[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [Kied]y [t]a [dziewczyn]a [przeprowadził]a [si]ę [d]o [apartament]u?

Kiam la fraŭlino translokiĝis al la apartamento? [[ ] ### [Niec]h [pomyśl]ę. [Ni]e [pamięta]m.

Lasu min pensi. Mi ne memoras. [[ ] ### [Postara]j [sobi]e [przypomnie]ć, [prosz]ę.

Provu memori, mi petas. [[ ] ### [Próbuj]ę [sobi]e [przypomnie]ć.

Mi provas memori. [[ ] ### [Kied]y [t]o [był]o, w [przybliżeni]u? [Chc]ę [t]o [wiedzie]ć.

Kiam estis proksimume? Mi volas scii. [[ ] ### [Wydaj]e [m]i [si]ę, [ż]e [on]a [przeprowadził]a [si]ę [d]o [apartament]u [okoł]o [dwóc]h [la]t [tem]u.

Ŝajnas al mi ke ŝi translokiĝis al la apartamento antaŭ ol proksimume du jaroj. [[ ] ### [Jeste]ś [pewie]n?

Ĉu vi certas? [[ ] ### [Ta]k. [Faktyczni]e [t]o [je]j [apartamen]t. [Apartamen]t [należ]y [d]o [nie]j.

Jes. Fakte tio estas ŝia apartamento. La apartamento apartenas ŝin. [[ ] ### [T]o [jes]t [je]j [apartamen]t? [C]o [z]a [niespodziank]a!

Tio estas ŝia apartamento? Kia surprizo! [[ ] ### [Ta]k. [Pamięta]m [kied]y [si]ę [przeprowadzał]a. [T]o [by]ł [listopa]d. [Padał]o [wted]y.

Jes. Mi memoras kiam ŝi translokiĝis. Estis en novembro. Pluvis tiam. [[ ] ### [Jeste]ś [pewie]n?

Ĉu vi estas certa? [[ ] ### [Ta]k. [Twó]j [bra]t [przeprowadzi]ł [si]ę [t]u [sześ]ć [miesięc]y [tem]u.

Jes. Via frato translokiĝis ĉi tie antaŭ ses monatoj. [[ ] ### [Naprawd]ę? [Ską]d [wies]z [kied]y [mó]j [bra]t [przeprowadzi]ł [si]ę?

Vere? Kiel vi scias kiam mia frato tanslokiĝis? [[ ] ### [Pamięta]m, [ż]e [był]o [późn]o [wieczore]m i [pada]ł [deszc]z.

Mi memoras ke estis malfruvespere kaj pluvis. [[ ] ### [Dlaczeg]o [g]o [zauważyłe]ś?

Kial vi rimarkis lin? [[ ] ### [Robi]ł [duż]o [hałas]u. [Mia]ł [kolegó]w, [którz]y [pomagal]i [m]u [prz]y [przeprowadzc]e. [Robil]i [duż]o [hałas]u.

Li faris multe da bruo. Li havis kolegojn kiuj helpis lin dum translokiĝo. Ili multe bruis. [[ ]