[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [M]oże [z]gubił [t]wój [a]dres. [T]o [m]ożliwe.

Eble li perdis vian adreson. Tio eblas. [[] ### [M]yślisz, [ż]e [d]laczego [p]rzestał [p]isać [d]o [m]nie?

Ĉu vi pensas, ke pro tio, li ĉesis skribi al mi? [[] ### [S]kąd [m]ogę [w]iedzieć [d]laczego [p]rzestał [p]isać [d]o [c]iebie?

Kiel mi povas scii kial li ĉesis skribi al vi? [[] ### [J]estem [p]ewna, [ż]e [t]a [d]ziewczyna [j]est [p]owodem.

Mi certas ke ĉi tiu fraŭlino estas la motivo. [[] ### [M]ogą [b]yć [i]nne [p]owody [d]laczego [n]ie [p]isze.

Povas esti aliaj motivoj kial li ne skribas. [[] ### [N]a [p]rzykład?

Ekzemple? [[] ### [M]oże [t]wój [b]rat [j]est [z]ły [n]a [c]iebie [z] [j]akiegoś [p]owodu.

Eble via frato ial koleras kontraŭ vi. [[] ### [T]o [ż]aden [p]owód. [W] [k]ażdym [r]azie, [n]iewystarczający [p]owód.

Estas neniu motivo. Ĉiukaze, nesufiĉa motivo. [[] ### [M]oże [b]yć [w]iele [r]óżnych [p]owodów [d]laczego [o]n [n]ie [p]isze [d]o [c]iebie.

Povas esti multaj diversaj motivoj kial li ne skribas al vi. [[] ### [D]laczego [m]ówisz, [ż]e [m]oże [b]yć [w]iele [p]owodów?

Kial vi diras, ke povas esti multaj motivoj? [[] ### [P]o [p]rostu [p]róbuję [p]omóc. [N]ie [m]usisz [m]artwić [s]ię [o] [n]iego.

Mi simple provas helpi. Vi ne devas maltrankviliĝi pri li. [[]