[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [O]d [kied]y [ludzi]e [mog]ą [p]o [prost]u [wchodzi]ć i [spa]ć w [czyim]ś [łóżk]u, [gd]y [s]ą [zmęczen]i? [Cz]y [ni]e [powinn]i [poprosi]ć o [pozwoleni]e?

De kiam homoj povas simple enveni kaj dormi en aliula lito kiam ili estas lacaj? Ĉu ili ne devus peti permeson?
[[ ]### [Ni]e [był]o [t]u [nikog]o, [ab]y [si]ę [spyta]ć. [Dlaczeg]o [t]o [ci]ę [ta]k [bardz]o [niepoko]i? [Cz]y [jeste]ś [dziewczyn]ą [Jurk]a? ]W [ty]m [rzec]z?

Neniu estis ĉi tie por demandi lin. Kial tio tiom maltrankviligas vin? Ĉu vi estas la koramikino de Jurek? Ĉu fakto?
[[ ]### [Ni]e [jeste]m [dziewczyn]ą [Jerzeg]o, [jeśl]i [musis]z [wiedzie]ć. [Jeste]m [uczennic]ą [Jerzeg]o.

Mi ne estas koramikino de Georgo, se vi devas scii. Mi estas studentino de Georgo.
[[ ]### [Żartujes]z? [Jeste]ś [uczennic]ą [Jerzeg]o. [Ni]e [ró]b [głupie]j [z]e [mni]e.

Ĉu vi ŝercas? Vi estas studento de Georgo. Ne agu stulte kun mi.
[[ ]### [Ni]e [ma]m [zamiar]u. [Jerz]y [ucz]y [mni]e [polskieg]o.

Mi ne intencis. Georgo instruas al mi la Polan. [[ ]### [Al]e [t]y [mówis]z [bardz]o [dobrz]e [p]o [polsk]u. [Ni]e [wierz]ę [c]i, [ż]e [jeste]ś [jeg]o [uczennic]ą.

Sed vi parolas tre bone la polan. Mi ne kredas ke vi estas lia lernanto.
[[ ]### [Có]ż [jeste]m, a [racze]j [była]m. [Gd]y [przyjechała]m [t]u [pierwsz]y [ra]z [ni]e [potrafiła]m [mówi]ć [dobrz]e.

Nu mi estas, aŭ pli ĝuste estis. Kiam mi venis ĉi tie unue mi ne kapablis paroli bone.
[[ ]### I [tylk]o [prze]z [mieszkani]e z [Jerzy]m [nauczyła]ś [si]ę [mówi]ć [ta]k [dobrz]e? [O]n [pomóg]ł [c]i [ta]k [bardz]o?

Kaj nur pro la apartamento kun Jerzy vi lernis paroli tiel bone? Li helpis tiom?
[[ ]### [Ni]e [mówi]ę, [a]ż [ta]k [dobrz]e, [dobrz]e [pisz]ę i [ni]e [ma]m [kłopotó]w z [czytanie]m [trudnyc]h [książe]k.

Mi ne parolas tiom bone, mi skribas bone kaj mi ne havas problemojn legi malfacilajn librojn.
[[ ]### [Wię]c [ja]k [si]ę [nauczyła]ś? [C]o [jes]t [sekrete]m?

Do kiel vi lernis? Kio estas la sekreto?
[[ ]###