[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [Jak]i [mas]z [proble]m? [Możes]z [zarobi]ć [ni]e [robią]c [wiel]e.

Kio estas via problemo? Vi povas enspezi sen fari multe. [[] ### [P]o [prost]u [ni]e [chc]ę [teg]o [zrobi]ć. [Ni]e [wydaj]e [m]i [si]ę [t]o w [porządk]u.

Mi simple ne volas fari tion. Mi ne pensas ke tio estas konvena. [[] ### [Dlaczeg]o, [poniewa]ż [t]o [nieuczciw]e, [cz]y [dlateg]o, [ż]e [ni]e [ufas]z [bankow]i?

Kial, ĉar tio estas malhonesta, aŭ ĉar vi ne fidas bankoj? [[] ### [Wszystk]o [jedn]o.

Ne gravas. [[] ### [Czyl]i [któr]e? [Przesta]ń [udawa]ć, [ż]e [jeste]ś [uczciw]y.

Kion tio signifas? Ĉesu ŝajnigi honesta. [[] ### [Powiedzm]y, [ż]e [ni]e [ufa]m [bankow]i. [Al]e [jeste]m [te]ż [uczciw]y.

Ni diru ke mi ne fidas bankojn. Sed mi estas ankaŭ honesta. [[] ### [Wydaj]e [m]i [si]ę, [ż]e [mim]o [wszystk]o, [byłe]ś [gotow]y [pomó]c [m]i [z]a [500 [dolaró]w [gotówk]ą.

Ŝajnas al mi ke, malgraŭ ĉîo, vi estis preta helpi min por 500 dolaroj en kontanta mono. [[] ### W [żadny]m [wypadk]u [c]i [ni]e [pomog]ę. [Moż]e [ju]ż [przestanies]z i [odejdzies]z. [Jeste]m [zajęt]y.

Ĉiukaze, mi ne povas helpi vin. Eble vi jam ĉesu kaj foriru. Mi estas okupata. [[] ### [Chwileczk]ę! [Pozwó]l [m]i [powiedzie]ć [co]ś, [c]o [zmien]i [twoj]e [zdani]e.

Momenton! Permesu min diri al vi ion kio ŝanĝos vian opinion. [[] ### [Wątpi]ę, [ż]e [możes]z [powiedzie]ć [co]ś [c]o [zrob]i [różnic]ę. [Cokolwie]k [powies]z, [ni]e [spowoduj]e, [ż]e [j]a [zmieni]ę [zdani]e.

Mi dubas ke vi povas diri ion kio faros diferencon. Kion ajn vi diros ne kaŭzos ŝanĝon de mia opinio. [[] ### A [gdyby]m [dał]a [c]i [więce]j [pieniędz]y?

Kaj se mi donus al vi pli da mono? [[] ### [Pieniądz]e [ni]e [spowoduj]ą, [ż]e [zmieni]ę [zdani]e. [Moż]e [ni]e [wygląda]m, [al]e [jeste]m [uczciw]y.

Mono ne kaŭzos ŝanĝon de mia opinio. Eble mi ne ŝajnas tia, sed mi estas honesta. [[]