Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


BUTONOnivelo=true; DOCnivelo=4;DOClocalStorage="asimil44"; DOCbutonojVH = 13; DOCtopVH = 0;DOCdemandoVH = 49; DOCmesaĝojVH = 9; DOCklavaroVH = 15; DOCprogresoVH = 8; DOCklavoj="aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwyzźż∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL";DOCmiksi=false
###
PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):xxxxxx
Dopełniacz (kogo? czego?):xxxxxx
Celownik (komu? czemu?):xxxxxx
Biernik (kogo? co?):xxxxxx
Narzędnik (z kim? z czym?):xxxxxx
Miejscownik (o kim? o czym?):xxxxxx
Wołacz (hej!):xxxxxx
###
chlebchleb[y]
chleb[a]chleb[ó][w]
chleb[o][w][i]chleb[o][m]
chleb[]chleb[y]
chleb[e][m]chleb[a][m][i]
chleb[i][e]chleb[a][c][h]
chleb[i][e]chleb[y]
###
sklepsklep[y]
sklep[u]sklep[ó][w]
sklep[o][w][i]sklep[o][m]
sklep[]sklep[y]
sklep[e][m]sklep[a][m][i]
sklep[i][e]sklep[a][c][h]
sklep[i][e]sklep[y]
###
szafaszaf[y]
szaf[y]szaf[]
szaf[i][e]szaf[o][m]
szaf[ę]szaf[y]
szaf[ą]szaf[a][m][i]
szaf[i][e]szaf[a][c][h]
szaf[o]szaf[y]
###
kawakaw[y]
kaw[y]kaw[]
kaw[i][e]kaw[o][m]
kaw[ę]kaw[y]
kaw[ą]kaw[a][m][i]
kaw[i][e]kaw[a][c][h]
kaw[o]kaw[y]
###
filmfilm[y]
film[u]film[ó][w]
film[o][w][i]film[o][m]
film[]film[y]
film[e][m]film[a][m][i]
film[i][e]film[a][c][h]
film[i][e]film[y]
###
oknookn[a]
okn[a]ok[i][e][n]
okn[u]okn[o][m]
okn[o]okn[a]
okn[e][m]okn[a][m][i]
okn[i][e]okn[a][c][h]
okn[o]okn[a]
###
mięsomięs[a]
mięs[a]mięs[]
mięs[u]mięs[o][m]
mięs[o]mięs[a]
mięs[e][m]mięs[a][m][i]
mięs[i][e]mięs[a][c][h]
mięs[o]mięs[a]
###
tezatez[y]
tez[y]tez[]
tez[i][e]tez[o][m]
tez[ę]tez[y]
tez[ą]tez[a][m][i]
tez[i][e]tez[a][c][h]
tez[o]tez[y]
###
zeszytzeszy[t][y]
zeszy[t][u]zeszy[t][ó][w]
zeszy[t][o][w][i]zeszy[t][o][m]
zeszy[t][]zeszy[t][y]
zeszy[t][e][m]zeszy[t][a][m][i]
zeszy[c][i][e]zeszy[t][a][c][h]
zeszy[c][i][e]zeszy[t][y]
###
szkołaszk[o][ł][y]
szk[o][ł][y]szk[ó][ł]
szk[o][l][e]szk[o][ł][o][m]
szk[o][ł][ę]szk[o][ł][y]
szk[o][ł][ą]szk[o][ł][a][m][i]
szk[o][l][e]szk[o][ł][a][c][h]
szk[o][ł][o]szk[o][ł][y]
###
szkołaszkoły
szkołyszkół
szkoleszkołom
szkołęszkoły
szkołąszkołami
szkoleszkołach
szkołoszkoły
###
teatrteatr[y]
teatr[u]teatr[ó][w]
teatr[o][w][i]teatr[o][m]
teatr[]teatr[y]
teatr[e][m]teatr[a][m][i]
teatr[z][e]teatr[a][c][h]
teatr[z][e]teatr[y]
###
masłoma[s][ł][a]
ma[s][ł][a]ma[s][e][ł]
ma[s][ł][u]ma[s][ł][o][m]
ma[s][ł][o]ma[s][ł][a]
ma[s][ł][e][m]ma[s][ł][a][m][i]
ma[ś][l][e]ma[s][ł][a][c][h]
ma[s][ł][o]ma[s][ł][a]
###
listli[s][t][y]
li[s][t][u]li[s][t][ó][w]
li[s][t][o][w][i]li[s][t][o][m]
li[s][t][]li[s][t][y]
li[s][t][e][m]li[s][t][a][m][i]
li[ś][c][i][e]li[s][t][a][c][h]
li[ś][c][i][e]li[s][t][y]
###
wyjazdwyj[a][z][d][y]
wyj[a][z][d][u]wyj[a][z][d][ó][w]
wyj[a][z][d][o][w][i]wyj[a][z][d][o][m]
wyj[a][z][d][]wyj[a][z][d][y]
wyj[a][z][d][e][m]wyj[a][z][d][a][m][i]
wyj[e][ź][d][z][i][e]wyj[a][z][d][a][c][h]
wyj[e][ź][d][z][i][e]wyj[a][z][d][y]
###
obiadobi[a][d][y]
obi[a][d][u]obi[a][d][ó][w]
obi[a][d][o][w][i]obi[a][d][o][m]
obi[a][d][]obi[a][d][y]
obi[a][d][e][m]obi[a][d][a][m][i]
obi[e][d][z][i][e]obi[a][d][a][c][h]
obi[e][d][z][i][e]obi[a][d][y]
###
las[l][a][s][y]
[l][a][s][u][l][a][s][ó][w]
[l][a][s][o][w][i][l][a][s][o][m]
[l][a][s][][l][a][s][y]
[l][a][s][e][m][l][a][s][a][m][i]
[l][e][s][i][e][l][a][s][a][c][h]
[l][e][s][i][e][l][a][s][y]
###
miastomi[a][s][t][a]
mi[a][s][t][a]mi[a][s][t][]
mi[a][s][t][u]mi[a][s][t][o][m]
mi[a][s][t][o]mi[a][s][t][a]
mi[a][s][t][e][m]mi[a][s][t][a][m][i]
mi[e][ś][c][i][e]mi[a][s][t][a][c][h]
mi[a][s][t][o]mi[a][s][t][a]
###
parkpark[i]
park[u]park[ó][w]
park[o][w][i]park[o][m]
park[]park[i]
park[i][e][m]park[a][m][i]
park[u]park[a][c][h]
park[u]park[i]
###
brzuchbrzuch[y]
brzuch[a]brzuch[ó][w]
brzuch[o][w][i]brzuch[o][m]
brzuch[]brzuch[y]
brzuch[e][m]brzuch[a][m][i]
brzuch[u]brzuch[a][c][h]
brzuch[u]brzuch[y]
###
sukienkasukien[k][i][]
sukien[k][i][]sukien[e][k]
sukien[c][e]sukien[k][o][m]
sukien[k][ę]sukien[k][i]
sukien[k][ą]sukien[k][a][m][i]
sukien[c][e]sukien[k][a][c][h]
sukien[k][o]sukien[k][i]
###
kolegakole[d][z][y]
kole[g][i]
kole[g][i]kole[g][ó][w]
kole[d][z][e]kole[g][o][m]
kole[g][ę]kole[g][ó][w]
kole[g][ą]kole[g][a][m][i]
kole[d][z][e]kole[g][a][c][h]
kole[g][o]kole[d][z][y]
kole[g][i]
###
muchamu[c][h][y]
mu[c][h][y]mu[c][h][]
mu[s][z][e]mu[c][h][o][m]
mu[c][h][ę]mu[c][h][y]
mu[c][h][ą]mu[c][h][a][m][i]
mu[s][z][e]mu[c][h][a][c][h]
mu[c][h][o]mu[c][h][y]
###
uczeńucz[n][i][o][w][i][e]
ucz[n][i][e]
ucz[n][i][a]ucz[n][i][ó][w]
ucz[n][i][]
ucz[n][i][o][w][i]ucz[n][i][o][m]
ucz[n][i][a]ucz[n][i][ó][w]
ucz[n][i][]
ucz[n][i][e][m]ucz[n][i][a][m][i]
ucz[n][i][u]ucz[n][i][a][c][h]
ucz[n][i][u]ucz[n][i][o][w][i][e]
ucz[n][i][e]
###
aktoraktor[z][y]
aktor[y]
aktor[a]aktor[ó][w]
aktor[o][w][i]aktor[o][m]
aktor[a]aktor[ó][w]
aktor[e][m]aktor[a][m][i]
aktor[z][e]aktor[a][c][h]
aktor[z][e]aktor[z][y]
aktor[y]
###
aktorkaaktor[k][i]
aktor[k][i]aktor[e][k]
aktor[c][e]aktor[k][o][m]
aktor[k][ę]aktor[k][i]
aktor[k][ą]aktor[k][a][m][i]
aktor[c][e]aktor[k][a][c][h]
aktor[k][o]aktor[k][i]
###
biurobiur[a]
biur[a]biur[]
biur[u]biur[o][m]
biur[o]biur[a]
biur[e][m]biur[a][m][i]
biur[z][e]biur[a][c][h]
biur[o]biur[a]
###
kanarekkanar[k][i]
kanar[k][a]kanar[k][ó][w]
kanar[k][o][w][i]kanar[k][o][m]
kanar[k][a]kanar[k][i]
kanar[k][i][e][m]kanar[k][a][m][i]
kanar[k][u]kanar[k][a][c][h]
kanar[k][u]kanar[k][i]
###
siostrasiostr[y]
siostr[y]sióstr[]
siostr[z][e]siostr[o][m]
siostr[ę]siostr[y]
siostr[ą]siostr[a][m][i]
siostr[z][e]siostr[a][c][h]
siostr[o]siostr[y]
###
dziewczynadziewczyn[y]
dziewczyn[y]dziewczyn[]
dziewczyn[i][e]dziewczyn[o][m]
dziewczyn[ę]dziewczyn[y]
dziewczyn[ą]dziewczyn[a][m][i]
dziewczyn[i][e]dziewczyn[a][c][h]
dziewczyn[o]dziewczyn[y]
###
chłopakchłopa[c][y]
chłopa[k][i]
chłopa[k][a]chłopa[k][ó][w]
chłopa[k][o][w][i]chłopa[k][o][m]
chłopa[k][a]chłopa[k][ó][w]
chłopa[k][i][e][m]chłopa[k][a][m][i]
chłopa[k][u]chłopa[k][a][c][h]
chłopa[k][u]chłopa[c][y]
chłopa[k][i]
###
ptakptak[i]
ptak[a]ptak[ó][w]
ptak[o][w][i]ptak[o][m]
ptak[a]ptak[i]
ptak[i][e][m]ptak[a][m][i]
ptak[u]ptak[a][c][h]
ptak[u]ptak[i]
###
serser[y]
ser[a]ser[ó][w]
ser[o][w][i]ser[o][m]
ser[]ser[y]
ser[e][m]ser[a][m][i]
ser[z][e]ser[a][c][h]
ser[z][e]ser[y]
###
deserdeser[y]
deser[u]deser[ó][w]
deser[o][w][i]deser[o][m]
deser[]deser[y]
deser[e][m]deser[a][m][i]
deser[z][e]deser[a][c][h]
deser[z][e]deser[y]
###
samochódsamoch[o][d][y]
samoch[o][d][u]samoch[o][d][ó][w]
samoch[o][d][o][w][i]samoch[o][d][o][m]
samoch[ó][d]samoch[o][d][y]
samoch[o][d][e][m]samoch[o][d][a][m][i]
samoch[o][d][z][i][e]samoch[o][d][a][c][h]
samoch[o][d][z][i][e]samoch[o][d][y]
###
dyrektordyrektor[z][y]
dyrektor[o][w][i][e]
dyrektor[y]
dyrektor[a]dyrektor[ó][w]
dyrektor[o][w][i]dyrektor[o][m]
dyrektor[a]dyrektor[ó][w]
dyrektor[e][m]dyrektor[a][m][i]
dyrektor[z][e]dyrektor[a][c][h]
dyrektor[z][e]dyrektor[z][y]
dyrektor[o][w][i][e]
dyrektor[y]
###
babciabab[c][i][e]
bab[c][i]bab[c][i]
bab[ć]
bab[c][i]bab[c][i][o][m]
bab[c][i][ę]bab[c][i][e]
bab[c][i][ą]bab[c][i][a][m][i]
bab[c][i]bab[c][i][a][c][h]
bab[c][i][u]bab[c][i][e]
###
gazetagaze[t][y]
gaze[t][y]gaze[t][]
gaze[c][i][e]gaze[t][o][m]
gaze[t][ę]gaze[t][y]
gaze[t][ą]gaze[t][a][m][i]
gaze[c][i][e]gaze[t][a][c][h]
gaze[t][o]gaze[t][y]
###
krzesłokrze[s][ł][a]
krze[s][ł][a]krze[s][e][ł]
krze[s][ł][u]krze[s][ł][o][m]
krze[s][ł][o]krze[s][ł][a]
krze[s][ł][e][m]krze[s][ł][a][m][i]
krze[ś][l][e]krze[s][ł][a][c][h]
krze[s][ł][o]krze[s][ł][a]
###
krawatkrawa[t][y]
krawa[t][a]
krawa[t][u]
krawa[t][ó][w]
krawa[t][o][w][i]krawa[t][o][m]
krawa[t][]krawa[t][y]
krawa[t][e][m]krawa[t][a][m][i]
krawa[c][i][e]krawa[t][a][c][h]
krawa[c][i][e]krawa[t][y]
###
owocowoc[e]
owoc[u]owoc[ó][w]
owoc[o][w][i]owoc[o][m]
owoc[]owoc[e]
owoc[e][m]owoc[a][m][i]
owoc[u]owoc[a][c][h]
owoc[u]owoc[e]
###
koszulakoszul[e]
koszul[i]koszul[i]
koszul[]
koszul[i]koszul[o][m]
koszul[ę]koszul[e]
koszul[ą]koszul[a][m][i]
koszul[i]koszul[a][c][h]
koszul[o]koszul[e]
###
jabłkojabł[k][a]
jabł[k][a]jabł[e][k]
jabł[k][u]jabł[k][o][m]
jabł[k][o]jabł[k][a]
jabł[k][i][e][m]jabł[k][a][m][i]
jabł[k][u]jabł[k][a][c][h]
jabł[k][o]jabł[k][a]
###
spodnie
spodn[i]
spodn[i][o][m]
spodn[i][e]
spodn[i][a][m][i]
spodn[i][a][c][h]
spodn[i][e]
###
komediakomedi[e]
komedi[i]komedi[i]
komedi[i]komedi[o][m]
komedi[ę]komedi[e]
komedi[ą]komedi[a][m][i]
komedi[i]komedi[a][c][h]
komedi[o]komedi[e]
###
profesorprofesor[o][w][i][e]
profesor[z][y]
profesor[y]
profesor[a]profesor[ó][w]
profesor[o][w][i]profesor[o][m]
profesor[a]profesor[ó][w]
profesor[e][m]profesor[a][m][i]
profesor[z][e]profesor[a][c][h]
profesor[z][e]profesor[o][w][i][e]
profesor[z][y]
profesor[y]
###
PolakPola[c][y]
Pola[k][i]
Pola[k][a]Pola[k][ó][w]
Pola[k][o][w][i]Pola[k][o][m]
Pola[k][a]Pola[k][ó][w]
Pola[k][i][e][m]Pola[k][a][m][i]
Pola[k][u]Pola[k][a][c][h]
Pola[k][u]Pola[c][y]
Pola[k][i]
###
kotko[t][y]
ko[t][a]ko[t][ó][w]
ko[t][u]ko[t][o][m]
ko[t][a]ko[t][y]
ko[t][e][m]ko[t][a][m][i]
ko[c][i][e]ko[t][a][c][h]
ko[c][i][e]ko[t][y]
###
końko[n][i][e]
ko[n][i][a]ko[n][i][]
ko[n][i][o][w][i]ko[n][i][o][m]
ko[n][i][a]ko[n][i][e]
ko[n][i][e][m]ko[ń][m][i]
ko[n][i][u]ko[n][i][a][c][h]
ko[n][i][u]ko[n][i][e]
###
pokójpoko[j][e]
pokoj[u]pokoj[ó][w]
poko[i]
pok[o][j][o][w][i]pok[o][j][o][m]
pok[ó][j]pok[o][j][e]
pok[o][j][e][m]pok[o][j][a][m][i]
pok[o][j][u]pok[o][j][a][c][h]
pok[o][j][u]pok[o][j][e]
###
woda[w][o][d][y]
[w][o][d][y][w][ó][d][]
[w][o][d][z][i][e][w][o][d][o][m]
[w][o][d][ę][w][o][d][y]
[w][o][d][ą][w][o][d][a][m][i]
[w][o][d][z][i][e][w][o][d][a][c][h]
[w][o][d][o][w][o][d][y]
###
książkaksiąż[k][i]
książ[k][i]książ[e][k]
książ[c][e]książ[k][o][m]
książ[k][ę]książ[k][i]
książ[k][ą]książ[k][a][m][i]
książ[c][e]książ[k][a][c][h]
książ[k][o]książ[k][i]
###
panipan[i][e]
pan[i][][]pa[ń]
pan[i]pan[i][o][m]
pan[i][ą]pan[i][e]
pan[i][ą]pan[i][a][m][i]
pan[i][]pan[i][a][c][h]
pan[i][]pan[i][e]
###
pracaprac[e]
prac[y]prac[]
prac[y]prac[o][m]
prac[ę]prac[e]
prac[ą]prac[a][m][i]
prac[y]prac[a][c][h]
prac[o]prac[e]
###
nocnoc[e]
noc[y]noc[y]
noc[y]noc[o][m]
noc[]noc[e]
noc[ą]noc[a][m][i]
noc[y]noc[a][c][h]
noc[y]noc[e]
###
miłośćmiłośc[i]
miłoś[c][i]miłoś[c][i]
miłoś[c][i]miłoś[c][i][o][m]
miłoś[ć]miłoś[c][i]
miłoś[c][i][ą]miłoś[c][i][a][m][i]
miłoś[c][i]miłoś[c][i][a][c][h]
miłoś[c][i]miłoś[c][i]
###
ręka[r][ę][c][e]
[r][ę][k][i][r][ą][k]
[r][ę][c][e][r][ę][k][o][m]
[r][ę][k][ę][r][ę][c][e]
[r][ę][k][ą][r][ę][k][a][m][i]
[r][ę][k][o][m][a]
[r][ę][c][e][r][ę][k][a][c][h]
[r][ę][k][o][r][ę][c][e]
###
serceserc[a]
serc[a]serc[]
serc[u]serc[o][m]
serc[e]serc[a]
serc[e][m]serc[a][m][i]
serc[u]serc[a][c][h]
serc[e]serc[a]
###
imięimi[o][n][a]
imi[e][n][i][a]imi[o][n]
imi[e][n][i][u]imi[o][n][o][m]
imi[ę]imi[o][n][a]
imi[e][n][i][e][m]imi[o][n][a][m][i]
imi[e][n][i][u]imi[o][n][a][c][h]
imi[ę]imi[o][n][a]
###
zwierzęzwierz[ę][t][a]
zwierz[ę][c][i][a]zwierz[ą][t]
zwierz[ę][c][i][u]zwierz[ę][t][o][m]
zwierz[ę][]zwierz[ę][t][a]
zwierz[ę][c][i][e][m]zwierz[ę][t][a][m][i]
zwierz[ę][c][i][u]zwierz[ę][t][a][c][h]
zwierz[ę][]zwierz[ę][t][a]
###
oko[o][c][z][y]
[o][k][a][o][c][z][u]
[o][c][z][ó][w]
[o][k][u][o][c][z][o][m]
[o][k][o][o][c][z][y]
[o][k][i][e][m][o][c][z][a][m][i]
[o][c][z][y][m][a]
[o][k][u][o][c][z][a][c][h]
[o][k][o][o][c][z][y]
###
ucho[u][s][z][y]
[u][c][h][a][u][s][z][u]
[u][c][h][u][u][s][z][o][m]
[u][c][h][o][u][s][z][y]
[u][c][h][e][m][u][s][z][a][m][i]
[u][c][h][u][u][s][z][a][c][h]
[u][c][h][o][u][s][z][y]
###
dzieckodzie[c][i][]
dzie[c][k][a]dzie[c][i][]
dzie[c][k][u]dzie[c][i][o][m]
dzie[c][k][o]dzie[c][i][]
dzie[c][k][i][e][m]dzie[ć][m][i]
dzie[c][k][u]dzie[c][i][a][c][h]
dzie[c][k][o]dzie[c][i][]
###
lato[l][a][t][a]
[l][a][t][a][l][a][t][]
[l][a][t][u][l][a][t][o][m]
[l][a][t][o][l][a][t][a]
[l][a][t][e][m][l][a][t][a][m][i]
[l][e][c][i][e][l][a][t][a][c][h]
[l][a][t][o][l][a][t][a]
###
wół[w][o][ł][y]
[w][o][ł][u]
[w][o][ł][a]
[w][o][ł][ó][w]
[w][o][ł][o][w][i][w][o][ł][o][m]
[w][o][ł][u]
[w][o][ł][a]
[w][o][ł][y]
[w][o][ł][e][m][w][o][ł][a][m][i]
[w][o][l][e][w][o][ł][a][c][h]
[w][o][l][e][w][o][ł][y]
###
bratbra[c][i][a]
bra[t][y]
bra[t][a]bra[c][i]
bra[t][u]bra[c][i][o][m]
bra[t][a]bra[c][i]
bra[t][e][m]bra[ć][m][i]
bra[c][i][e]bra[c][i][a][c][h]
bra[c][i][e]bra[c][i][a]
bra[t][y]
###
chłopiecchłop[c][y]
chłop[c][a]chłop[c][ó][w]
chłop[c][u]chłop[c][o][m]
chłop[c][a]chłop[c][ó][w]
chłop[c][e][m]chłop[c][a][m][i]
chłop[c][u]chłop[c][a][c][h]
chłop[c][z][e]chłop[c][y]
###
ojciecojc[o][w][i][e]
ojc[a]ojc[ó][w]
ojc[u]ojc[o][m]
ojc[a]ojc[ó][w]
ojc[e][m]ojc[a][m][i]
ojc[u]ojc[a][c][h]
ojc[z][e]ojc[o][w][i][e]
###
synsyn[o][w][i][e]
syn[y]
syn[a]syn[ó][w]
syn[o][w][i]syn[o][m]
syn[a]syn[ó][w]
syn[e][m]syn[a][m][i]
syn[u]syn[a][c][h]
syn[u]syn[o][w][i][e]
syn[y]
###
domdom[y]
dom[u]dom[ó][w]
dom[o][w][i]dom[o][m]
dom[]dom[y]
dom[e][m]dom[a][m][i]
dom[u]dom[a][c][h]
dom[u]
dom[i][e]
dom[y]
###
bóg[b][o][g][o][w][i][e]
[b][o][g][i]
[b][o][g][a][b][o][g][ó][w]
[b][o][g][u]
[b][o][g][o][w][i]
[b][o][g][o][m]
[b][o][g][a][b][o][g][ó][w]
[b][o][g][i][e][m][b][o][g][a][m][i]
[b][o][g][u][b][o][g][a][c][h]
[b][o][ż][e][b][o][g][o][w][i][e]
[b][o][g][i]
###
ksiądzksi[ę][ż][a]
ksi[ę][d][z][a]ksi[ę][ż][y]
ksi[ę][d][z][u]ksi[ę][ż][o][m]
ksi[ę][d][z][a]ksi[ę][ż][y]
ksi[ę][d][z][e][m]ksi[ę][ż][m][i]
ksi[ę][d][z][u]ksi[ę][ż][a][c][h]
ksi[ę][ż][e]ksi[ę][ż][a]
###
reporterreporter[z][y]
reporter[y]
reporter[a]reporter[ó][w]
reporter[o][w][i]reporter[o][m]
reporter[a]reporter[ó][w]
reporter[e][m]reporter[a][m][i]
reporter[z][e]reporter[a][c][h]
reporter[z][e]reporter[z][y]
reporter[y]
###
fabrykafabry[k][i][]
fabry[k][i]fabry[k][]
fabry[c][e]fabry[k][o][m]
fabry[k][ę]fabry[k][i][]
fabry[k][ą]fabry[k][a][m][i]
fabry[c][e]fabry[k][a][c][h]
fabry[k][o]fabry[k][i]
###
drogadr[o][g][i][]
dr[o][g][i][]dr[ó][g]
dr[o][d][z][e]dr[o][g][o][m]
dr[o][g][ę]dr[o][g][i][]
dr[o][g][ą]dr[o][g][a][m][i]
dr[o][d][z][e]dr[o][g][a][c][h]
dr[o][g][o]dr[o][g][i][]
###
rok[l][a][t][a]
[r][o][k][u][l][a][t][]
[r][o][k][o][w][i][l][a][t][o][m]
[r][o][k][l][a][t][a]
[r][o][k][i][e][m][l][a][t][a][m][i]
[r][o][k][u][l][a][t][a][c][h]
[r][o][k][u][l][a][t][a]
###
tydzieńty[g][o][d][n][i][e]
ty[g][o][d][n][i][a]ty[g][o][d][n][i]
ty[g][o][d][n][i][o][w][i]ty[g][o][d][n][i][o][m]
ty[d][z][i][e][ń]ty[g][o][d][n][i][e]
ty[g][o][d][n][i][e][m]ty[g][o][d][n][i][a][m][i]
ty[g][o][d][n][i][u]ty[g][o][d][n][i][a][c][h]
ty[g][o][d][n][i][u]ty[g][o][d][n][i][e]
###
dzień[d][n][i][]
[d][n][i][e]
[d][n][i][a][d][n][i][]
[d][n][i][o][w][i][d][n][i][o][m]
[d][z][i][e][ń][d][n][i][]
[d][n][i][e]
[d][n][i][e][m][d][n][i][a][m][i]
[d][n][i][u][d][n][i][a][c][h]
[d][n][i][u][d][n][i][]
[d][n][i][e]
###
człowieklud[z][i][e]
człowiek[a]lud[z][i]
człowiek[o][w][i]lud[z][i][o][m]
człowiek[a]lud[z][i]
człowiek[i][e][m]lud[ź][m][i]
człowiek[u]lud[z][i][a][c][h]
człowiek[u]lud[z][i][e]
###
gośćgoś[c][i][e]
goś[c][i][a]goś[c][i][]
goś[c][i][o][w][i]goś[c][i][o][m]
goś[c][i][a]goś[c][i][]
goś[c][i][e][m]goś[ć][m][i]
goś[c][i][u]goś[c][i][a][c][h]
goś[c][i][u]goś[c][i][e]
###
pieniądzpieni[ą][d][z][e]
pieni[ą][d][z][a]pieni[ę][d][z][y]
pieni[ą][d][z][o][w][i]pieni[ą][d][z][o][m]
pieni[ą][d][z][]pieni[ą][d][z][e]
pieni[ą][d][z][e][m]pieni[ę][d][z][m][i]
pieni[ą][d][z][u]pieni[ą][d][z][a][c][h]
pieni[ą][d][z][u]pieni[ą][d][z][e]
###
kapeluszkapelusz[e]
kapelusz[a]kapelusz[y]
kapelusz[o][w][i]kapelusz[o][m]
kapelusz[]kapelusz[e]
kapelusz[e][m]kapelusz[a][m][i]
kapelusz[u]kapelusz[a][c][h]
kapelusz[u]kapelusz[e]
###
nóż[n][o][ż][e]
[n][o][ż][a][n][o][ż][y]
[n][o][ż][ó][w]
[n][o][ż][o][w][i][n][o][ż][o][m]
[n][ó][ż][n][o][ż][e]
[n][o][ż][e][m][n][o][ż][a][m][i]
[n][o][ż][u][n][o][ż][a][c][h]
[n][o][ż][u][n][o][ż][e]
###
mąż[m][ę][ż][o][w][i][e]
[m][ę][ż][e]
[m][ę][ż][a][m][ę][ż][ó][w]
[m][ę][ż][o][w][i][m][ę][ż][o][m]
[m][ę][ż][a][m][ę][ż][ó][w]
[m][ę][ż][e][m][m][ę][ż][a][m][i]
[m][ę][ż][u][m][ę][ż][a][c][h]
[m][ę][ż][u][m][ę][ż][o][w][i][e]
[m][ę][ż][e]
###
przyjacielprzyjaci[e][l][e]
przyjaci[e][l][a]przyjaci[ó][ł]
przyjaci[e][l][o][w][i]przyjaci[o][ł][o][m]
przyjaci[e][l][a]przyjaci[ó][ł]
przyjaci[e][l][e][m]przyjaci[ó][ł][m][i]
przyjaci[e][l][u]przyjaci[o][ł][a][c][h]
przyjaci[e][l][u]przyjaci[e][l][e]
###
artystaarty[ś][c][i]
arty[s][t][y]
arty[s][t][y]arty[s][t][ó][w]
arty[ś][c][i][e]arty[s][t][o][m]
arty[s][t][ę]arty[s][t][ó][w]
arty[s][t][ą]arty[s][t][a][m][i]
arty[ś][c][i][e]arty[s][t][a][c][h]
arty[s][t][o]arty[ś][c][i]
arty[s][t][y]
###
poetapoe[c][i]
poe[t][y]
poe[t][y]poe[t][ó][w]
poe[c][i][e]poe[t][o][m]
poe[t][ę]poe[t][ó][w]
poe[t][ą]poe[t][a][m][i]
poe[c][i][e]poe[t][a][c][h]
poe[t][o]poe[c][i]
poe[t][y]
###
ulicaulic[e]
ulic[y]ulic[]
ulic[y]ulic[o][m]
ulic[ę]ulic[e]
ulic[ą]ulic[a][m][i]
ulic[y]ulic[a][c][h]
ulic[o]ulic[e]
###
płytapły[t][y]
pły[t][y]płyt[]
pły[c][i][e]pły[t][o][m]
pły[t][ę]pły[t][y]
pły[t][ą]pły[t][a][m][i]
pły[c][i][e]pły[t][a][c][h]
pły[t][o]pły[t][y]
###
panpan[o][w][i][e]
pan[y]
pan[a]pan[ó][w]
pan[u]pan[o][m]
pan[a]pan[ó][w]
pan[e][m]pan[a][m][i]
pan[u]pan[a][c][h]
pan[i][e]pan[o][w][i][e]
pan[y]
###
matkamat[k][i]
mat[k][i]mat[e][k]
mat[c][e]mat[k][o][m]
mat[k][ę]mat[k][i]
mat[k][ą]mat[k][a][m][i]
mat[c][e]mat[k][a][c][h]
mat[k][o]mat[k][i]
###
marchewmarch[w][i][e]
march[w][i][]march[w][i][]
march[w][i][]march[w][i][o][m]
march[e][w]march[w][i][e]
march[w][i][ą]march[w][i][a][m][i]
march[w][i][]march[w][i][a][c][h]
march[w][i][]march[w][i][e]
###
drogeriadrogeri[e]
drogeri[i]drogeri[i]
drogeri[i]drogeri[o][m]
drogeri[ę]drogeri[e]
drogeri[ą]drogeri[a][m][i]
drogeri[i]drogeri[a][c][h]
drogeri[o]drogeri[e]
###
lekcjalekcj[e]
lekcj[i][]lekcj[i][]
lekcj[i][]lekcj[o][m]
lekcj[ę]lekcj[e]
lekcj[ą]lekcj[a][m][i]
lekcj[i][]lekcj[a][c][h]
lekcj[o]lekcj[e]
###
nadziejanadzie[j][e]
nadzie[i]nadzie[i]
nadzie[i]nadzie[j][o][m]
nadzie[j][ę]nadzie[j][e]
nadzie[j][ą]nadzie[j][a][m][i]
nadzie[i]nadzie[j][a][c][h]
nadzie[j][o]nadzie[j][e]
###
sukniasuk[n][i][e]
suk[n][i]suk[n][i]
suk[i][e][n]
suk[n][i]suk[n][i][o][m]
suk[n][i][ę]suk[n][i][e]
suk[n][i][ą]suk[n][i][a][m][i]
suk[n][i]suk[n][i][a][c][h]
suk[n][i][o]suk[n][i][e]
###
muzeummuze[a]
muze[u][m]muze[ó][w]
muze[u][m]muze[o][m]
muze[u][m]muze[a]
muze[u][m]muze[a][m][i]
muze[u][m]muze[a][c][h]
muze[u][m]muze[a]
###
liceumlice[a]
lice[u][m]lice[ó][w]
lice[u][m]lice[o][m]
lice[u][m]lice[a]
lice[u][m]lice[a][m][i]
lice[u][m]lice[a][c][h]
lice[u][m]lice[a]
###
wybrzeżewybrzeż[a]
wybrzeż[a]wybrzeż[y]
wybrzeż[u]wybrzeż[o][m]
wybrzeż[e]wybrzeż[a]
wybrzeż[e][m]wybrzeż[a][m][i]
wybrzeż[u]wybrzeż[a][c][h]
wybrzeż[e]wybrzeż[a]
###
narzędzienarzędzi[a]
narzędzi[a]narzędzi[]
narzędzi[u]narzędzi[o][m]
narzędzi[e]narzędzi[a]
narzędzi[e][m]narzędzi[a][m][i]
narzędzi[u]narzędzi[a][c][h]
narzędzi[e]narzędzi[a]
###
serceserc[a]
serc[a]serc[]
serc[u]serc[o][m]
serc[e]serc[a]
serc[e][m]serc[a][m][i]
serc[u]serc[a][c][h]
serc[e]serc[a]
###
pole[p][o][l][a]
[p][o][l][a][p][ó][l]
[p][o][l][u][p][o][l][o][m]
[p][o][l][e][p][o][l][a]
[p][o][l][e][m][p][o][l][a][m][i]
[p][o][l][u][p][o][l][a][c][h]
[p][o][l][e][p][o][l][a]
###
morze[m][o][r][z][a]
[m][o][r][z][a][m][ó][r][z]
[m][o][r][z][u][m][o][r][z][o][m]
[m][o][r][z][e][m][o][r][z][a]
[m][o][r][z][e][m][m][o][r][z][a][m][i]
[m][o][r][z][u][m][o][r][z][a][c][h]
[m][o][r][z][e][m][o][r][z][a]
###
świętoświ[ę][t][a]
świ[ę][t][a]świ[ą][t]
świ[ę][t][u]świ[ę][t][o][m]
świ[ę][t][o]świ[ę][t][a]
świ[ę][t][e][m]świ[ę][t][a][m][i]
świ[ę][c][i][e]świ[ę][t][a][c][h]
świ[ę][t][o]świ[ę][t][a]
###
zielezi[o][ł][a]
zi[e][l][a]zi[ó][ł]
zi[e][l][u]zi[o][ł][o][m]
zi[e][l][e]zi[o][ł][a]
zi[e][l][e][m]zi[o][ł][a][m][i]
zi[e][l][u]zi[o][ł][a][c][h]
zi[e][l][e]zi[o][ł][a]
###
piętropięt[r][a]
pięt[r][a]pięt[e][r]
pięt[r][]
pięt[r][u]pięt[r][o][m]
pięt[r][o]pięt[r][a]
pięt[r][e][m]pięt[r][a][m][i]
pięt[r][z][e]pięt[r][a][c][h]
pięt[r][o]pięt[r][a]
###
piątekpiąt[k][i]
piąt[k][u]piąt[k][ó][w]
piąt[k][o][w][i]piąt[k][o][m]
piąt[e][k]piąt[k][i]
piąt[k][i][e][m]piąt[k][a][m][i]
piąt[k][u]piąt[k][a][c][h]
piąt[k][u]piąt[k][i]

xa xc xe xl xn xo xs xz qz

xa xc xe xl xn xo xs xz qz

xa xc xe xl xn xo xs xz qz

xa xc xe xl xn xo xs xz qz 2,.s/^/ ###/|2,.s/=/
/ s@PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnogaMianownik (kto? co?):\(.*\)Dopełniacz (kogo? czego?):\(.*\)Celownik (komu? czemu?):\(.*\)Biernik (kogo? co?):\(.*\)Narzędnik (z kim? z czym?):\(.*\)Miejscownik (o kim? o czym?):\(.*\)Wołacz (hej!):\(.*\)@\1\2\3\4\5\6\7@