[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [Widzis]z, [Jerz]y [jes]t [nauczyciele]m w [systemi]e [językowy]m [onlin]e [Th]e [Linguis]t.

Vidu, Georgo estas instruisto en la reta lingvosistemo La lingvisto.
[[ ]### [Ni]e [rozumie]m.

Mi ne komprenas.
[[ ]### [O]n [pokaza]ł [m]i [ja]k [uczy]ć [si]ę [n]a [Th]e [Linguis]t. [Właśni]e [t]o [naprawd]ę [m]i [pomogł]o.

Li montris al mi kiel lerni per La lingvisto. Tio vere helpis min.
[[ ]### [Czyl]i [syste]m [Th]e [Linguis]t [pomóg]ł [c]i [więce]j [ni]ż [mieszkani]e z [Jerzy]m?

Tial La lingvisto-sistemo helpis vin pli ol la apartamento kun George?
[[ ]### [Có]ż, [t]o i [t]o [pomogł]o [m]i, [al]e [Th]e [Linguis]t [t]o [był]o [t]o, [c]o [pomogł]o [m]i [naprawd]ę.

Nu, kaj tio kaj tio helpis min, sed La lingvisto estis tio kio vere helpis min.
[[ ]### [Ni]e [wierz]ę [c]i. [Ni]e [rozumie]m [teg]o.

Mi ne kredas vin. Mi ne komprenas tion.
[[ ]### [Jerz]y [da]ł [m]i [d]o [zrozumieni]a, [ż]e [metod]a, [któr]ą [uczyła]m [si]ę [polskieg]o [był]a [zł]a. [Była]m [zby]t [nastawion]a [n]a [gramatyk]ę. [Zbytni]o [obawiała]m [si]ę [błędó]w. [Z]a [bardz]o [obawiała]m [si]ę [zakłopotani]a.

Georgo komprenigis min ke la metodo per kiu mi lernis la polan estis malbona. Mi estis tro koncentrita sur la gramatiko. Mi tro timis erari. Mi tro timis embarasiĝi.
[[ ]### [Czyl]i [ni]e [potrzebujes]z [zna]ć [gramatyk]i, [ab]y [dobrz]e [mówi]ć?

Ĉu oni ne bezonas scii gramatikon por paroli bone?
[[ ]### [Ni]e. [Zauważyła]m, [ż]e [baw]i [mni]e [nauk]a [polskieg]o, [jeśl]i [ni]e [zwraca]m [uwag]i [cz]y [robi]ę [błęd]y. [Robieni]e [błędó]w [ni]e [mogł]o [wprawia]ć [mni]e w [zakłopotani]e. [Robieni]e [błędó]w [był]o [części]ą [nauk]i.

Ne. Mi rimarkis ke amuzas min lerni la polan, se mi ne priatentis fari erarojn. Fari erarojn ne povis embarasi min. Erari estis parto de lernado.
[[ ]### [Ja]k [wię]c [si]ę [uczyła]ś?

Do kiel vi studis?
[[ ]### [Jure]k [powiedzia]ł [m]i, [ż]e [powinna]m [duż]o [słucha]ć i [czyta]ć [ora]z [zapisywa]ć [słow]a i [zdani]a [n]a [Th]e [Linguis]t. [Wted]y [zaczeła]m [bawi]ć [si]ę [językie]m. [Wted]y [naprawd]ę [rozpoczą]ł [si]ę [mó]j [prawdziw]y [postę]p w [polski]m.

Jurek diris al mi ke mi devus aŭdi multon, legi kaj skribi vortojn kaj frazojn per La Lingvisto. Tiam mi komencis amuziĝi kun la lingvo. Tiam mi vere komencis mian realan progreson en la Pola.
[[ ]### [P]o [prost]u [prze]z [ni]e [myśleni]e o [gramatyc]e [zaczeła]ś [mówi]ć [lepie]j?

Simple ne pensante pri gramatiko vi komencis paroli bone?
[[ ]### [Ta]k. [Musiała]m [zapomnie]ć [teg]o [czeg]o [uczon]o [mni]e w [szkol]e [prze]z [wiel]e [la]t.

Jes. Mi devis forgesi tion, kion oni instruis min en lernejo dum multaj jaroj.
[[ ]