Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant l'activation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClocalStorage="iorel6"; DOCenhavo="index.html"; DOCbutonojVH = 12; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 38; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 34; DOCprogresoVH = 8; DOCklavoj="abcdefghijklmnoprstuvzĉĝĥĵŝŭ";
###(6) [a][k][i][r][i] (*) (tr) havigi al si
[[PIV] ###(6) [a][k][o][m][p][a][n][i] (*) (tr) esti aŭ iri kun iu aŭ io
[[PIV] ###(6) [a][k][r][a] (*) tranĉa aŭ pika
[[PIV] ###(6) [a][n][o][n][c][i] (*) (tr) publike sciigi
[[PIV] ###(6) [a][p][a][r][t][e][n][i] (*) (ntr) esti ies posedaĵo; esti parto de io
[[PIV] ###(6) [a][p][o][g][i] (*) (tr) subteni por ke io ne falu
[[PIV] ###(6) [a][p][r][o][b][i] (*) (tr) opinii ion bona
[[PIV] ###(6) [a][r][m][i] (*) (tr) provizi per armiloj, tio estas, per diversaj iloj por atake vundi, mortigi ktp
[[PIV] ###(6) [a][r][m][o] (*) la tuto de armiloj
[[PIV] ###(6) [a][t][a][k][i] (*) (tr) komenci batalon kontraŭ malamiko
[[PIV] ###(6) [a][v][a][r][a] (*) tro ŝparema
[[PIV] ###(6) [a][v][e][r][t][i] (*) (tr) antaŭsciigi kaj atentigi iun pri io
[[PIV] ###(6) [b][a][l][a][i] (*) (tr) purigi per speciala) ilo ([[balailo])
[[PIV]
###(6) [b][a][r][b][o] (*) haroj de vango kaj mentono
[[PIV]
###(6) [b][a][r][o] (*) io, kio malhelpas trairon aŭ agadon
[[PIV] ###(6) [b][a][s][t][o][n][o] (*) eta stango, ĝenerale el ligno, por helpi piediron
[[PIV] ###(6) [b][e][d][a][ŭ][r][i] (*) (tr) esti malfeliĉa pro okazaĵo aŭ perdo
[[PIV] ###(6) [b][e][k][o] (*) malmola parto de buŝo de birdo
[[PIV]
###(6) [b][l][o][v][i] (*) (ntr) ekmovi la aeron per buŝo; (tr) per buŝo puŝi la aeron sur aŭ en ion
[[PIV]
###(6) [b][o][l][i] (*) (ntr) esti iĝanta de likvaĵo al gaso (akvo [[bolas] je 100 o C)
[[PIV] ###(6) [b][o][t][e][l][o] (*) vazo ĝenerale vitra kun mallarĝa kolo por teni likvaĵon
[[PIV]
###(6) [b][r][a][n][ĉ][o] (*) neĉefa supera parto de arbo; parto de la tuto (arbo kun kvar [[branĉoj])
[[PIV]
###(6) [b][r][o][s][o] (*) ilo por purigi meblojn aŭ kombi harojn
[[PIV]
###(6) [b][u][t][o][n][o] (*) ornamaĵo por fermi veston; malgranda klavo
[[PIV]
###(6) [c][i][f][e][r][o] (*) aro da signo por nombroj (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0)
[[PIV] ###(6) [d][a][n][c][i] (*) (ntr) movi sin, siajn brakojn kaj gambojn laŭ muzikaĵo
[[PIV] ###(6) [d][e][f][e][n][d][i] (*) (tr) protekti kontraŭ atako
[[PIV] ###(6) [d][e][l][i][k][a][t][a] (*) facile rompebla; milde impresanta niajn sentumojn
[[PIV] ###(6) [d][e][n][s][a] (*) tia, ke ĝiaj eroj tre proksimas unu al alia
[[PIV] ###(6) [d][e][s][e][g][n][i] (*) (tr) fari bildon per krajono
[[PIV] ###(6) [d][i][f][e][r][e][n][c][i] (*) (ntr) esti malsama
[[PIV] ###(6) [d][o][k][t][o][r][o] (*) la plej alta titolo en universitato
[[PIV] ###(6) [e][b][e][n][a] (*) kun ĉiuj punktoj en sama nivelo, sen altaĵoj aŭ malaltaĵoj
[[PIV] ###(6) [e][d][u][k][i] (*) (tr) instrui por la vivo
[[PIV] ###(6) [e][s][t][i][n][g][i] (*) (tr) ĉesigi bruladon; ĉesigi lumadon
[[PIV] ###(6) [e][v][i][t][i] (*) (tr) peni ne renkonti iun; peni ne esti trafita de io
[[PIV] ###(6) [f][a][d][e][n][o] (*) longa kaj maldika aĵo, ĝenerale uzata por fari teksaĵojn
[[PIV] ###(6) [f][a][k][o] (*) aparta branĉo de scienco, arto, komerco ktp
[[PIV] ###(6) [f][a][k][t][o] (*) tio, kio efektive okazis aŭ okazas
[[PIV] ###(6) [f][a][l][s][a] (*) malvera, falsita
[[PIV] ###(6) [f][a][l][s][i] (*) (tr) trompe ŝanĝi; trompe imiti la ŝajnon de io
[[PIV] ###(6) [f][a][m][a] (*) tre konata
[[PIV] ###(6) [f][i][d][e][l][a] (*) kiu ne perfidas; ĉiam agas kiel amiko
[[PIV] ###(6) [f][i][e][r][a] (*) tre kontenta pri si kaj pri siaj faroj
[[PIV] ###(6) [f][i][r][m][a] (*) sekure fiksita; malfacile ŝanĝebla
[[PIV] ###(6) [f][l][a][g][o] (*) kolorita tuko (ĉiu lando havas sian [[flagon])
[[PIV]
###(6) [f][l][e][g][i] (*) (tr) prizorgi malsanulon; prizorgi ion
[[PIV] ###(6) [f][o][r][k][o] (*) manĝilo kun pikiloj
[[PIV]
###(6) [f][o][r][n][o] (*) fajrujo en domo, per kiu oni kuiras, bakas aŭ hejtas
[[PIV]
###(6) [f][o][s][i] (*) (tr) fari kavaĵon en la grundo per demeto de tero
[[PIV] ###(6) [f][o][s][o] (*) kavaĵo en la grundo
[[PIV] ###(6) [f][r][o][m][a][ĝ][o] (*) manĝaĵo el lakto, iuj estas molaj aliaj malmolaj
[[PIV]
###(6) [f][r][u][n][t][o] (*) superokula parto de la vizaĝo
[[PIV]
###(6) [f][u][m][i] (*) (ntr) ellasi fumon; (tr) ĝui tabakon ([[fumi] cigaredon)
[[PIV] ###(6) [f][u][m][o] (*) kvazaŭ nebulo el brulanta aĵo
[[PIV]
###(6) [g][a][s][o] (*) ne solida, ne likva, kiel aero
[[PIV] ###(6) [g][a][s][t][o] (*) vizitanto, kiu senpage restas dum iuj tagoj en hejmo de alia
[[PIV] ###(6) [g][l][i][t][i] (*) (ntr) facile surŝoviĝi sur glata aŭ grasa supraĵo; perdi la starecon pro la grundo (eble ĉar estas akvo sur ĝi)
[[PIV] ###(6) [g][r][a][s][o] (*) substanco en la korpo de bestoj, ĉefe en la dikaj; simila substanco el aliaj devenoj
[[PIV] ###(6) [g][u][t][o] (*) globeto el likvaĵo; akvero
[[PIV] ###(6) [g][v][i][d][i] (*) (tr) montri la vojon ĝustan; sciigi
[[PIV] ###(6) [h][a][ŭ][t][o] (*) kovraĵo de homa aŭ besta korpo
[[PIV]
###(6) [h][e][j][t][i] (*) (tr) varmigi ĉambron aŭ loĝejon per [[hejt]ilo
[[PIV] ###(6) [h][o][n][e][s][t][a] (*) verema, kiu ne trompas
[[PIV] ###(6) [h][o][n][o][r][o] (*) granda respekto kaj estimo
[[PIV] ###(6) [h][o][n][t][i] (*) (tr) senti sin malagrabla pro farado de malbonaĵo
[[PIV] ###(6) [i][a][l] (*) pro ia kaŭzo
[[PIV] ###(6) [i][e][l] (*) laŭ ia maniero
[[PIV] ###(6) [i][e][s] (*) de iu
[[PIV] ###(6) [i][m][a][g][i] (*) (tr) kvazaŭ vidi, sed per pensoj
[[PIV] ###(6) [i][m][i][t][i] (*) (tr) agi same, kiel alia persono; fari objekton tute similan al alia objekto
[[PIV] ###(6) [i][n][d][u][s][t][r][i][o] (*) aparta agado per kiu oni produktas riĉaĵojn el krudaj materioj
[[PIV] ###(6) [i][n][f][o][r][m][i] (*) (tr) sciigi, konigi
[[PIV] ###(6) [i][n][s][u][l][o] (*) terparto, ĉiuflanke ĉirkaŭata de akvo
[[PIV]
###(6) [j][a][k][o] (*) vira vestaĵo
[[PIV]
###(6) [k][a][j][e][r][o] ? paperfolioj kunligitaj kvazaŭ aŭ kiel libro, oni mane skribas en ĝi
[[PIV]
###(6) [k][a][m][e][n][o] (*) fajrujo en domo, kiu havas fumtubon
[[PIV]
###(6) [k][a][p][r][o] (*) besto kvarpieda (Capra)
[[PIV]
###(6) [k][a][r][b][o] (*) malmola nigraĵo, kiun oni ekhavas el ligno, uzata por hejti
[[PIV]
###(6) [k][e][l][o] (*) subtera ĉambro en domo por restigi vinon, karbon ktp
[[PIV]
###(6) [k][e][s][t][o] (*) ujo el ligno, metalo aŭ alia materialo
[[PIV]
###(6) [k][i][e][s] (*) demandovorto pri posedo ([[kies] libro estas tiu? de Mario)
[[PIV] ###(6) [k][i][l][o][g][r][a][m][o] (*) mil gramoj (mezurunuo por maso)
[[PIV] ###(6) [k][i][s][i] (*) (tr) tuŝi per la lipoj por esprimi amon aŭ respekton
[[PIV] ###(6) [k][o][m][b][i] (*) ordigi la harojn per speciala ilo
[[PIV]
###(6) [k][o][m][f][o][r][t][a] (*) havanta rimedojn, kiuj faciligas la laboron; ne laciga
[[PIV] ###(6) [k][o][m][p][a][r][i] (*) (tr) kontroli du aŭ pliajn aferojn por scii pri kio ili similas kaj pri kio ili malsimilas
[[PIV] ###(6) [k][o][n][d][i][ĉ][o] (*) tio, kio estas necesa por ke io okazu aŭ por ke interkonsento estu valida
[[PIV] ###(6) [k][o][n][d][u][t][i] (*) (ntr) agi iamaniere en siaj rilatoj kun aliaj homoj
[[PIV] ###(6) [k][o][n][f][e][s][i] (*) (tr) malkaŝi informon, kiu povus aŭ devus resti kaŝita
[[PIV] ###(6) [k][o][n][s][c][i][i] (*) (tr+ntr) scii mem pri siaj sentoj, pensoj kaj agoj
[[PIV] ###(6) [k][o][n][s][i][s][t][i] (*) (ntr) havi kiel erojn; havi kiel ĉefan parton (unu minuto [[konsistas] el sesdek sekundoj)
[[PIV] ###(6) [k][o][n][s][t][a][n][t][a] (*) eco de io, kio ne ĉesas esti la sama; senŝanĝa, senĉesa, ĉiamdaŭra
[[PIV] ###(6) [k][o][n][v][e][n][a] (*) (io) taŭga; (iu) aganta laŭ la situacio; deca
[[PIV] ###(6) [k][o][r][e][s][p][o][n][d][i] (*) (ntr) rilati al iu per interŝanĝo de leteroj
[[PIV] ###(6) [k][o][r][n][o] (*) malmola elstaraĵo sur la kapo de iuj bestoj
[[PIV]
###(6) [k][r][a][v][a][t][o] (*) tuko uzata de viro kiel vestaĵo, kun nodo antaŭ la kolo
[[PIV]
###(6) [k][r][i][m][o] (*) forte puninda ago (mortigo kaj aliaj)
[[PIV] ###(6) [k][u][l][t][u][r][i] (*) prilabori la teron; flegi kreskaĵon aŭ bredi beston
[[PIV] ###(6) [k][u][l][t][u][r][o] (*) prilaborado de tero; flegado pri kreskaĵo aŭ bredado; evoluo de homo pri arto, lingvo kaj similaĵoj
[[PIV] ###(6) [k][u][v][o] (*) granda ujo
[[PIV]
###(6) [k][v][i][e][t][a] (*) tute trankvila
[[PIV] ###(6) [l][a][m][p][o] (*) daŭra lumigilo
[[PIV]
###(6) [l][e][c][i][o][n][o] (*) pli-malpli horo da instruado
[[PIV] ###(6) [l][e][g][o][m][o] (*) manĝebla kreskaĵo (kiu ne estas frukto aŭ spico): beto, karoto, terpomo ktp
[[PIV] ###(6) [l][i][p][o] (*) parto de buŝo, kiu kovras la dentojn
[[PIV]
###(6) [l][i][t][e][r][o] (*) signo por sono de iu lingvo (a, b, c, ĉ ...)
[[PIV] ###(6) [m][a][t][u][r][a] (*) atinginta sian plenan kreskadon, kapablon aŭ taŭgecon ([[matura] frukto: preta por manĝado)
[[PIV] ###(6) [m][a][ŝ][i][n][o] (*) aparato por fari ion, produkti ion
[[PIV] ###(6) [m][e][b][l][o] (*) movebla objekto, plej ofte farita el ligno por praktika uzo en loĝejo (lito, tablo, seĝo ...)
[[PIV]
###(6) [m][e][n][d][i] (*) (tr) peti servon aŭ varon
[[PIV] ###(6) [m][e][n][s][o][g][i] (*) (ntr) intence diri malveraĵon
[[PIV]
###(6) [m][e][r][i][t][i] (*) (tr) havi rajton je rekompenco aŭ puno pro sia konduto, ago aŭ eco
[[PIV] ###(6) [m][e][t][a][l][o] (*) materio kun iuj komunaj ecoj: fero, kupro, arĝento ktp
[[PIV] ###(6) [m][i][e][n][o] (*) aspekto de la vizaĝo, kiu montras penson aŭ emocion
[[PIV] ###(6) [m][i][k][s][i] (*) (tr) meti kune du aŭ pli aferojn tiel, ke oni ne povas plu ilin facile distingi
[[PIV] ###(6) [m][i][l][i][o][n][o] (*) 1.000.000, tio estas mil miloj
[[PIV] ###(6) [m][i][n][a][c][i] (*) (tr) montri al iu per paroloj aŭ gestoj, ke oni intencas fari al li malbonaĵon
[[PIV] ###(6) [m][u][ŝ][o] (*) malgranda duflugila insekto (Musca)
[[PIV]
###(6) [n][a][j][b][a][r][o] (*) tiu, kiu loĝas aŭ troviĝas proksime de alia persono
[[PIV] ###(6) [n][a][ĝ][i] (*) sin movi sur aŭ en akvo per sia korpo (brakoj, kruroj aŭ naĝiloj)
[[PIV] ###(6) [n][e][p][o] (*) filo de la filo aŭ de la filino
[[PIV] ###(6) [n][e][p][r][a] (*) tute neevitebla, tute deviga
[[PIV] ###(6) [n][e][v][o] (*) filo de la frato aŭ de la fratino
[[PIV] ###(6) [n][o][r][d][o] (*) unu el la kvar geografiaj ĉefpunktoj
[[PIV]
###(6) [n][o][t][o] (*) mallonga enskribo memoriga; skriba signo por muzika tono
[[PIV] ###(6) [o][b][e][i] (*) (tr) fari tion, kion iu ordonas; ne fari tion, kion iu malpermesas
[[PIV] ###(6) [o][k][c][i][d][e][n][t][o] (*) unu el la kvar geografiaj ĉefpunktoj, kie la suno subiras
[[PIV]
###(6) [o][l][e][o] (*) grasa fluaĵo el besta, kreskaĵa aŭ ŝtona origino, uzata por kuiri, en industrio ktp
[[PIV]
###(6) [o][n][d][o] (*) akvomaso, kiu leviĝas kaj refalas ĉe supraĵo de maro
[[PIV]
###(6) [o][r][g][a][n][i][z][i] (*) (tr) starigi ion, kunordigante ĝiajn partojn por plenumi difinitan funkcion
[[PIV] ###(6) [o][r][i][e][n][t][o] (*) unu el la kvar geografiaj ĉefpunktoj, kie la suno leviĝas
[[PIV]
###(6) [o][r][o] (*) valora metalo (Au)
[[PIV]
###(6) [o][s][t][o] (*) malmola parto de la homa aŭ besta korpo
[[PIV]
###(6) [p][a][c][i][e][n][c][a] (*) havanta kapablon trankvile (longe) atendi
[[PIV] ###(6) [p][a][f][i] (*) (tr) ĵeti aĵon per speciala ilo, kiu ege rapidigas ĝin
[[PIV]
###(6) [p][a][n][t][a][l][o][n][o] (*) vesto, kiu kovras de zono ĝis piedoj, aparte ĉiun kruron
[[PIV]
###(6) [p][a][r][e][n][c][o] (*) homo el sama familio (patro, kuzo, onklo ktp); homo havanta saman praulon
[[PIV] ###(6) [p][a][r][o] (*) aro de du samspecaj aĵoj ([[paro] da ŝuoj)
[[PIV] ###(6) [p][a][s][t][o] (*) miksaĵo de faruno kun akvo aŭ lakto por fari panon, kukon ktp
[[PIV]
###(6) [p][e][l][i] (*) (tr) irigi, kurigi antaŭ si; forkurigi
[[PIV] ###(6) [p][e][n][t][r][i] (*) (tr) fari bildon per farboj
[[PIV] ###(6) [p][i][k][i] (*) (tr) pli malpli profunde enigi pinton en ion (dorno [[pikas])
[[PIV] ###(6) [p][i][l][k][o] (*) globoforma ludilo
[[PIV]
###(6) [p][i][n][g][l][o] (*) metala stangeto, pinta ĉe unu ekstremo, kiun oni uzas por pike fiksi paperon aŭ veston
[[PIV]
###(6) [p][i][n][t][o] (*) pika ekstremo; ekstremo
[[PIV] ###(6) [p][l][a][n][t][i] (*) (tr) meti kreskaĵon en grundon por ke ĝi plu kresku
[[PIV] ###(6) [p][l][a][n][t][o] (*) ago planti; kreskaĵo, kiu estis plantita
[[PIV] ###(6) [p][l][a][t][a] (*) prezentanta malgrandan dikecon kompare kun la du aliaj dimensioj (disko estas [[plata]); ebena aŭ preskaŭ ebena
[[PIV] ###(6) [p][l][u][g][i] (*) (tr) tranĉi la surfacon de la tero per speciala ilo por semi
[[PIV] ###(6) [p][l][u][r][a][j] (*) pli ol unu
[[PIV] ###(6) [p][o][l][i][c][o] (*) ero de la ŝtato komisiita por prizorgi la publikan ordon kaj sekurecon
[[PIV]
###(6) [p][o][l][u][r][o] (*) surfaca brilo pro frotado
[[PIV] ###(6) [p][o][l][v][o] (*) etaj eroj el tero facile levataj de vento; etaj eroj el aliaj sekaj materialoj (malpuraĵo)
[[PIV] ###(6) [p][o][m][o] (*) frukto de la pomarbo (Malus)
[[PIV]
###(6) [p][o][n][t][o] (*) konstruaĵo ebliganta trairon de rivero
[[PIV]
###(6) [p][o][s][e][d][i] (*) (tr) havi rajton aŭ eblon uzadi ion; havi je sia dispono
[[PIV] ###(6) [p][o][t][o] (*) vazo por diversaj uzoj: kuirpoto, flor-poto ktp
[[PIV] ###(6) [p][r][a][k][t][i][k][o] (*) farado de io per la reguloj de arto aŭ scienco
[[PIV] ###(6) [p][r][e][c][i][z][a] (*) klare kaj detale determinita
[[PIV] ###(6) [p][r][e][m][i][o] (*) rekompenco por venkinto de konkurso
[[PIV] ###(6) [p][r][e][s][i] (*) (tr) meti inkon sur paperon aŭ alian surfacon per aparato, kiu faras kopion
[[PIV] ###(6) [p][r][e][z][o] (*) vendvaloro de objekto
[[PIV]
###(6) [p][r][e][ĝ][i] (*) (ntr) sin turni al dio por peti aŭ danki
[[PIV]
###(6) [p][r][o][g][r][e][s][i] (*) (ntr) antaŭen-iri al supera grado de disvolviĝo; perfektiĝi
[[PIV] ###(6) [p][u][b][l][i][k][o] (*) grupo da uloj: rigardantoj (en teatro, kinejo ktp), klientoj, legantoj ktp
[[PIV] ###(6) [p][u][n][i] (*) (tr) kaŭzi al iu suferon kompense de ties malbona ago aŭ kulpo
[[PIV] ###(6) [r][a][d][o] (*) ronda aĵo turniĝanta ĉirkaŭ centra akso
[[PIV]
###(6) [r][a][n][d][o] (*) ĉirkaŭa ekstrema parto de io
[[PIV] ###(6) [r][e][g][n][o] (*) vorto por ŝtato en pasintaj jarcentoj
[[PIV] ###(6) [r][e][g][u][l][o] (*) tio, kio estas difinita por gvidi la agadon, konduton ktp
[[PIV] ###(6) [r][e][k][o][m][e][n][d][i] (*) (tr) forte proponi kun prezento de bonaj ecoj
[[PIV] ###(6) [r][e][s][p][e][k][t][i] (*) (tr) estimi kaj submetiĝi al iu
[[PIV] ###(6) [r][e][t][o] (*) plektaĵo kun grandaj interspacoj inter la fadenoj aŭ ŝnuroj
[[PIV]
###(6) [r][e][z][u][l][t][i] (*) (ntr) sekvi el io (troa kurado rezultas je granda laco)
[[PIV] ###(6) [r][i][f][u][z][i] (*) (tr) malakcepti; ne konsenti
[[PIV] ###(6) [r][i][k][o][l][t][i] (*) (tr) preni la fruktojn
[[PIV] ###(6) [r][i][l][a][t][i] (*) (ntr) havi inter si ian ajn ligon
[[PIV] ###(6) [r][i][p][a][r][i] (*) (tr) remeti ion en bonan, uzeblan staton
[[PIV] ###(6) [r][i][p][r][o][ĉ][i] (*) (tr) esprimi al iu mallaŭdon, malkontenton aŭ akuzon pri ties ago aŭ konduto
[[PIV] ###(6) [s][a][l][o] (*) substanco trovata en la akvo de la maroj, uzata kiel spico (NaCl)
[[PIV]
###(6) [s][a][n][k][t][a] (*) (iu) plej senkulpa kaj pura
[[PIV] ###(6) [s][a][p][o] (*) materialo, kiu helpas lavadon
[[PIV]
###(6) [s][a][v][i] (*) (tr) liberigi iun el grava danĝero
[[PIV] ###(6) [s][c][i][e][n][c][o] (*) esplorado kaj studado por klarigi fenomenojn
[[PIV] ###(6) [s][e][k][r][e][t][o] (*) io, kio restas aŭ devas resti kaŝita
[[PIV] ###(6) [s][e][m][o] (*) parto de frukto, kiu povas iĝi nova kreskaĵo
[[PIV]
###(6) [s][e][r][i][o] (*) vico da samaj aŭ similaj aĵoj en ordo
[[PIV] ###(6) [s][e][r][p][e][n][t][o] (*) senpieda besto ofte venena (Ophidia)
[[PIV]
###(6) [s][e][z][o][n][o] (*) parto de la jaro (somero, aŭtuno, vintro kaj printempo)
[[PIV] ###(6) [s][i][g][n][o] (*) io ajn (streko, bildo, objekto, gesto), kio elvokas en la spiriton ideon pri alia afero (?, r, 8, +, = ...)
[[PIV]
###(6) [s][k][a][t][o][l][o] (*) ujo fermebla kaj malfermebla el solida substanco kiaj ligno, kartono, plasto, metalo ...
[[PIV] ###(6) [s][k][r][a][p][i] (*) (tr) forigi partetojn el la supraĵo de io per ŝovo de speciala ilo
[[PIV] ###(6) [s][o][i][f][i] (*) (tr+ntr) senti bezonon trinki
[[PIV] ###(6) [s][o][l][d][a][t][o] (*) militisto, precipe la senranga
[[PIV]
###(6) [s][o][r][t][o] (*) neevitebla(j) okazaĵo(j) feliĉa(j) aŭ malfeliĉa(j)
[[PIV] ###(6) [s][p][e][c][i][a][l][a] (*) neĝenerala, nekomuna, aparta, faka
[[PIV] ###(6) [s][p][e][g][u][l][o] (*) glata brila surfaco, kiu reflektas lumon
[[PIV]
###(6) [s][p][e][r][t][a] (*) posedanta sciojn kaj lertecon akiritajn per farado
[[PIV] ###(6) [s][p][e][z][i] (*) (tr) fari (el[[spezi]) aŭ ricevi (en[[spezi]) pagojn
[[PIV] ###(6) [s][p][i][c][o] (*) substanco, ordinare kreskaĵa, destinita por bongustigi manĝaĵojn
[[PIV] ###(6) [s][t][r][a][n][g][a] (*) miriga pro malordinareco
[[PIV] ###(6) [s][t][r][e][ĉ][i] (*) (tr) tiri ŝnuron aŭ ion similan al du kontraŭaj flankoj, tiel ke ĝi iĝu rigida
[[PIV] ###(6) [s][u][b][i][t][a] (*) tute rapide kaj surprize okazanta
[[PIV] ###(6) [s][u][d][o] (*) unu el la kvar geografiaj ĉefpunktoj
[[PIV]
###(6) [s][u][p][o] (*) plejparte likva manĝajo
[[PIV]
###(6) [s][u][r][d][a] (*) kripla, ne aŭdanta aŭ nebone aŭdanta
[[PIV] ###(6) [t][a][b][u][l][o] (*) longa, ne tre dika, plata peco el ligno aŭ el alia materialo
[[PIV] ###(6) [t][a][s][o] (*) malgranda trinkujo por trinkado de varmaj trinkaĵoj, precipe kafo aŭ teo
[[PIV]
###(6) [t][a][ŭ][g][a] (*) tute bona por iu celo
[[PIV] ###(6) [t][e][g][m][e][n][t][o] (*) supera tegaĵo de domo, ordinare el tegoloj
[[PIV]
###(6) [t][e][l][e][f][o][n][o] (*) aparato por interparolado je distanco
[[PIV]
###(6) [t][e][o] (*) trinkaĵo preparita el folioj de tearbo en varmega akvo (Camellia sinensis)
[[PIV]
###(6) [t][o][l][o] (*) teksaĵo farita el lino aŭ kotono
[[PIV] ###(6) [t][r][e][m][i] (*) (ntr) esti movata tien kaj reen per etaj sinsekvaj skuoj ([[tremi] pro frosto, pro timo)
[[PIV] ###(6) [t][r][o][m][p][i] (*) (tr) intence erarigi iun
[[PIV] ###(6) [t][r][o][v][i] (*) (tr) ekvidi ion, kion oni serĉas; ekvidi ion per okazo
[[PIV] ###(6) [t][u][a][l][e][t][o] (*) tuto de la objektoj, per kiuj oni sin vestas
[[PIV] ###(6) [t][u][k][o] (*) peco da teksaĵo uzata por iu celo (naz[[tuko], lito[[tuko], ban[[tuko])
[[PIV] ###(6) [t][u][s][i] (*) (ntr) subite elspiri, kun sono pro malsano aŭ ĉar io estas en la gorĝo
[[PIV] ###(6) [u][n][g][o] (*) malmola parto ĉe la ekstremo de homaj aŭ bestaj fingroj
[[PIV]
###(6) [v][a][l][o] (*) malalta vasta tero inter montoj
[[PIV] ###(6) [v][a][n][g][o] (*) flanka parto de la vizaĝo
[[PIV]
###(6) [v][e][n][k][i] (*) (tr) superi malamikon en batalo, milito; superi konkuranton; transpasi baron
[[PIV] ###(6) [v][i][a][n][d][o] (*) karno de besto, kiel manĝaĵo
[[PIV]
###(6) [v][i][c][o] (*) sinsekvo da personoj aŭ objektoj aranĝitaj laŭ unu linio, unu apud aŭ post alia
[[PIV] ###(6) [v][i][g][l][a] (*) agema; rapidaga
[[PIV] ###(6) [v][i][ŝ][i] (*) (tr) purigi objekton, frotante ĝin per tuko aŭ per simila maniero
[[PIV] ###(6) [v][o][l][o][n][t][a] (*) faranta ion kun ĝojo, laŭ sia propra volo
[[PIV] ###(6) [v][o][l][v][i] (*) (tr) plurfoje ĉirkaŭmeti ion flekseblan ĉirkaŭ io alia
[[PIV]
###(6) [v][o][s][t][o] (*) posta parto de la korpo de birdoj aŭ aliaj bestoj; pendanta aĵo en la ekstremo de la dorso de iuj bestoj
[[PIV]
###(6) [v][u][n][d][o] (*) difekto de la korpo kaŭzita de frapo el kiu fluas sango
[[PIV] ###(6) [ĉ][a][p][i][t][r][o] (*) ĉiu parto de libro, kun aparta titolo aŭ/kaj numero
[[PIV] ###(6) [ĉ][a][s][i] (*) (tr) postkuri beston por ĝin kapti
[[PIV] ###(6) [ĉ][e][m][i][z][o] (*) maldika vesto por la supra parto de la korpo
[[PIV]
###(6) [ĉ][i][e][l] (*) laŭ ĉia maniero
[[PIV] ###(6) [ĝ][e][n][e][r][a][l][a] (*) neaparta
[[PIV] ###(6) [ĝ][e][n][i] (*) (tr) maloportuni al iu
[[PIV] ###(6) [ĝ][e][n][t][i][l][a] (*) afabla
[[PIV] ###(6) [ŝ][a][n][c][o] (*) ebleco de sukceso
[[PIV] ###(6) [ŝ][a][r][ĝ][o] (*) pezaĵo portata
[[PIV] ###(6) [ŝ][e][r][c][i] (*) (ntr) diri aŭ fari ion neserioze, celante amuzi kaj ridigi
[[PIV] ###(6) [ŝ][i][r][i] (*) (tr) rompi ion, forte tirante
[[PIV] ###(6) [ŝ][n][u][r][o] (*) longa plektaĵo el fadenoj
[[PIV]
###(6) [ŝ][o][v][e][l][i] (*) (tr) forpreni ian materion per ŝovelilo aŭ per io simila
[[PIV]
###(6) [ŝ][r][a][n][k][o] (*) alta meblo kun pordo(j) kaj bretoj aŭ hokoj por konservi domajn aĵojn
[[PIV] ###(6) [ŝ][t][r][u][m][p][o] (*) sakforma ĝisgenua piedvesto trikita
[[PIV]
###(6) [ŝ][u][o] (*) piedvesto kun solida plandumo, taŭga por uzo eksterhejma
[[PIV]