Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant l'activation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClocalStorage="iorel9"; DOCenhavo="index.html"; DOCbutonojVH = 12; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 38; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 34; DOCprogresoVH = 8; DOCklavoj="abcdefghijklmnoprstuvzĉĝĥĵŝŭ";
###(9) -[a][ĉ]- vortparto esprimanta malbonecon, malbonan kvaliton (malbela, maltaŭga domo: dom[[aĉ]o)
[[PIV] ###(9) -[n][j]- vortparto esprimanta karecon (por ino) (patrino = [[panjo]; Gabrieli = [[Ganjo])
[[PIV] ###(9) -[o][p]- vortparto por indiki grupon ([[duopo]: du aĵoj kune; [[kvinope] ili sin ĵetis sur min)
[[PIV] ###(9) -[p][r][o][j][e][k][t][o] detala plano proponata al iu
[[PIV] ###(9) -[ĉ][j]- vortparto esprimanta karecon (por viro) (patro = [[paĉjo]; Petro = [[Peĉjo])
[[PIV] ###(9) [A][f][r][i][k][o] mondoparto sude de Eŭropo
[[PIV]
###(9) [A][m][e][r][i][k][o] mondoparto okcidente de Afriko kaj Eŭropo
[[PIV]
###(9) [A][t][l][a][n][t][i][k][o] parto de la oceano
[[PIV]
###(9) [A][z][i][o] mondoparto oriente de Eŭropo
[[PIV]
###(9) [A][ŭ][s][t][r][a][l][i][o] lando oriente de Afriko
[[PIV] ###(9) [E][ŭ][r][o][p][o] mondoparto norde de Afriko
[[PIV]
###(9) [M][e][d][i][t][e][r][a][n][e][o] maro inter Eŭropo kaj Afriko
[[PIV]
###(9) [P][a][c][i][f][i][k][o] parto de la oceano
[[PIV]
###(9) [[l][a][t][u][n][o]] kupro kaj zinko miksitaj
[[PIV] ###(9) [a][b][r][i][k][o][t][o] flavoranĝa frukto de abrikotujo (Prunus armeniaca)
[[PIV]
###(9) [a][b][r][u][p][t][a] malagrable subita
[[PIV] ###(9) [a][b][s][o][l][u][t][a] senkondiĉa, malrelativa
[[PIV] ###(9) [a][b][s][t][i][n][i] (ntr) ne permesi al si, pro principo, iajn plezurigajn agojn (manĝi, trinki, fumi, ktp)
[[PIV] ###(9) [a][b][s][u][r][d][a] kontraŭa al la komuna saĝo (la ideo pri la senfina movo estas [[absurda])
[[PIV] ###(9) [a][d][a][p][t][i] (tr) taŭgigi ion
[[PIV] ###(9) [a][d][o][r][i] (tr) amegi; respektegi kiel dion
[[PIV] ###(9) [a][d][v][e][r][b][o] nevariebla vorto esprimanta lokon, tempon aŭ manieron (vidu) -e
[[PIV] ###(9) [a][f][l][i][k][t][i] (tr) morale suferigi
[[PIV] ###(9) [a][g][e][n][t][o] peranto, ĝenerale dungita por peri difinitan aferon
[[PIV] ###(9) [a][g][i][t][i] (tr) moveti rapide kaj ripete
[[PIV] ###(9) [a][j][l][o] bulba kreskaĵo kun akra odoro (Allium sativum)
[[PIV]
###(9) [a][k][a][d][e][m][i][o] societo pri iu temo
[[PIV] ###(9) [a][k][c][e][n][t][o] plilaŭtigo de voĉo sur difinita parto de vorto
[[PIV] ###(9) [a][k][c][i][o] atesto pri partopreno en la kapitalo de financa societo
[[PIV] ###(9) [a][k][n][o] eta kaj ruĝa ŝvelaĵo sur la haŭto
[[PIV] ###(9) [a][k][o][r][d][o] sameco de sentoj aŭ opinioj inter personoj
[[PIV] ###(9) [a][k][r][i][d][o] saltinsekto, kiu muzikas kaj manĝas kreskaĵon (Acrida)
[[PIV]
###(9) [a][k][s][o] rekta linio, ĉirkaŭ kiu turniĝas korpo
[[PIV]
###(9) [a][k][t][i][v][a] agema, laborema
[[PIV] ###(9) [a][k][t][o] parto de teatraĵo; oficiala atesto
[[PIV] ###(9) [a][k][t][o][r][o] teatra aŭ kina ludisto
[[PIV] ###(9) [a][k][t][u][a][l][a] nuntempa
[[PIV] ###(9) [a][k][u][z][i] (tr) kulpigi
[[PIV] ###(9) [a][l][a][r][m][o] signalo por anonci danĝeron
[[PIV]
###(9) [a][l][a][ŭ][d][o] birdo (Alauda)
[[PIV]
###(9) [a][l][e][o] vojo en ĝardeno aŭ parko
[[PIV] ###(9) [a][l][f][a][b][e][t][o] listo da ĉiuj literoj de iu lingvo (a, b, c, ĉ, d . . . )
[[PIV] ###(9) [a][l][g][o] kreskaĵo vivanta en aŭ sur akvo
[[PIV]
###(9) [a][l][t][e][r][n][i] (ntr) sekvi laŭvice unu la alian (la sezonoj [[alternas])
[[PIV] ###(9) [a][l][u][d][i] (tr) nerekte paroli pri iu aŭ io
[[PIV] ###(9) [a][l][u][m][i][n][i][o] arĝentkolora malpeza metalo (Al)
[[PIV] ###(9) [a][m][a][r][a] maldolĉa por la gusto
[[PIV] ###(9) [a][m][a][t][o][r][o] neprofesiulo
[[PIV] ###(9) [a][m][b][a][s][a][d][o] ambasadora aro de delegitoj
[[PIV] ###(9) [a][m][b][a][s][a][d][o][r][o] plej alta reprezentanto de iu ŝtato ĉe alia ŝtato
[[PIV] ###(9) [a][m][p][o][l][o] eta botelo por kelkaj celoj
[[PIV] ###(9) [a][n][e][k][d][o][t][o] mallonga, sprita rakonto
[[PIV] ###(9) [a][n][g][i][l][o] serpentosimila manĝebla fiŝo (Anguilla)
[[PIV]
###(9) [a][n][s][e][r][o] naĝbirdo simila tamen pli granda ol anaso (Anser )
[[PIV]
###(9) [a][p][e][r][t][u][r][o] malfermaĵo
[[PIV]
###(9) [a][p][l][a][ŭ][d][i] (tr) montri aprobon per batado de unu mano kontraŭ alia
[[PIV]
###(9) [a][p][l][i][k][i] (tr) uzi por praktiko teoriajn sciojn
[[PIV] ###(9) [a][p][o][s][t][o][l][o] unu el 12 vokitoj de Kristo
[[PIV] ###(9) [a][p][r][o] sovaĝa porko (Sus scrofa)
[[PIV]
###(9) [a][r][b][i][t][r][a] libervola, senkontrola
[[PIV] ###(9) [a][r][t][e][r][i][o] tubeto, kiu kondukas la sangon el la koro ĝis ĉiuj partoj de la korpo
[[PIV] ###(9) [a][r][t][i][k][o] loko, kie kunligiĝas du ostoj aŭ membroj, tiel ke ili povas moviĝi unu rilate al alia
[[PIV] ###(9) [a][s][e][m][b][l][e][o] kunsido por oficialaj decidoj
[[PIV] ###(9) [a][s][e][r][t][i] (tr) firme certigi
[[PIV] ###(9) [a][s][f][a][l][t][o] nigra planko por stratoj
[[PIV] ###(9) [a][s][i][s][t][i] (tr) pro ofica devo ĉeesti por helpi profesoron, pastron, kuraciston
[[PIV] ###(9) [a][t][o][m][o] tre eta ero de la aĵoj
[[PIV]
###(9) [a][v][a][n][t][a][ĝ][o] tio, kio donas ian superecon; tio, kio enhavas pli grandan utilon
[[PIV] ###(9) [a][v][e][n][o] greno (Avena)
[[PIV]
###(9) [a][ŭ][d][a][c][a] ege kuraĝa, maltima
[[PIV] ###(9) [a][ŭ][t][o][r][o] verkinto; kreinto
[[PIV] ###(9) [b][a][c][i][l][o] speco de bakterio kun formo de bastono
[[PIV] ###(9) [b][a][g][a][t][e][l][o] afero ne grava
[[PIV] ###(9) [b][a][k][t][e][r][i][o] ege eta vivaĵo kiu kaŭzas putradon, puson kaj diversajn malsanojn
[[PIV] ###(9) [b][a][l][b][u][t][i] (tr) malklare paroli pro nevolaj haltoj kaj ripetoj
[[PIV] ###(9) [b][a][l][o] festo por danci
[[PIV] ###(9) [b][a][l][o][t][i] (ntr) voĉdoni; (tr) elekti iun por posteno
[[PIV]
###(9) [b][a][m][b][u][o] altegaj kreskaĵoj, ili estas uzataj por fari meblojn, domojn kaj aliajn aferojn (Bambusa)
[[PIV] ###(9) [b][a][n][a][n][o] frukto el bananujo, kun flava ŝelo kaj ete dolĉa blanka karno (Musa)
[[PIV]
###(9) [b][a][n][d][a][ĝ][o] tuko por protekti vundon
[[PIV]
###(9) [b][a][n][t][o] ornama nodo
[[PIV]
###(9) [b][a][p][t][i] (tr) oficialigi alvenon de iu al religio; doni nomon
[[PIV] ###(9) [b][a][r][b][i][r][o] ulo, kiu samtempe estas razisto, kombisto kaj har-tondisto
[[PIV] ###(9) [b][a][r][k][o] eta veturilo por akvo, kiu ne havas ĉambron
[[PIV]
###(9) [b][a][s][k][o] pendanta parto de vesto
[[PIV] ###(9) [b][e][n][d][o] aĵo kaj longa kaj mallarĝa
[[PIV] ###(9) [b][e][t][o] manĝebla kreskaĵo, uzata ankaŭ por produkti sukeron (Beta)
[[PIV]
###(9) [b][i][f][s][t][e][k][o] maldika rostita tranĉaĵo de bova viando
[[PIV]
###(9) [b][i][n][d][i] (tr) kudri foliojn de libro, kaj surmeti al ĝi rigidan kovrilon
[[PIV] ###(9) [b][l][a][s][f][e][m][i] (tr) diri ofendajn vortojn al dio aŭ pri dio
[[PIV] ###(9) [b][l][e][k][i] (ntr) krii (valida por bestoj, por pluraj bestoj estas speciala vorto: boji, muĝi ...)
[[PIV] ###(9) [b][l][o][k][o] granda kaj peza maso de materialo
[[PIV] ###(9) [b][o][n][v][o][l][i] afable konsenti (bon/vol/ i)
[[PIV] ###(9) [b][o][r][s][o] kunveno de komercistoj, kasistoj kaj aliaj personoj, kiuj komercas valorpaperojn aŭ diversajn varojn.
[[PIV] ###(9) [b][o][v][l][o] vazo sen kolo
[[PIV] ###(9) [b][r][a][c][e][l][e][t][o] ornamaĵo por la brako (brak-ringo)
[[PIV]
###(9) [b][r][a][n][d][o] alkohola trinkaĵo kun pli ol 35% de alkoholo
[[PIV] ###(9) [b][r][e][d][i] (tr) vivigi malliberajn bestojn por homa uzo
[[PIV] ###(9) [b][r][i][d][o] rimeno por la kapo de bestoj, per kiu oni kondukas ilin
[[PIV] ###(9) [b][r][o][k][a][n][t][i] (tr+ntr) vendi uzitajn aĵojn por plua uzado
[[PIV] ###(9) [b][r][o][n][z][o] metalo, miksaĵo de kupro (Cu) kaj stano (Sn)
[[PIV] ###(9) [b][r][u][t][o] kvarpieda paŝtobesto (bovo, ĉevalo, porko ktp)
[[PIV] ###(9) [b][u][d][ĝ][e][t][o] antaŭkalkulo pri en- kaj el-spezoj
[[PIV] ###(9) [b][u][k][e][d][o] fasko de floroj
[[PIV]
###(9) [b][u][k][l][o] volviĝanta fasketo da haroj
[[PIV] ###(9) [b][u][k][o] ilo por fiksi zonon
[[PIV]
###(9) [b][u][l][b][o] dika subtera parto de iuj kreskaĵoj (beto, cepo ...)
[[PIV] ###(9) [b][u][l][k][o] eta pano
[[PIV] ###(9) [b][u][l][t][e][n][o] regule aperanta informilo
[[PIV] ###(9) [b][u][r][ĝ][o][n][o] ŝvelaĵo en kreskaĵo, kiu fariĝos folio aŭ floro
[[PIV] ###(9) [b][u][ĉ][i] (tr) mortigi bruton por manĝado
[[PIV] ###(9) [c][e][n][t][i][m][e][t][r][o] mezur-unuo de longo, kiu estas centono de metro (0,01 metro)
[[PIV] ###(9) [c][e][n][t][r][a][l][o] ĉefa nodo en iu ajn reto (telefon-[[centralo] ktp)
[[PIV] ###(9) [c][e][p][o] kreskaĵo, kies bulbo estas uzata kiel legomo (Allium cepa)
[[PIV]
###(9) [c][e][r][v][o] besto kies viro havas grandajn kornojn (Cervus)
[[PIV]
###(9) [c][i][g][a][r][o] tabako volvita en tabak-folio por fumado
[[PIV]
###(9) [c][i][g][n][o] granda, ĝenerale blanka naĝbirdo kun longa kolo (Cygnus)
[[PIV]
###(9) [c][i][k][a][d][o] insekto kiu muzikas (Cicada kaj aliaj)
[[PIV]
###(9) [c][i][k][a][t][r][o] signo de vundo post resaniĝo
[[PIV] ###(9) [c][i][k][o][n][i][o] granda birdo kun longaj kruroj (Ciconia)
[[PIV]
###(9) [c][i][n][a][m][o] ŝelo de cinamujo, uzata kiel spico (Cinnamomum)
[[PIV]
###(9) [c][i][n][d][r][o] griza restaĵo de brulado
[[PIV] ###(9) [c][i][r][k][e][l][o] ilo por desegni cirkloj
[[PIV] ###(9) [c][i][r][k][l][o] ebena ronda kurbo
[[PIV]
###(9) [c][i][r][k][u][l][e][r][o] sciiga letero sendita al pluraj personoj
[[PIV] ###(9) [c][i][r][k][u][l][i] (ntr) rond-ire moviĝi
[[PIV] ###(9) [c][i][r][k][v][i][t][o] aro de vojoj, tra kiu trafluas elektro
[[PIV] ###(9) [c][i][r][o] pasto por briligi kaj protekti ŝuojn el ledo
[[PIV] ###(9) [c][i][v][i][l][a] ulo, kiu estas nemilitista, nereligiista kaj nepolitikista
[[PIV] ###(9) [c][i][v][i][t][o] aro de ŝtatanoj kun politikaj rajtoj el la tuta ŝtato
[[PIV] ###(9) [d][a][k][t][i][l][o] frukto de daktilujo (Phoenix)
[[PIV]
###(9) [d][a][n][d][o] dando viro, kies ĉefa zorgo estas vesti laŭ modo
[[PIV] ###(9) [d][e][b][e][t][o] ŝuldo de kliento ĉe komercisto
[[PIV] ###(9) [d][e][c][i] (ntr) agi laŭ la ĝeneralaj kutimoj, moroj
[[PIV] ###(9) [d][e][l][i][r][i] (ntr) esti malsana, tiel ke oni diras, vidas aŭ aŭdas malrealajn aferojn
[[PIV] ###(9) [d][e][n][u][n][c][i] (tr) sciigi policon pri krimo
[[PIV] ###(9) [d][e][p][o][n][i] (tr) lasi ion ĉe iu por dumtempa gardado; meti monon en bankon laŭ kondiĉoj
[[PIV] ###(9) [d][e][p][u][t][i] (tr) elekti kaj sendi iun kiel reprezentanton al parlamento
[[PIV] ###(9) [d][e][t][e][n][i] (tr) teni malproksima; malhelpi, malpermesi ([[de/ten/i])
[[PIV] ###(9) [d][e][t][e][r][m][i][n][i] (tr) precize difini ion antaŭe ne difinita aŭ ne konata
[[PIV] ###(9) [d][e][v][o][n][t][i][g][i] (tr) ligi iun per promeso, ke tiu nepre faros ([[dev/ont/ig/i])
[[PIV] ###(9) [d][e][ĵ][o][r][i] (ntr) plenumi sian servon laŭ difinita tempo
[[PIV] ###(9) [d][i][a][l][o][g][o] interparolado
[[PIV] ###(9) [d][i][a][n][t][o] herbo kun belaj floroj (Dianthus)
[[PIV]
###(9) [d][i][e][t][o] manĝomaniero difinita de kuracisto
[[PIV] ###(9) [d][i][g][e][s][t][i] (tr) prilabori manĝaĵon en stomako, por ke ĝi iru al la sango
[[PIV] ###(9) [d][i][k][t][i] (tr) diri ion, por ke iu alia skribu ĝin
[[PIV] ###(9) [d][i][m][e][n][s][i][o] jen konataj dimensioj: longo, larĝo, alto . . .
[[PIV] ###(9) [d][i][s][p][o][n][i] (tr+ntr) havi ion por laŭvola uzado
[[PIV] ###(9) [d][o][g][a][n][o] imposto kiam varo eniras ŝtaton
[[PIV] ###(9) [d][o][k][u][m][e][n][t][o] atesto, kiun registaro postulas (stir-atesto, identigatesto ktp)
[[PIV] ###(9) [d][o][r][l][o][t][i] (tr) (iun) fari ĉion, kion tiu petas aŭ volas
[[PIV] ###(9) [d][o][r][n][o] pikilo de kreskaĵo aŭ alia aĵo
[[PIV]
###(9) [d][o][t][o] havaĵo por geedziĝo
[[PIV] ###(9) [d][r][e][s][i] (tr) instrui beston
[[PIV] ###(9) [e][f][e][k][t][o] forta impreso
[[PIV] ###(9) [e][g][o][i][s][t][o] persono kiu ame zorgas nur pri si mem ([[ego/ist/o])
[[PIV] ###(9) [e][k][i][p][i] (tr) havigi al iu/io ĉiujn necesajn ilojn
[[PIV] ###(9) [e][k][l][e][z][i][o] religia organizaĵo
[[PIV] ###(9) [e][k][r][a][n][o] ebena surfaco uzata por vidigi bildojn
[[PIV]
###(9) [e][k][s-] vortparto esprimanta, ke oni forlasis profesion, staton ([[eksprezidanto], [[eksoficisto])
[[PIV] ###(9) [e][k][s][p][e][d][i] (tr) sendi al difinita adreso
[[PIV] ###(9) [e][k][s][p][l][u][a][t][i] (tr) uzadi ion, kaj valorigi ĝin por sia profito; tro profiti el ies laboro, kun maljusta pago
[[PIV] ###(9) [e][k][s][p][o][r][t][i] (tr) vendi varojn al alia lando por revendado
[[PIV] ###(9) [e][k][s][p][o][z][i][c][i][o] publika prezentado de diversaj produktoj de industrio aŭ de arto
[[PIV] ###(9) [e][k][v][a][t][o][r][o] imagita linio, kiu disdividas la teron en nordo kaj sudo
[[PIV] ###(9) [e][k][z][a][k][t][a] science ĝusta
[[PIV] ###(9) [e][k][z][e][k][u][t][i] (tr) leĝe mortigi krimulon
[[PIV] ###(9) [e][l][a][s][t][a] kun kapablo ŝanĝi sian formon per prema aŭ tira forto, tamen reveni al sia normala formo kiam la forto ĉesas
[[PIV] ###(9) [e][l][d][o][n][i] (tr) publikigi kaj vendigi ian ajn verkon ([[el/don/i])
[[PIV] ###(9) [e][l][e][k][t][r][o][n][i][k][o] branĉo de fiziko, kiu studas cirkviton; teĥniko pri kreado de cirkvito
[[PIV] ###(9) [e][l][e][m][e][n][t][o] baza parto aŭ substanco de tutaĵo
[[PIV] ###(9) [e][m][a][j][l][o] malmola vitrosimila kovraĵo (natura kovraĵo de dento, ornama kovraĵo de ungo, protekta kovraĵo de poto ktp)
[[PIV] ###(9) [e][m][e][r][i][t][o] (ofte maljuna) laboristo, kiu ne plu laboras kaj ricevas pension
[[PIV] ###(9) [e][n][k][e][t][i] (ntr) esplori opinion, okazaĵon per demando al iu
[[PIV] ###(9) [e][p][i][d][e][m][i][o] malsano samtempe atakanta multajn personojn en unu loko
[[PIV] ###(9) [e][s][k][a][p][i] (tr+ntr) sukcese eviti per forkuro
[[PIV] ###(9) [e][s][t][a][b][l][i] (tr) fondi kaj aranĝi organizaĵon
[[PIV] ###(9) [e][s][t][i][g][i] (tr) fari, ke io estu, kaŭzi, formi, produkti ([[est/ig/i])
[[PIV] ###(9) [e][t][a][p][o] vojo inter du haltoj
[[PIV] ###(9) [e][t][a][t][o] tabelo de la nomoj kaj salajroj de oficistoj
[[PIV] ###(9) [e][v][e][n][t][o] sufiĉe grava okazaĵo
[[PIV] ###(9) [e][ĥ][o] ripetiĝo de sono pro reflekto
[[PIV]
###(9) [f][a][b][e][l][o] fantazia rakonto ofte kun herooj
[[PIV] ###(9) [f][a][b][o] semo manĝata kiel legomo (Vicia faba)
[[PIV]
###(9) [f][a][c][o] ebena flanko de aĵo (kubo havas ses [[facojn])
[[PIV]
###(9) [f][a][g][o] arbo kun triangulaj nuksoj (Fagus)
[[PIV] ###(9) [f][a][j][e][n][c][o] tero, per kiu oni faras potojn; tiaj potoj
[[PIV] ###(9) [f][a][l][ĉ][i] (tr) detranĉi herbon kaj grenon per kurba tranĉilo kun longa tenilo ([[falĉilo])
[[PIV] ###(9) [f][a][m][i][l][i][a][r][a] kvazaŭ el la familio mem; intima
[[PIV] ###(9) [f][a][n][t][a][z][i][o] krea imagpovo
[[PIV] ###(9) [f][a][s][a][d][o] fronto de konstruaĵo, kie estas la ĉefa enirejo
[[PIV] ###(9) [f][a][s][o][n][o] maniero fari veston
[[PIV] ###(9) [f][a][s][t][i] (ntr) dum longa tempo vole ne manĝi
[[PIV] ###(9) [f][a][z][e][o][l][o] semo manĝata kiel legomo (Phaseolus)
[[PIV]
###(9) [f][e][d][e][r][a][c][i][o] unuiĝo de ŝtatoj aŭ societoj
[[PIV] ###(9) [f][e][l][t][o] ŝtofo ne teksita
[[PIV] ###(9) [f][e][n][o][m][e][n][o] natura okazaĵo; eksterordinara afero
[[PIV] ###(9) [f][e][o] fabela estaĵo havanta supernaturajn povojn
[[PIV] ###(9) [f][e][ĉ][o] iu ajn substanco, kiu foje aperas en fundo de botelo kun likvaĵo; la plej malbona parto de io
[[PIV] ###(9) [f][i-] vortparto esprimanta malestimon kaj abomenon
[[PIV] ###(9) [f][i] ekkrio esprimanta malestimon ([[fi], kiel abomene!)
[[PIV] ###(9) [f][i][g][o] dolĉa mola frukto de figujo (Ficus)
[[PIV]
###(9) [f][i][k][c][i][o] kreaĵo de la fantazio
[[PIV] ###(9) [f][l][a][g][r][i] (ntr) nekonstante treme brili
[[PIV] ###(9) [f][l][a][t][i] (tr) provi plaĉi al iu per troaj laŭdoj
[[PIV] ###(9) [f][l][i][k][i] (tr) ripari truon per speciala surmeto de io ([[fliki] veston: kudri pecon de tuko sur truo)
[[PIV] ###(9) [f][l][u][i][d][o] fluaĵo (likvaĵoj aŭ gasoj)
[[PIV] ###(9) [f][l][u][s][t][r][i] (tr) mallaŭte paroli (por ke ne ĉiuj aŭdu)
[[PIV] ###(9) [f][o][n][t][a][n][o] ornamaĵo, el kie akvo ŝprucas
[[PIV]
###(9) [f][o][r][e][s][t][i] (ntr) esti malproksima, ne ĉeesti ([[for/est/i])
[[PIV] ###(9) [f][o][r][m][i][k][o] insekto, kiu vivas sub la tero (Formica)
[[PIV]
###(9) [f][o][r][m][u][l][o] speciala skribformo en scienco (O 2 , e = m c 2 )
[[PIV] ###(9) [f][o][t][e][l][o] komforta seĝo kun apogilo por la brakoj (brakseĝo)
[[PIV]
###(9) [f][r][a][k][o] vira vesto kun du mallarĝaj postaj baskoj
[[PIV] ###(9) [f][r][a][z][o] kunaĵo de vortoj prezentanta kompletan sencon
[[PIV] ###(9) [f][r][i][p][o][n][o] malhonesta ulo; trompisto
[[PIV] ###(9) [f][r][o][n][t][o] antaŭa parto de io
[[PIV] ###(9) [f][u][n][e][l][o] ilo por faciligi verŝadon de likvaĵo en botelon
[[PIV]
###(9) [f][u][n][g][o] estaĵo, kiu kreskas en putraĵo (Fungi)
[[PIV] ###(9) [f][u][r][a][ĝ][o] ĉiu rikoltita herbo por nutro de brutoj
[[PIV] ###(9) [f][u][r][i][o][z][a] senbride kolera
[[PIV] ###(9) [f][u][ĝ][i] (ntr) forkuri por sin savi de danĝero
[[PIV] ###(9) [f][u][ŝ][i] (tr) malbone fari ion; difekti
[[PIV] ###(9) [g][a][l][o] amara likvaĵo el hepato
[[PIV] ###(9) [g][a][l][o][ŝ][o] piedvesto, kiu protektas ŝuojn de malseko
[[PIV] ###(9) [g][a][r][b][o] fasko da falĉita greno
[[PIV] ###(9) [g][a][r][n][i] (tr) aldoni ion por ŝirmi ([[garni] muron per pikilo), kompletigi celon ([[garni] fenestron per vitraĵo) aŭ ornami
[[PIV] ###(9) [g][e][l][a][t][e][n][o] solida sed mola substanco, uzata en kuirejo
[[PIV] ###(9) [g][e][n][e][r][a][c][i][o] tuto de preskaŭ samaĝaj homoj
[[PIV] ###(9) [g][e][n][e][r][a][l][o] la plej alta rango de militistoj
[[PIV] ###(9) [g][e][n][t][o] popolo samdevena; popolo havanta difinitajn historiajn kaj kulturajn tradiciojn
[[PIV] ###(9) [g][e][o][g][r][a][f][i][o] scienco, kiu studas la aspekton de la diversaj regionoj de la tero
[[PIV] ###(9) [g][i][r][l][a][n][d][o] ornamaĵo el floroj kaj folioj en formo de cirklo
[[PIV] ###(9) [g][l][a][v][o] armilo, kiu konsistas je longa klingo kaj tenilo
[[PIV] ###(9) [g][o][b][i][o] malgranda riverfiŝo (Gobio)
[[PIV] ###(9) [g][r][a][m][a][t][i][k][o] reguloj de iu lingvo
[[PIV] ###(9) [g][r][a][m][o] mezur-unuo de maso (1 pomo estas ĉirkaŭ 100g)
[[PIV] ###(9) [g][r][a][n][d][i][o][z][a] admire granda
[[PIV] ###(9) [g][r][a][t][i] (tr) froti malforte kaj supraĵe per akra aĵo ([[grati] per ungoj la haŭton)
[[PIV] ###(9) [g][r][a][v][e][d][a] portanta idon en sia ventro
[[PIV] ###(9) [g][r][e][g][o] brutaro
[[PIV] ###(9) [g][r][i][m][a][c][i] (ntr) fari strangajn movojn per la vizaĝaj muskoloj
[[PIV] ###(9) [g][r][i][n][c][i] (ntr) akre brui pro frotado de malmolaj aĵoj
[[PIV] ###(9) [g][r][i][p][o] malsano, kiam venas kapdoloro, lacego, febro kaj kataro
[[PIV] ###(9) [g][r][o][t][o] truego, stranga kaverno
[[PIV] ###(9) [g][r][u][m][b][l][i] (ntr) elbuŝigi malklarajn vortojn pro malkontento
[[PIV] ###(9) [g][r][u][o] migra birdo kun longaj, maldikaj kruroj kaj kolo (Grus)
[[PIV] ###(9) [g][u][d][r][o] nigra glua substanco el karbo
[[PIV] ###(9) [g][u][m][o] glua suko el iaj arboj
[[PIV] ###(9) [g][u][s][t][u][m][i] (tr) esplori guston; ĝui guston ([[gust/um/i])
[[PIV] ###(9) [g][v][a][r][d][i][o] gardistaro
[[PIV] ###(9) [h][a][l][o] malfermita granda ejo kun tegmento; ĉambrego
[[PIV] ###(9) [h][a][n][g][a][r][o] konstruaĵo por aviadiloj, kie ili estas ŝirmitaj
[[PIV] ###(9) [h][a][r][i][n][g][o] marfiŝo vivanta en norda Atlantiko kaj amase kaptata (Clupea harengus)
[[PIV]
###(9) [h][a][r][m][o][n][i][o] agrablaj samtempaj sonoj; interakordo inter pluraj homoj
[[PIV] ###(9) [h][a][v][i][g][i] (tr) doni; liveri ([[hav/ig/i])
[[PIV] ###(9) [h][a][z][a][r][d][o] okazanta sen plano, intenco aŭ volo
[[PIV] ###(9) [h][e][k][t][a][r][o] mezur-unuo por surfaco egala al 10.000 m 2
[[PIV] ###(9) [h][e][l][i][k][o][p][t][e][r][o] flugaparato pli movokapabla ol aviadilo
[[PIV]
###(9) [h][e][p][a][t][o] granda organo, kiu suferas kiam oni ade tro trinkas alkoholon
[[PIV] ###(9) [h][e][r][o][l][d][o] antaŭanoncanto
[[PIV] ###(9) [h][e][ĝ][o] barilo konsistanta el vivantaj arbetoj
[[PIV] ###(9) [h][i][g][i][e][n][o] scienco pri la rimedoj por konservi la sanon
[[PIV] ###(9) [h][i][m][n][o] kantaĵo kaj ĉefe ties teksto por honori ion
[[PIV] ###(9) [h][o][r][d][e][o] greno uzata por nutri bestojn aŭ por fari bieron (Hordeum)
[[PIV]
###(9) [h][o][r][i][z][o][n][t][a][l][o] direkto de ebenaĵo, kie libera pilko ne kuras
[[PIV] ###(9) [h][o][r][i][z][o][n][t][o] linio, kie finiĝas nia vidkapablo, kaj kie la tero ŝajnas kuniĝi kun la ĉielo
[[PIV] ###(9) [h][u][m][a][n][a] propra de homoj; posedanta la noblajn kvalitojn de la homo
[[PIV] ###(9) [i][a][f][o][j][e] de tempo al tempo, en iuj okazoj ([[ia/foj/e])
[[PIV] ###(9) [i][g][n][o][r][i] (tr) ne voli scii; intence ne atenti
[[PIV] ###(9) [i][m][p][e][t][i] (ntr) forte kaj vive sin ĵeti antaŭen
[[PIV] ###(9) [i][m][p][l][i][k][i] (tr) malfaciligi aŭ malhelpi la movojn de iu aŭ io per volvado de fadeno; malfaciligi ies agadon kiel ajn
[[PIV] ###(9) [i][m][p][u][l][s][o] ekpuŝo de fizika forto
[[PIV] ###(9) [i][m][u][n][a] ŝirmita kontraŭ malsano
[[PIV] ###(9) [i][n][c][i][t][i] (tr) eksciti ies koleron
[[PIV] ###(9) [i][n][d][i][g][n][i] (ntr) senti kaj ekmontri koleron kaj malestimon pro maljustaĵo
[[PIV] ###(9) [i][n][d][i][k][i] (tr) doni bezonatan informon
[[PIV] ###(9) [i][n][d][i][v][i][d][u][o] unu aparta el multaj similaj (homo, besto aŭ kreskaĵo)
[[PIV] ###(9) [i][n][d][u][l][g][i] (tr) malsevere trakti ies kulpon aŭ pekon
[[PIV] ###(9) [i][n][f][e][k][t][i] (tr) transdoni al iu ĝermojn de malsano
[[PIV] ###(9) [i][n][f][e][r][o] loĝejo de diablo
[[PIV] ###(9) [i][n][i][c][i][a][t][i] (tr) esti la unua, kiu proponas aŭ faras ion
[[PIV] ###(9) [i][n][j][e][k][t][i] (tr) enŝprucigi per speciala ilo likvaĵon aŭ gason en ion
[[PIV]
###(9) [i][n][s][i][d][i] (tr) sekrete prepari trompon aŭ malutilon
[[PIV] ###(9) [i][n][s][i][g][n][o] aĵo uzata por signi portanton, pri rango, aneco ktp
[[PIV]
###(9) [i][n][s][p][e][k][t][o][r][o] inspektisto
[[PIV] ###(9) [i][n][s][p][i][r][i] (tr) malrekte igi iun alian pensi pri io, plani ion, fari ion
[[PIV] ###(9) [i][n][s][t][a][n][c][o] grado de juĝa povo
[[PIV] ###(9) [i][n][t][e][r][p][e][l][a][c][i][i] (tr) oficiale demandi ministron pri lia regado
[[PIV] ###(9) [i][n][t][e][r][p][r][e][t][i] (tr) malkaŝi sencon de io; aŭdi iun kaj samtempe voĉe traduki la parolon al alia lingvo por helpi aliulojn
[[PIV] ###(9) [i][n][t][e][s][t][o] kanalo post stomako por digesto
[[PIV] ###(9) [i][n][t][i][m][a] nepublika; en rilato tre amika, konfida, senĝena
[[PIV] ###(9) [i][n][u][n][d][i] (tr) akcidente subakvigi
[[PIV] ###(9) [i][n][v][a][l][i][d][o] iu, kiu ne plu kapablas plenumi sian laboron
[[PIV] ###(9) [i][n][v][e][n][t][i] (tr) krei, elpensi ion novan
[[PIV] ###(9) [i][r][o][n][i][o] moka dirmaniero
[[PIV] ###(9) [i][z][o][l][i] (tr) apartigi de la aliaj, tiel ke ne estu kontakto aŭ rilato
[[PIV] ###(9) [j][u][b][i][l][e][o] festo por la 100a, 50a aŭ 25a datreveno
[[PIV] ###(9) [j][u][g][o] lignaĵo ĉe kolo de bovoj, por ilin jungi
[[PIV] ###(9) [j][u][k][i] (tr) inciti ies haŭton, tiel ke oni volos sin grati
[[PIV] ###(9) [j][u][n][g][i] (tr) ligi tirbeston al ĉaro aŭ alia tirota aĵo
[[PIV] ###(9) [k][a][b][a][n][o] simpla dometo ofte el ligno
[[PIV] ###(9) [k][a][d][u][k][a] io, kio baldaŭ falos, baldaŭ estos en ruino
[[PIV] ###(9) [k][a][h][e][l][o] rektangula kaj plata aĵo foje kun desegnaĵo, kiu estas uzata por kovri surfacon en domo kaj aliaj lokoj, ĉe naĝejo ili ĝenerale estas bluaj
[[PIV] ###(9) [k][a][j][u][t][o] ĉambreto por veturigisto ĉe veturilo
[[PIV] ###(9) [k][a][k][a][o] frukto de kakaujo, el kiu oni faras ĉokoladon (Theobroma)
[[PIV]
###(9) [k][a][k][t][o] kreskaĵo sen folioj, kun pikiloj, kiu tenas akvon (Cactaceae)
[[PIV]
###(9) [k][a][l][d][r][o][n][o] granda ujo por kuiri
[[PIV]
###(9) [k][a][l][k][a][n][u][m][o] parto de la ŝuo, kiu protektas la kalkanon ([[kalkan/um/o])
[[PIV] ###(9) [k][a][l][o] loko, kie la haŭto fariĝas malmola pro frotado, tio okazas ĉefe en mano aŭ piedo
[[PIV] ###(9) [k][a][l][u][m][n][i][i] (tr) misfamigi iun per mensogaj akuzoj
[[PIV] ###(9) [k][a][m][e][l][o] besto kun ĝibo(j), uzata en dezerto (Camelus)
[[PIV]
###(9) [k][a][n][a][l][o] konstruita akvovojo, uzata por transportado per ŝipoj; simila konstruo, uzata kiel kondukilo de pura aŭ malpura akvo
[[PIV] ###(9) [k][a][n][d][i][d][a][t][o] homo, kiu sin proponas por ofico, posteno aŭ titolo
[[PIV] ###(9) [k][a][n][k][r][o] rivera manĝebla dekpieda besto (Astacidae)
[[PIV] ###(9) [k][a][r][a][f][o] larĝbaza botelo por servado de trinkaĵo dum manĝo
[[PIV] ###(9) [k][a][r][n][a][v][a][l][o] popola festo ĉefe en sudo de Ameriko kaj Eŭropo
[[PIV] ###(9) [k][a][r][n][o] mola aĵo sub haŭto de animaloj, en homo kaj iuj bestoj ĝi estas ĉirkaŭ la ostoj; mola aĵo sub ŝelo de frukto
[[PIV] ###(9) [k][a][r][p][o] fiŝo vivanta en malrapida rivero aŭ lago (Cyprinus carpio)
[[PIV]
###(9) [k][a][r][t][o][n][o] dika papero
[[PIV] ###(9) [k][a][s][k][e][d][o] ĉapo kun antaŭa elstaraĵo
[[PIV] ###(9) [k][a][t][a][l][o][g][o] listo de aĵoj vendataj aŭ tenataj en iu loko
[[PIV] ###(9) [k][a][t][e][g][o][r][i][o] grupo de similaj aĵoj aŭ ideoj
[[PIV] ###(9) [k][a][v][e][r][n][o] profunda subtera kavo
[[PIV] ###(9) [k][a][z][o] ĉiu el la diversaj formoj de nomo (aŭ nomvorto) laŭ sia rolo en lingvo (kato, katon)
[[PIV] ###(9) [k][a][ĉ][o] manĝaĵo el faruno kaj lakto aŭ akvo; io konfuza
[[PIV] ###(9) [k][a][ĝ][o] portebla aŭ fiksa malliberejo por besto aŭ homo
[[PIV]
###(9) [k][a][ŝ][t][a][n][o] frukto simila al nukso el kaŝtanarbo (Castanea)
[[PIV] ###(9) [k][e][j][l][o] ilo el ligno aŭ metalo por perforte ŝtopi truon aŭ rigide kunfiksi du partopecojn
[[PIV] ###(9) [k][e][r][n][o] malmola interna parto de frukto kun karno; ĉefa parto de io
[[PIV] ###(9) [k][i][o][m][a] demandovorto pri vicnombro (je [[kioma] horo? je la 20a horo) ([[kiom/a])
[[PIV] ###(9) [k][i][r][u][r][g][i][o] arto kuraci per riparo en la malsana parto de la korpo, kio ofte devigas tranĉon por trafi tiun parton
[[PIV] ###(9) [k][i][r][u][r][g][o] kuracisto, kiu faras kirurgion
[[PIV] ###(9) [k][l][a][s][i][k][a] laŭ la tradiciaj reguloj kaj sekve modela, imitinda
[[PIV] ###(9) [k][l][i][m][a][t][o] tuto de la veteraj kondiĉoj de iu regiono
[[PIV] ###(9) [k][l][i][n][i][k][o] hospitalo, aŭ parto de hospitalo, kiu nur laboras pri malsanoj rilate al iu afero
[[PIV] ###(9) [k][l][o][p][o][d][i] (ntr) provi fari la necesajn agojn por sukcesi pri io, kion oni celas
[[PIV] ###(9) [k][l][u][b][o] eta societo
[[PIV] ###(9) [k][o][k][e][t][a] per elegantaj vestoj kaj logaj manieroj tiri ies atenton, ĉefe de uloj de alia sekso
[[PIV] ###(9) [k][o][k][o][s][o] frukto de kokosarbo kun manĝebla nukso, kies kavo entenas dolĉan sukon (Cocos)
[[PIV]
###(9) [k][o][l][e][g][i][o] mezgrada lernejo (sub universitato, kiu estas en altgrada nivelo)
[[PIV] ###(9) [k][o][l][e][k][t][i][v][a] farita aŭ posedata de pluraj personoj
[[PIV] ###(9) [k][o][l][i][z][i][i] (ntr) movi unu kontraŭ alia ĝis forta interbatiĝo
[[PIV] ###(9) [k][o][l][o][m][b][o] birdo antaŭe uzita de la poŝto (Columba)
[[PIV]
###(9) [k][o][l][o][n][e][l][o] militista estro, kiu rangas sub generalo
[[PIV] ###(9) [k][o][l][u][m][n][o] vertikala dividaĵo en gazeto, revuo aŭ libro, kiel en ĉi tiu libro
[[PIV] ###(9) [k][o][m][b][i][n][i] (tr) kunmeti plurajn apartajn aferojn por iu celo: [[kombini] literojn, kartojn, planon, projekton
[[PIV] ###(9) [k][o][m][e][d][i][o] ridiga teatraĵo
[[PIV] ###(9) [k][o][m][i][s][a][r][o] tiu, kiu estas komisiita de ŝtato aŭ privata organizo
[[PIV] ###(9) [k][o][m][p][a][n][i][o] komerca aŭ industria societo
[[PIV] ###(9) [k][o][m][p][e][n][s][i] (tr) doni aŭ fari ion por ripari perdon, elspezon aŭ malprofiton
[[PIV] ###(9) [k][o][m][p][e][t][e][n][t][a] tute kapabla
[[PIV] ###(9) [k][o][m][p][l][e][m][e][n][t][o] io, kio faras ion alian kompleta
[[PIV] ###(9) [k][o][m][p][l][i][k][i] (tr) malsimpligi
[[PIV] ###(9) [k][o][m][p][o][n][i] (tr) altnivele verki, ĉefe muzikaĵon
[[PIV] ###(9) [k][o][m][p][r][o][m][i][t][i] (tr) endanĝerigi (meti en danĝeron)
[[PIV] ###(9) [k][o][m][u][n][u][m][o] grupo de homoj, kiuj vivas kune kaj kune zorgas pri siaj komunaj problemoj; administra regiono, kies centro estas urbo aŭ vilaĝo ([[komun/um/o])
[[PIV] ###(9) [k][o][n][c][e][n][t][r][i] (tr) dense kunigi; direkti al unu sola punkto sian atenton
[[PIV] ###(9) [k][o][n][c][e][p][t][o] ĝenerala ideo
[[PIV] ###(9) [k][o][n][f][i][d][e][n][c][o] sciigo, kiun oni konfidas al iu, kaj kiun tiu devas teni en sekreto
[[PIV] ###(9) [k][o][n][k][o][r][d][o] kora aŭ morala akordo; harmonio de sentoj kaj opinioj inter pluraj personoj
[[PIV] ###(9) [k][o][n][k][u][r][s][o] antaŭaranĝita konkuro, kun reguloj, juĝantoj kaj premioj
[[PIV] ###(9) [k][o][n][s][e][k][v][e][n][c][o] tio, kio tute certe okazos sekve de alia okazaĵo
[[PIV] ###(9) [k][o][n][s][t][i][t][u][c][i][o] aro de bazaj leĝoj de lando
[[PIV] ###(9) [k][o][n][s][u][l][o] reprezentanto de iu lando en fremda lando
[[PIV] ###(9) [k][o][n][s][u][m][i] (tr) iom post iom foruzi, detrui
[[PIV] ###(9) [k][o][n][t][a][n][t][a] tuj pagata per mono, ne ekzemple per ĉeko aŭ kreditkarto
[[PIV] ###(9) [k][o][n][t][e][s][t][i] (tr) en diskuto rifuzi aserton aŭ postulon
[[PIV] ###(9) [k][o][n][v][a][l][o] kreskaĵo kun bonodoraj floretoj (Convallaria)
[[PIV] ###(9) [k][o][n][v][e][r][s][a][c][i][i] (ntr) interparoli
[[PIV] ###(9) [k][o][r][e][k][t][i] (tr) ĝustigi; forigi erarojn, difektojn de iu aŭ io
[[PIV] ###(9) [k][o][r][i][d][o][r][o] ĉambro uzata nur por atingi aliajn ĉambrojn; irejo
[[PIV] ###(9) [k][o][r][n][i][k][o] griza (Corvus corone cornix) aŭ nigra korvo (Corvus corone corone)
[[PIV]
###(9) [k][o][r][v][o] pli malpli nigra birdo (Corvus)
[[PIV]
###(9) [k][o][s][m][o] ĉio ekster la planedo Tero
[[PIV] ###(9) [k][o][s][t][u][m][o] maniero sin vesti; vesto propra al iu nacio, klaso, tempo, ofico ktp
[[PIV] ###(9) [k][r][a][n][i][o] ostoj de la kapo
[[PIV]
###(9) [k][r][a][ĉ][i] (tr) elĵeti likvaĵon aŭ alian aĵon el la buŝo
[[PIV] ###(9) [k][r][e][d][i][t][o] sumo, kiun oni povas pruntepreni de banko aŭ aĉeti de komercisto por repagi en sekva(j) monato(j)
[[PIV] ###(9) [k][r][e][s][t][o] karneca kreskaĵo sur la kapo de virkoko; elstaraĵo sur la kapo de iuj birdoj
[[PIVo ###(9) [k][r][i][s][t][a][l][o] tre pura senkolora vitro; kreskanta ŝtono kvazaŭ vitro
[[PIV]
###(9) [k][r][o][k][o][d][i][l][o] granda kvarpieda danĝera rampulo, vivanta en riveroj (Crocodylus)
[[PIV]
###(9) [k][u][b][o] aĵo kun ses facoj
[[PIV]
###(9) [k][u][k][u][m][o] kreskaĵo aŭ ĝia bero manĝatakvazaŭ kiel legomo (Cucumis sativus)
[[PIV]
###(9) [k][u][k][u][r][b][o] frukto de kreskaĵo (Cucurbita) jen unu el ĝiaj formoj:
[[PIV]
###(9) [k][u][l][t][o] religia okazaĵo ordinare ĉeeste de pluraj personoj
[[PIV] ###(9) [k][u][n][i][k][l][o] besto simila al leporo, fama pro rapido (Lepus cuniculus)
[[PIV]
###(9) [k][u][p][o][n][o] bileto por malordinara rajto pri io
[[PIV] ###(9) [k][u][r][e][n][t][o] fluo de elektro
[[PIV] ###(9) [k][u][s][e][n][o] sako plenigita per molaĵo por apogi kapon aŭ alian parton de la korpo
[[PIV]
###(9) [l][a][b][o][r][a][t][o][r][i][o] laborejo por sciencaj esploroj kaj eksperimentoj
[[PIV] ###(9) [l][a][c][e][r][t][o] malgranda rampulo (Lacerta)
[[PIV]
###(9) [l][a][d][o] plato el iu ajn metalo
[[PIV] ###(9) [l][a][k][o] fluaĵo uzata kiel farbo, tamen travidebla kaj brila, uzata por protekti surfacon
[[PIV] ###(9) [l][a][n][t][e][r][n][o] fiksa aŭ portebla aĵo, kun kandelo aŭ alia lumilo ŝirmita per vitraĵo kontraŭ vento aŭ pluvo
[[PIV]
###(9) [l][a][p][o] frukto de herbo (Arctium)
[[PIV]
###(9) [l][a][r][d][o] porka graso, foje kun iom da porka viando
[[PIV] ###(9) [l][a][r][v][o] insekto, kies formo ankoraŭ ŝanĝiĝos (tiam estos kruroj kaj flugiloj)
[[PIV]
###(9) [l][a][t][i][t][u][d][o] kiom norde aŭ sude
[[PIV]
###(9) [l][a][ĉ][o] ŝnureto por fermi ŝuon aŭ veston
[[PIV] ###(9) [l][a][ŭ][b][o] artefarita plafono el kreskaĵo en ĝardeno
[[PIV] ###(9) [l][e][k][c][i][o] leciono en formo de prelego en universitato
[[PIV] ###(9) [l][e][s][i][v][o] likvaĵo preparita por forte lavi ion
[[PIV] ###(9) [l][e][ŭ][t][e][n][a][n][t][o] malaltranga oficiro
[[PIV] ###(9) [l][i][c][e][n][c][o] ŝtata aŭ juĝa permeso por fari ion
[[PIV] ###(9) [l][i][c][e][o] mezgrada lernejo
[[PIV] ###(9) [l][i][k][v][a] povanta flui kiel akvo
[[PIV] ###(9) [l][i][l][i][o] kreskaĵo kun bonodoraj floroj (Lilium)
[[PIV]
###(9) [l][i][m][a][k][o] ege malrapida besto, kiu rampas (Limax)
[[PIV]
###(9) [l][i][n][o] herbo, el kiu oni havas oleon kaj vestojn (Linum)
[[PIV]
###(9) [l][i][v][e][r][i] (tr) transdoni aĉetitajn varojn al tiu, kiu aĉetis; havigi
[[PIV] ###(9) [l][o][g][i][k][o] fako pri leĝoj de rezonado
[[PIV] ###(9) [l][o][j][a][l][a] plene fidela
[[PIV] ###(9) [l][o][k][o][m][o][t][i][v][o] maŝino, kiu tiras vagonojn
[[PIV]
###(9) [l][o][n][g][i][t][u][d][o] kiom oriente aŭ okcidente
[[PIV] ###(9) [l][o][t][o] ago loti; lotaĵo
[[PIV] ###(9) [l][o][t][u][s][o] herbo (Lotus); akvokreskaĵo (Nymphaea lotus)
[[PIV]
###(9) [l][u][b][r][i][k][i] (tr) meti substancon por faciligi la glitadon
[[PIV] ###(9) [l][u][k][o] eta aperturo en tegmento aŭ plafono por eniro de lumo
[[PIV] ###(9) [l][u][k][t][i] (ntr) batali kontraŭ iu nur per sia korpo (manoj, brakoj, kruroj ktp) pro kolero aŭ en sporto; peni kontraŭ malfacilaĵo
[[PIV] ###(9) [l][u][l][i] (tr) moveti bebon aŭ etan infanon por ĝin dormigi
[[PIV] ###(9) [m][a][i][z][o] alta herbo, kies flavaj grajnoj estas manĝeblaj, aŭ ĝiaj grajnoj (Zea mays)
[[PIV]
###(9) [m][a][j][e][s][t][a] kaŭzanta admiron kaj respekton pro sia aspekto aŭ konduto
[[PIV] ###(9) [m][a][k][s][i][m][u][m][o] la plej granda atingebla kvanto aŭ grado (supera limo)
[[PIV] ###(9) [m][a][l][e][o][l][o] osta elstaraĵo en ambaŭ flankoj inter piedo kaj kruro
[[PIV]
###(9) [m][a][l][i][c][a] (iu) konscie aganta por fari malutilon kaj malfeliĉon al la aliaj; (io) farata kun deziro malutili al iu
[[PIV] ###(9) [m][a][l][v][o] kreskaĵo kun ete ruĝaj floroj (Malva)
[[PIV]
###(9) [m][a][n][i][p][u][l][i] (tr) uzi, funkciigi ilon aŭ aparaton per la manoj; laŭcele kaj laŭvole uzi ion
[[PIV] ###(9) [m][a][n][o][v][r][i] (ntr) per pluraj ŝanĝoj de direkto meti aŭton, ŝipon ... en necesan pozicion
[[PIV] ###(9) [m][a][r][m][e][l][a][d][o] kaĉo el frukto kaj sukero
[[PIV] ###(9) [m][a][s][o] kiomo de materio de iu aĵo, kies unuo estas gramo aŭ kilogramo; nedifinita kvanto da materio, konsiderata kiel tutaĵo
[[PIV] ###(9) [m][a][t][e][m][a][t][i][k][o] scienco pri nombroj, figuroj (kiaj cirklo kaj triangulo) ktp
[[PIV] ###(9) [m][a][t][e][r][i][o] ĉio, el kio estas kreita la aĵoj
[[PIV] ###(9) [m][a][t][o] maldelikata tapiŝo
[[PIV] ###(9) [m][e][d][i][c][i][n][o] scienco pri sano kaj malsano, aplikata al kuracado
[[PIV] ###(9) [m][e][l][o][n][o] granda globforma frukto kun sukplena dolĉa karno el samnoma kreskaĵo (Cucumis melo) ([[melona] ŝelo plejofte estas flava aŭ verdeta)
[[PIV]
###(9) [m][e][n][c][i][i] (tr) en parolo aŭ teksto informi iun pri aparta afero, kiu iom rilatas al la temo
[[PIV] ###(9) [m][e][n][s][o] tiu elemento en besto aŭ homo, kiu prilaboras informojn kaj determinas konduton
[[PIV] ###(9) [m][e][n][u][o] listo proponata por elekto de pladoj ĉe restoracio
[[PIV]
###(9) [m][e][t][a][l][u][r][g][i][o] industrio pri fabrikado kaj prilaborado de metaloj
[[PIV] ###(9) [m][i][e][l][o] dolĉa likvaĵo, kiun abelo produktas el floroj
[[PIV]
###(9) [m][i][n][e][r][a][l][o] substanco, kiu estas nek el besto nek el kreskaĵo
[[PIV] ###(9) [m][i][n][i][m][u][m][o] la plej malgranda atingebla kvanto aŭ grado (malsupera limo)
[[PIV] ###(9) [m][i][n][i][s][t][e][r][i][o] ministro kaj aro da laborantoj ĉe tiu ministro kune kun la rimedoj kaj povoj, kiujn ili havas por zorgi pri iliaj taskoj
[[PIV] ###(9) [m][i][n][i][s][t][r][o] ano de ŝtata registaro, kiu estras unu el la specialaj administraj fakoj de la ŝtataj aferoj
[[PIV] ###(9) [m][i][r][i][n][d][a] tia, ke tio meritas miron
[[PIV] ###(9) [m][i][r][t][e][l][o] sovaĝa malalta arbo kun blue nigraj, manĝeblaj beroj (Vaccinium myrtillus)
[[PIV]
###(9) [m][i][s][t][i][f][i][k][i] (tr) trompi
[[PIV] ###(9) [m][o][d][i][f][i] (tr) parte ŝanĝi ion
[[PIV] ###(9) [m][o][n][s][t][r][o] vivaĵo kun nenormala formo kaj strukturo
[[PIV] ###(9) [m][o][n][u][m][e][n][t][o] grava konstruaĵo, ofte memoriga pri iu aŭ io
[[PIV] ###(9) [m][o][r][a][l][o] tuto de la reguloj montrantaj al la homo ĝiajn devojn en socia aŭ privata konduto
[[PIV] ###(9) [m][u][l][t][i][p][l][i][k][i] (tr) obligi nombron (2 x 4 = 8 du oble kvar estas ok)
[[PIV] ###(9) [m][u][s][k][o] kreskaĵo dense kreskantaj sur malsekaj ŝtonoj, arboj ktp (Musci)
[[PIV] ###(9) [m][u][z][e][l][o] naza kaj buŝa elstara parto de la kapo de iuj bestoj
[[PIV]
###(9) [m][u][z][e][o] ejo por konstanta elmontrado pri belartoj, sciencoj aŭ aliaj temoj
[[PIV] ###(9) [m][u][ĝ][i] (ntr) bleki kiel bovo
[[PIV]
###(9) [n][a][j][t][i][n][g][a][l][o] birdo, rimarkinda pro sia bela kanto (Luscinia)
[[PIV] ###(9) [n][e][g][l][e][k][t][i] (tr) malzorgi, neatenti
[[PIV] ###(9) [n][e][n][i][a][l] pro neniu kaŭzo
[[PIV] ###(9) [n][e][n][i][e][l] laŭ nenia maniero
[[PIV] ###(9) [n][e][r][v][o][z][a] malpacienca
[[PIV] ###(9) [n][i][l][o][n][o] materialo kreita de homo, interalie uzata kiel ŝtofo en vestoj
[[PIV]
###(9) [n][u][k][o] malantaŭa parto de kolo
[[PIV]
#jlo ###(9) [n][u][k][s][o] frukto kun dika malmola ŝelo
[[PIV] ###(9) [o][b][l][i][k][v][a] kliniĝanta for de la vertikala direkto, pozicio
[[PIV] ###(9) [o][b][s][t][a][k][l][o] malhelpo, baro
[[PIV] ###(9) [o][b][s][t][i][n][a] firme restanta ĉe sia propra opinio aŭ volo eĉ dum malfacilaj situacioj
[[PIV] ###(9) [o][c][e][a][n][o] la tuta kuno de sala akvo, kiu apartigas la mondopartojn (vidu) Atlantiko, Pacifiko
[[PIV] ###(9) [o][f][e][n][d][i] (tr) kolerigi per malrespekto al ies sentoj aŭ honoroj
[[PIV] ###(9) [o][f][i][c][i][r][o] ĝenerala vorto por militistaj estroj el pluraj rangoj
[[PIV] ###(9) [o][p][e][r][o] muzika teatraĵo
[[PIV] ###(9) [o][p][o][n][i] (ntr) kontraŭstari
[[PIV] ###(9) [o][p][o][z][i][c][i][i] (ntr) politike oponi
[[PIV] ###(9) [o][r][a][t][o][r][o] homo, kiu bone parolas al publiko
[[PIV] ###(9) [o][r][i][e][n][t][i] (tr) konstrui ion tiel, ke ĝia antaŭo estas direktita al oriento; diri kie iu estas, kaj laŭ kiu direkto ĝi iru
[[PIV] ###(9) [o][r][k][e][s][t][r][o] granda muzikgrupo ludanta diversajn muzikilojn
[[PIV] ###(9) [o][r][t][o][g][r][a][f][i][o] maniero korekte skribi la vortojn de iu lingvo
[[PIV] ###(9) [o][v][a][l][o] ebena kurbo simila al tiu de la bildo; io ovoforma
[[PIV]
###(9) [p][a][l][a][t][o] la supro de la buŝa kavaĵo
[[PIV] ###(9) [p][a][l][i][s][o] fosto (vidu sube bildon de rekonstruo de mezepoka [[palis]aro)
[[PIV]
###(9) [p][a][l][m][o] arbo el varmaj landoj kun ege grandaj folioj
[[PIV]
###(9) [p][a][l][p][e][b][r][o] haŭto, kiu kovras la okulon je ĝia fermo
[[PIV] ###(9) [p][a][l][p][i] (tr) malforte uzi la mano(j)n por senti per la fingroj
[[PIV] ###(9) [p][a][l][t][o] supervesto por malvarma vetero
[[PIV] ###(9) [p][a][n][e][o] subita malfunkcio de maŝino
[[PIV] ###(9) [p][a][n][t][o][f][l][o] hejma piedvesto mola kaj malpeza
[[PIV] ###(9) [p][a][p][a][g][o] birdo kun hoka beko, kiu imitas la homan voĉon (Psittacus)
[[PIV]
###(9) [p][a][p][i][l][i][o] insekto, kiu ŝatas florojn kun belaj flugiloj (Lepidoptera)
[[PIV]
###(9) [p][a][p][o] estro de Rom-katolika religio
[[PIV] ###(9) [p][a][r][a][d][i][z][o] ĉiela loko por justaj homoj post morto; loko, kie ĉio estas bona
[[PIV] ###(9) [p][a][r][a][l][e][l][o] linio, kiu ĉie tenas saman distancon de alia
[[PIV]
###(9) [p][a][r][a][ŝ][u][t][o] aparato por salti el ege alta loko, ofte el aviadilo
[[PIV]
###(9) [p][a][r][l][a][m][e][n][t][o] aro da reprezentantoj de la popolo, kiu kreas leĝojn
[[PIV] ###(9) [p][a][s][a][ĝ][e][r][o] iu, kiu veturas (per aŭto, ŝipo aŭ aviadilo) tamen ne estas la ŝoforo
[[PIV] ###(9) [p][a][s][e][r][o] eta birdo vivanta ĉefe en urboj (Passer )
[[PIV] ###(9) [p][a][v][o] birdo kun tre bela kaj granda vosto (Pavo)
[[PIV]
###(9) [p][e][k][l][i] (tr) meti viandon aŭ legomon en salon por konservi ĝin manĝebla
[[PIV] ###(9) [p][e][n][d][o][l][o] pezaĵo pendanta de fiksa punkto kaj kun ripeta movo
[[PIV]
###(9) [p][e][n][s][i][o] ĉiumonata aŭ ĉiujara pago al emerito
[[PIV] ###(9) [p][e][r][e][i] (ntr) neatendite morti per akcidento aŭ perforto
[[PIV] ###(9) [p][e][r][i][o][d][o] tempo inter du samaj okazaĵoj el ago, kiu ade ripetiĝas
[[PIV] ###(9) [p][e][r][l][o] brile blanka globeto el maro, uzata kiel juvelo
[[PIV]
###(9) [p][e][r][o][n][o] ekstera malalta ŝtuparo antaŭ domo, kiu finiĝas per larĝa ebena supro
[[PIV] ###(9) [p][e][r][s][i][k][o] bongusta frukto de persikujo (Prunus persica)
[[PIV]
###(9) [p][e][r][s][i][s][t][i] (ntr) energie daŭrigi, eĉ malgraŭ malhelpoj, tion, kion oni komencis
[[PIV] ###(9) [p][i][a] sincere kaj ame respektoplena al dio kaj religiaĵoj
[[PIV] ###(9) [p][i][a][n][o] muzikilo kun kordoj, kiujn oni ludas per klavaro
[[PIV] ###(9) [p][i][c][e][o] pingloarbo kun disaj pingloj (Picea)
[[PIV]
###(9) [p][i][g][o] birdo el korvo-familio kun longa vosto (Pica)
[[PIV] ###(9) [p][i][l][o][t][o] kondukisto de aviadilo aŭ ŝipo
[[PIV] ###(9) [p][i][o][n][i][r][o] homo, kiu komencas novan aferon
[[PIV] ###(9) [p][i][p][r][o] sekigita frukto de piprujo, kun pika gusto kaj uzata kiel spico (Piper )
[[PIV]
###(9) [p][l][a][g][o] granda longedaŭra malfeliĉiga okazaĵo
[[PIV] ###(9) [p][l][a][n][d][o] suba parto de la piedo, kiu tuŝas la teron
[[PIV] ###(9) [p][l][a][n][d][u][m][o] suba plata parto de ŝuo (pland/um/o)
[[PIV] ###(9) [p][l][a][n][e][d][o] aĵo, kiu moviĝas ĉirkaŭ stelo (Tero estas [[planedo])
[[PIV]
###(9) [p][l][a][s][t][i][k][o] arto reprodukti la formojn de objektoj
[[PIV] ###(9) [p][l][a][s][t][o] moderna substanco uzata por pluraj celoj
[[PIV]
###(9) [p][l][a][t][a][n][o] arbo, kies ŝelo falas ĉiujare (Platanus)
[[PIV] ###(9) [p][l][e][n][a][ĝ][a] havanta la aĝon, kiu donas ĉiujn rajtojn kaj devigojn ([[plen/aĝa/a])
[[PIV] ###(9) [p][l][i][i][g][i] (tr) pligrandigi aŭ plimultigi ([[pli/ig/i])
[[PIV] ###(9) [p][l][o][n][ĝ][i] (ntr) lerte sin ĵeti en akvon
[[PIV] ###(9) [p][l][u][r][a][l][o] multenombro (indikita per -j: unu pomo, du pomoj, tri pomoj ktp)
[[PIV] ###(9) [p][o] prepozicio signifanta disdividon (la kurso daŭras dum 10 tagoj [[po] 30 minutoj)
[[PIV] ###(9) [p][o][p][u][l][a][r][a] facile komprenebla por la popolo; konata kaj amata de la popolo
[[PIV] ###(9) [p][o][r][c][e][l][a][n][o] delikata speco de fajenco
[[PIV] ###(9) [p][o][r][c][i][o] kvanto da manĝaĵo donata al ĉiu persono
[[PIV] ###(9) [p][o][r][t][r][e][t][o] bildo (desegnaĵo, pentraĵo, fotografaĵo) de aparta persono
[[PIV]
###(9) [p][r][e][l][e][g][i] (ntr) prezenti iun temon
[[PIV] ###(9) [p][r][e][s][k][r][i][b][i] (tr) ordoni skribe
[[PIV] ###(9) [p][r][i][n][c][i][p][o] fundamenta elemento el kiu io devenas; fundamenta veraĵo
[[PIV] ###(9) [p][r][i][n][c][o] filo de reĝo
[[PIV] ###(9) [p][r][o][c][e][n][t][o] profito produktata de monsumo, kiun oni pruntis aŭ ŝuldas
[[PIV] ###(9) [p][r][o][f][e][s][o][r][o] iu, ĝenerale doktoro, kiu instruas en universitato
[[PIV] ###(9) [p][r][o][f][e][t][o] homo komisiita de dio; antaŭdiristo; religia gvidanto
[[PIV] ###(9) [p][r][o][g][r][a][m][o] laŭtempa listo de prezentotaj aŭ farotaj aferoj, de taskoj (por televido, kongreso ktp)
[[PIV] ###(9) [p][r][o][l][e][t][o] homo, kies nuraj vivrimedoj estas vendo de sia laborforto
[[PIV] ###(9) [p][r][o][n][o][m][o] speciala vorto servanta por anstataŭi nomon (mi, vi, li, ŝi, ĝi, ni, ili, tiu, tio, ĉiu...)
[[PIV] ###(9) [p][r][o][n][o][n][c][i] (tr) elparoli
[[PIV] ###(9) [p][r][o][p][a][g][a][n][d][i] (tr) klopodi disvastigi ideon
[[PIV] ###(9) [p][r][o][p][o][n][i] (tr) montri ion al iu, por ke tiu uzu ĝin; diri al iu, ke tiu eble faru ion
[[PIV] ###(9) [p][r][o][p][o][z][i][c][i][o] parto de frazo esprimanta per si mem kompletan sencon
[[PIV] ###(9) [p][r][o][s][p][e][r][i] (ntr) esti en kontentiga, sukcesa stato
[[PIV] ###(9) [p][r][o][v][e][r][b][o] popoldiraĵo (“ne gutas mielo el la ĉielo” estas [[proverbo])
[[PIV] ###(9) [p][r][o][v][i][n][c][o] administra aŭ historia subdividaĵo de lando
[[PIV] ###(9) [p][r][o][v][o][k][i] (tr) (iun) instigi al batalo; (ion) kaŭzi
[[PIV] ###(9) [p][r][u][n][o] frukto de prunujo kun malmola kerno (Prunus domesticus)
[[PIV]
###(9) [p][s][i][k][o][l][o][g][i][o] scienco pri konsciaj aŭ nekonsciaj fenomenoj de menso
[[PIV] ###(9) [p][u][d][r][o] kolora kaj odora pulvoro por tualeto
[[PIV] ###(9) [p][u][n][t][o] maldensa teksaĵo (delikata reto, kiu prezentas desegnaĵon)
[[PIV] ###(9) [p][u][p][i][l][o] la parto de la okulo, kie lumo povas eniri
[[PIV]
###(9) [p][u][s][o] densa flaveta fluaĵo el vundo
[[PIV] ###(9) [pra-] vortparto por montri longan antaŭtempecon ([[praarbaro]); malproksiman gradon de parenceco (la [[praavo] estas la patro de la avo)
[[PIV] ###(9) [r][a][b][a][t][o] malaltigo de prezo
[[PIV] ###(9) [r][a][c][i][o] kapablo decidi per logika rezonado
[[PIV] ###(9) [r][a][d][i][a][t][o][r][o] aparato ĉe motoro, kie varmega akvo malvarmiĝas por plu helpi teni temperaturon de motoro
[[PIV] ###(9) [r][a][f][a][n][o] manĝebla radiko de herbo (Raphanus)
[[PIV]
###(9) [r][a][n][o] besto, kiu vivas ĉe akvo (Rana)
[[PIV] ###(9) [r][a][ŭ][k][a] sonanta malklare ([[raŭka] voĉo pro malvarmumo)
[[PIV] ###(9) [r][a][ŭ][p][o] larvo de papilio kaj de kelkaj aliaj flugilaj insektoj
[[PIV]
###(9) [r][e][a][k][c][i][o] kontraŭago
[[PIV] ###(9) [r][e][a][l][a] vere okazinta; vere ekzistanta
[[PIV] ###(9) [r][e][c][e][n][z][i] (tr) fari raporton pri iu verko; doni sian opinion pri iu verko
[[PIV] ###(9) [r][e][d][a][k][t][i] (tr) direkti publikigon de gazeto, revuo aŭ similaĵo
[[PIV] ###(9) [r][e][d][u][k][t][i] (tr) malgrandigi laŭ dimensio aŭ nombro
[[PIV] ###(9) [r][e][f][l][e][k][t][i] (tr) reĵeti lumon, sonon aŭ similaĵon (spegulo [[reflektas] lumon)
[[PIV] ###(9) [r][e][f][o][r][m][i] (tr) doni alian pli bonan formon
[[PIV] ###(9) [r][e][g][i][m][e][n][t][o] parto de armeo
[[PIV] ###(9) [r][e][k][t][a][n][g][u][l][o] figuro kun kvar rektaj lateroj kaj kvar anguloj je 90 o ([[rekt/angul/o])
[[PIV]
###(9) [r][e][l][a][t][i][v][a] dependa, kompara, kondiĉa
[[PIV] ###(9) [r][e][n][d][e][v][u][o] interkonsento pri loko kaj horo por renkontiĝo
[[PIV] ###(9) [r][e][n][o] organo, kiu purigas la sangon
[[PIV] ###(9) [r][e][n][t][o] perioda profito de prunto, luo aŭ valorpaperoj
[[PIV] ###(9) [r][e][s][u][m][o] mallongigo de io pli longe dirita
[[PIV] ###(9) [r][e][v][i][z][i][i] (tr) kontroli kaj foje priserĉi homojn, komercaĵojn ktp (dogane, police ktp)
[[PIV] ###(9) [r][e][v][o][l][u][c][i][i] (ntr) fari subitan ŝanĝon en politika reĝimo de iu lando
[[PIV] ###(9) [r][e][z][o][n][i] (ntr) logike kunmeti ideojn kaj tiri el ili konkludon
[[PIV] ###(9) [r][e][ĝ][i][m][o] sistemo de regado en ŝtato aŭ administrado en entrepreno
[[PIV] ###(9) [r][i][b][o] malgranda bongusta nigra aŭ ruĝa bero de arbeto (Ribes)
[[PIV]
###(9) [r][i][g][i][d][a] malfacile fleksebla; nefleksebla; obstine sama
[[PIV] ###(9) [r][i][m][e][n][o] leda bendo uzata por ligi
[[PIV] ###(9) [r][i][m][o] jen rimoj: Johano, kisu mian manon; feliĉo vezike sin levas sed baldaŭ falas kaj krevas
[[PIV] ###(9) [r][i][v][e][l][i] (tr) malkovri aŭ sciigi ion, kio antaŭe estis nekonata aŭ sekreta
[[PIV] ###(9) [r][i][v][e][r][e][n][c][i] (ntr) iom klini sin por saluto
[[PIV] ###(9) [r][i][v][o][l][u][o] movo ĉirkaŭ akso je 360 o (kompleta turniĝo)
[[PIV] ###(9) [r][o][l][o] tasko de unu aktoro en teatra verko
[[PIV] ###(9) [r][o][m][a][n][o] longa kaj proza literatura verko
[[PIV] ###(9) [r][o][s][o] akvogutoj, kiuj formiĝas dum la nokto sur folioj
[[PIV] ###(9) [r][u][b][a][n][d][o] ŝtofa bendo uzata kiel ornamaĵo; vindo
[[PIV] ###(9) [r][u][i][n][o] restaĵo el renversita aŭ disfalinta konstruaĵo aŭ urbo
[[PIV] ###(9) [r][u][s][t][o] fero difektita de aero ([[rusto] kovras tiun ŝipon)
[[PIV] ###(9) [s][a][g][o] pinta vergeto, kiun oni pafas; signo por montri ion
[[PIV]
###(9) [s][a][l][a][t][o] manĝaĵo el herboj aŭ legomoj; senorda miksaĵo
[[PIV] ###(9) [s][a][l][i][k][o] multaj specoj da arboj kaj etaj arboj, kun vergoj flekseblaj uzataj por fari korbon (Salix)
[[PIV]
###(9) [s][a][n][d][v][i][ĉ][o] du pantraĉoj kun io inter ili
[[PIV]
###(9) [s][a][r][k][i] forigi herbaĉojn el kulturata tero
[[PIV] ###(9) [s][a][t][i][r][o] proza aŭ versa teksto, kiu moke ridigas kaj kritikas iun aŭ ion
[[PIV] ###(9) [s][c][i][u][r][o] besto, kiu vivas sur arboj (Sciurus)
[[PIV]
###(9) [s][e][k][a][l][o] greno por fari panon kaj bieron
[[PIV]
###(9) [s][e][k][c][i] (tr) esplore distranĉi homan aŭ bestan korpon
[[PIV] ###(9) [s][e][k][c][i][o] aparta parto de organizaĵo aŭ societo, ordinare kun propra tasko aŭ loko
[[PIV] ###(9) [s][e][k][u][r][a] estanta en sendanĝera situacio
[[PIV] ###(9) [s][e][n][a][t][o] plej alta leĝofara anaro aŭ supera ĉambro en parlamento
[[PIV] ###(9) [s][i][n][d][i][k][a][t][o] societo por defendi interesojn de la anoj
[[PIV] ###(9) [s][i][n][d][o][n][a] preta ĉiam servi al iu aŭ io ([[si/n/don/a])
[[PIV] ###(9) [s][i][n][g][a][r][d][a] atenta por eviti malbonon ([[si/n/gard/a])
[[PIV] ###(9) [s][i][n][g][u][l][a][r][o] ununombro (unu pomo) (vidu) pluralo
[[PIV] ###(9) [s][i][n][o] homa brusto kaj ventro
[[PIV] ###(9) [s][i][n][t][e][n][o] kondut-maniero en certa situacio ([[si/n/ten/o])
[[PIV] ###(9) [s][i][t][u][a][c][i][o] tuto da kondiĉoj kaj cirkonstancoj, en kiuj iu troviĝas
[[PIV] ###(9) [s][i][t][u][o] maniero laŭ kiu io estas lokita rilate al la ĉirkaŭaj objektoj
[[PIV] ###(9) [s][k][i][o] longa kaj plata glitilo, kiun oni aligas al ŝuoj por gliti sur neĝo
[[PIV]
###(9) [s][k][o][r][p][i][o] besto kun venena pikilo je fino de la vosto (Scorpiones)
[[PIV] ###(9) [s][l][e][d][o] malalta glitveturilo kun du glitiloj
[[PIV] ###(9) [s][o][c][i][a][l][a] rilata al la socio; rilata al la komunaj ekonomiaj interesoj, ne al la politikaj
[[PIV] ###(9) [s][o][f][o] longa kaj komforta meblo por sidado de pli ol unu persono
[[PIV]
###(9) [s][o][l][e][n][a] farata serioze, laŭ specialaj reguloj pro la graveco
[[PIV] ###(9) [s][o][l][i][d][a][r][a] akceptinta respondecon pri la ŝuldoj aŭ agoj de alia persono
[[PIV] ###(9) [s][o][r][b][i] (tr) entiri likvaĵon en sin
[[PIV] ###(9) [s][o][r][g][o] greno el landoj varmaj (Sorghum vulgare)
[[PIV]
###(9) [s][p][e][c][i][m][e][n][o] malgranda kvanto de varo por veki scivolon, informi, reklami, ebligi takson
[[PIV] ###(9) [s][p][e][k][t][a][k][l][o] atentokapta okazaĵo aŭ prezentaĵo en teatro, sportejo ...
[[PIV] ###(9) [s][p][i][k][o] aro da floroj aŭ grajnoj laŭlonge de akso (tritiko, maizo, rizo ...)
[[PIV]
###(9) [s][p][i][n][a][c][o] herbo, kies verdaj folioj estas uzataj kiel legomoj (Spinacia)
[[PIV] ###(9) [s][p][i][t][i] (tr) montri al iu, ke oni kontraŭas aŭ deziras kontraŭi ĝin por plezuro
[[PIV] ###(9) [s][p][l][i][t][o] disfenditaĵo aŭ disrompaĵo
[[PIV] ###(9) [s][p][o][n][g][o] ilo por helpi purigadon, per kiu oni uzas sapon kaj frotas
[[PIV]
###(9) [s][p][u][r][o] postsigno (signo de io pasinta aŭ okazinta: piedsigno montras, ke iu paŝis)
[[PIV] ###(9) [s][t][a][d][i][o] difinita grado en ia evoluado
[[PIV] ###(9) [s][t][a][d][i][o][n][o] sportejo kun loko por ege granda kvanto da rigardantoj
[[PIV] ###(9) [s][t][a][m][e][n][o] vira organo de floro
[[PIV]
###(9) [s][t][a][n][o] griza, facile fandebla metalo (Sn)
[[PIV] ###(9) [s][t][a][r][t][i] (tr) ekkuri, ekfunkcii
[[PIV] ###(9) [s][t][a][t][u][o] skulptaĵo de homo aŭ besto en sama aŭ preskaŭ sama grando de la originalo
[[PIV]
###(9) [s][t][a][t][u][r][o] alteco de homo
[[PIV] ###(9) [s][t][e][r][k][o] nutraĵo por la grundo ĝenerale el besta aŭ kreskaĵa deveno
[[PIV] ###(9) [s][t][r][i][g][o] nokta rabobirdo (Strix)
[[PIV]
###(9) [s][t][r][u][t][o] la plej granda birdo havanta longajn kolon kaj krurojn, kiu kuras rapide (Struthio)
[[PIV]
###(9) [s][u][b][j][e][k][t][o] la aganto; parto de propozicio, kiu indikas tiun, kiu agas aŭ estas en iu stato (en “la patro donis al mi dolĉan pomon” la patro estas la [[subjekto])
[[PIV] ###(9) [s][u][b][s][t][a][n][c][o] ĉiu aparta speco de materio
[[PIV] ###(9) [s][u][b][s][t][a][n][t][i][v][o] vorto esprimanta personon, estulon, objekton, aferon aŭ ideon (vidu) -o
[[PIV] ###(9) [s][u][b][t][i][l][a] (io) esprimanta aŭ montranta plej delikatajn malsamojn; (iu) kapabla rimarki la plej delikatajn malsamojn; (io) tre delikata
[[PIV] ###(9) [s][u][b][t][r][a][h][i] (tr) maladicii (7 - 4 = 3)
[[PIV] ###(9) [s][u][l][k][o] longforma fosaĵo farita per plugilo en la tero; longforma kavaĵo
[[PIV] ###(9) [s][u][p][l][e][m][e][n][t][o] aldonaĵo
[[PIV] ###(9) [s][u][r][t][u][t][o] longa vesto sur la aliaj
[[PIV] ###(9) [s][u][s][u][r][i] (ntr) brui malforte (venteto [[susuras] inter la arboj)
[[PIV] ###(9) [s][u][ĉ][i] (tr) eltiri fluaĵon el io per la buŝo
[[PIV]
###(9) [s][v][a][t][i] (tr) sin proponi aŭ proponi iun al alia persono kiel edzon aŭ edzinon
[[PIV] ###(9) [t][a][j][p][i] uzi klavojn de maŝino por skribi
[[PIV] ###(9) [t][a][k][t][o] regula perioda movado en muziko
[[PIV] ###(9) [t][a][l][i][o] parto de la homa korpo (vidu) zono
[[PIV]
###(9) [t][a][p][e][t][o] teksaĵo, papero aŭ io simila, per kiu oni tegas la murojn de ĉambro
[[PIV] ###(9) [t][a][r][i][f][o] difinita prezaro pri komercaĵoj, laboroj, servoj, impostoj
[[PIV] ###(9) [t][e][g][o][l][o] diversforma maldika plato el kuirita tero, uzita por tegmento
[[PIV] ###(9) [t][e][k][n][i][k][o] = teĥniko
[[PIV] ###(9) [t][e][k][s][t][o] skribaĵo (parto de folio(j) aŭ libro, kiun oni povas legi)
[[PIV] ###(9) [t][e][l][e][v][i][d][i] rigardi filmojn transsendatajn je grandaj distancoj per ondoj
[[PIV]
###(9) [t][e][n][d][e][n][c][o] daŭra inklino al io
[[PIV] ###(9) [t][e][n][e][r][a] elmontranta aman, mildan atenton
[[PIV] ###(9) [t][e][r][a][s][o] alta ebena teramaso, por ĝui belan vidaĵon
[[PIV] ###(9) [t][e][r][i][t][o][r][i][o] parto de tersurfaco posedanta klarajn limojn, ĝi apartenas al iu ŝtato aŭ urbo
[[PIV] ###(9) [t][e][r][m][o][m][e][t][r][o] instrumento por mezuri la gradon de varmo
[[PIV]
###(9) [t][e][r][n][i] (ntr) subite rapide kaj brue elspiri tra la nazo, tiel forte ke la kapo kaj iomete la korpo moviĝas
[[PIV] ###(9) [t][e][s][t][u][d][o] malrapida besto, kies korpo estas en korneca ŝelo ([[Testudo] kaj aliaj)
[[PIV]
###(9) [t][e][ĥ][n][i][k][o] tuto da metodoj de arto, metio aŭ industrio
[[PIV] ###(9) [t][i][e][s] de tiu(j); apartenanta al tiu(j)
[[PIV] ###(9) [t][i][g][o] parto de nelignaj kreskaĵo (branĉeto)
[[PIV] ###(9) [t][i][g][r][o] rabobesto, grandega kato kun strioj (Panther tigris)
[[PIV]
###(9) [t][i][k][l][i] (tr) kaŭzi ridon per delikataj kaj ripetaj ektuŝoj de iuj partoj de la korpo
[[PIV]
###(9) [t][i][n][k][t][u][r][o] fluaĵa substanco por kolorigi teksaĵojn aŭ fadenojn
[[PIV] ###(9) [t][i][n][t][i] (ntr) fari sonon, kiel de du glasoj, kiuj frapas unu kontraŭ la alia
[[PIV] ###(9) [t][o][m][a][t][o] frukto de tomatujo multe uzata en salatoj (Lycopersicon)
[[PIV]
###(9) [t][o][r][e][n][t][o] rapida fluo de akvo en kruta rivero
[[PIV] ###(9) [t][o][r][t][o] speco de kuko kun kuiritaj fruktoj
[[PIV] ###(9) [t][r][a][d][i][c][i][o] transdonado de kutimoj kaj konoj de unu generacio al alia
[[PIV] ###(9) [t][r][a][f][i][k][o] ago iri kaj veni sur vojoj kaj stratoj
[[PIV] ###(9) [t][r][a][g][e][d][i][o] ege malfeliĉa okazaĵo; teatraĵo, kun malĝoja fino
[[PIV] ###(9) [t][r][a][g][i][k][a] tragedia
[[PIV] ###(9) [t][r][a][k][t][a][t][o] kontrakto inter ŝtatoj
[[PIV] ###(9) [t][r][a][m][o] eta vagonaro sur urbaj stratoj
[[PIV] ###(9) [t][r][e][j][n][i] (tr) instrui kaj ekzerci por atingi certan kapablon
[[PIV] ###(9) [t][r][i][k][i] (tr) fari ŝtofon (similan al reto) plektante fadenojn per vergetoj
[[PIV] ###(9) [t][r][u][d][i] (tr) devigi iun fari ion kontraŭvole
[[PIV] ###(9) [t][r][u][m][p][e][t][o] muzika blovinstrumento, ĝenerale el kupro
[[PIV] ###(9) [t][r][u][p][o] grupo de artistoj el sama teatro, dancgrupo ...
[[PIV] ###(9) [t][u][b][e][r][o] bulforma ŝvelaĵo sur aŭ en korpo; dika firma ŝvelaĵo de tigo aŭ radiko (terpomo estas [[tubero])
[[PIV] ###(9) [t][u][f][o] densa aro da maldikaj kunkreskantaj aĵoj ([[tufo] da haroj, herboj, floroj ...)
[[PIV] ###(9) [t][u][m][u][l][t][o] malorda kaj brua malkvietiĝo de homamaso
[[PIV] ###(9) [t][u][n][e][l][o] subtera vojo tra monto; subakva vojo tra maro
[[PIV] ###(9) [t][u][n][o] mil kilogramoj
[[PIV] ###(9) [t][u][r][i][s][m][o] vojaĝado aŭ ekskursado por plezuro aŭ sporto
[[PIV] ###(9) [t][u][r][i][s][t][o] homo turismanta (vojaĝanta por plezuro aŭ sporto)
[[PIV] ###(9) [u][n][i][f][o][r][m][o] kostumo, kies formo aŭ koloro estas samaj por ĉiuj anoj el la sama grupo
[[PIV] ###(9) [u][n][i][k][a] sola en sia speco; senkompara, sensimila
[[PIV] ###(9) [u][n][i][v][e][r][s][a][l][a] koncernanta ĉiujn; taŭga por ĉiuj
[[PIV] ###(9) [u][n][i][v][e][r][s][i][t][a][t][o] altlernejo
[[PIV] ###(9) [v][a][d][i] (ntr) paŝi en malprofunda akvo aŭ en mola substanco, koto, neĝo, sablo ...
[[PIV] ###(9) [v][a][g][i] (ntr) sencele iri de loko al loko
[[PIV] ###(9) [v][a][k][s][o] substanco per kiu la abeloj kreas siajn ĉelojn; similaj substancoj uzataj de la homoj por pluraj celoj
[[PIV] ###(9) [v][a][l][i][d][a] prezentanta la laŭleĝajn kondiĉojn postulatajn
[[PIV] ###(9) [v][a][n][t][a] (io) ne valoranta atenton aŭ prizorgon, pro sia malgraveco; (iu) amanta posedi kaj montradi bagatelojn
[[PIV] ###(9) [v][a][r][t][i] (tr) gardi kaj zorgi estulon, kiu bezonas helpon pro sia juneco
[[PIV] ###(9) [v][e][g][e][t][a][l][o] kreskaĵo el semo aŭ planto
[[PIV] ###(9) [v][e][g][e][t][a][r][a] neniam manĝanta viandon aŭ ion alian el besto
[[PIV] ###(9) [v][e][j][n][o] tubeto per kiu la sango iras tra la korpo
[[PIV] ###(9) [v][e][l][u][r][o] silka, kotona aŭ lana ŝtofo kun molaj mallongaj haroj
[[PIV] ###(9) [v][e][n][ĝ][i] (tr) pagi malbonon per malbono
[[PIV] ###(9) [v][e][r][t][i][c][o] punkto, la origino de du rektaj linioj de figuro
[[PIV]
###(9) [v][e][r][t][i][k][a][l][o] direkto de la muroj de domo, de pendolo, kiu haltis
[[PIV] ###(9) [v][e][r][u][k][o] malgranda elkreskaĵo de la haŭto
[[PIV] ###(9) [v][e][s][p][o] insekto iom simila al abelo, kun venena pikilo (Vespa)
[[PIV]
###(9) [v][e][t][i] (tr) riski sumon en ludo; interkonsenti pri monsumo, kiun la malpravanto devos pagi al la pravanto
[[PIV] ###(9) [v][e][z][i][k][o] globa sako en la korpo; eta globo kun maldika flueca haŭteto, kaj entenanta aeron aŭ gason
[[PIV]
###(9) [v][i][a][d][u][k][t][o] ponto trans tera vojo
[[PIV] ###(9) [v][i][k][t][i][m][o] tiu, al kiu okazis malbonaĵo
[[PIV] ###(9) [v][i][n][d][i] (tr) ĉirkaŭvolvi per tuko (pro vundo; bebon)
[[PIV] ###(9) [v][i][o][l][o][n][o] muzikinstrumento apogita ĉe la kolo, kun kvar kordoj
[[PIV]
###(9) [v][i][p][o] batilo: ŝnuro aŭ rimeno kaj tenilo
[[PIV]
###(9) [v][i][r][g][a] tiu, kiu ankoraŭ ne havis seksan interrilaton
[[PIV] ###(9) [v][o][l][u][m][e][n][o] mezuro de la spaco okupata de objekto
[[PIV] ###(9) [v][o][l][u][m][o] parto de libro en aparta broŝuro aŭ bindaĵo
[[PIV] ###(9) [v][o][m][i] (tr) elĵeti tra la buŝo enhavon de la stomako
[[PIV] ###(9) [v][u][l][k][a][n][o] monto, kiu povas elĵeti likvajn ŝtonojn
[[PIV]
###(9) [v][u][l][t][u][r][o] granda birdo kun nuda kolo kaj vizaĝo, nutranta sin de putraĵo (Vultur )
[[PIV]
###(9) [z][i][n][k][o] metalo uzata por kovri tegmentojn (Zn)
[[PIV] ###(9) [z][o][o][l][o][g][i][o] scienco pri la bestoj
[[PIV] ###(9) [z][u][m][i] (ntr) aŭdigi daŭran, malakran bruon, kiel faras iuj insektoj
[[PIV] ###(9) [ĉ][a][r][o] malnova veturilo tirata de besto por batalo; ŝarĝ-veturilo
[[PIV]
###(9) [ĉ][a][r][u][m][o] eta ĉaro kun unu rado, kiu estas puŝata de homo ([[ĉar/um/o])
[[PIV]
###(9) [ĉ][e][e][s][t][i] (tr) esti en iu loko, kiam io okazas ([[ĉe/est/i])
[[PIV] ###(9) [ĉ][e][l][o] ĉambreto por unu persono; ero de vivanta korpo
[[PIV] ###(9) [ĉ][e][r][k][o] kesto, en kiu oni metas mortinton
[[PIV]
###(9) [ĉ][i][a][l] pro ĉia kaŭzo
[[PIV] ###(9) [ĉ][i][e][s] de ĉiu; kiu apartenas al ĉiu
[[PIV] ###(9) [ĉ][i][f][i] (tr) malorde kunpremi aŭ faldi
[[PIV] ###(9) [ĉ][i][o][m] la tuta kvanto
[[PIV] ###(9) [ĝ][e][m][e][l][o] iu ajn el du, aŭ pli ol du, idoj naskitaj samtempe el sama ventro
[[PIV]
###(9) [ĝ][e][n][d][a][r][m][o] polica soldato
[[PIV] ###(9) [ĝ][e][r][m][o] io tute ne simila al besto aŭ kreskaĵo, kio fariĝos besto aŭ kreskaĵo
[[PIV] ###(9) [ĝ][i][b][o] dorsa elstaraĵo de iuj bestoj; dorsa elstaraĵo de homo pro malsano
[[PIV]
###(9) [ĥ][o][r][o] grupo da homoj, unusone aŭ plurvoĉe kantantaj
[[PIV] ###(9) [ŝ][a][k][a][l][o] rabobesto simila al hundo (Canis aureus kaj aliaj)
[[PIV]
###(9) [ŝ][a][n][c][e][l][i] (tr) movi tien kaj reen ion por ĝin faligi aŭ renversi
[[PIV] ###(9) [ŝ][a][ŭ][m][o] likvaĵo kun multege da etaj vezikoj
[[PIV] ###(9) [ŝ][i][n][k][o] salita aŭ fumaĵita parto de porka kruro
[[PIV]
###(9) [ŝ][p][i][n][i] (tr) fari fadenon per tordado
[[PIV] ###(9) [ŝ][p][r][u][c][i] (ntr) rapide, salte kaj fortege elflui eksteren
[[PIV] ###(9) [ŝ][t][i][p][o] mallonga dika peco da ligno
[[PIV]