'e'ten'ad'x  
sindetenadx: si'n'de'ten'ad'x sind'eten'ad'x  
sindetenecx: si'n'de'ten'ec'x sind'e'ten'ec'x  
sindetenecx: si'n'de'ten'ec'x sind'eten'ec'x  
sindetenemx: si'n'de'ten'em'x sind'e'ten'em'x  
sindetenemx: si'n'de'ten'em'x sind'eten'em'x  
sindetenintx: si'n'de'ten'int'x sind'e'ten'int'x  
sindetenintx: si'n'de'ten'int'x sind'eten'int'x  
sindeteniĝx: si'n'de'ten'iĝ'x sind'e'ten'iĝ'x  
sindeteniĝx: si'n'de'ten'iĝ'x sind'eten'iĝ'x  
sindetenx: si'n'de'ten'x sind'e'ten'x  
sindetenx: si'n'de'ten'x sind'eten'x  
sindetrux: si'n'detru'x sind'e'tru'x  
sindifinx: si'n'difin'x sind'i'fin'x  
sindonadx: si'n'don'ad'x sind'on'ad'x  
sindonecx: si'n'don'ec'x si'n'donec'x  
sindonecx: si'n'don'ec'x sind'on'ec'x  
sindonemegx: si'n'don'em'eg'x sind'on'em'eg'x  
sindonemx: si'n'don'em'x sind'on'em'x  
sindonx: si'n'don'x sind'on'x  
sinenmiksx: si'n'en'miks'x si'ne'n'miks'x  
sinenmiksx: si'n'en'miks'x si'nen'miks'x  
sinentrudx: si'n'en'trud'x si'ne'n'trud'x  
sinentrudx: si'n'en'trud'x si'nen'trud'x  
sinkaŝemx: si'n'kaŝ'em'x sink'a'ŝem'x  
sinklinx: si'n'klin'x sink'lin'x  
sinkomprenadx: si'n'kompren'ad'x sink'om'pren'ad'x  
sinkoncentradx: si'n'koncentr'ad'x sink'on'centr'ad'x  
sinkondamnx: si'n'kondamn'x sink'on'damn'x  
sinkonfidx: si'n'konfid'x sink'on'fid'x  
sinkontentx: si'n'kontent'x sink'on'tent'x  
sinkonx: si'n'kon'x sink'on'x  
sinkorektx: si'n'korekt'x sink'o'rekt'x  
sinkredantx: si'n'kred'ant'x sink're'dant'x  
sinkripligx: si'n'kripl'ig'x sink'rip'lig'x  
sintaksadx: si'n'taks'ad'x sintaks'ad'x  
sintransportadx: si'n'transport'ad'x sintr'an'sport'ad'x  
sintrotaksecx: si'n'tro'taks'ec'x sintr'o'taks'ec'x  
sintrotaksecx: sin'tro'taks'ec'x sintr'o'taks'ec'x  
sinx: sin'x si'n'x  
sionistx: sion'ist'x si'on'ist'x  
sionx: sion'x si'on'x  
skiĉampionx: ski'ĉampion'x ski'ĉampio'n'x  
skribovarx: skrib'o'var'x skrib'ov'ar'x  
smirgoradx: smirg'o'rad'x smirg'or'ad'x  
societanx: societ'an'x soci'etan'x  
sociostatx: soci'o'stat'x soci'ost'at'x  
sofistikx: sofist'ik'x sof'ist'ik'x  
somerorulx: somer'o'rul'x somer'or'ul'x  
sondonantx: son'don'ant'x sond'on'ant'x  
sonkordx: sonk'ord'x son'kord'x  
sortovarix: sort'o'vari'x sort'ovari'x  
sorĉetenitx: sorĉ'e'ten'it'x sorĉ'eten'it'x  
spartaninx: spar'tanin'x spart'an'in'x  
speciokonceptx: speci'o'koncept'x spec'io'koncept'x  
spektaklokomisionx: spektakl'o'komision'x spektakl'o'komisio'n'x  
spektroskopix: spektr'o'skopi'x spekt'ros'kopi'x  
spermosakx: sperm'o'sak'x sperm'osak'x  
spezokapitalx: spez'o'kapital'x spez'o'kap'ital'x  
spionadx: spion'ad'x spio'n'ad'x  
spionantx: spion'ant'x spio'n'ant'x  
spionaĉx: spion'aĉ'x spio'n'aĉ'x  
spionfenestretx: spion'fenestr'et'x spio'n'fenestr'et'x  
spioninx: spion'in'x spio'nin'x  
spionitx: spion'it'x spio'nit'x  
spionraportx: spion'raport'x spio'n'raport'x  
spionulinx: spion'ul'in'x spio'nul'in'x  
spionvagx: spion'vag'x spio'n'vag'x  
spionx: spion'x spio'n'x  
spiregantx: spir'eg'ant'x spire'gant'x  
spiritalx: spirit'al'x spirit'x  
spirodonacx: spir'o'donac'x spiro'donac'x  
spirodonadx: spir'o'don'ad'x spiro'don'ad'x  
spirokaptx: spir'o'kapt'x spiro'kapt'x  
spongobanx: spong'o'ban'x spong'ob'an'x  
sporodonx: spor'o'don'x spor'od'on'x  
stacioretx: staci'o'ret'x staci'or'et'x  
stadionx: stadion'x stadio'n'x  
stampopaperx: stamp'o'paper'x stam'po'paper'x  
stelionx: stelion'x stelio'n'x  
stelolistx: stel'o'list'x stel'ol'ist'x  
stilitx: stilit'x stil'it'x  
stimulinx: stimul'in'x stim'ul'in'x  
stiroremilx: stir'o'rem'il'x stir'or'em'il'x  
stiroremilx: stir'o'rem'il'x stir'or'emil'x  
stratoretx: strat'o'ret'x strat'or'et'x  
strigladx: strigl'ad'x stri'glad'x  
striglantx: strigl'ant'x strig'lant'x  
strikrajtx: stri'krajt'x strik'rajt'x  
striktaregulx: strikt'a'regul'x strikt'ar'eg'ul'x  
subfervojx: sub'fer'voj'x sub'fervoj'x  
subkomisionx: sub'komision'x sub'komisio'n'x  
sufiĉakvantx: sufiĉ'a'kvant'x sufiĉ'akv'ant'x  
sulkoplenx: sulk'o'plen'x sul'kopl'en'x  
superarx: super'ar'x sup'erar'x  
supraduonx: supr'a'du'on'x su'pra'du'on'x  
supraflankx: supr'a'flank'x su'pra'flank'x  
suprapartx: supr'a'part'x supr'apart'x  
suprarenalx: supr'a'ren'al'x supr'aren'al'x  
supraspinatx: supr'a'spin'at'x sup'ras'pinat'x  
suprediritx: supr'e'dir'it'x supr'ed'irit'x  
supremenciitx: supr'e'menci'it'x sup're'menci'it'x  
supremontritx: supr'e'montr'it'x sup'remont'rit'x  
suprentirantx: supr'e'n'tir'ant'x sup'rent'ir'ant'x  
suprentiratx: supr'e'n'tir'at'x sup'rent'ir'at'x  
suprentiregx: supr'e'n'tir'eg'x sup'rent'ir'eg'x  
suprentiritx: supr'e'n'tir'it'x sup'rent'ir'it'x  
suprentirx: supr'e'n'tir'x sup'rent'ir'x  
suprentorditx: supr'e'n'tord'it'x sup'rent'ord'it'x  
suprentordx: supr'e'n'tord'x sup'rent'ord'x  
surdamutulx: surd'a'mut'ul'x sur'da'mut'ul'x  
surdisketx: surd'i'sket'x sur'disk'et'x  
surfadenigx: sur'faden'ig'x surf'aden'ig'x  
surreligitx: sur'rel'ig'it'x sur're'lig'it'x  
surreligx: sur'rel'ig'x sur're'lig'x  
tablopianx: tabl'o'pian'x tabl'opi'an'x  
tablovinx: tabl'o'vin'x tabl'ov'in'x  
taktostrekx: takt'o'strek'x takt'ostr'ek'x  
talpogrilx: talp'o'gril'x tal'po'gril'x  
taŭgegrandx: taŭg'e'grand'x taŭg'eg'rand'x  
taŭrobredistx: taŭr'o'bred'ist'x taŭr'ob're'dist'x  
tebanx: te'ban'x teb'an'x  
tebanx: teb'an'x te'ban'x  
tebanx: teb'an'x teba'n'x  
tehorx: te'hor'x teh'or'x  
teksorulx: teks'o'rul'x teks'or'ul'x  
teksterx: tekst'er'x teks'ter'x  
tekstostarigx: tekst'o'star'ig'x tekst'ost'ar'ig'x  
tektonikx: tekton'ik'x tek'tonik'x  
telerarx: teler'ar'x tel'erar'x  
teleregilx: tele'reg'il'x teler'eg'il'x  
templogardantx: templ'o'gard'ant'x temp'log'ard'ant'x  
tempopagx: temp'o'pag'x tem'po'pag'x  
tempopartigx: tem'popart'ig'x temp'o'part'ig'x  
tempopartx: tem'popart'x temp'o'part'x  
tempopasigilx: temp'o'pas'ig'il'x tem'po'pas'ig'il'x  
tempopasigx: temp'o'pas'ig'x tem'po'pas'ig'x  
tempopecx: temp'o'pec'x temp'op'ec'x  
tempopunktx: temp'o'punkt'x tem'po'punkt'x  
tempozonx: temp'o'zon'x temp'ozon'x  
temuĝix: tem'u'ĝi'x te'muĝ'i'x  
tendolitx: tend'o'lit'x ten'dol'it'x  
tendostarantx: tend'o'star'ant'x tend'ost'ar'ant'x  
tendostariĝx: tend'o'star'iĝ'x tend'ost'ar'iĝ'x  
tensimetrix: tensi'metri'x ten'simetri'x  
terametrx: tera'metr'x ter'a'metr'x  
teratogenx: terat'o'gen'x tera'tog'en'x  
teratomx: terat'om'x ter'atom'x  
teraĵulx: tera'ĵul'x ter'aĵ'ul'x  
terbienx: terbi'en'x ter'bien'x  
terenfaligx: ter'e'n'fal'ig'x teren'fal'ig'x  
terenfrapadx: ter'e'n'frap'ad'x teren'frap'ad'x  
terenpikitx: ter'e'n'pik'it'x teren'pik'it'x  
terenpuŝx: ter'e'n'puŝ'x teren'puŝ'x  
terminaretx: ter'minaret'x termin'ar'et'x  
ternaskitx: tern'a'skit'x ter'nask'it'x  
terorizx: ter'oriz'x teror'iz'x  
terorizx: teror'iz'x ter'oriz'x  
terotegitx: ter'o'teg'it'x ter'ot'eg'it'x  
tersinx: ter'sin'x ter'si'n'x  
terurovekantx: terur'o'vek'ant'x terur'ov'ek'ant'x  
tetracianoratx: tetra'cian'or'at'x tetra'cian'orat'x  
tetramerx: tetra'mer'x tetr'am'er'x  
tetrinkadx: te'trink'ad'x tetr'ink'ad'x  
tetrinkantx: te'trink'ant'x tetr'ink'ant'x  
tetrinkx: te'trink'x tetr'ink'x  
tienirx: tie'n'ir'x ti'en'ir'x  
tienirx: tie'n'ir'x tie'nir'x  
tienvojaĝx: tie'n'vojaĝ'x ti'en'vojaĝ'x  
tifoidx: tif'oid'x tif'o'id'x  
timbalistx: timbal'ist'x tim'balist'x  
timendx: ti'mend'x tim'end'x  
tiokarboksiamidx: tio'karb'oksi'amid'x ti'ok'arb'o'ksi'amid'x  
tion: tio'n tion  
tionx: tion'x tio'n'x  
tipopresx: tip'opres'x tip'o'pres'x  
tiradx: tir'ad'x tirad'x  
tiroidstimulinx: tiroid'stimul'in'x tiroid'stim'ul'in'x  
tiuĉiokazx: tiu'ĉi'okaz'x tiu'ĉio'kaz'x  
tombokelx: tomb'o'kel'x tomb'ok'el'x  
tombolokx: tombol'ok'x tomb'o'lok'x  
tondregx: tondr'eg'x tond'reg'x  
tondrodix: tondr'o'di'x tond'rodi'x  
trabatadx: tra'bat'ad'x trab'at'ad'x  
trabatantx: tra'bat'ant'x trab'at'ant'x  
trabateblx: tra'bat'ebl'x trab'at'ebl'x  
trabatintx: tra'bat'int'x trab'at'int'x  
trabatx: tra'bat'x trab'at'x  
trabizx: tra'biz'x trab'iz'x  
traboradx: tra'bor'ad'x trab'or'ad'x  
traborantx: tra'bor'ant'x trab'or'ant'x  
traboratx: tra'bor'at'x trab'or'at'x  
traboratx: tra'bor'at'x trab'orat'x  
traboreblx: tra'bor'ebl'x trab'or'ebl'x  
traborintx: tra'bor'int'x trab'or'int'x  
traboritx: tra'bor'it'x trab'or'it'x  
traboritx: tra'bor'it'x trab'orit'x  
traboriĝx: tra'bor'iĝ'x trab'or'iĝ'x  
traborx: tra'bor'x trab'or'x  
tracianx: traci'an'x tra'cian'x  
trafalx: tra'fal'x traf'al'x  
trafemaltrafx: traf'e'mal'traf'x tra'femal'traf'x  
trafendx: tra'fend'x traf'end'x  
trafluadx: tra'flu'ad'x traf'lu'ad'x  
trafluantx: tra'flu'ant'x traf'lu'ant'x  
trafluatx: tra'flu'at'x traf'lu'at'x  
trafluejx: tra'flu'ej'x traf'lu'ej'x  
trafluetx: tra'flu'et'x traf'lu'et'x  
trafluigantx: tra'flu'ig'ant'x traf'lu'ig'ant'x  
traflux: tra'flu'x traf'lu'x  
trafotaĵx: tra'fot'aĵ'x traf'ot'aĵ'x  
trafumumitx: tra'fum'um'it'x traf'um'um'it'x  
trakokrucaĵx: trak'o'kruc'aĵ'x tra'ko'kruc'aĵ'x  
tramalsekiĝx: tra'mal'sek'iĝ'x tram'al'sek'iĝ'x  
transpontigx: transpon'tig'x trans'pont'ig'x  
trapanx: trap'an'x tra'pan'x  
trapelatx: tra'pel'at'x trap'el'at'x  
trapelx: tra'pel'x trap'el'x  
trapensadx: trap'en'sad'x tra'pens'ad'x  
tremax: trema'x trem'a'x  
tretrompx: tre'tromp'x tret'romp'x  
tretrompx: tret'romp'x tre'tromp'x  
triagradx: tri'a'grad'x tri'agr'ad'x  
triblastx: tri'blast'x trib'last'x  
tribrommetanx: tri'brom'met'an'x trib'rom'met'an'x  
tricianoratx: tri'cian'or'at'x trici'a'nor'at'x  
tricianoratx: tri'cian'orat'x tri'cian'or'at'x  
tridekunx: tri'dek'un'x tri'de'kun'x  
trifenilmetilx: tri'fenil'metil'x tri'fe'nil'metil'x  
trigeminx: tri'gem'in'x tri'ge'min'x  
triilionoblx: tri'ilion'obl'x tri'ilio'nobl'x  
triiliononx: tri'ilion'on'x tri'ilio'n'on'x  
triilionx: tri'ilion'x tri'ilio'n'x  
trikantx: trik'ant'x tri'kant'x  
triklaborx: trik'labor'x tri'klab'or'x  
trilantx: tril'ant'x tri'lant'x  
trilegx: tril'eg'x tri'leg'x  
trilionx: trilion'x trilio'n'x  
trilitx: tri'lit'x tril'it'x  
trinitrofenolx: tri'nitr'o'fen'ol'x tri'ni'trofe'n'ol'x  
trinkopecx: trink'o'pec'x trink'op'ec'x  
trionmilionx: tri'on'milion'x tri'on'milio'n'x  
tripartx: tri'part'x trip'art'x  
tripaĝx: trip'aĝ'x tri'paĝ'x  
tripintx: trip'int'x tri'pint'x  
tripinx: tri'pin'x trip'in'x  
tritetx: tri'tet'x trit'et'x  
trolaŭdatx: trol'aŭd'at'x tro'laŭd'at'x  
trolumx: trol'um'x tro'lum'x  
tropagx: tro'pag'x trop'ag'x  
tropetemx: tro'pet'em'x trop'et'em'x  
tropetemx: trop'et'em'x trop'e'tem'x  
trovarmigx: tro'varm'ig'x trov'arm'ig'x  
trovarmiĝx: tro'varm'iĝ'x trov'arm'iĝ'x  
trukartolegilx: tru'kart'o'leg'il'x truk'art'ol'eg'il'x  
trukartx: tru'kart'x truk'art'x  
tubopecx: tub'o'pec'x tub'op'ec'x  
tuboretx: tub'o'ret'x tub'or'et'x  
tufostrigx: tuf'o'strig'x tuf'ostr'ig'x  
turkadevenx: turk'a'de'ven'x turk'ad'e'ven'x  
turnomalsanx: turn'o'mal'san'x tur'nom'al'san'x  
ulemx: ulem'x ul'em'x  
ungogratx: ung'o'grat'x ung'ogr'at'x  
unuagradx: unu'a'grad'x unu'agr'ad'x  
unualegx: unu'a'leg'x unu'al'eg'x  
unualinix: unu'a'lini'x unu'al'in'ix  
unuarx: unuar'x unu'ar'x  
unuavidx: unu'a'vid'x unu'avid'x  
unuekreitx: unu'e'kre'it'x unu'ek're'it'x  
unuenaskitecx: unu'e'nask'it'ec'x unu'en'ask'it'ec'x  
unuenaskitx: unu'e'nask'it'x unu'en'ask'it'x  
unuenaskx: unu'e'nask'x unu'en'ask'x  
unulecionx: unu'lecion'x unu'lecio'n'x  
unulinix: unu'lini'x un'ul'in'ix  
unuopulx: unu'opul'x unu'op'ul'x  
unuremilx: unu'rem'il'x unu're'mil'x  
urbetanx: urb'et'an'x urb'etan'x  
urbovx: ur'bov'x urb'ov'x  
urbovx: ur'bovx urb'ovx  
uredalx: ured'al'x ure'dal'x  
ureteritx: ureter'it'x ur'eter'it'x  
ureterx: ureter'x ur'eter'x  
usklecoblindx: uskl'ec'o'blind'x uskl'ec'obl'ind'x  
uteroptozx: uter'o'ptoz'x uter'opt'oz'x  
vagotonix: vag'o'toni'x vag'ot'on'ix  
vangenfrapx: vang'e'n'frap'x van'gen'frap'x  
vangenfrapx: vang'e'n'frap'x vang'en'frap'x  
varbatx: varb'at'x var'bat'x  
varfluadx: varf'lu'ad'x var'flu'ad'x  
varmajsekx: varm'a'j'sek'x var'maj'sek'x  
varmogradx: varm'o'grad'x varm'ogr'ad'x  
varmondx: varm'ond'x var'mond'x  
varmotenx: varm'o'ten'x varm'ot'en'x  
vartenejx: vart'en'ej'x var'ten'ej'x  
vastaskalx: vast'a'skal'x vast'ask'al'x  
vastaspiritx: vast'a'spirit'x vast'aspir'it'x  
vastaspiritx: vast'aspir'it'x vast'a'spirit'x  
vekantx: vek'ant'x ve'kant'x  
vekriadx: ve'kri'ad'x vek'riad'x  
veldodratx: veld'o'drat'x veld'odr'at'x  
vendejarx: vend'ej'ar'x vende'jar'x  
venkokantx: venk'o'kant'x ven'kok'ant'x  
venkopremx: venk'o'prem'x ven'kopr'em'x  
ventegocentrx: vent'eg'o'centr'x vent'ego'centr'x  
ventegorapidx: vent'eg'o'rapid'x vent'ego'rapid'x  
ventrenpikx: ventr'e'n'pik'x ven'tren'pik'x  
ventrodancistinx: vent'rodan'cistin'x ventr'o'danc'ist'in'x  
verdafajreranx: verd'a'fajr'er'an'x verd'a'fajr'eran'x  
verdeblux: verd'e'blu'x ver'de'blu'x  
verdeflavx: verd'e'flav'x ver'de'flav'x  
verdegrizx: verd'e'griz'x ver'de'griz'x  
verdestelitx: verd'e'stel'it'x ver'de'stel'it'x  
verdiradx: ver'dir'ad'x verd'ir'ad'x  
verdirx: ver'dir'x verd'ir'x  
verkopecx: verk'o'pec'x verk'op'ec'x  
verkotemx: verk'o'tem'x verk'ot'em'x  
vermopikitx: verm'o'pik'it'x verm'opi'kit'x  
versapecx: vers'a'pec'x ver'sap'ec'x  
vertiĝodonx: vertiĝ'o'don'x vertiĝ'od'on'x  
vespertilionedx: vespertilion'ed'x vespertilio'n'ed'x  
vespertilionx: vespertilion'x vespertilio'n'x  
vespertilix: vesper'tili'x vespert'ili'x  
vestiĝintx: vest'iĝ'int'x vestiĝ'int'x  
vestotenejx: vest'o'ten'ej'x vest'ot'en'ej'x  
veterotrompx: veter'o'tromp'x vet'erot'romp'x  
vetodonx: vet'o'don'x veto'don'x  
vetremado #ve'trem'ad'o #vet'rem'ad'o
viagentx: vi'a'gent'x vi'agent'x  
viapartx: vi'a'part'x vi'apart'x  
vicestarantx: vic'e'star'ant'x vic'est'ar'ant'x  
vicestarx: vic'e'star'x vic'est'ar'x  
vicirx: vic'ir'x vi'cir'x  
vicostarantx: vic'o'star'ant'x vic'ost'ar'ant'x  
vidamx: vid'am'x vi'dam'x  
vidatevidotx: vid'at'e'vid'ot'x vi'dat'ev'id'ot'x  
vidirx: vi'dir'x vid'ir'x  
vidvinx vidvinx: vidv'in'x vi'dvin'x vid'vin'x  
vinberetx: vin'ber'et'x vin'beret'x  
vinkantx: vink'ant'x vin'kant'x  
vintratempx: vintr'a'temp'x vin'tra'temp'x  
vintrinkadx: vin'trink'ad'x vintr'ink'ad'x  
vintrodormantx: vintr'o'dorm'ant'x vintr'odor'mant'x  
vipuredx: vipur'ed'x vip'ured'x  
vipurinx: vipur'in'x vip'urin'x  
viramx: vir'am'x vi'ram'x  
virgardistx: virg'ar'dist'x vir'gard'ist'x  
virinfestx: vir'infest'x vir'in'festx  
virinkorx: vir'in'kor'x vir'ink'or'x  
vivesperx: vi'vesper'x viv'esper'x  
vizaĝalterx: vizaĝ'al'ter'x vizaĝ'alt'er'x  
volbarkaĵx: volb'ark'aĵ'x vol'bark'aĵ'x  
volbopecx: volb'o'pec'x vol'bop'ec'x  
volvekovritx: volv'e'kovr'it'x volv'ek'ovr'it'x  
volvekovrx: volv'e'kovr'x volv'ek'ovr'x  
vortarenigx: vort'ar'en'ig'x vort'aren'ig'x  
vortenhavx: vort'en'hav'x vor'ten'hav'x  
vortgenrotemx: vort'genr'o'tem'x vort'genr'ot'em'x  
vortofinx: vort'o'fin'x vor'tof'in'x  
zonulx: zonul'x zon'ul'x  
ĉambroluigantx: ĉambr'o'lu'ig'ant'x ĉambr'ol'u'ig'ant'x  
ĉampionadx: ĉampion'ad'x ĉampio'n'ad'x  
ĉampionecx: ĉampion'ec'x ĉampio'n'ec'x  
ĉampionegx: ĉampion'eg'x ĉampio'neg'x  
ĉampioninx: ĉampion'in'x ĉampio'nin'x  
ĉampioniĝx: ĉampion'iĝ'x ĉampio'n'iĝ'x  
ĉampionx: ĉampion'x ĉampio'n'x  
ĉapobekx: ĉap'o'bek'x ĉap'ob'ek'x  
ĉastozonx: ĉast'o'zon'x ĉast'ozon'x  
ĉefarbistx: ĉe'farb'ist'x ĉef'arb'ist'x  
ĉeflokx: ĉe'flok'x ĉef'lok'x  
ĉefontx: ĉe'font'x ĉef'ont'x  
ĉefpionirx: ĉef'pio'nir'x ĉef'pionir'x  
ĉekarx: ĉek'ar'x ĉe'kar'x  
ĉekorx: ĉe'kor'x ĉek'or'x  
ĉelokx: ĉe'lok'x ĉel'ok'x  
ĉenerx: ĉe'ner'x ĉen'er'x  
ĉevaldancigx: ĉeval'danc'ig'x ĉeval'dancig'x  
ĉevalgardantx: ĉe'valg'ard'ant'x ĉeval'gard'ant'x  
ĉiajn: ĉia'j'n ĉi'ajn  
ĉielenprenitx: ĉiel'e'n'pren'it'x ĉiel'en'pren'it'x  
ĉielenrigardx: ĉiel'e'n'rigard'x ĉiel'en'rigard'x  
ĉien: ĉie'n ĉi'en  
ĉienx: ĉie'n'x ĉi'en'x  
ĉimatenx: ĉi'maten'x ĉim'aten'x  
ĉiokazx: ĉi'okaz'x ĉio'kaz'x  
ĉirkaŭremantx: ĉirkaŭ'rem'ant'x ĉir'kaŭr'em'ant'x  
ĉirkaŭremx: ĉirkaŭ'rem'x ĉir'kaŭr'em'x  
ĉirkaŭspionadx: ĉirkaŭ'spion'ad'x ĉirkaŭ'spio'n'ad'x  
ĝermotigx: ĝerm'o'tig'x ĝerm'ot'ig'x  
ĝistablx: ĝi'stabl'x ĝis'tabl'x  
ĝustacelx: ĝust'a'cel'x ĝust'ac'el'x  
ĝustadirx: ĝust'a'dir'x ĝust'ad'ir'x  
ĝustegrandx: ĝust'e'grand'x ĝust'eg'rand'x  
ĝustoplenx: ĝust'o'plen'x ĝu'stopl'en'x  
ŝafostalx: ŝaf'o'stal'x ŝaf'ost'al'x  
ŝinkopanx: ŝink'o'pan'x ŝink'op'an'x  
ŝipanetx: ŝip'an'et'x ŝip'anet'x  
ŝirmalfermintx: ŝirm'al'ferm'int'x ŝir'mal'ferm'int'x  
ŝirmalfermx: ŝirm'al'ferm'x ŝir'mal'ferm'x  
ŝpruckamionx: ŝpruc'kamion'x ŝpruc'kamio'n'x  
ŝraŭbofermitx: ŝraŭb'o'ferm'it'x ŝraŭb'ofer'mit'x  
ŝtatfervojx: ŝtat'fer'voj'x ŝtat'fervoj'x  
ŝtiparumitx: ŝtip'ar'um'it'x ŝtip'arum'it'x  
ŝtrumpotenilx ŝtrump'o'ten'il'x ŝtrump'ot'en'il'o  
ŝtuparbarilx: ŝtup'arb'ar'il'x ŝtup'arb'aril'x  
ŝultrenlevx: ŝultr'e'n'lev'x ŝultr'en'lev'x