[yyyagordo@miksi] [agordo@tempo=10000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ### [D]laczego [m]uszę [c]i [p]owiedzieć? [M]yślę, [ż]e [t]o [n]ie [w] [p]orządku.

Kial mi devus diri al vi? Mi kredas ke ne estas en ordo. [[] ### [O]K. [J]ak [t]a [d]ziewczyna [w]ygląda?

Bone. Kiel tiu knabino aspektas? [[] ### [D]laczego [z]adajesz [t]e [w]szystkie [p]ytania.

Kial vi faras ĉiujn tiujn demandojn. [[] ### [J]ak [o]na [w]ygląda? [J]est [w]ysoka [c]zy [n]iska? [M]a [j]asne [w]łosy [c]zy [c]iemne?

Kiel ŝi aspektas? Ĉu ŝi estas alta aŭ malalta? Ĉu ŝi havas helajn harojn aŭ malhelajn? [[] ### [N]aprawdę [c]hcesz, [a]bym [o]powiedział [c]i [o] [n]iej. [P]owiedziałem [c]i [w]szystko [c]o [c]hciałem.

Verdire, vi volas ke mi rakontu vin pri ŝi. Mi rakontis vin ĉion, kion mi volis. [[] ### [P]roszę [o]powiedz [w]ięcej [o] [n]iej.

Bonvolu rakonti pli pri ŝi. [[] ### [C]óż, [j]est [n]iższa [n]iż [t]y, [a]le [w]yższa [o]d [S]ylwii. [M]a [t]roszkę [c]iemniejsze [w]łosy [o]de [m]nie.

Nu, ŝi estas pli malalta ol vi, sed pli alta ol Sylvia. Ŝi havas iom pli malhelajn harojn ol mi. [[] ### [C]o [o]na [r]obi? [G]dzie [o]na [p]racuje?

Kion ŝi faras? Kie ŝi laboras? [[] ### [P]racuje [w] [c]entrum. [C]hyba [p]racuje [w] [s]klepie.

Ŝi laboras en la centro. Eble ŝi laboras en butiko. [[] ### [J]ak [m]a [n]a [i]mię?

Kiel ŝi nomiĝas? [[] ### [N]ie [m]ogę [c]i [p]owiedzieć [j]ak [m]a [n]a [i]mię.

Mi ne povas diri al vi ŝian nomon. [[] ### [N]ie [p]omagasz [m]i [z]bytnio. [N]aprawdę [p]otrzebuję [t]wojej [p]omocy.

Vi ne helpas min multe. Verdire mi bezonas vian helpon. [[]