Vortludoj

La plimulto de la vortludoj estas facile kompreneblaj de homo, sed ne de komputilo. Fakte, komputilo malkovras amason da plursignifaj vortoj, sed mi forigis tiujn kiuj estas evidente (por homo) sensignifaj.

abstraktatemx: abstrakt'a'tem'x abstrakt'at'em'x    adamidx: adam'id'x ad'amid'x    adenomx: aden'om'x ad'e'nom'x    adiĝx: adiĝ'x ad'iĝ'x    aerodinamikx: aero'dinamik'x aerodin'amik'x    afablatonx: afabl'a'ton'x afabl'at'on'x    agatx: agat'x ag'at'x    agax: aga'x ag'a'x    agliberecx: agl'iber'ec'x ag'liber'ec'x    agrestx: ag'rest'x agr'est'x    agrokuturistx: agr'o'kutur'ist'x agr'okul'turist'x    ajnatemx: ajn'a'tem'x ajn'at'em'x    ajnulx: ajn'ul'x a'j'nul'x    ajunx: ajun'x a'jun'x    akordionetx: akordion'et'x akordio'net'x    akordionx: akordion'x akordio'n'x    akratonx: akr'a'ton'x a'kraton'x    akreharx: akr'e'har'x akre'har'x    akrehumorx: akr'e'humor'x akre'humor'x    akrekonturx: akr'e'kontur'x akre'kontur'x    akrepintx: akr'e'pint'x akre'pint'x    akresentx: akr'e'sent'x akre'sent'x    akresonx: akr'e'son'x akre'son'x    akrevidantx: akre'vid'ant'x a'krev'id'ant'x    akrevidulx: akr'e'vid'ul'x a'krev'id'ul'x    akrevidulx: akr'e'vid'ul'x akre'vid'ul'x    akrevidx: akr'e'vid'x a'krev'id'x    akrevidx: akr'e'vid'x akre'vid'x    akrevoĉx: akre'voĉ'x akr'e'voĉ'x    akrex: akre'x akr'e'x    akrigoradx: akr'ig'o'rad'x akr'ig'or'ad'x    akromix: akromi'x a'kromi'x    akvalpelitx: akv'al'pel'it'x akv'alp'elit'x    akvantx: akv'ant'x a'kvant'x    akvoblekx: akv'o'blek'x akv'obl'ek'x    akvokatx: akv'o'kat'x akv'ok'at'x    akvoliveristx: akv'o'liver'ist'x akv'oliver'ist'x    akvopulx: akv'o'pul'x akv'opul'x    akvopulx: akv'opul'x akv'o'pul'x    akvoradx: akv'o'rad'x akv'or'ad'x    akvoralx: akv'o'ral'x akv'or'al'x    akvorozx: akv'o'roz'x akv'or'oz'x    akvumadx: akv'um'ad'x akvum'ad'x    akvumantx: akv'um'ant'x akvum'ant'x    akvumatx: akv'um'at'x akvum'at'x    akvumaŭtx: akv'um'aŭt'x akvum'aŭt'x    akvumilx: akv'um'il'x akvum'il'x    akvumistx: akv'um'ist'x akvum'ist'x    akvumitx: akv'um'it'x akvum'it'x    akvumiĝadx: akv'um'iĝ'ad'x akvum'iĝ'ad'x    akvumiĝx: akv'um'iĝ'x akvum'iĝ'x    akvummaŝinx: akv'um'maŝin'x akvum'maŝin'x    akvumontx: akv'um'ont'x akvum'ont'x    akvumveturilx: akv'um'vetur'il'x akvum'vetur'il'x    akvumx: akv'um'x akvum'x    alandx: aland'x a'land'x    alarmilx: alarm'il'x al'arm'il'x    albionx: albion'x albio'n'x    alcioniulx: alcioni'ul'x alcio'ni'ul'x    alcionix: alcioni'x alcio'ni'x    alcionx: alcion'x alcio'n'x    alenkudrx: al'en'kudr'x alen'kudr'x    alenpintx: alen'pint'x al'en'pint'x    alenx: alen'x al'en'x    alfaritx: al'far'it'x alfa'rit'x    aliarilatx: ali'a'rilat'x aliari'lat'x    aliaseksx: ali'a'seks'x al'ia'seks'x    alidevenx: ali'de'ven'x al'ide'ven'x    alieamantx: ali'e'am'ant'x al'ie'am'ant'x    alietnanx: ali'etn'an'x ali'et'nan'x    alilx: alil'x al'il'x    alimondopartanx: ali'mond'o'part'an'x a'limon'dop'art'an'x    alistatiĝx: ali'stat'iĝ'x al'ist'at'iĝ'x    alistilx: ali'stil'x al'ist'il'x    alitemx: ali'tem'x alit'em'x    alkantx: al'kant'x alk'ant'x    alkoledx: alk'o'led'x al'kol'ed'x    almozonpetantx: alm'ozon'pet'ant'x almoz'o'n'pet'ant'x    almozonpetantx: almoz'o'n'pet'ant'x almoz'on'pet'ant'x    almozosakx: almoz'o'sak'x almoz'osak'x    aloĉambretx: al'o'ĉambr'et'x alo'ĉambr'et'x    aloĉambrx: al'o'ĉambr'x alo'ĉambr'x    alpafeblx: alp'a'febl'x al'paf'ebl'x    alpelitx: al'pel'it'x alp'elit'x    alpinx: al'pin'x alp'in'x    alportintx: alp'or'tintx al'portintx    alprenitx: al'pren'it'x alp'renit'x    altajmontx: alt'a'j'mont'x al'taj'mont'x    altamarx: alt'a'mar'x alt'amar'x    altanoblecx: alt'a'nobl'ec'x altan'obl'ec'x    altastatx: alt'a'stat'x alt'astat'x    altastilx: alt'a'stil'x al'tas'til'x    altedevenx: alt'e'de'ven'x alt'ed'e'ven'x    altedevenx: alt'e'de'ven'x alte'de'ven'x    altefiksitx: alt'e'fiks'it'x alt'efik'sit'x    altekostx: alt'e'kost'x alte'kost'x    altekreskx: alt'e'kresk'x alte'kresk'x    altenirx: alt'e'n'ir'x al'ten'ir'x    altenirx: alt'e'n'ir'x alte'nir'x    altenlevitx: alt'e'n'lev'it'x al'ten'lev'it'x    altenlevx: alt'e'n'lev'x al'ten'lev'x    altenmoviĝx: alt'e'n'mov'iĝ'x al'ten'mov'iĝ'x    altenobelx: alt'e'nobel'x alte'nobel'x    altensaltigx: alt'e'n'salt'ig'x al'ten'salt'ig'x    altenspezx: alt'en'spez'x al'ten'spez'x    altepotencx: alt'e'potenc'x alte'potenc'x    alteprezx: alt'e'prez'x alte'prez'x    alteprocentx: alt'e'procent'x alte'procent'x    alterigx: al'ter'ig'x alt'er'ig'x    alteriĝantx: al'ter'iĝ'ant'x alt'er'iĝ'ant'x    alteriĝejx: al'ter'iĝ'ej'x alt'er'iĝ'ej'x    alteriĝintx: al'ter'iĝ'int'x alt'er'iĝ'int'x    alteriĝx: al'ter'iĝ'x alt'er'iĝ'x    alterx: al'ter'x alt'er'x    altestarantx: alt'e'star'ant'x al'test'ar'ant'x    altestarantx: alt'e'star'ant'x alte'star'ant'x    altestarecx: alt'e'star'ec'x al'test'ar'ec'x    altestarecx: alt'e'star'ec'x alte'star'ec'x    altetaksx: alt'e'taks'x alte'taks'x    altetonx: alt'e'ton'x alte'ton'x    altex: alte'x alt'e'x    altfervojx: alt'fer'voj'x alt'fervoj'x    altiradx: alt'i'rad'x al'tir'ad'x    altissimx: al'tis'sim'x alt'is'sim'x    altostx: al'tost'x alt'ost'x    alventagx: al'ven'tag'x al'vent'ag'x    amallogx: am'al'log'x a'mal'log'x    ambrokolorx: am'brokol'or'x ambr'o'kolor'x    amelmontrx: am'el'montr'x amel'montr'x    amfitrionx: amfitrion'x amfitrio'n'x    amindumanx: am'ind'um'an'x amin'du'man'x    amindumetx: am'ind'um'et'x amin'du'met'x    amuzx: am'uzx amuz'x    anasidx: anas'id'x ana'sid'x    angladevenx: angl'a'de'ven'x angl'ad'e'ven'x    angulbastionx: angul'bastion'x angul'bastio'n'x    animaltigx: animal'tig'x anim'alt'ig'x    ankrostarx: ankr'o'star'x ankr'ost'ar'x    anoncistinx: anon'cistin'x anonc'ist'in'x    antaŭtopjardx: antaŭ'top'jard'x ant'aŭt'op'jard'x    antemx: antem'x ant'em'x    anticionismx: anti'cion'ism'x anti'cio'nism'x    antimilitaristx: anti'militarist'x anti'milit'arist'x    antimonatx: antimon'at'x anti'monat'x    antirabix: anti'rabi'x an'tir'abi'x    antireagx: anti're'ag'x an'tire'ag'x    apiedx: api'ed'x a'pied'x    araknidx: araknid'x ara'knid'x    arasx: aras'x a'ras'x    arbaristx: arb'ar'ist'x arb'arist'x    arbarkatinx: arb'ar'kat'in'x arb'ark'at'in'x    arbojkolosx: arb'o'j'kolos'x ar'boj'kolos'x    arendigx: aren'dig'x ar'end'ig'x    arilohavx: aril'o'hav'x ar'il'o'hav'x    arilx: aril'x ar'il'x    arionx: arion'x ari'on'x    aristokatx: arist'o'kat'x ari'stok'at'x    arjanismx: ar'jan'ism'x arj'an'ism'x    aromariĉx: arom'a'riĉ'x a'roma'riĉ'x    artaprozx: art'a'proz'x art'apr'oz'x    artefaradx: art'e'far'ad'x art'e'farad'x    artefaradx: art'e'far'ad'x arte'farad'x    artefaritaĵx: art'e'far'it'aĵ'x arte'far'it'aĵ'x    artefaritecx: art'e'far'it'ec'x arte'far'it'ec'x    artefaritx: art'e'far'it'x arte'far'it'x    artefarx: art'e'far'x arte'far'x    artemulx: art'em'ul'x ar'tem'ul'x    artemx: art'em'x ar'tem'x    arturbx: ar'turb'x art'urb'x    asistatx: asist'at'x a'si'stat'x    asocietx: asoci'et'x a'societ'x    aspiritx: aspir'it'x a'spirit'x    astartx: astart'x a'start'x    asuncionx: asuncion'x asuncio'n'x    atentegoplenx: atent'eg'o'plen'x atent'ego'plen'x    atilx: atil'x at'il'x    atofaradx: ato'farad'x at'o'farad'x    avinetx: av'in'et'x avi'net'x    azidevenx: azi'de'ven'x azid'e'ven'x    aĝozonx: aĝ'o'zon'x aĝ'ozon'x    aĝozonx: aĝ'ozon'x aĝ'o'zon'x    balanitx: balan'it'x bala'nit'x    balix: bali'x bal'i'x    bandanx: band'an'x ban'dan'x    bankartx: ban'kart'x bank'art'x    bankartx: bank'art'x ban'kart'x    bankokx: bankok'x ban'kok'x    barberx: barb'er'x bar'ber'x    barbrazadx: barb'raz'ad'x bar'braz'ad'x    barionx: barion'x bario'n'x    barkaĉx: bark'aĉ'x bar'kaĉ'x    barketx: bark'et'x bar'ket'x    barkistx: bark'ist'x bar'kist'x    barkoformx: bark'o'form'x bar'ko'form'x    barokurbx: barok'urb'x bar'o'kurb'x    baskulkamionx: baskul'kamion'x baskul'kamio'n'x    bastionplacx: bastion'plac'x bastio'n'plac'x    bastionx: bastion'x bastio'n'x    batalionestrx: batalion'estr'x batalio'n'estr'x    batalionx: batalion'x batalio'n'x    belamantx: bel'a'mant'x bel'am'ant'x    belecokremx: bel'ec'o'krem'x bel'ec'okr'em'x    belgradx: belgrad'x bel'grad'x    beltalix: belt'ali'x bel'tal'i'x    bestoblekx: best'o'blek'x best'obl'ek'x    bicikloradx: bicikl'o'rad'x bicikl'or'ad'x    bienetatx: bien'etat'x bien'et'at'x    bienhavantinx: bien'havan'tin'x bien'hav'ant'in'x    bilionilionx: bilion'ilion'x bilio'ni'lio'n'x    bilionoblx: bilion'obl'x bilio'nobl'x    bilionx: bilion'x bilio'n'x    biomasx: bio'mas'x bi'omas'x    blanketeflavx: blank'et'e'flav'x blanket'e'flav'x    blanketx: blanket'x blank'et'x    bokuzinx: bok'uzin'x bo'kuz'in'x    bonekonatx: bon'e'kon'at'x bon'ek'on'at'x    bonevenintx: bon'e'ven'int'x bo'ne'ven'int'x    bonevinx: bo'nev'in'x bo'ne'vin'x    bonevinx: bo'nev'in'x bon'e'vin'x    bordirantx: bord'ir'ant'x bor'dir'ant'x    boskovaletx: bosk'o'valet'x bosk'oval'et'x    briofitx: bri'o'fit'x brio'fit'x    brionix: brioni'x brio'ni'x    brumoviĝadx: brum'ov'iĝ'ad'x bru'mov'iĝ'ad'x    bruneblankx: brun'e'blank'x bru'ne'blank'x    bruneflavx: brun'e'flav'x bru'ne'flav'x    brunemakulitx: brun'e'makul'it'x bru'ne'makul'it'x    brunenigrx: brun'e'nigr'x bru'ne'nigr'x    bruneruĝx: brun'e'ruĝ'x bru'ne'ruĝ'x    brunorx: brun'or'x bru'nor'x    brustopecx: brust'o'pec'x bru'stop'ec'x    burokratiaĵx: burokrat'i'aĵ'x burokrati'aĵ'x    butilacetatx: but'il'acet'at'x butil'acet'at'x    cartilagx: car'til'ag'x car'ti'lag'x    celulinx: cel'ul'in'x celul'in'x    celulitx: celul'it'x cel'ul'it'x    celulx: celul'x cel'ul'x    centmilionx: cent'milion'x cent'milio'n'x    centraregistarx: centr'a'reg'ist'ar'x centr'ar'eg'ist'ar'x    cianoratx: cian'orat'x cian'or'at'x    cianoritx: cian'orit'x cian'or'it'x    cidoniberx: cidoni'ber'x cidon'iber'x    cikloheksanonx: cikl'o'heks'an'on'x cikl'o'heks'anon'x    cikloheksanonx: cikl'o'heks'an'on'x cikl'o'heksa'non'x    cindregrizx: cindr'eg'riz'x cindr'e'griz'x    cionismx: cion'ism'x cio'nism'x    cionistx: cion'ist'x cio'n'ist'x    cionx: cion'x cio'n'x    cirklorezonx: cirkl'o'rezon'x cirkl'ore'zon'x    cisalpx: cis'alp'x ci'salp'x    cisternokamionx: cistern'o'kamion'x cistern'o'kamio'n'x    dancigx: dancig'x danc'ig'x    danclecionx: danc'lecion'x danc'lecio'n'x    dancĉampionadx: danc'ĉampion'ad'x danc'ĉampio'n'ad'x    datordigitx: dat'ord'ig'it'x da'tord'ig'it'x    decidfaradx: decid'far'ad'x decid'farad'x    defendopozicix: defend'opozici'x defend'o'pozici'x    degradadx: degrad'ad'x de'grad'ad'x    degradigx: degrad'ig'x de'grad'ig'x    degraditx: degrad'it'x de'grad'it'x    degradiĝintx: degrad'iĝ'int'x de'grad'iĝ'int'x    degradiĝx: degrad'iĝ'x de'grad'iĝ'x    degradx: degrad'x de'grad'x    deismx: deism'x de'ism'x    deistx: deist'x de'ist'x    dekajiĝx: dek'a'j'iĝ'x de'kaj'iĝ'x    dekanx: dek'an'x dekan'x    dekduilionx: dek'du'ilion'x dek'du'ilio'n'x    dekilionx: dek'ilion'x dek'ilio'n'x    dekmiliononx: dek'milion'on'x dek'milio'n'on'x    dekmilionx: dek'milion'x dek'milio'n'x    dekok: dek'ok de'kok    dekok: dek'ok de'koknbsp;   dekonaĵx: dek'on'aĵ'x de'kon'aĵ'x    dekonx: dek'on'x de'kon'x    dekstremaldekstrx: dekstr'e'mal'dekstr'x dekstr'em'al'dekstr'x    dekstremanx: dekstr'e'man'x dekstr'eman'x    dekstremetx: dekstr'em'et'x dekstr'e'met'x    dekunumilx: dek'unu'mil'x de'kun'um'il'x    dekurintx: de'kur'int'x dekur'int'x    dekurx: dekur'x de'kur'x    dentalx: dental'x dent'al'x    dentformetx: dent'form'et'x dent'for'met'x    dentoradx: dent'o'rad'x dent'or'ad'x    deprimatx: de'primat'x deprim'at'x    desegnomanx: desegn'o'man'x desegn'oman'x    desegx: de'seg'x des'eg'x    detalerx: de'taler'x detal'er'x    detergentx: deterg'ent'x de'ter'gent'x    devoligx: dev'o'lig'x de'vol'ig'x    deŭkalionx: deŭkalion'x deŭkalio'n'x    diamantx: di'amantx diamant'x    dianx: dian'x di'an'x    didonatx: di'don'at'x didon'at'x    didonx: didon'x di'don'x    dietikx: di'etik'x diet'ik'x    dietileterx: di'et'il'eter'x diet'il'eter'x    dietilsulfatx: di'et'il'sulf'at'x diet'il'sulf'at'x    dikarboksilx: di'karboksil'x dik'ar'boks'il'x    dikarionx: dikarion'x dikario'n'x    diketonx: di'keton'x dik'e'ton'x    diklipx: di'klip'x dik'lip'x    dikreitx: di'kre'it'x dik're'it'x    dikreitx: dik're'it'x di'kre'it'x    dinaskitx: din'a'skit'x di'nask'it'x    dinornx: di'norn'x din'orn'x    diodonitx: di'o'don'it'x diodon'it'x    diodonx: diodon'x di'o'don'x    diogeneritx: diogen'e'rit'x di'o'gener'it'x    dionex: dione'x di'o'ne'x    dionizix: dionizi'x di'o'nizi'x    dionizx: dioniz'x di'o'niz'x    dionspitantx: di'o'n'spit'ant'x di'on'spit'ant'x    dionspitantx: di'o'n'spit'ant'x dion'spit'ant'x    dionx: dion'x di'on'x    dirotaĵx: di'rot'aĵ'x dir'ot'aĵ'x    disklaĉx: dis'klaĉ'x disk'laĉ'x    diskursantx: diskurs'ant'x dis'kurs'ant'x    diskursx: diskurs'x dis'kurs'x    diskutotemx: diskut'o'tem'x diskut'ot'em'x    dismetatx: dis'met'at'x dism'etat'x    distirx: dis'tir'x dist'ir'x    distrioniĝx: dis'tri'on'iĝ'x distr'ion'iĝ'x    distrotemx: distr'o'tem'x distr'ot'em'x    ditionatx: di'tion'at'x di'tio'n'at'x    domaretx: dom'ar'et'x dom'a'ret'x    dornokalx: dorn'o'kal'x dorn'ok'al'x    dorsenirx: dors'e'n'ir'x dors'en'ir'x    dorsenpugnx: dors'e'n'pugn'x dors'en'pugn'x    dualokx: du'a'lok'x dual'ok'x    duamanx: du'a'man'x du'aman'x    duamonatx: du'a'monat'x du'amon'at'x    duarigardx: du'a'rigard'x duar'ig'ard'x    duavidx: du'a'vid'x du'avid'x    dubazx: du'baz'x dub'az'x    dubeblux: dub'e'blu'x du'beb'lu'x    dubindigx: dub'ind'ig'x dub'indig'x    dubindigx: dub'indig'x dub'ind'ig'x    dubindx: dub'ind'x du'bind'x    dublastx: du'blast'x dub'last'x    dudekajarcentx: du'dek'a'jar'cent'x du'deka'jar'cent'x    dudekiomjarx: du'dek'iom'jar'x du'de'kiom'jar'x    dudekonx: du'dek'on'x du'de'kon'x    dudekunx: du'dek'un'x du'de'kun'x    duilionoblx: du'ilion'obl'x du'ilio'nobl'x    duiliononx: du'ilion'on'x du'ilio'n'on'x    duilionx: du'ilion'x du'ilio'n'x    dujardekx: du'jard'ek'x du'jar'dek'x    dumilionx: du'milion'x du'milio'n'x    dungitarx: dun'gitarx dung'it'ar'x    duoblaĉeestx: du'obl'a'ĉe'est'x du'obl'aĉ'e'est'x    duondekdux: du'on'dek'du'x du'ond'ek'du'x    duondelirx: du'on'delir'x du'ond'el'ir'x    duondiametrx: du'on'diametr'x du'ond'ia'metr'x    duondiinx: du'on'di'in'x du'ond'i'in'x    duondirx: du'on'dir'x du'ond'ir'x    duondix: du'on'di'x du'ond'i'x    duonebrix: du'on'ebri'x du'o'ne'bri'x    duonerompitx: du'on'e'romp'it'x du'o'ne'romp'it'x    duonjarmilx: du'on'jar'mil'x du'onj'arm'il'x    duonklinitx: du'on'klin'it'x du'onkl'in'it'x    duonkovitx: du'on'kov'it'x du'onk'ov'it'x    duonmilionx: du'on'milion'x du'on'milio'n'x    duonombropolarimetrx: du'on'ombr'o'polarimetr'x du'o'nombr'o'polarimetr'x    duonombrumx: du'on'ombr'um'x du'o'nombr'um'x    duonombrx: du'on'ombr'x du'o'nombr'x    duontagx: du'on'tag'x du'ont'ag'x    duonterx: du'on'ter'x du'ont'er'x    duontimemx: du'on'tim'em'x du'ont'i'mem'x    duontonx: du'on'ton'x du'ont'on'x    duopekvaroblx: du'op'e'kvar'obl'x du'o'pek'var'obl'x    duradx: du'rad'x dur'ad'x    durelx: du'rel'x dur'el'x    edomidx: edom'id'x e'dom'id'x    edomx: edom'x e'dom'x    efektivigilx: efekt'i'vigil'x efekt'iv'ig'il'x    efektivigilx: efekt'iv'ig'il'x efektiv'ig'il'x    egalitx: egal'it'x eg'alit'x    egemaljunx: eg'e'mal'jun'x ege'mal'jun'x    egex: ege'x eg'e'x    egistx: egist'x eg'ist'x    ekestigx: ek'est'ig'x e'kest'ig'x    ekestintx: ek'est'int'x e'kest'int'x    ekestiĝx: ek'est'iĝ'x e'kest'iĝ'x    ekestx: ek'est'x e'kest'x    ekonomiamx: ekonomi'am'x ekonom'iam'x    ekremx: ek'rem'x e'krem'x    ekretenx: ek're'ten'x e'kreten'x    ekrevx: ek'rev'x e'krev'x    eksamatinx: eks'am'at'in'x ek'sam'at'in'x    eksamatx: eks'am'at'x ek'sam'at'x    eksigelantx: ek'sigel'ant'x eks'ig'el'ant'x    ekspionx: ek'spion'x ek'spio'n'x    ekspresionistx: ekspresionist'x ekspresio'n'ist'x    ekstarx: eks'tar'x ek'star'x    eksteretatx: ekster'etat'x ekster'et'at'x    ekstermarx: ekster'mar'x eksterm'ar'x    ekstirx: ek'stir'x eks'tir'x    ekstracervelasx: ekstr'a'cervelas'x eks'tra'cervelas'x    ekstrakvalitx: ekstr'a'kvalit'x eks'tra'kvalit'x    ekstremadurx: ekstrem'a'dur'x ekstrem'ad'ur'x    ekvatoriax: ekvatori'a'x ekvator'i'a'x    ekzamenkomisionx: ekzamen'komision'x ekzamen'komisio'n'x    elaŭdx: el'aŭd'x e'laŭd'x    elaŭtiĝx: el'aŭt'iĝ'x e'laŭt'iĝ'x    elektrodinamikx: elektro'dinamik'x elektrod'in'amik'x    elpeladx: el'pel'ad'x el'pelad'x    elpelotx: el'pel'ot'x el'pelot'x    elreligitx: el'rel'ig'it'x el're'lig'it'x    elreligx: el'rel'ig'x el're'lig'x    elspionadx: el'spion'ad'x el'spio'n'ad'x    elspionx: el'spion'x el'spio'n'x    eltiradx: el'tiradx el'tir'adx    emetinx: emetin'x em'et'in'x    emilx: emil'x em'il'x    emirlandx: emir'land'x em'irland'x    enadx: enad'x en'ad'x    enalagx: en'a'lagx enalag'x    enantx: enant'x en'ant'x    endangeredx: en'dan'ger'ed'x end'an'ger'ed'x    endigigx: en'dig'ig'x end'ig'ig'x    endimionx: endimion'x endimio'n'x    endonx: en'don'x end'on'x    enestadx: en'est'ad'x e'nest'ad'x    enestantx: en'est'ant'x e'nest'ant'x    enestx: en'est'x e'nest'x    enfermiĝemx: en'fermi'ĝem'x en'ferm'iĝ'em'x    enketkomisionx: enket'komision'x enket'komisio'n'x    enonx: en'on'x e'non'x    enordigx: en'ord'ig'x e'nord'ig'x    ensinigitx: en'sin'ig'it'x en'si'n'ig'it'x    entagordigx: ent'agord'ig'x en'tag'ord'ig'x    entenantx: ent'enant'x en'tenantx    enterigantx: en'ter'ig'ant'x enter'ig'ant'x    epigrafikistx: epigrafi'kist'x epigraf'ik'ist'x    eranidx: eran'id'x er'an'id'x    etadozx: et'a'doz'x et'ad'oz'x    etatx: etat'x et'at'x    etenx: eten'x e'ten'x    eternulx: etern'ul'x eter'nul'x    etilenx: et'il'en'x etilen'x    etniksetx: et'niks'et'x etn'iks'et'x    evolukomisionx: evolu'komision'x evolu'komisio'n'x    fajroradx: fajr'o'rad'x fajr'or'ad'x    fakotemx: fak'o'tem'x fak'ot'em'x    fakterx: fakt'er'x fak'ter'x    falarx: falar'x fal'ar'x    faldomarkx: fald'o'mark'x fal'dom'ark'x    faloidx: faloid'x fal'oid'x    falsamx: fals'am'x fal'sam'x    falsegx: fals'eg'x fal'seg'x    falsemulx: fals'em'ul'x fal'sem'ul'x    falsemx: fals'em'x fal'sem'x    falsenglutx: fals'en'glut'x fal'sen'glut'x    falsenomatx: fals'e'nom'at'x fal'sen'om'at'x    falsenomatx: fals'e'nom'at'x fals'en'o'mat'x    falseĵurantx: fals'e'ĵur'ant'x fal'se'ĵur'ant'x    faltoretx: falt'o'ret'x falt'or'et'x    famekonatx: fam'e'kon'at'x fam'ek'on'at'x    farspacx: far'spac'x fars'pac'x    fekantx: fe'kant'x fek'ant'x    fendoretx: fend'o'ret'x fend'or'et'x    fenestrofermilx: fenestr'ofer'mil'x fenestr'o'ferm'il'x    ferajmagnezix: fer'a'j'magnezi'x fe'raj'magnezi'x    ferarmitx: ferar'mit'x fer'arm'it'x    ferlitetx: fer'lit'et'x ferl'it'et'x    fermalmolx: fer'mal'mol'x ferm'al'mol'x    fermanx: fer'man'x ferm'an'x    fermanx: ferm'an'x fer'man'x    fermionx: fermion'x fermio'n'x    fermontx: ferm'ont'x fer'mont'x    fervojbiletx: fer'voj'bilet'x fervoj'bilet'x    fervojfakx: fer'voj'fak'x fervoj'fak'x    fervojistx: fer'voj'ist'x fervoj'ist'x    fervojkonstruadx: fer'voj'konstru'ad'x fervoj'konstru'ad'x    fervojlinix: fer'voj'lini'x fervoj'lini'x    fervojnodx: fer'voj'nod'x fervoj'nod'x    fervojolinix: fer'voj'o'lini'x fervoj'o'lini'x    fervojretx: fer'voj'ret'x fervoj'ret'x    fervojservx: fer'voj'serv'x fervoj'serv'x    fervojstacidomx: fer'voj'staci'dom'x fervoj'staci'dom'x    fervojstacix: fer'voj'staci'x fervoj'staci'x    fervojtrompistx: fer'voj'tromp'ist'x fervoj'tromp'ist'x    fervojtrompx: fer'voj'tromp'x fervoj'tromp'x    fervojvojaĝx: fer'voj'vojaĝ'x fervoj'vojaĝ'x    fervojx: fer'voj'x fervoj'x    fiartefaritaĉaĵx: fi'arte'far'it'aĉ'aĵ'x fi'art'e'far'it'aĉ'aĵ'x    figarx: figar'x fig'ar'x    figigantx: fi'gigant'x fig'ig'ant'x    figigantx: fig'ig'ant'x fi'gigant'x    filinetx: fil'in'et'x fili'net'x    filipinanx: filipin'an'x filipi'nan'x    filoracix: fil'o'raci'x fil'oraci'x    fingradx: fingr'ad'x fin'grad'x    firmetrajtx: firm'e'trajt'x firm'et'rajt'x    fitrompx: fi'tromp'x fit'romp'x    fiŝovarx: fiŝ'o'var'x fiŝ'ov'ar'x    flankemetitx: flank'e'met'it'x flank'em'et'it'x    flavavizaĝx: flav'a'vizaĝ'x flav'aviz'aĝ'x    flaveblondx: flav'e'blond'x flav'ebl'ond'x    flustradiraĵx: flustr'a'dir'aĵ'x flustr'ad'ir'aĵ'x    foliklinx: folikl'in'x foli'klin'x    for'kuret'o for'kur'et'x    forkantx: for'kant'x fork'ant'x    forkuretx: for'kur'et'x for'kuret'x    forkuzadx: for'kuz'ad'x fork'uz'ad'x    forkuzadx: fork'uz'ad'x for'kuz'ad'x    formalŝparantx: for'mal'ŝpar'ant'x formal'ŝpar'ant'x    formetadx: form'et'ad'x for'met'ad'x    formetantx: for'met'ant'x form'et'ant'x    formeteblx: for'met'ebl'x form'et'ebl'x    formetejx: for'met'ej'x form'et'ej'x    formetintx: for'met'int'x form'et'int'x    formetitx: for'met'it'x form'et'it'x    formetx: form'et'x for'met'x    formorditx: for'mord'it'x form'ord'it'x    formorekonx: form'o're'kon'x form'ore'kon'x    forstarigx: forst'ar'ig'x for'star'ig'x    fortepedalx: fort'e'pedal'x for'te'pedal'x    fortetendenx: fort'e'tenden'x for'te'tenden'x    fortintadx: for'tint'ad'x fort'int'ad'x    fortostx: fort'ost'x for'tost'x    fortranĉotx: fortran'ĉot'x for'tranĉ'ot'x    fortrefarantx: fort're'far'ant'x for'tref'ar'ant'x    fortremiĝx: fort'remiĝ'x for'trem'iĝ'x    forĝemx: for'ĝem'x forĝ'em'x    fosfatesterx: fosfat'ester'x fosf'atest'er'x    fosfidx: fosf'id'x fos'fid'x    fosforadx: fosfor'ad'x fosfo'rad'x    fotoreproduktx: fot'o're'produkt'x fot'ore'produkt'x    fratokvestistx: frat'o'kvest'ist'x frat'ok'vest'ist'x    fulmebrilantx: fulm'e'bril'ant'x fulm'ebri'lant'x    fulmofermilx: fulm'ofer'mil'x fulm'o'ferm'il'x    fundeniĝx: fund'e'n'iĝ'x fund'en'iĝ'x    funkcioklavx: funkci'o'klav'x funkcio'klav'x    funkcionalx: funkcional'x funkci'on'al'x    gajakorx: gaj'a'kor'x gaj'akor'x    gajakorx: gaj'a'kor'x gajak'or'x    galionx: galion'x galio'n'x    ganglionx: ganglion'x gangli'on'x    gardostaradx: gard'o'star'ad'x gard'ost'ar'ad'x    gardostarantx: gard'o'star'ant'x gard'ost'ar'ant'x    gardostarx: gard'o'star'x gard'ost'ar'x    gastrajtx: gast'rajt'x gas'trajt'x    gasturbinx: gas'turbin'x gast'urb'in'x    gemetx: gem'et'x ge'met'x    geotermikx: geoterm'ik'x geo'termik'x    gerionx: gerion'x gerio'n'x    gestatx: gest'at'x ge'stat'x    gimnofionx: gimnofion'x gimnofio'n'x    glavomanx: glav'o'man'x glav'oman'x    glavozonx: glav'o'zon'x glav'ozon'x    glukaĉx: glu'kaĉ'x gluk'aĉ'x    glukurix: glu'kuri'x gluk'uri'x    glumarkx: glu'mark'x glum'ark'x    glumetx: glum'et'x glu'met'x    glutationx: glutation'x glutatio'n'x    grafikartx: grafik'art'x grafi'kart'x    grandakvantx: grand'a'kvant'x grand'akv'ant'x    grandapartx: grand'a'part'x grand'apart'x    grandkapitalistx: grand'kapital'ist'x grand'kap'ital'ist'x    grandnombrulx: grand'nombr'ul'x grand'nom'brul'x    gravatonx: grav'a'ton'x grav'at'on'x    grundensinkx: grund'e'n'sink'x grund'en'sink'x    hardebakitx: hard'e'bak'it'x har'de'bak'it'x    hardikx: har'dik'x hard'ik'x    harpagx: har'pag'x harp'ag'x    harpasonx: harp'a'son'x har'pas'on'x    hastamanx: hast'a'man'x hast'aman'x    havenkomisionx: haven'komision'x haven'komisio'n'x    haŭtiritx: haŭt'irit'x haŭt'ir'it'x    heksamerx: heksa'mer'x heks'am'er'x    helpagadx: help'ag'ad'x hel'pag'ad'x    helpontx: help'ont'x hel'pont'x    hematomx: hemat'om'x hem'atom'x    hemionx: hemion'x hemio'n'x    herbotex: herb'o'te'x herb'ot'e'x    hermionx: hermion'x hermio'n'x    heroinetx: hero'in'et'x heroin'et'x    higienodietikx: higien'o'di'etik'x higien'o'diet'ik'x    hiparionx: hip'arion'x hip'ari'on'x    histrionadx: histrion'ad'x histrio'n'ad'x    histrionx: histrion'x histrio'n'x    homaranistx: hom'a'ran'ist'x hom'ar'an'ist'x    honoratigx: honor'at'ig'x honorat'ig'x    honorindigx: honor'ind'ig'x honor'indig'x    honormedalionx: honor'medalion'x honor'medalio'n'x    hontestarx: hont'e'star'x hont'est'ar'x    hontotintiletx: hont'o'tint'il'et'x hont'ot'int'il'et'x    hormontrilx: hormon'tril'x hor'montr'il'x    horsinsekvx: hor'si'n'sekv'x hors'in'sekv'x    hufoferformx: huf'o'fer'form'x huf'ofer'form'x    hundidolanx: hund'idol'an'x hund'id'o'lan'x    ia: ia i'a    iafojx: ia'foj'x i'a'foj'x    iagradx: ia'grad'x i'a'grad'x    iaj: ia'j i'a'j    iajn: ia'j'n i'ajn    iakaŭzx: ia'kaŭz'x i'a'kaŭz'x    ialokx: ia'lok'x ial'ok'x    iamanierx: ia'manier'x i'a'manier'x    iamezurx: ia'mezur'x i'a'mezur'x    iamomentx: ia'moment'x iam'oment'x    ian: ia'n i'an    iarilatx: ia'rilat'x i'a'rilat'x    iasencx: ia'senc'x i'a'senc'x    iaspecx: ia'spec'x i'a'spec'x    iax: ia'x i'a'x    ieletrapelx: iel'e'tra'pel'x i'ele'tra'pel'x    ien: ie'n i'en    ikaranx: ikar'an'x ik'ar'an'x    ikarx: ikar'x ik'ar'x    iksionx: iksion'x iksio'n'x    ilialandx: ili'a'land'x il'ial'and'x    ilionx: ilion'x ilio'n'x    imagipovx: imag'i'pov'x i'magi'pov'x    impresionistx: impresionist'x impresio'n'ist'x    impresiĝemx: impres'i'ĝem'x impres'iĝ'em'x    incitetatx: incit'et'at'x incit'etat'x    indamanierx: ind'a'manier'x in'da'manier'x    indentiĝx: indent'iĝ'x in'dent'iĝ'x    indentx: indent'x in'dent'x    infanfervojx: infan'fer'voj'x infan'fervoj'x    informatx: inform'at'x in'format'x    informerx: inform'er'x in'for'mer'x    informontx: inform'ont'x in'for'mont'x    informx: in'formx inform'x    inkantx: in'kant'x ink'ant'x    inkilx: ink'il'x in'kil'x    inspiritx: inspir'it'x in'spirit'x    integradx: integr'ad'x int'e'grad'x    interagantx: inter'ag'ant'x inter'a'gant'x    interfermitx: interfer'mit'x inter'ferm'it'x    interkompensantx: inter'kompens'ant'x interkom'pens'ant'x    internacionx: inter'naci'on'x intern'ac'ion'x    intimagadx: intim'ag'ad'x int'imag'ad'x    inĝenierarx: inĝenier'ar'x inĝeni'erar'x    ion: io'n i'on    ion: io'n ion    ionikx: ionik'x i'on'ik'x    ionix: ioni'x i'oni'x    ionx: ion'x i'on'x    irianx: irian'x ir'i'an'x    en'spez'x    jarenx: jaren'x jar'en'x    jarmilionx: jar'milion'x jar'milio'n'x    jazionx: jazion'x jazio'n'x    jerikorozx: jerik'o'roz'x jerik'or'oz'x    jeriĥorozx: jeriĥ'o'roz'x jeriĥ'or'oz'x    jinx: jin'x j'in'x    junkotigx: junk'o'tig'x junk'ot'ig'x    junpionirx: jun'pio'nir'x jun'pionir'x    juntopecx: junt'o'pec'x jun'top'ec'x    jupli: ju'pli jup'li    juĝkomisionx: juĝ'komision'x juĝ'komisio'n'x    kablistx: kabl'ist'x kab'list'x    kabloretx: kabl'o'ret'x kabl'or'et'x    kafrostilx: kaf'rost'il'x kafr'o'stil'ox    kajakadx: kajak'ad'x kaj'akad'x    kalkroketx: kal'kroket'x kalk'rok'et'x    kalkullecionx: kalkul'lecion'x kalkul'lecio'n'x    kalmanx: kal'man'x kalm'an'x    kamelidinx: kamel'id'in'x kameli'din'x    kamionadx: kamion'ad'x kamio'n'ad'x    kamionetx: kamion'et'x kamio'net'x    kamionistx: kamion'ist'x kamio'n'ist'x    kamionx: kamion'x kamio'n'x    kampamikrotx: kamp'a'mikrot'x kamp'amik'rot'x    kampanx: kampan'x kamp'an'x    kamparandevenx: kamp'ar'an'de'ven'x kamp'a'rand'e'ven'x    kamparanecx: kamp'a'ran'ec'x kamp'ar'an'ec'x    kamparanservistinx: kamp'ar'an'servist'in'x kamp'ar'an'serv'ist'in'x    kamparanx: kampa'ranx kamp'ar'anx    kamparistarx: kamp'ar'ist'ar'x kamp'arist'ar'x    kamparistx: kamp'ar'ist'x kamp'arist'x    kankroretx: kankr'o'ret'x kankr'or'et'x    kantaretx: kant'ar'et'x kantar'et'x    kapoklinetintx: kap'o'klin'et'int'x kapok'lin'et'int'x    kapoklinetintx: kap'o'klin'et'int'x kapok'line'tint'x    kaproblekx: kapr'o'blek'x kapr'obl'ek'x    karabedx: karab'ed'x kara'bed'x    karbigotx: kar'bigot'x karb'ig'ot'x    karbomasx: karb'o'mas'x karb'omas'x    karlanx: karl'an'x kar'lan'x    karmelaninx: kar'melanin'x karmel'an'in'x    karnavalx: karna'valx karnaval'x    kateterx: kateter'x kat'eter'x    kelkmilionx: kelk'milion'x kelk'milio'n'x    kinoretx: kin'o'ret'x kin'or'et'x    kirlotex: kirl'o'te'x kirl'ot'e'x    kirloventegx: kir'loven'teg'x kirl'o'vent'eg'x    klarerekoneblx: klar'e're'kon'ebl'x klar'er'e'kon'ebl'x    klarerekoneblx: klar'e're'kon'ebl'x klar'er'ek'on'ebl'x    klarionx: klarion'x klario'n'x    klipetx: klip'et'x kli'pet'x    kokinulx: kok'in'ul'x koki'nul'x    kokostalx: kokos'tal'x kok'o'stal'x    kolbridx: kol'brid'x kolb'rid'x    kolecistitx: kole'cist'it'x kol'ec'ist'it'x    kolecistx: kole'cist'x kol'ec'ist'x    kolzonx: kolz'on'x kol'zon'x    kombatx: komb'at'x kom'bat'x    kombiletx: komb'il'et'x kom'bilet'x    komisionaninx: komision'an'in'x komisio'nan'in'x    komisionanx: komision'an'x komisio'nan'x    komisionestrx: komision'estr'x komisio'n'estr'x    komisionprezidantx: komision'prezid'ant'x komisio'n'prezid'ant'x    komisionulx: komision'ul'x komisio'nul'x    komisionx: komision'x komisio'n'x    komparadx: kompar'ad'x kom'parad'x    kondicionalx: kondicional'x kondicio'n'al'x    kondomofirmax: kondom'o'firma'x kon'dom'o'firma'x    kondomx: kondom'x kon'dom'x    kondromx: kondr'om'x kon'drom'x    konfliktkomisionx: konflikt'komision'x konflikt'komisio'n'x    konfliktokomisionx: konflikt'o'komision'x konflikt'o'komisio'n'x    kongolx: kongol'x kon'gol'x    kontraŭmilitaristx: kontraŭ'militarist'x kontraŭ'milit'arist'x    kontraŭspionadx: kontraŭ'spion'ad'x kontraŭ'spio'n'ad'x    kontresumx: kont'resum'x kontre'sum'x    kontrolkomisionx: kontrol'komision'x kontrol'komisio'n'x    koralligitx: kor'al'lig'it'x koral'lig'it'x    koraltiritx: kor'al'tir'it'x koral'tir'it'x    korbolitx: korb'o'lit'x kor'bol'it'x    korbonecx: kor'bon'ec'x korb'on'ec'x    korditx: kordit'x kord'it'x    kormilionx: kor'milion'x kor'milio'n'x    korpofendx: korp'o'fend'x korp'ofend'x    korpremx: korp'remx kor'premx    korpurecx: korp'ur'ec'x kor'pur'ec'x    korvarmx: kor'varm'x korv'arm'x    korvidx: korv'id'x kor'vid'x    korvoblekx: korv'o'blek'x korv'obl'ek'x    kotangentx: ko'tangent'x kot'an'gent'x    kototegitx: kot'o'teg'it'x koto'teg'it'x    kovardx: kov'ardx kovard'x    kraksonigx: krak'son'ig'x kraks'on'ig'x    kraksonx: kraks'on'x krak'son'x    kratonx: kraton'x krat'on'x    kremondx: kre'mond'x krem'ond'x    kristalizadx: kristal'iz'ad'x krist'aliz'ad'x    kromlecionx: krom'lecion'x krom'lecio'n'x    kuboidx: kub'oid'x kub'o'id'x    kuglerondx: kugl'e'rond'x kugl'er'ond'x    kulpikaĵx: kul'pik'aĵ'x kulp'ik'aĵ'x    kuneruliĝx: kun'e'rul'iĝ'x kun'er'ul'iĝ'x    kunetenatx: kun'e'ten'at'x kun'eten'at'x    kunetenilx: kun'e'ten'il'x kun'eten'il'x    kunetenx: kun'e'ten'x kun'eten'x    kurbatx: kurb'at'x kur'bat'x    kuretadx: kuret'ad'x kur'et'ad'x    kuretantx: kur'et'ant'x kuret'ant'x    kuretx: kuret'x kur'et'x    kursaltx: kurs'alt'x kur'salt'x    kursekvx: kur'sekv'x kurs'ekv'x    kurtondx: kurt'ond'x kur'tond'x    kvadrilionx: kvadrilion'x kvadrilio'n'x    kvadrlionx: kvadr'lion'x kvadr'lio'n'x    kvarantenigx: kvaranten'ig'x kvar'anten'ig'x    kvarantenx: kvaranten'x kvar'anten'x    kvardekok: kvar'dek'ok kvar'de'kok    kvarilionoblx: kvar'ilion'obl'x kvar'ilio'nobl'x    kvariliononx: kvar'ilion'on'x kvar'ilio'n'on'x    kvarilionx: kvar'ilion'x kvar'ilio'n'x    kvarmilionx: kvar'milion'x kvar'milio'n'x    kvaronetx: kvar'on'et'x kvar'o'net'x    kvaronmilionx: kvar'on'milion'x kvar'on'milio'n'x    kverkonduktancx: kver'kondukt'anc'x kverk'on'dukt'anc'x    kvindekonx: kvin'dek'on'x kvin'de'kon'x    kvinilionx: kvin'ilion'x kvin'ilio'n'x    kvinmilionmembrx: kvin'milion'membr'x kvin'milio'n'membr'x    kvinmilionx: kvin'milion'x kvin'milio'n'x    kvintilionx: kvint'ilion'x kvintilio'n'x    lacertedx: lacert'ed'x lac'er'ted'x    lagozonx: lag'o'zon'x lag'ozon'x    lagrokusenx: lagr'o'kusen'x lag'roku'sen'x    laktelumantx: lakt'e'lum'ant'x lakt'el'um'ant'x    laktokamionx: lakt'o'kamion'x lakt'o'kamio'n'x    lampionx: lampion'x lampio'n'x    lanteksaĵx: lan'teks'aĵ'x lant'eks'aĵ'x    lantenx: lant'en'x lan'ten'x    larmemalsekx: larm'e'mal'sek'x larm'em'al'sek'x    laŭbetx: laŭb'et'x laŭ'bet'x    laŭlecionx: laŭ'lecion'x laŭ'lecio'n'x    laŭsonx: laŭs'on'x laŭ'son'x    laŭtedirx: laŭt'e'dir'x laŭ'te'dir'x    laŭtefrazx: laŭt'e'fraz'x laŭ'te'fraz'x    laŭtemx: laŭ'tem'x laŭt'em'x    laŭtesonx: laŭt'e'son'x laŭ'te'son'x    laŭtracidix: laŭt'raci'di'x laŭ'tracidi'x    lecionarx: lecion'ar'x lecio'n'ar'x    lecionhorx: lecion'hor'x lecio'n'hor'x    lecionlernadx: lecion'lern'ad'x lecio'n'lern'ad'x    lecionlernx: lecion'lern'x lecio'n'lern'x    lecionx: lecion'x lecio'n'x    legionelozx: legionel'oz'x legio'ne'loz'x    legionelx: legionel'x legi'on'el'x    leningradx: leningrad'x lenin'grad'x    levantx: le'vantx lev'antx    liadirx: li'a'dir'x li'ad'ir'x    liavidx: li'a'vid'x li'avid'x    libropresadx: libr'o'pres'ad'x libr'opres'ad'x    libropresadx: libr'opres'ad'x libr'o'pres'ad'x    libropresistx: libr'o'pres'ist'x libr'opres'ist'x    librotenistinx: libr'o'tenis'tin'x libr'o'ten'ist'in'x    lignotegx: lign'o'teg'x lign'ot'eg'x    limax: lima'x lim'a'x    limfadenx: lim'faden'x limf'aden'x    liminx: limin'x lim'in'x    lingvokripligulx: lingv'o'krip'ligul'x lingv'o'kripl'ig'ul'x    lingvolecionx: lingv'o'lecion'x lingv'o'lecio'n'x    lingvoperilx: lingv'o'per'il'x lingv'oper'il'x    lingvoperilx: lingv'oper'il'x lingv'o'per'il'x    linioretx: lini'o'ret'x lini'or'et'x    lionx: lion'x lio'n'x    lipenlevadx: lip'e'n'lev'ad'x li'pen'lev'ad'x    lipenlevadx: lip'e'n'lev'ad'x lip'en'lev'ad'x    lipenlevx: lip'e'n'lev'x li'pen'lev'x    lipenlevx: lip'e'n'lev'x lip'en'lev'x    literpentristx: li'terpen'trist'x liter'pentr'ist'x    litvanx: litv'an'x lit'van'x    litvestx: lit'vest'x litv'est'x    livamanx: liv'a'man'x liv'aman'x    loĝejarx: loĝ'ej'ar'x loĝ'e'jar'x    ludigx: lu'dig'x lud'ig'x    ludomx: lu'dom'x lud'om'x    ludonantx: lu'don'ant'x lud'on'ant'x    ludonatx: lu'don'at'x lud'on'at'x    ludonx: lu'don'x lud'on'x    luksamx: luks'am'x luk'sam'x    lumantx: lu'mantx lum'antx    lumondx: lum'ond'x lu'mond'x    lumonx: lum'on'x lu'mon'x    lundematenx: lun'de'maten'x lund'e'maten'x    lundematenx: lund'e'maten'x lun'de'maten'x    lundematenx: lund'e'maten'x lund'em'aten'x    lupagx: lu'pag'x lup'ag'x    magramanx: magr'a'man'x magr'aman'x    malagadx: mal'ag'ad'x malag'ad'x    malakresentemx: mal'akr'e'sent'em'x mal'akre'sent'em'x    malakrevidx: mal'akr'e'vid'x mal'a'krev'id'x    malakrevidx: mal'akr'e'vid'x mal'akre'vid'x    malakrevidx: malak're'vid'x mal'akr'e'vid'x    malaltatonx: mal'alt'a'ton'x mal'alt'at'on'x    malegalefortx: mal'egal'e'fort'x mal'eg'ale'fort'x    malfermetatx: mal'ferm'et'at'x mal'ferm'etat'x    malfermontx: mal'ferm'ont'x mal'fer'mont'x    malgrandakvantx: mal'grand'a'kvant'x mal'grand'akv'ant'x    malhelpontx: mal'help'ont'x mal'hel'pont'x    malhonoratx: mal'honorat'x mal'honor'at'x    malmultekostigx: mal'mult'e'kost'ig'x mal'mult'ek'ost'ig'x    malmultekostigx: mal'mult'ek'ost'ig'x mal'mult'e'kost'ig'x    malmultekostiĝx: mal'mult'e'kost'iĝ'x mal'mult'ek'ost'iĝ'x    malmultekostx: mal'mult'e'kost'x mal'mult'ek'ost'x    malnetaĵx: maln'et'aĵ'x mal'net'aĵ'x    malnetx: maln'et'x mal'net'x    malsuprentiritx: mal'supr'e'n'tir'it'x mal'sup'rent'ir'it'x    malsuprentiriĝx: mal'supr'e'n'tir'iĝ'x mal'sup'rent'ir'iĝ'x    malsuprentirx: mal'supr'e'n'tir'x mal'sup'rent'ir'x    maltanx: malt'an'x mal'tan'x    malteniĝx: mal'ten'iĝ'x malt'en'iĝ'x    maltenx: mal'ten'x malt'en'x    malvanx: mal'van'x malv'an'x    malvarmatonx: mal'varm'a'ton'x mal'varm'at'on'x    malvarmetonx: mal'varm'e'ton'x mal'varm'et'on'x    malvarmx: malv'armx mal'varmx    malvinex: malvin'e'x malv'ine'x    malĝustalokx: mal'ĝust'a'lok'x mal'ĝust'al'ok'x    mambestx: mamb'est'x mam'best'x    mangestadx: man'gest'ad'x mang'est'ad'x    mangestx: man'gest'x mang'est'x    mankantx: mank'ant'x man'kant'x    mankatenx: man'katen'x mank'aten'x    manklinx: man'klin'x mank'lin'x    mankolistx: mank'o'list'x man'kol'ist'x    mankolistx: mank'o'list'x mank'ol'ist'x    mankomalsanx: mank'o'mal'san'x man'kom'al'san'x    mankontx: mank'ont'x man'kont'x    mansagx: mans'ag'x man'sag'x    manĉaretx: manĉ'ar'et'x man'ĉar'et'x    manĉarx: manĉ'ar'x man'ĉar'x    manĝobezonx: manĝ'o'bezon'x manĝ'obez'on'x    manĝoliverx: manĝ'o'liver'x manĝ'oliver'x    manĝometx: manĝ'o'met'x manĝ'om'et'x    mapotekx: map'o'tek'x map'ot'ek'x    mardiinx: mar'di'in'x mard'i'in'x    mardix: mar'di'x mard'i'x    marelflux: mar'el'flu'x marel'flu'x    marenportx: mar'e'n'port'x mar'en'port'x    maristakantx: mar'ist'a'kant'x mar'ist'akant'x    markostrekx: mark'o'strek'x mark'ostr'ek'x    marmortegitx: marmor'teg'it'x mar'mort'eg'it'x    marodorx: marod'or'x mar'odor'x    maronx: mar'onx maron'x    martagx: mar'tag'x mart'ag'x    marŝbatalionx: marŝ'batalion'x marŝ'batalio'n'x    maskaĉx: mas'kaĉ'x mask'aĉ'x    maskaĉx: mask'aĉ'x mas'kaĉ'x    maskobalx: mask'o'bal'x mask'ob'al'x    meblotenejx: mebl'o'ten'ej'x mebl'ot'en'ej'x    medalionx: medalion'x medalio'n'x    mensostatx: mens'o'stat'x mens'ost'at'x    metabisulfitx: meta'bi'sulf'it'x met'abi'sulf'it'x    metalizx: metal'iz'x met'aliz'x    metanalx: met'an'al'x met'anal'x    metanatx: metan'at'x meta'n'at'x    metanbakterix: metan'bakteri'x meta'n'bakteri'x    metanolatx: met'an'ol'at'x met'an'o'lat'x    metanolatx: met'an'ol'at'x meta'no'lat'x    metanolx: metan'ol'x meta'n'ol'x    metapozicix: meta'pozici'x met'apozici'x    metforminx: met'form'in'x met'for'min'x    metilizocianatx: met'il'izo'cian'at'x meti'liz'o'cian'at'x    metiolernantecx: meti'o'lern'ant'ec'x metio'lern'ant'ec'x    metiolernantx: meti'o'lern'ant'x metio'lern'ant'x    metitemx: meti'tem'x met'it'em'x    mezopalatx: mez'o'palat'x mez'opal'at'x    mezurostrekx: mezur'o'strek'x mezur'ostr'ek'x    miadomx: mi'a'dom'x mi'ad'om'x    miajunaĝx: mi'a'jun'aĝ'x mi'ajun'aĝ'x    mialandx: mi'a'land'x mi'aland'x    miapartx: mi'a'part'x mi'apart'x    miavidx: mi'a'vid'x mi'avid'x    mikroturbacix: mikrot'urb'a'ci'x mikrot'urb'ac'i'x    miksopotx: miks'o'pot'x miks'op'ot'x    milestrx: mil'estr'x mi'lestr'x    miliardonx: miliar'don'x miliard'on'x    miliardonx: miliard'on'x miliar'don'x    milionduonx: milion'du'on'x milio'n'du'on'x    milionfuntx: milion'funt'x milio'n'funt'x    milionjarx: milion'jar'x milio'n'jar'x    milionoblx: milion'obl'x milio'nobl'x    miliononx: milion'on'x milio'n'on'x    milionulx: milion'ul'x milio'nul'x    milionvalorx: milion'valor'x milio'n'valor'x    milionx: milion'x milio'n'x    militaristx: militarist'x milit'arist'x    militostatx: milit'o'stat'x milit'ost'at'x    milmilionx: mil'milion'x mil'milio'n'x    minaretx: minaret'x min'ar'et'x    minoanx: mino'an'x min'o'an'x    minotaŭrx: mino'taŭr'x minotaŭr'x    minox: mino'x min'o'x    miristikacx: miristik'ac'x mir'ist'ik'ac'x    misfaradx: mis'far'ad'x mis'farad'x    misix: misi'x mis'ix    mitomaniulx: mit'o'mani'ul'x mi'toman'i'ul'x    mitomanix: mit'o'mani'x mi'toman'i'x    molaedx: mol'aed'x mola'ed'x    molaedx: mola'ed'x mol'aed'x    monakiradx: monak'ir'ad'x mon'akir'ad'x    mondĉampionadx: mond'ĉampion'ad'x mond'ĉampio'n'ad'x    mondĉampionecx: mond'ĉampion'ec'x mond'ĉampio'n'ec'x    mondĉampionx: mond'ĉampion'x mond'ĉampio'n'x    monelspezx: mon'el'spez'x monel'spez'x    monelx: monel'x mon'el'x    monismx: monism'x mon'ism'x    monokloridx: mono'klor'id'x monokl'or'id'x    monosakaridx: mono'sakarid'x mono'sakar'id'x    monosaĝulx: mon'o'saĝ'ul'x mono'saĝ'ul'x    monosensignifx: mon'o'sen'signif'x mono'sen'signif'x    monostorx: mon'o'stor'x mono'stor'x    monounux: mon'o'unu'x mono'unu'x    montengrimpadx: mont'e'n'grimp'ad'x mon'ten'grimp'ad'x    montengrimpantx: mont'e'n'grimp'ant'x mon'ten'grimp'ant'x    montengrimpx: mont'e'n'grimp'x mon'ten'grimp'x    montirkestx: mon'tir'kest'x mont'irk'est'x    montofendx: mont'o'fend'x mont'ofend'x    mortdancigx: mort'dancig'x mort'danc'ig'x    mortepalx: mor'tepal'x mort'e'pal'x    mortepalx: mort'e'pal'x mor'tepal'x    mortokultx: mort'o'kult'x mort'okult'x    mortostatx: mort'o'stat'x mort'ost'at'x    moskitoretx: moskit'o'ret'x moskit'or'et'x    moskoratx: mosk'o'rat'x mosk'or'at'x    moskoratx: mosk'o'rat'x mosk'orat'x    multacilix: mult'a'cili'x mult'ac'ili'x    multadornx: mul'tadorn'x mult'a'dorn'x    multaringx: mult'a'ring'x mult'ar'ing'x    multasemx: mult'a'sem'x mul'tas'em'x    multaĉelx: mult'a'ĉel'x mult'aĉ'el'x    multekostaĵx: mult'e'kost'aĵ'x mult'ek'ost'aĵ'x    multekostecx: mult'e'kost'ec'x mult'ek'ost'ec'x    multekostegx: mult'e'kost'eg'x mult'ek'ost'eg'x    multekostegx: mult'eko'steg'x mult'e'kost'eg'x    multekostx: mult'e'kost'x mult'ek'ost'x    multemiljarx: mult'e'mil'jar'x mult'em'il'jar'x    multemiljarx: mult'e'mil'jar'x mult'emil'jar'x    multemiljarx: mult'emil'jar'x mult'e'mil'jar'x    multiuj: mult'iu'j mult'i'uj    multjardekx: mult'jard'ek'x mult'jar'dek'x    multmilionbrikx: mult'milion'brik'x mult'milio'n'brik'x    multmilionx: mult'milion'x mult'milio'n'x    multplikadx: mult'plik'ad'x mult'pli'kad'x    multrompitx: mul'tromp'it'x mult'romp'it'x    musklavx: mus'klav'x musk'lav'x    muskolomalstreĉigx: muskol'o'mal'streĉ'ig'x muskol'om'al'streĉ'ig'x    muskolozx: muskoloz'x muskol'oz'x    muskrozx: musk'roz'x mus'kroz'x    naftodonx: naft'o'don'x naft'od'on'x    naskantinx: nas'kantin'x nask'ant'in'x    navigantx: navig'ant'x nav'ig'ant'x    navigejx: navig'ej'x nav'ig'ej'x    nazaretanx: nazaret'an'x naz'ar'etan'x    naŭdekonx: naŭ'dek'on'x naŭ'de'kon'x    neartefaritx: ne'art'e'far'it'x ne'arte'far'it'x    nebilionx: ne'bilion'x ne'bilio'n'x    nedaŭretirx: ne'daŭr'e'tir'x ne'daŭ're'tir'x    nedaŭretirx: ne'daŭr'e'tir'x ne'daŭr'et'ir'x    nedubantx: ne'dub'ant'x ne'du'bant'x    nedubindx: ne'du'bind'x ne'dub'ind'x    nefaradx: ne'far'ad'x ne'farad'x    neforgesuminx: ne'forges'u'min'x ne'forges'um'in'x    neformetitx: ne'form'et'it'x ne'for'met'it'x    negadx: ne'gad'x neg'ad'x    nekohomologx: ne'ko'homolog'x nek'o'homolog'x    nelegipovecx: ne'leg'i'pov'ec'x ne'legi'pov'ec'x    nelegipovx: ne'leg'i'pov'x ne'legi'pov'x    nemultekostx: ne'mult'e'kost'x ne'mult'ek'ost'x    neniajn: nenia'j'n neni'ajn    nenian: nenia'n neni'an    neniejx: neni'ej'x nenie'j'x    nenifarantx: neni'far'ant'x ne'ni'far'ant'x    nenion: nenio'n nenion    nenionfaradx: nenion'farad'x nenio'n'farad'x    nenionfarantx: nenion'far'ant'x nenio'n'far'ant'x    nenionsciadx: nenion'sci'ad'x nenio'n'sci'ad'x    nenuligeblx: ne'nul'ig'ebl'x ne'nu'lig'ebl'x    nenx: nen'x ne'n'x    neoklasikx: neo'klasik'x ne'o'klasik'x    neolingvistikx: neo'lingv'ist'ik'x ne'o'lingv'ist'ik'x    nepagantx: ne'pag'ant'x nepa'gant'x    nepagipovulx: nepa'gip'ov'ul'x ne'pag'i'pov'ul'x    nepagipovx: ne'pagi'pov'x nepa'gip'ov'x    nepagitx: ne'pag'it'x nep'agit'x    neperfortx: ne'per'fort'x neper'fort'x    neperx: ne'per'x neper'x    neperx: neper'x ne'per'x    nepetegeblx: ne'pet'eg'ebl'x nepet'eg'ebl'x    nepetitx nepetitx: nepet'it'x?ne'pet'it'x?ne'petit'x    nepetx: ne'pet'x nepet'x    nepinx: nep'in'x ne'pin'x    nepix: ne'pi'x nep'i'x    nepregx: ne'preg'x nepr'eg'x    nepregx: nepr'eg'x ne'preg'x    neracionalx: ne'racional'x ne'raci'on'al'x    neralx: ner'al'x ne'ral'x    neregulx: ner'eg'ul'x ne'regulx    nereidinx: nere'id'in'x ne're'id'in'x    nereidx: nere'id'x ne're'id'x    nereteneblx nere'ten'eblx?ner'e'ten'eblx?ne're'ten'eblx?ner'et'en'eblx    nereteneblx: ne're'ten'ebl'x ner'eten'ebl'x    nerex: nere'x ne're'x    nervomalsanulx: nerv'o'mal'san'ul'x nerv'om'al'san'ul'x    nervoparx: nerv'o'par'x nerv'op'ar'x    nervoĉelx: nerv'o'ĉel'x ner'voĉ'el'x    nestadx: nest'ad'x ne'stad'x    nestegx: ne'steg'x nest'eg'x    netanitx: ne'tan'it'x n'etan'it'x    netigx: net'ig'x ne'tig'x    netraflueblx: ne'tra'flu'ebl'x ne'traf'lu'ebl'x    netuŝuminx: ne'tuŝ'u'min'x ne'tuŝ'um'in'x    nevinetx: nev'in'et'x ne'vin'et'x    neĝamikrotx: neĝ'a'mikrot'x neĝ'amik'rot'x    neĝemantx: ne'ĝem'ant'x neĝ'em'ant'x    neĝenatx: ne'ĝen'at'x neĝ'en'at'x    neĝenontx: ne'ĝen'ont'x neĝ'en'ont'x    neĝetx: ne'ĝet'x neĝ'et'x    neĝmontfervojx: neĝ'mont'fer'voj'x neĝ'mont'fervoj'x    neĝomarx: neĝ'o'mar'x neĝ'omar'x    neĝostrigx: neĝ'o'strig'x neĝ'ostr'ig'x    neŭrulx: neŭrul'x neŭr'ul'x    niaterx: ni'a'ter'x ni'at'er'x    nigrabarbx: n'ig'rabarb'x nigr'a'barb'x    nigrabarbx: nigr'a'barb'x n'ig'rabarb'x    nigrahaŭtx: nigr'a'haŭt'x nigr'ah'aŭt'x    nigralanx: nigr'a'lan'x nigr'al'an'x    nigraterx: nigr'a'ter'x nigr'at'er'x    noktoblindecx: nokt'o'blind'ec'x nokt'obl'ind'ec'x    noktoblindx: nokt'o'blind'x nokt'obl'ind'x    noktovidecx: nokt'ovi'dec'x nokt'o'vid'ec'x    nonantx: non'ant'x n'on'ant'x    nonanx: non'an'x n'onan'x    nonilx: non'il'x no'nil'x    noninx: non'in'x no'nin'x    nonozx: non'oz'x n'on'oz'x    noosferx: no'o'sfer'x n'oosfer'x    novalvenintx: nov'al'ven'int'x noval'ven'int'x    novaperantx: nova'per'ant'x nov'aper'ant'x    novastilx: nov'a'stil'x nova'stil'x    novekreitx: nov'e'kre'it'x nov'ek're'it'x    novelavitx: nov'e'lav'it'x novel'av'it'x    novenaskitx: nov'e'nask'it'x nov'en'a'skit'x    novestigitx: nov'est'ig'it'x no'vest'ig'it'x    novkorditx: nov'kord'it'x nov'kordit'x    nukleoparx: nukle'o'par'x nukle'op'ar'x    nuksosakx: nuks'osak'x nukso'sakx    numx: num'x n'um'x    nutromalriĉx: nutr'o'mal'riĉ'x nutr'om'al'riĉ'x    nutroretx: nutr'o'ret'x nutr'or'et'x    obovalx: ob'oval'x o'bov'al'x    obovoidx: ob'ov'oid'x o'bov'oid'x    ocelx: ocel'x o'cel'x    okonfolix: ok'on'foli'x o'kon'foli'x    okonnotx: ok'on'not'x o'kon'not'x    okonx: ok'on'x o'kon'x    okreflavx: okr'e'flav'x o'kre'flav'x    okreruĝx: okr'e'ruĝ'x o'kre'ruĝ'x    okreruĝx: okr'e'ruĝ'x ok're'ruĝ'x    okristx: okr'ist'x o'krist'x    oksidodisulfidx: oksid'o'di'sulf'id'x oksid'o'dis'ul'fid'x    oksionix: oksi'oni'x oksioni'x    oksionix: oksioni'x oksio'ni'x    oktagx: ok'tag'x okt'ag'x    oktannombrx: okt'a'n'nombr'x okta'n'nombr'x    oktannombrx: okt'an'nombr'x oktan'nombr'x    oktanx: okt'an'x oktan'x    oktrokex: ok'troke'x okt'rok'e'x    okulenrigardx: okul'e'n'rigard'x okul'en'rigard'x    okulerarx: okul'erar'x o'kuler'ar'x    okulincitantx: okul'incit'ant'x ok'ul'in'cit'ant'x    okulparx: okul'par'x o'kulp'ar'x    oleobanx: ole'o'ban'x ole'ob'an'x    oleodonx: ole'o'don'x ole'od'on'x    oleolinx: ole'o'lin'x ole'ol'in'x    oligomerx: oligo'mer'x o'lig'om'er'x    ombrakopix: ombr'a'kopi'x om'brak'opi'x    ombrodonx: ombr'o'don'x ombr'od'on'x    ombrostrekx: ombr'o'strek'x ombr'ostr'ek'x    omerx: omer'x om'er'x    ondantx: ond'ant'x on'dant'x    ondumadx: ond'um'ad'x on'dum'ad'x    ondumitx: ond'um'it'x on'dum'it'x    ondumx: ond'um'x on'dum'x    onegx: oneg'x o'neg'x    onklinaĉx: onkl'in'aĉ'x on'klin'aĉ'x    onklinetx: onkl'in'et'x on'klin'et'x    onklinx: onkl'in'x on'klin'x    opilionulx: opilion'ul'x opilio'nul'x    opilionx: opilion'x opilio'n'x    opiofestintx: opi'o'fest'int'x o'pio'fest'int'x    opiofumantx: opi'o'fum'ant'x o'pio'fum'ant'x    opiomanix: opi'o'mani'x o'pio'mani'x    opiopapavx: opi'o'papav'x o'pio'papav'x    opresx: opres'x o'pres'x    opulx: opul'x o'pul'x    oradx: or'ad'x o'rad'x    orakolodonx: orakol'o'don'x orakol'od'on'x    oratx: or'at'x orat'x    orazenx: or'azen'x o'razen'x    ordigx: or'dig'x ord'ig'x    ordometx: ord'o'met'x or'dom'et'x    ordratx: or'drat'x ord'rat'x    orebroditx: or'e'brod'it'x ore'brod'it'x    orelbastionx: orel'bastion'x orel'bastio'n'x    orestx: orest'x o'rest'x    oretx: or'et'x o'ret'x    orfadenx: or'faden'x orf'aden'x    orfaristx: or'far'ist'x orf'arist'x    orfex orfex: orfe'x?orf'e'x?or'fe'x    orfinejx: orf'in'ej'x or'fin'ej'x    orfinx: orf'in'x or'fin'x    orgenistx: or'genist'x orgen'ist'x    orgenistx: orgen'ist'x or'genist'x    orionx: orion'x orio'n'x    oritaĵx: or'it'aĵ'x orit'aĵ'x    oritx: or'it'x orit'x    orkestrionx: orkestrion'x orkestrio'n'x    orkestx orkestx: orkest'x?or'kest'x?ork'est'x    orobonŝancx: or'o'bon'ŝanc'x o'rob'on'ŝanc'x    orokorx: or'o'kor'x o'rok'or'x    orpluvix: or'pluvi'x or'pluv'i'x    ortegitx: or'teg'it'x ort'eg'it'x    orulx: or'ul'x o'rul'x    ostarejx: ost'ar'ej'x o'star'ej'x    ostarx: ost'ar'x o'star'x    ostokarbx: ost'o'karb'x o'stok'arb'x    ostoplatx: ost'o'plat'x o'stopl'at'x    ostovariaĵx: ost'o'vari'aĵ'x ost'ovari'aĵ'x    ostrejx: ostr'ej'x ost're'j'x    ostrestaĵox: ostr'est'aĵ'ox ost'rest'aĵ'x    otelx: otel'x ot'el'x    otorinolaringologx: ot'o'rin'o'laring'olog'x o'torin'o'laring'olog'x    ovalbuminx: ov'albumin'x oval'bu'min'x    ovaletx: oval'et'x o'valet'x    ovarx: ov'ar'x o'var'x    ovellasemx: ov'el'las'em'x o'vel'las'em'x    ovetx: ov'et'x o'vet'x    ovoglobulinx: ov'o'globulin'x ov'o'glob'ul'in'x    ovoidx: ov'oid'x ov'o'id'x    ovokremx: ov'o'krem'x o'vok'rem'x    ovolikvorx: ov'o'likvor'x ovol'ik'vor'x    ovotekx: ov'o'tek'x ov'ot'ek'x    paguredx: pagur'ed'x pag'ured'x    pajlosakx: pajl'o'sak'x pajl'osak'x    pajlotigx: pajl'o'tig'x pajl'ot'ig'x    pakotenejx: pak'o'ten'ej'x pak'ot'en'ej'x    paleruĝx: pal'e'ruĝ'x pale'ruĝ'x    palmovinx: palm'o'vin'x pal'mov'in'x    pandionedx: pandion'ed'x pandio'n'ed'x    pandionx: pandion'x pandio'n'x    paneretx: pan'er'et'x pane'ret'x    paneretx: pane'ret'x pan'er'et'x    pansobendx: pans'o'bend'x pan'sob'end'x    papilionedx: papilion'ed'x papilio'n'ed'x    papilionx: papilion'x papilio'n'x    paradisex: parad'i'se'x para'dis'e'x    paradisiacx: parad'i'si'ac'x para'dis'i'ac'x    paradisix: parad'i'si'x para'dis'i'x    paranormalx: para'normal'x par'anormal'x    parkokinejx: park'o'kin'ej'x par'kok'in'ej'x    parkokinejx: park'o'kin'ej'x par'koki'ne'j'x    parkokinejx: park'o'kin'ej'x park'ok'in'ej'x    paruedx: paru'ed'x par'ued'x    parulinx: paru'lin'x par'ul'in'x    pasionx: pasion'x pasio'n'x    paskodatx: pask'o'dat'x pas'kod'at'x    pastobulx: past'o'bul'x past'ob'ul'x    patrindukinx: patr'in'duk'in'x patr'induk'in'x    patrinterx: patr'in'ter'x patr'inter'x    patrodevenx: patr'o'de'ven'x pat'rode'ven'x    patrolandx: patr'o'land'x patrol'and'x    patronomx: patron'om'x patr'o'nom'x    paŝotenx: paŝ'o'ten'x paŝ'ot'en'x    paŝtretx: paŝt'ret'x paŝ'tret'x    pegoidx: peg'oid'x peg'o'id'x    peladatx: pel'ad'at'x pelad'at'x    pelionx: pelion'x pelio'n'x    pelopsidx: pelops'id'x pel'opsid'x    pelotx: pelot'x pel'ot'x    pensionanx: pension'an'x pensi'onan'x    pensionatx: pensionat'x pensi'on'at'x    pensionestrinx: pension'estr'in'x pensi'o'nest'rin'x    pensionpagx: pension'pag'x pensi'on'pag'x    pensionprezx: pension'prez'x pensi'on'prez'x    pensionulinx: pension'ul'in'x pensi'o'nul'in'x    pensionulx: pension'ul'x pensi'o'nul'x    pensionx: pension'x pensi'on'x    pentamerx: penta'mer'x pent'am'er'x    pentofarx: pent'o'far'x pen'tof'ar'x    pentristx: pen'trist'x pentr'ist'x    pentrotemx: pentr'o'tem'x pen'trot'em'x    pentrotemx: pentr'o'tem'x pentr'ot'em'x    perdumanx: per'du'man'x perd'um'an'x    perfortagx: per'fort'ag'x perfor'tag'x    perfortagx: perfor'tag'x per'fort'ag'x    perfortegx: perfor'teg'x per'fort'eg'x    perfortemulx: per'fort'em'ul'x perfor'tem'ul'x    perfortemx: perfor'tem'x per'fort'em'x    perfortintx: per'fort'int'x perfor'tint'x    perfortopretx: perfor'top'ret'x per'fort'o'pret'x    perfortulx: perfor'tul'x per'fort'ul'x    perlotx: per'lot'x perl'ot'x    peroksidisulfatx: per'oksi'di'sulf'at'x per'oksid'i'sulf'at'x    personamanx: person'a'man'x person'aman'x    pestodonx: pest'o'don'x pest'od'on'x    petitliterx: petit'liter'x pet'it'liter'x    petitx: pet'it'x petit'x    petripladx: petr'i'plad'x pet'rip'lad'x    pianolecionx: pian'o'lecion'x pian'o'lecio'n'x    piedirantx piedirantx pie'dirantx    piedostarx: pied'o'star'x pied'ost'ar'x    pigmalionx: pigmalion'x pigmalio'n'x    pionirarx: pionir'ar'x pio'nir'ar'x    pionirecx: pionir'ec'x pio'nir'ec'x    pionirepokx: pionir'epok'x pio'nir'epok'x    pionirpalacx: pionir'palac'x pio'nir'palac'x    pionirx: pionir'x pio'nir'x    pionx: pion'x pi'on'x    pistaksemx: pistak'sem'x pis'taks'em'x    pizokaĉx: piz'o'kaĉ'x piz'ok'aĉ'x    piŝtoringx: piŝt'o'ring'x piŝt'or'ing'x    plankenĵetx: plank'e'n'ĵet'x plank'en'ĵet'x    plankoplintx: plank'o'plint'x plan'kopl'int'x    plantagacx: plant'agac'x plantag'ac'x    plantagacx: plantag'ac'x plant'agac'x    platetegmentx: plat'e'tegment'x plate'tegment'x    platex: plate'x plat'e'x    plejaltagradx: plej'al'tag'rad'x plej'alt'a'grad'x    plejĝustadirx: plej'ĝust'a'dir'x plej'ĝust'ad'ir'x    plidurigitx: pli'dur'ig'it'x pli'du'rig'it'x    plikariĝx: pli'kar'iĝ'x plik'ar'iĝ'x    plisaĝigx: plis'aĝ'ig'x pli'saĝ'ig'x    plisekigx: pli'sek'ig'x plis'ek'ig'x    pliĝustadirx: pli'ĝust'a'dir'x pli'ĝust'ad'ir'x    pluensendx: plu'e'n'send'x plu'en'send'x    plumbagacx: plumb'agac'x plumbag'ac'x    plumbagacx: plumbag'ac'x plumb'agac'x    pluralismx: plur'alism'x plural'ism'x    plurjardekx: plur'jard'ek'x plur'jar'dek'x    plurlecionx: plur'lecion'x plur'lecio'n'x    plutenx: plu'ten'x plut'en'x    pluvix: pluvi'x pluv'i'x    pluvobanx: pluv'o'ban'x pluv'ob'an'x    podekonx: po'dek'on'x po'de'kon'x    polenologx: polen'olog'x pol'enolog'x    polietenx: poli'eten'x poli'e'ten'x    polietilenx: poli'etilen'x poli'etil'en'x    polimetilmetakrilatx: poli'met'il'meta'kril'at'x po'limet'il'metakril'at'x    pomalgrandx: po'mal'grand'x pom'al'grand'x    popartopagx: po'part'o'pag'x popart'o'pag'x    pordofendx: pord'o'fend'x pord'ofend'x    pordofermitx: pord'o'ferm'it'x pord'ofer'mit'x    pordofermitx: pord'ofer'mit'x pord'o'ferm'it'x    pordomanilx: pord'o'man'il'x pord'o'manil'x    porfuraĝx: por'furaĝ'x porfur'aĝ'x    postaldonx: post'al'don'x po'stal'don'x    postenirx: post'en'ir'x posten'ir'x    postenterigx: post'en'ter'ig'x posten'ter'ig'x    postestarantx: post'e'star'ant'x post'est'ar'ant'x    postremilx: post'rem'il'x post're'mil'x    postulemx: post'ulem'x postul'em'x    potagx: po'tag'x pot'ag'x    potencodonx: potenc'o'don'x potenc'od'on'x    poŝtosakx: poŝt'o'sak'x poŝt'osak'x    pramalamikx: pra'mal'amik'x pram'al'amik'x    pranepinx: pra'nep'in'x pra'ne'pin'x    pravalx: pra'val'x prav'al'x    premfermontx: prem'fer'mont'x prem'ferm'ont'x    premfermontx: prem'ferm'ont'x prem'fer'mont'x    premilegx: prem'il'eg'x premi'leg'x    preĝoradx: preĝ'o'rad'x preĝ'or'ad'x    pridubatx: pri'dub'at'x pri'du'bat'x    primetitx: pri'met'it'x prim'et'it'x    primetx: pri'met'x prim'et'x    primirx: pri'mir'x prim'ir'x    primirx: prim'ir'x pri'mir'x    primokatx: prim'o'kat'x pri'mok'at'x    printemporulx: printemp'o'rul'x printemp'or'ul'x    prionx: prion'x pri'on'x    prirabatx: pri'rab'at'x pri'rabat'x    prirabatx: pri'rabat'x pri'rab'at'x    procionedx: procion'ed'x procio'n'ed'x    procionx: procion'x procio'n'x    produktodonx: produkt'o'don'x produkt'od'on'x    profitodonx: profit'o'don'x profit'od'on'x    profundakorx: profund'a'kor'x profund'akor'x    profundenigx: profund'e'n'ig'x profund'en'ig'x    profundenvidilx: profund'e'n'vid'il'x profund'en'vid'il'x    profundenvidilx: profund'e'n'vid'il'x profund'envi'dil'x    profundenvidilx: profund'envi'dil'x profund'e'n'vid'il'x    programkomisionx: program'komision'x program'komisio'n'x    propetadx: pro'pet'ad'x prop'et'ad'x    propetx: prop'et'x pro'pet'x    propionatx: propion'at'x propio'n'at'x    propionlaktonx: propion'lakton'x propio'n'lakton'x    propionx: propion'x propio'n'x    propracelx: propr'a'cel'x propr'ac'el'x    propradirx: propr'a'dir'x propr'ad'ir'x    proprahaŭtx: propr'a'haŭt'x propr'ah'aŭt'x    proprakontx: propr'a'kont'x prop'rakont'x    propramanx: propr'a'man'x propr'aman'x    propredecidx: propr'e'decid'x prop're'decid'x    proprediritx: propr'e'dir'it'x pro'pred'irit'x    provantx: pro'vantx prov'antx    psikareligix: psik'a'religi'x psi'karel'ig'ix    psikomalsanx: psik'o'mal'san'x psik'om'al'san'x    psikostatx: psik'o'stat'x psik'ost'at'x    pugnoĉampionx: pugn'o'ĉampion'x pugn'o'ĉampio'n'x    pulmomalsanx: pulm'o'mal'san'x pulm'om'al'san'x    pulsostelx: puls'o'stel'x puls'ost'el'x    punktemarkx: punkt'e'mark'x punkt'em'ark'x    putorandx: putor'andx put'o'rand'x    rabistokantadx: rab'ist'o'kant'ad'x rabi'stok'ant'ad'x    racionalismx: racional'ism'x racio'nalism'x    racionalistx: racional'ist'x racio'nalist'x    racionalx: racional'x raci'on'al'x    radikantx: radik'ant'x radi'kant'x    radilumx: radi'lum'x rad'il'um'x    radiobiradx: radi'o'bir'ad'x radi'obi'rad'x    radiregatx: rad'ir'eg'at'x radi'reg'at'x    radiregatx: radi'reg'at'x rad'ir'eg'at'x    rajdomanierx: rajd'o'manier'x raj'domani'er'x    rakitodonx: rakit'o'don'x rakit'od'on'x    rakitogenx: rakit'o'gen'x raki'tog'en'x    randoritx: rand'or'it'x rand'orit'x    rangolistx: rang'o'list'x rang'ol'ist'x    rapidfervojx: rapid'fer'voj'x rapid'fervoj'x    raŭpkamionx: raŭp'kamion'x raŭp'kamio'n'x    re'mal'kovr'it'x    reaformx: rea'form'x re'a'form'x    reagokapablx: re'ag'o'kapabl'x rea'go'kapabl'x    realgluiĝx: re'al'glu'iĝ'x real'glu'iĝ'x    realglux: re'al'glu'x real'glu'x    realigadx: real'ig'ad'x real'i'gad'x    realiĝintx: re'al'iĝ'int'x real'iĝ'int'x    realligx: re'al'lig'x real'lig'x    realmetitx: re'al'met'it'x real'met'it'x    realportitx: re'al'port'it'x real'port'it'x    realportx: re'al'port'x real'port'x    realtigx: re'alt'ig'x real'tig'x    realvenx: re'al'ven'x real'ven'x    realvokx: re'al'vok'x real'vok'x    reax: rea'x re'a'x    refaradx: re'far'ad'x re'farad'x    refermetantx: refer'met'ant'x re'ferm'et'ant'x    refermitx: re'ferm'it'x refer'mit'x    refermontx: re'ferm'ont'x refer'mont'x    refilx: ref'il'x re'fil'x    reflux: ref'lux re'flux    regeedzigx: re'ge'edz'ig'x rege'edz'ig'x    registx: reg'ist'x re'gist'x    regluitx: re'glu'it'x reg'lu'it'x    reglux: re'glu'x reg'lu'x    rekonsignx: re'kon'sign'x re'konsign'x    rekonvertiĝx: re'konvert'iĝ'x re'kon'vertiĝ'x    rekrementovinx: rekrement'o'vin'x rekrement'ov'in'x    rekrutkomisionx: rekrut'komision'x rekrut'komisio'n'x    rektakorx: rekt'a'kor'x rekt'akor'x    rektolinix: rekt'o'lini'x rekt'ol'in'ix    relegotrudx: re'leg'o'trud'x rel'ego'trud'x    relegx: rel'eg'x re'leg'x    relikvigx: re'likv'ig'x relikv'ig'x    relikvigx: relikv'ig'x re'likv'ig'x    reloradoprincipx: rel'o'rad'o'princip'x rel'or'ad'o'princip'x    reloradotramprincipx: rel'o'rad'o'tram'princip'x rel'or'ad'o'tram'princip'x    remantx: rem'ant'x re'mant'x    remeblitx: re'mebl'it'x rem'ebl'it'x    remeblitx: rem'ebl'it'x re'mebl'it'x    remenditx: re'mend'it'x rem'end'it'x    remetx: rem'et'x re'met'x    remilbatx: rem'il'bat'x re'mil'bat'x    remileblx: rem'il'ebl'x re'mil'ebl'x    remilingx: rem'il'ing'x re'mil'ing'x    remilosklavx: rem'il'o'sklav'x re'mil'o'sklav'x    remilplatx: rem'il'plat'x re'mil'plat'x    remilsvingx: rem'il'sving'x re'mil'sving'x    remiltenilx: rem'il'ten'il'x re'mil'ten'il'x    remiltirx: rem'il'tir'x re'mil'tir'x    remilx: rem'il'x re'mil'x    remistinx: rem'ist'in'x re'mis'tin'x    renomadx: re'nom'ad'x re'nomad'x    renomadx: re'nom'ad'x renom'ad'x    renomadx: renom'ad'x re'nom'ad'x    repistx: rep'ist'x re'pist'x    restabiligx: re'stabil'ig'x rest'abi'lig'x    restarigantx: re'star'ig'ant'x rest'ar'ig'ant'x    restarigatx: re'star'ig'at'x rest'ar'ig'at'x    restarigeblx: re'star'ig'ebl'x rest'ar'ig'ebl'x    restarigitx: re'star'ig'it'x rest'ar'ig'it'x    restarigotx: re'star'ig'ot'x rest'ar'ig'ot'x    restarigx: re'star'ig'x rest'ar'ig'x    restariĝantx: re'star'iĝ'ant'x rest'ar'iĝ'ant'x    restariĝx: re'star'iĝ'x rest'ar'iĝ'x    restartigx: re'start'ig'x rest'art'ig'x    restartx: re'start'x rest'art'x    retablx: retabl'x re'tabl'x    retalirx: ret'a'lir'x ret'al'ir'x    retegx: re'teg'x ret'eg'x    retinalx: ret'in'al'x retin'al'x    retinitx: retin'it'x re'tinit'x    retinopatix: ret'in'o'pati'x retin'o'pati'x    retinpatix: ret'in'pati'x retin'pati'x    retinx: ret'in'x retin'x    retiromanĉx: reti'romanĉ'x re'ti'romanĉ'x    retix: reti'x re'ti'x    retondregx: re'tondr'eg'x re'tond'reg'x    retroigx: re'tro'ig'x retro'ig'x    retrovantx: re'trov'ant'x retro'vant'x    retrovatx: re'trov'at'x retro'vat'x    retrovatx: retro'vat'x re'trov'at'x    retrovitx: retro'vit'x re'trov'it'x    returnenirigx: re'turn'e'n'ir'ig'x re'turn'en'ir'ig'x    returnenirintx: re'turn'e'n'ir'int'x re'turn'en'ir'int'x    returnenirx: re'turn'e'n'ir'x re'turn'en'ir'x    revekatx: re'vek'at'x rev'ek'at'x    revekintx: re'vek'int'x rev'ek'int'x    revekiĝantx: re'vek'iĝ'ant'x rev'ek'iĝ'ant'x    revekiĝintx: re'vek'iĝ'int'x rev'ek'iĝ'int'x    revekiĝx: re'vek'iĝ'x rev'ek'iĝ'x    revekx: re'vek'x rev'ek'x    revenadx: re'ven'ad'x re'venad'x    revokatx: rev'o'kat'x re'vok'at'x    rezultodonx: rezult'o'don'x rezult'od'on'x    ribavirinx: rib'a'vir'in'x ribavirin'x    riboberx: rib'o'ber'x rib'ob'er'x    ridindigadx: rid'ind'ig'ad'x rid'indig'ad'x    ridindigatx: rid'ind'ig'at'x rid'indig'at'x    rimoidx: rim'oid'x rim'o'id'x    rizejarx: riz'ej'ar'x riz'e'jar'x    rizovinx: riz'o'vin'x riz'ov'in'x    riĉaĵetatx: riĉ'aĵ'etat'x riĉ'aĵ'et'at'x    robostilx: rob'o'stil'x rob'ost'il'x    rompopecx: romp'o'pec'x rom'po'pec'x    rompoŝtelistx: romp'o'ŝtel'ist'x rom'poŝt'el'ist'x    rostokradx: rost'o'krad'x rost'okr'ad'x    rozaltex: roz'alte'x roz'alt'e'x    rozaruĝx: roz'a'ruĝ'x roza'ruĝ'x    rubkamionx: rub'kamion'x rub'kamio'n'x    rubligx: rubl'ig'x rub'lig'x    rudroradx: rudr'o'rad'x rudr'or'ad'x    ruletendantx: rul'etend'ant'x rulet'en'dant'x    rumbetx: rumb'et'x rum'bet'x    ruĝenŝovx: ruĝ'e'n'ŝov'x ruĝ'en'ŝov'x    ruĝerozx: ruĝ'e'roz'x ruĝ'er'oz'x    sablobanx: sabl'o'ban'x sabl'ob'an'x    sablomarx: sabl'o'mar'x sabl'omar'x    sablopulx: sabl'o'pul'x sabl'opul'x    sablosakx: sabl'o'sak'x sabl'osak'x    sabroregadx: sabr'o'reg'ad'x sabr'ore'gad'x    salamonx: salam'on'x salomon'x    salmedx: salm'ed'x sal'med'x    saltenirx: salt'en'ir'x sal'ten'ir'x    sambostilx: samb'o'stil'x samb'ost'il'x    samgentulx: samg'en'tul'x sam'gent'ul'x    samplx: sampl'x sam'plx    samsocietanx: sam'societ'an'x sam'soci'etan'x    sangobanx: sang'o'ban'x sang'ob'an'x    sangoferx: san'gofer'x sang'ofer'x    sanitaristx: sanitar'ist'x san'it'ar'ist'x    sanitarx: sanitar'x san'it'ar'x    scipionx: scipion'x scipio'n'x    sciuredx: sciur'ed'x sci'ured'x    segadostrekx: seg'ad'o'strek'x se'gad'o'strek'x    sekvaĵaŭdx: sekv'a'ĵaŭd'x sekv'aĵ'aŭd'x    senagadx: sena'gad'x sen'ag'ad'x    senataninx: sena'tanin'x senat'an'in'x    senataninx: senat'an'in'x sena'tanin'x    sencelecx: sen'cel'ec'x senc'el'ec'x    sencelx: sen'cel'x senc'el'x    sencintrigx: senc'intrig'x sen'cintr'ig'x    sencumx: sen'cum'x senc'um'x    sendecx: sen'dec'x send'ec'x    sendekliniĝx: sen'de'klin'iĝ'x send'ek'lin'iĝ'x    senegalx: senegal'x sen'egal'x    senfinajx: sen'fin'aj'x sen'fi'naj'x    senfinajx: sen'fin'aj'x sen'fin'a'j'x    senlegipovx: sen'leg'i'pov'x sen'legi'pov'x    sensaligx: sen'sal'ig'x sens'al'ig'x    sensalx: sen'sal'x sens'al'x    sensamx: sens'am'x sen'sam'x    sensaĝulx: sen'saĝ'ul'x sens'aĝ'ul'x    senseligx: sen'sel'ig'x sens'el'ig'x    sensemx: sens'em'x sen'sem'x    sensemx: sens'emx sen'semx    sensenhavx: sens'en'hav'x sen'sen'hav'x    sensigeligx: sen'sigel'ig'x sens'ig'el'ig'x    senskiax: sen'skia'x sen'ski'a'x    senstopx: sen'stop'x sens'top'x    sentedx: sen'ted'x sent'ed'x    sentemx: sen'temx sent'emx    sentenilx: sen'ten'il'x sent'en'il'x    sentenilx: sent'en'il'x sen'ten'il'x    senteniĝx: sen'ten'iĝ'x sent'en'iĝ'x    sentenx: sen'ten'x sent'en'x    senterx: sen'ter'x sent'er'x    sentiaĵx: sen'ti'aĵ'x sent'i'aĵ'x    sentigigx: sen'tig'ig'x sent'ig'ig'x    sentigitx: sen'tig'it'x sent'ig'it'x    sentitolitx: sen'titol'it'x sent'itol'it'x    sentitolx: sen'titol'x sent'itol'x    sentonix: sen'toni'x sent'oni'x    sentonx: sen'ton'x sent'on'x    sentripigx: sen'trip'ig'x sent'rip'ig'x    sentrompigitx: sen'tromp'ig'it'x sent'romp'ig'it'x    sentrompx: sen'tromp'x sent'romp'x    sepmilionoblx: sep'milion'obl'x sep'milio'nobl'x    septagx: sep'tag'x sept'ag'x    seroglobulinx: ser'o'globulin'x ser'o'glob'ul'in'x    servolistx: serv'o'list'x serv'ol'ist'x    sesdekonx: ses'dek'on'x ses'de'kon'x    sesolx: ses'ol'x se'sol'x    sestercomilx: sesterc'o'mil'x sesterc'om'il'x    siadirx: si'a'dir'x si'ad'ir'x    sialandx: si'a'land'x sial'and'x    sialokx: si'a'lok'x sial'ok'x    siapartx: si'a'part'x si'apart'x    sibleridx: sibl'e'rid'x sibl'er'id'x    sidostarx: sid'o'star'x sid'ost'ar'x    sieĝostatx: sieĝ'o'stat'x sieĝ'ost'at'x    signorekonx: sign'o're'kon'x sign'ore'kon'x    silkopecx: silk'o'pec'x silk'op'ec'x    sindefendx: si'n'defend'x sind'e'fend'x    sindeklarx: si'n'deklar'x sind'e'klar'x    sindeklarx: si'n'deklar'x sind'ek'lar'x    sindelektx: si'n'delekt'x sind'elekt'x    sindenuncx: si'n'denunc'x sind'en'unc'x    sindetenadx: si'n'de'ten'ad'x sind'e'ten'ad'x    sindetenadx: si'n'de'ten'ad'x sind'eten'ad'x    sindetenecx: si'n'de'ten'ec'x sind'e'ten'ec'x    sindetenecx: si'n'de'ten'ec'x sind'eten'ec'x    sindetenemx: si'n'de'ten'em'x sind'e'ten'em'x    sindetenemx: si'n'de'ten'em'x sind'eten'em'x    sindetenintx: si'n'de'ten'int'x sind'e'ten'int'x    sindetenintx: si'n'de'ten'int'x sind'eten'int'x    sindeteniĝx: si'n'de'ten'iĝ'x sind'e'ten'iĝ'x    sindeteniĝx: si'n'de'ten'iĝ'x sind'eten'iĝ'x    sindetenx: si'n'de'ten'x sind'e'ten'x    sindetenx: si'n'de'ten'x sind'eten'x    sindetrux: si'n'detru'x sind'e'tru'x    sindifinx: si'n'difin'x sind'i'fin'x    sindonadx: si'n'don'ad'x sind'on'ad'x    sindonecx: si'n'don'ec'x si'n'donec'x    sindonecx: si'n'don'ec'x sind'on'ec'x    sindonemegx: si'n'don'em'eg'x sind'on'em'eg'x    sindonemx: si'n'don'em'x sind'on'em'x    sindonx: si'n'don'x sind'on'x    sinenmiksx: si'n'en'miks'x si'ne'n'miks'x    sinenmiksx: si'n'en'miks'x si'nen'miks'x    sinentrudx: si'n'en'trud'x si'ne'n'trud'x    sinentrudx: si'n'en'trud'x si'nen'trud'x    sinkaŝemx: si'n'kaŝ'em'x sink'a'ŝem'x    sinklinx: si'n'klin'x sink'lin'x    sinkomprenadx: si'n'kompren'ad'x sink'om'pren'ad'x    sinkoncentradx: si'n'koncentr'ad'x sink'on'centr'ad'x    sinkondamnx: si'n'kondamn'x sink'on'damn'x    sinkonfidx: si'n'konfid'x sink'on'fid'x    sinkontentx: si'n'kontent'x sink'on'tent'x    sinkonx: si'n'kon'x sink'on'x    sinkorektx: si'n'korekt'x sink'o'rekt'x    sinkredantx: si'n'kred'ant'x sink're'dant'x    sinkripligx: si'n'kripl'ig'x sink'rip'lig'x    sintaksadx: si'n'taks'ad'x sintaks'ad'x    sintransportadx: si'n'transport'ad'x sintr'an'sport'ad'x    sintrotaksecx: si'n'tro'taks'ec'x sintr'o'taks'ec'x    sintrotaksecx: sin'tro'taks'ec'x sintr'o'taks'ec'x    sinx: sin'x si'n'x    sionistx: sion'ist'x si'on'ist'x    sionx: sion'x si'on'x    skiĉampionx: ski'ĉampion'x ski'ĉampio'n'x    skribovarx: skrib'o'var'x skrib'ov'ar'x    smirgoradx: smirg'o'rad'x smirg'or'ad'x    societanx: societ'an'x soci'etan'x    sociostatx: soci'o'stat'x soci'ost'at'x    sofistikx: sofist'ik'x sof'ist'ik'x    somerorulx: somer'o'rul'x somer'or'ul'x    sondonantx: son'don'ant'x sond'on'ant'x    sonkordx: sonk'ord'x son'kord'x    sortovarix: sort'o'vari'x sort'ovari'x    sorĉetenitx: sorĉ'e'ten'it'x sorĉ'eten'it'x    spartaninx: spar'tanin'x spart'an'in'x    speciokonceptx: speci'o'koncept'x spec'io'koncept'x    spektaklokomisionx: spektakl'o'komision'x spektakl'o'komisio'n'x    spektroskopix: spektr'o'skopi'x spekt'ros'kopi'x    spermosakx: sperm'o'sak'x sperm'osak'x    spezokapitalx: spez'o'kapital'x spez'o'kap'ital'x    spionadx: spion'ad'x spio'n'ad'x    spionantx: spion'ant'x spio'n'ant'x    spionaĉx: spion'aĉ'x spio'n'aĉ'x    spionfenestretx: spion'fenestr'et'x spio'n'fenestr'et'x    spioninx: spion'in'x spio'nin'x    spionitx: spion'it'x spio'nit'x    spionraportx: spion'raport'x spio'n'raport'x    spionulinx: spion'ul'in'x spio'nul'in'x    spionvagx: spion'vag'x spio'n'vag'x    spionx: spion'x spio'n'x    spiregantx: spir'eg'ant'x spire'gant'x    spiritalx: spirit'al'x spirit'x    spirodonacx: spir'o'donac'x spiro'donac'x    spirodonadx: spir'o'don'ad'x spiro'don'ad'x    spirokaptx: spir'o'kapt'x spiro'kapt'x    spongobanx: spong'o'ban'x spong'ob'an'x    sporodonx: spor'o'don'x spor'od'on'x    stacioretx: staci'o'ret'x staci'or'et'x    stadionx: stadion'x stadio'n'x    stampopaperx: stamp'o'paper'x stam'po'paper'x    stelionx: stelion'x stelio'n'x    stelolistx: stel'o'list'x stel'ol'ist'x    stilitx: stilit'x stil'it'x    stimulinx: stimul'in'x stim'ul'in'x    stiroremilx: stir'o'rem'il'x stir'or'em'il'x    stiroremilx: stir'o'rem'il'x stir'or'emil'x    stratoretx: strat'o'ret'x strat'or'et'x    strigladx: strigl'ad'x stri'glad'x    striglantx: strigl'ant'x strig'lant'x    strikrajtx: stri'krajt'x strik'rajt'x    striktaregulx: strikt'a'regul'x strikt'ar'eg'ul'x    subfervojx: sub'fer'voj'x sub'fervoj'x    subkomisionx: sub'komision'x sub'komisio'n'x    sufiĉakvantx: sufiĉ'a'kvant'x sufiĉ'akv'ant'x    sulkoplenx: sulk'o'plen'x sul'kopl'en'x    superarx: super'ar'x sup'erar'x    supraduonx: supr'a'du'on'x su'pra'du'on'x    supraflankx: supr'a'flank'x su'pra'flank'x    suprapartx: supr'a'part'x supr'apart'x    suprarenalx: supr'a'ren'al'x supr'aren'al'x    supraspinatx: supr'a'spin'at'x sup'ras'pinat'x    suprediritx: supr'e'dir'it'x supr'ed'irit'x    supremenciitx: supr'e'menci'it'x sup're'menci'it'x    supremontritx: supr'e'montr'it'x sup'remont'rit'x    suprentirantx: supr'e'n'tir'ant'x sup'rent'ir'ant'x    suprentiratx: supr'e'n'tir'at'x sup'rent'ir'at'x    suprentiregx: supr'e'n'tir'eg'x sup'rent'ir'eg'x    suprentiritx: supr'e'n'tir'it'x sup'rent'ir'it'x    suprentirx: supr'e'n'tir'x sup'rent'ir'x    suprentorditx: supr'e'n'tord'it'x sup'rent'ord'it'x    suprentordx: supr'e'n'tord'x sup'rent'ord'x    surdamutulx: surd'a'mut'ul'x sur'da'mut'ul'x    surdisketx: surd'i'sket'x sur'disk'et'x    surfadenigx: sur'faden'ig'x surf'aden'ig'x    surreligitx: sur'rel'ig'it'x sur're'lig'it'x    surreligx: sur'rel'ig'x sur're'lig'x    tablopianx: tabl'o'pian'x tabl'opi'an'x    tablovinx: tabl'o'vin'x tabl'ov'in'x    taktostrekx: takt'o'strek'x takt'ostr'ek'x    talpogrilx: talp'o'gril'x tal'po'gril'x    taŭgegrandx: taŭg'e'grand'x taŭg'eg'rand'x    taŭrobredistx: taŭr'o'bred'ist'x taŭr'ob're'dist'x    tebanx: te'ban'x teb'an'x    tebanx: teb'an'x te'ban'x    tebanx: teb'an'x teba'n'x    tehorx: te'hor'x teh'or'x    teksorulx: teks'o'rul'x teks'or'ul'x    teksterx: tekst'er'x teks'ter'x    tekstostarigx: tekst'o'star'ig'x tekst'ost'ar'ig'x    tektonikx: tekton'ik'x tek'tonik'x    telerarx: teler'ar'x tel'erar'x    teleregilx: tele'reg'il'x teler'eg'il'x    templogardantx: templ'o'gard'ant'x temp'log'ard'ant'x    tempopagx: temp'o'pag'x tem'po'pag'x    tempopartigx: tem'popart'ig'x temp'o'part'ig'x    tempopartx: tem'popart'x temp'o'part'x    tempopasigilx: temp'o'pas'ig'il'x tem'po'pas'ig'il'x    tempopasigx: temp'o'pas'ig'x tem'po'pas'ig'x    tempopecx: temp'o'pec'x temp'op'ec'x    tempopunktx: temp'o'punkt'x tem'po'punkt'x    tempozonx: temp'o'zon'x temp'ozon'x    temuĝix: tem'u'ĝi'x te'muĝ'i'x    tendolitx: tend'o'lit'x ten'dol'it'x    tendostarantx: tend'o'star'ant'x tend'ost'ar'ant'x    tendostariĝx: tend'o'star'iĝ'x tend'ost'ar'iĝ'x    tensimetrix: tensi'metri'x ten'simetri'x    terametrx: tera'metr'x ter'a'metr'x    teratogenx: terat'o'gen'x tera'tog'en'x    teratomx: terat'om'x ter'atom'x    teraĵulx: tera'ĵul'x ter'aĵ'ul'x    terbienx: terbi'en'x ter'bien'x    terenfaligx: ter'e'n'fal'ig'x teren'fal'ig'x    terenfrapadx: ter'e'n'frap'ad'x teren'frap'ad'x    terenpikitx: ter'e'n'pik'it'x teren'pik'it'x    terenpuŝx: ter'e'n'puŝ'x teren'puŝ'x    terminaretx: ter'minaret'x termin'ar'et'x    ternaskitx: tern'a'skit'x ter'nask'it'x    terorizx: ter'oriz'x teror'iz'x    terorizx: teror'iz'x ter'oriz'x    terotegitx: ter'o'teg'it'x ter'ot'eg'it'x    tersinx: ter'sin'x ter'si'n'x    terurovekantx: terur'o'vek'ant'x terur'ov'ek'ant'x    tetracianoratx: tetra'cian'or'at'x tetra'cian'orat'x    tetramerx: tetra'mer'x tetr'am'er'x    tetrinkadx: te'trink'ad'x tetr'ink'ad'x    tetrinkantx: te'trink'ant'x tetr'ink'ant'x    tetrinkx: te'trink'x tetr'ink'x    tienirx: tie'n'ir'x ti'en'ir'x    tienirx: tie'n'ir'x tie'nir'x    tienvojaĝx: tie'n'vojaĝ'x ti'en'vojaĝ'x    tifoidx: tif'oid'x tif'o'id'x    timbalistx: timbal'ist'x tim'balist'x    timendx: ti'mend'x tim'end'x    tiokarboksiamidx: tio'karb'oksi'amid'x ti'ok'arb'o'ksi'amid'x    tion: tio'n tion    tionx: tion'x tio'n'x    tipopresx: tip'opres'x tip'o'pres'x    tiradx: tir'ad'x tirad'x    tiroidstimulinx: tiroid'stimul'in'x tiroid'stim'ul'in'x    tiuĉiokazx: tiu'ĉi'okaz'x tiu'ĉio'kaz'x    tombokelx: tomb'o'kel'x tomb'ok'el'x    tombolokx: tombol'ok'x tomb'o'lok'x    tondregx: tondr'eg'x tond'reg'x    tondrodix: tondr'o'di'x tond'rodi'x    trabatadx: tra'bat'ad'x trab'at'ad'x    trabatantx: tra'bat'ant'x trab'at'ant'x    trabateblx: tra'bat'ebl'x trab'at'ebl'x    trabatintx: tra'bat'int'x trab'at'int'x    trabatx: tra'bat'x trab'at'x    trabizx: tra'biz'x trab'iz'x    traboradx: tra'bor'ad'x trab'or'ad'x    traborantx: tra'bor'ant'x trab'or'ant'x    traboratx: tra'bor'at'x trab'or'at'x    traboratx: tra'bor'at'x trab'orat'x    traboreblx: tra'bor'ebl'x trab'or'ebl'x    traborintx: tra'bor'int'x trab'or'int'x    traboritx: tra'bor'it'x trab'or'it'x    traboritx: tra'bor'it'x trab'orit'x    traboriĝx: tra'bor'iĝ'x trab'or'iĝ'x    traborx: tra'bor'x trab'or'x    tracianx: traci'an'x tra'cian'x    trafalx: tra'fal'x traf'al'x    trafemaltrafx: traf'e'mal'traf'x tra'femal'traf'x    trafendx: tra'fend'x traf'end'x    trafluadx: tra'flu'ad'x traf'lu'ad'x    trafluantx: tra'flu'ant'x traf'lu'ant'x    trafluatx: tra'flu'at'x traf'lu'at'x    trafluejx: tra'flu'ej'x traf'lu'ej'x    trafluetx: tra'flu'et'x traf'lu'et'x    trafluigantx: tra'flu'ig'ant'x traf'lu'ig'ant'x    traflux: tra'flu'x traf'lu'x    trafotaĵx: tra'fot'aĵ'x traf'ot'aĵ'x    trafumumitx: tra'fum'um'it'x traf'um'um'it'x    trakokrucaĵx: trak'o'kruc'aĵ'x tra'ko'kruc'aĵ'x    tramalsekiĝx: tra'mal'sek'iĝ'x tram'al'sek'iĝ'x    transpontigx: transpon'tig'x trans'pont'ig'x    trapanx: trap'an'x tra'pan'x    trapelatx: tra'pel'at'x trap'el'at'x    trapelx: tra'pel'x trap'el'x    trapensadx: trap'en'sad'x tra'pens'ad'x    tremax: trema'x trem'a'x    tretrompx: tre'tromp'x tret'romp'x    tretrompx: tret'romp'x tre'tromp'x    triagradx: tri'a'grad'x tri'agr'ad'x    triblastx: tri'blast'x trib'last'x    tribrommetanx: tri'brom'met'an'x trib'rom'met'an'x    tricianoratx: tri'cian'or'at'x trici'a'nor'at'x    tricianoratx: tri'cian'orat'x tri'cian'or'at'x    tridekunx: tri'dek'un'x tri'de'kun'x    trifenilmetilx: tri'fenil'metil'x tri'fe'nil'metil'x    trigeminx: tri'gem'in'x tri'ge'min'x    triilionoblx: tri'ilion'obl'x tri'ilio'nobl'x    triiliononx: tri'ilion'on'x tri'ilio'n'on'x    triilionx: tri'ilion'x tri'ilio'n'x    trikantx: trik'ant'x tri'kant'x    triklaborx: trik'labor'x tri'klab'or'x    trilantx: tril'ant'x tri'lant'x    trilegx: tril'eg'x tri'leg'x    trilionx: trilion'x trilio'n'x    trilitx: tri'lit'x tril'it'x    trinitrofenolx: tri'nitr'o'fen'ol'x tri'ni'trofe'n'ol'x    trinkopecx: trink'o'pec'x trink'op'ec'x    trionmilionx: tri'on'milion'x tri'on'milio'n'x    tripartx: tri'part'x trip'art'x    tripaĝx: trip'aĝ'x tri'paĝ'x    tripintx: trip'int'x tri'pint'x    tripinx: tri'pin'x trip'in'x    tritetx: tri'tet'x trit'et'x    trolaŭdatx: trol'aŭd'at'x tro'laŭd'at'x    trolumx: trol'um'x tro'lum'x    tropagx: tro'pag'x trop'ag'x    tropetemx: tro'pet'em'x trop'et'em'x    tropetemx: trop'et'em'x trop'e'tem'x    trovarmigx: tro'varm'ig'x trov'arm'ig'x    trovarmiĝx: tro'varm'iĝ'x trov'arm'iĝ'x    trukartolegilx: tru'kart'o'leg'il'x truk'art'ol'eg'il'x    trukartx: tru'kart'x truk'art'x    tubopecx: tub'o'pec'x tub'op'ec'x    tuboretx: tub'o'ret'x tub'or'et'x    tufostrigx: tuf'o'strig'x tuf'ostr'ig'x    turkadevenx: turk'a'de'ven'x turk'ad'e'ven'x    turnomalsanx: turn'o'mal'san'x tur'nom'al'san'x    ulemx: ulem'x ul'em'x    ungogratx: ung'o'grat'x ung'ogr'at'x    unuagradx: unu'a'grad'x unu'agr'ad'x    unualegx: unu'a'leg'x unu'al'eg'x    unualinix: unu'a'lini'x unu'al'in'ix    unuarx: unuar'x unu'ar'x    unuavidx: unu'a'vid'x unu'avid'x    unuekreitx: unu'e'kre'it'x unu'ek're'it'x    unuenaskitecx: unu'e'nask'it'ec'x unu'en'ask'it'ec'x    unuenaskitx: unu'e'nask'it'x unu'en'ask'it'x    unuenaskx: unu'e'nask'x unu'en'ask'x    unulecionx: unu'lecion'x unu'lecio'n'x    unulinix: unu'lini'x un'ul'in'ix    unuopulx: unu'opul'x unu'op'ul'x    unuremilx: unu'rem'il'x unu're'mil'x    urbetanx: urb'et'an'x urb'etan'x    urbovx: ur'bov'x urb'ov'x    urbovx: ur'bovx urb'ovx    uredalx: ured'al'x ure'dal'x    ureteritx: ureter'it'x ur'eter'it'x    ureterx: ureter'x ur'eter'x    usklecoblindx: uskl'ec'o'blind'x uskl'ec'obl'ind'x    uteroptozx: uter'o'ptoz'x uter'opt'oz'x    vagotonix: vag'o'toni'x vag'ot'on'ix    vangenfrapx: vang'e'n'frap'x van'gen'frap'x    vangenfrapx: vang'e'n'frap'x vang'en'frap'x    varbatx: varb'at'x var'bat'x    varfluadx: varf'lu'ad'x var'flu'ad'x    varmajsekx: varm'a'j'sek'x var'maj'sek'x    varmogradx: varm'o'grad'x varm'ogr'ad'x    varmondx: varm'ond'x var'mond'x    varmotenx: varm'o'ten'x varm'ot'en'x    vartenejx: vart'en'ej'x var'ten'ej'x    vastaskalx: vast'a'skal'x vast'ask'al'x    vastaspiritx: vast'a'spirit'x vast'aspir'it'x    vastaspiritx: vast'aspir'it'x vast'a'spirit'x    vekantx: vek'ant'x ve'kant'x    vekriadx: ve'kri'ad'x vek'riad'x    veldodratx: veld'o'drat'x veld'odr'at'x    vendejarx: vend'ej'ar'x vende'jar'x    venkokantx: venk'o'kant'x ven'kok'ant'x    venkopremx: venk'o'prem'x ven'kopr'em'x    ventegocentrx: vent'eg'o'centr'x vent'ego'centr'x    ventegorapidx: vent'eg'o'rapid'x vent'ego'rapid'x    ventrenpikx: ventr'e'n'pik'x ven'tren'pik'x    ventrodancistinx: vent'rodan'cistin'x ventr'o'danc'ist'in'x    verdafajreranx: verd'a'fajr'er'an'x verd'a'fajr'eran'x    verdeblux: verd'e'blu'x ver'de'blu'x    verdeflavx: verd'e'flav'x ver'de'flav'x    verdegrizx: verd'e'griz'x ver'de'griz'x    verdestelitx: verd'e'stel'it'x ver'de'stel'it'x    verdiradx: ver'dir'ad'x verd'ir'ad'x    verdirx: ver'dir'x verd'ir'x    verkopecx: verk'o'pec'x verk'op'ec'x    verkotemx: verk'o'tem'x verk'ot'em'x    vermopikitx: verm'o'pik'it'x verm'opi'kit'x    versapecx: vers'a'pec'x ver'sap'ec'x    vertiĝodonx: vertiĝ'o'don'x vertiĝ'od'on'x    vespertilionedx: vespertilion'ed'x vespertilio'n'ed'x    vespertilionx: vespertilion'x vespertilio'n'x    vespertilix: vesper'tili'x vespert'ili'x    vestiĝintx: vest'iĝ'int'x vestiĝ'int'x    vestotenejx: vest'o'ten'ej'x vest'ot'en'ej'x    veterotrompx: veter'o'tromp'x vet'erot'romp'x    vetodonx: vet'o'don'x veto'don'x    viagentx: vi'a'gent'x vi'agent'x    viapartx: vi'a'part'x vi'apart'x    vicestarantx: vic'e'star'ant'x vic'est'ar'ant'x    vicestarx: vic'e'star'x vic'est'ar'x    vicirx: vic'ir'x vi'cir'x    vicostarantx: vic'o'star'ant'x vic'ost'ar'ant'x    vidamx: vid'am'x vi'dam'x    vidatevidotx: vid'at'e'vid'ot'x vi'dat'ev'id'ot'x    vidirx: vi'dir'x vid'ir'x    vidvinx vidvinx: vidv'in'x?vi'dvin'x?vid'vin'x    vinberetx: vin'ber'et'x vin'beret'x    vinkantx: vink'ant'x vin'kant'x    vintratempx: vintr'a'temp'x vin'tra'temp'x    vintrinkadx: vin'trink'ad'x vintr'ink'ad'x    vintrodormantx: vintr'o'dorm'ant'x vintr'odor'mant'x    vipuredx: vipur'ed'x vip'ured'x    vipurinx: vipur'in'x vip'urin'x    viramx: vir'am'x vi'ram'x    virgardistx: virg'ar'dist'x vir'gard'ist'x    virinfestx: vir'infest'x vir'in'festx    virinkorx: vir'in'kor'x vir'ink'or'x    vivesperx: vi'vesper'x viv'esper'x    vizaĝalterx: vizaĝ'al'ter'x vizaĝ'alt'er'x    volbarkaĵx: volb'ark'aĵ'x vol'bark'aĵ'x    volbopecx: volb'o'pec'x vol'bop'ec'x    volvekovritx: volv'e'kovr'it'x volv'ek'ovr'it'x    volvekovrx: volv'e'kovr'x volv'ek'ovr'x    vortarenigx: vort'ar'en'ig'x vort'aren'ig'x    vortenhavx: vort'en'hav'x vor'ten'hav'x    vortgenrotemx: vort'genr'o'tem'x vort'genr'ot'em'x    vortofinx: vort'o'fin'x vor'tof'in'x    zonulx: zonul'x zon'ul'x    ĉambroluigantx: ĉambr'o'lu'ig'ant'x ĉambr'ol'u'ig'ant'x    ĉampionadx: ĉampion'ad'x ĉampio'n'ad'x    ĉampionecx: ĉampion'ec'x ĉampio'n'ec'x    ĉampionegx: ĉampion'eg'x ĉampio'neg'x    ĉampioninx: ĉampion'in'x ĉampio'nin'x    ĉampioniĝx: ĉampion'iĝ'x ĉampio'n'iĝ'x    ĉampionx: ĉampion'x ĉampio'n'x    ĉapobekx: ĉap'o'bek'x ĉap'ob'ek'x    ĉastozonx: ĉast'o'zon'x ĉast'ozon'x    ĉefarbistx: ĉe'farb'ist'x ĉef'arb'ist'x    ĉeflokx: ĉe'flok'x ĉef'lok'x    ĉefontx: ĉe'font'x ĉef'ont'x    ĉefpionirx: ĉef'pio'nir'x ĉef'pionir'x    ĉekarx: ĉek'ar'x ĉe'kar'x    ĉekorx: ĉe'kor'x ĉek'or'x    ĉelokx: ĉe'lok'x ĉel'ok'x    ĉenerx: ĉe'ner'x ĉen'er'x    ĉevaldancigx: ĉeval'danc'ig'x ĉeval'dancig'x    ĉevalgardantx: ĉe'valg'ard'ant'x ĉeval'gard'ant'x    ĉiajn: ĉia'j'n ĉi'ajn    ĉielenprenitx: ĉiel'e'n'pren'it'x ĉiel'en'pren'it'x    ĉielenrigardx: ĉiel'e'n'rigard'x ĉiel'en'rigard'x    ĉien: ĉie'n ĉi'en    ĉienx: ĉie'n'x ĉi'en'x    ĉimatenx: ĉi'maten'x ĉim'aten'x    ĉiokazx: ĉi'okaz'x ĉio'kaz'x    ĉirkaŭremantx: ĉirkaŭ'rem'ant'x ĉir'kaŭr'em'ant'x    ĉirkaŭremx: ĉirkaŭ'rem'x ĉir'kaŭr'em'x    ĉirkaŭspionadx: ĉirkaŭ'spion'ad'x ĉirkaŭ'spio'n'ad'x    ĝermotigx: ĝerm'o'tig'x ĝerm'ot'ig'x    ĝistablx: ĝi'stabl'x ĝis'tabl'x    ĝustacelx: ĝust'a'cel'x ĝust'ac'el'x    ĝustadirx: ĝust'a'dir'x ĝust'ad'ir'x    ĝustegrandx: ĝust'e'grand'x ĝust'eg'rand'x    ĝustoplenx: ĝust'o'plen'x ĝu'stopl'en'x    ŝafostalx: ŝaf'o'stal'x ŝaf'ost'al'x    ŝinkopanx: ŝink'o'pan'x ŝink'op'an'x    ŝipanetx: ŝip'an'et'x ŝip'anet'x    ŝirmalfermintx: ŝirm'al'ferm'int'x ŝir'mal'ferm'int'x    ŝirmalfermx: ŝirm'al'ferm'x ŝir'mal'ferm'x    ŝpruckamionx: ŝpruc'kamion'x ŝpruc'kamio'n'x    ŝraŭbofermitx: ŝraŭb'o'ferm'it'x ŝraŭb'ofer'mit'x    ŝtatfervojx: ŝtat'fer'voj'x ŝtat'fervoj'x    ŝtiparumitx: ŝtip'ar'um'it'x ŝtip'arum'it'x    ŝtrump'o'ten'il'xµŝtrump'o'ten'il'x?ŝtrump'ot'en'il'o    ŝtuparbarilx: ŝtup'arb'ar'il'x ŝtup'arb'aril'x    ŝultrenlevx: ŝultr'e'n'lev'x ŝultr'en'lev'x