Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant l'activation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClocalStorage="iorel5"; DOCenhavo="index.html"; DOCbutonojVH = 12; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 38; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 34; DOCprogresoVH = 8; DOCklavoj="abcdefghijklmnoprstuvzĉĝĥĵŝŭ";
###(5) [a][d][r][e][s][o] (*) precizaj indikoj por atingi iun aŭ ion
[[PIV] ###(5) [a][g][i] (*) (ntr) fari ion
[[PIV] ###(5) [a][m][u][z][i] (*) (tr) agrable distri kaj gajigi
[[PIV] ###(5) [a][n][i][m][o] (*) nekorpa parto de la homo, iuj taksas ĝin senmorta
[[PIV] ###(5) [a][p][r][i][l][o] (*) la kvara monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [a][r][a][n][ĝ][i] (*) (tr) meti laŭ ĝusta ordo; pretigi ([[aranĝi] kongreson)
[[PIV] ###(5) [a][r][ĝ][e][n][t][o] (*) valora metalo (Ag)
[[PIV] ###(5) [a][t][i][n][g][i] (*) (tr) veni ĝis iu loko aŭ rezulto
[[PIV] ###(5) [a][z][e][n][o] (*) besto simila al ĉevalo (Equus asinus)
[[PIV]
###(5) [a][ŭ][g][u][s][t][o] (*) la oka monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [b][a][n][i] (*) (tr) meti iun aŭ ion en akvon por lavado
[[PIV] ###(5) [b][e][n][k][o] (*) meblo por sidi
[[PIV]
###(5) [b][o][v][o] (*) granda mambesto bredata por viando kaj lakto (Bos)
[[PIV]
###(5) [b][r][u][n][a] (*) kun koloro de ĉokolado
[[PIV] ###(5) [b][r][u][s][t][o] (*) parto de la korpo, ekde la kolo ĝis la ventro
[[PIV] ###(5) [b][u][t][e][r][o] (*) graso el lakto
[[PIV] ###(5) [c][e][t][e][r][a] (*) ĉiu restanta, ĉiu alia; ĉiu, kiun oni ankoraŭ ne menciis
[[PIV] ###(5) [d][a][n][ĝ][e][r][o] (*) ebleco de malbono, de malfeliĉo
[[PIV] ###(5) [d][e][c][e][m][b][r][o] (*) la lasta monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [d][e][c][i][d][i] (*) (tr) difini kion fari; fiksi sian opinion aŭ volon
[[PIV] ###(5) [d][i][m][a][n][ĉ][o] (*) la unua tago de la semajno, inter sabato kaj lundo
[[PIV] ###(5) [d][o][n][a][c][o] (*) io senpage donita por plezuro
[[PIV] ###(5) [d][o][r][s][o] (*) malantaŭa parto de la homa korpo, aŭ supra parto de la besta korpo
[[PIV]
###(5) [e][f][e][k][t][i][v][a] (*) kiu reale ekzistas, ne nur ŝajna
[[PIV] ###(5) [e][f][i][k][i] (*) (ntr) havi realan rezulton
[[PIV] ###(5) [e][g][a][l][a] (*) tute sama
[[PIV] ###(5) [e][k][z][i][s][t][i] (*) (ntr) esti en nuntempo kaj realo
[[PIV] ###(5) [e][s][t][i][m][i] (*) (tr) alte taksi ies moralan aŭ spiritan valoron
[[PIV] ###(5) [f][e][b][r][u][a][r][o] (*) dua monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [f][i][k][s][a] (*) nemovebla, senŝanĝa
[[PIV] ###(5) [f][i][k][s][i] (*) (tr) firme senmovigi per ligo, gluo, najlo aŭ io simila
[[PIV] ###(5) [f][l][a][v][a] (*) kun koloro simila al tiu de oro
[[PIV]
###(5) [f][l][u][i] (*) (ntr) moviĝi (verbo por likvaĵoj kaj gasoj)
[[PIV] ###(5) [f][o][l][i][o] (*) verda parto de kreskaĵo, per kiu ĝi kaptas sunan lumon
[[PIV]
###(5) [f][o][n][t][o] (*) origino, deveno; loko, kie akvo eliras el la tero
[[PIV] ###(5) [f][r][e][ŝ][a] (*) ne malnova, ĵusa
[[PIV] ###(5) [f][u][n][d][o] (*) fina parto de io, plej malproksima de la rigardanto
[[PIV] ###(5) [g][a][r][d][i] (*) (tr) atenti, zorgi por eviti danĝeron
[[PIV] ###(5) [g][e][n][u][o] (*) antaŭa parto de artiko en kruro
[[PIV]
###(5) [g][l][a][c][i][o] (*) akvo solidigita per malvarmo
[[PIV] ###(5) [g][r][e][n][o] (*) herbo, kies semoj estas muelitaj por fari farunon (aveno, maizo, tritiko, rizo ktp)
[[PIV] ###(5) [g][r][i][z][a] (*) kun koloro de cindro (inter blanka kaj nigra)
[[PIV]
###(5) [g][r][u][p][o] (*) aro de samaj aĵoj
[[PIV] ###(5) [h][e][r][b][o] (*) kreskaĵo kun maldika trunko neligna
[[PIV]
###(5) [h][o][r][l][o][ĝ][o] (*) aparato por mezuri la tempon kaj montri la horojn
[[PIV]
###(5) [i][n][k][o] (*) kolora likvaĵo, per kiu oni skribas
[[PIV] ###(5) [i][n][s][e][k][t][o] (*) malgranda besto kun ses piedoj kaj ofte kun flugiloj, ekz. formiko, moskito, muŝo
[[PIV]
###(5) [i][n][s][t][r][u][i] (*) (tr) transdoni al iu sciencajn konojn aŭ utilajn sciojn
[[PIV] ###(5) [i][n][t][e][n][c][i] (*) (tr) konscie kaj klare ekvoli fari ion iam; laŭvole fari ion
[[PIV] ###(5) [i][n][v][i][t][i] (*) (tr) peti iun, ke ĝi ien venu; peti sen devigo
[[PIV] ###(5) [j][a][n][u][a][r][o] (*) la unua monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [j][u][l][i][o] (*) la sepa monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [j][u][n][i][o] (*) la sesa monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [j][u][ĝ][i] (*) (tr) laŭleĝe decidi ĉu iu estas kulpa aŭ ne; taksi ion
[[PIV] ###(5) [k][a][f][o] (*) semgrajnoj de [[kaf]ujo (Coffea); nigra trinkaĵo el tiuj semgrajnoj
[[PIV]
###(5) [k][a][l][k][u][l][i] (*) (tr) operacii (2 + 3, 4 x 5 ...); determini kvanton
[[PIV] ###(5) [k][a][p][a][b][l][a] (*) povanta plene fari ion (kiu [[kapablas] fari ion, tiu estas lerta pri tio)
[[PIV] ###(5) [k][a][r][t][o] (*) eta folio el kartono aŭ plasto por diversaj celoj
[[PIV]
###(5) [k][l][a][s][o] (*) aro de aĵoj kunigitaj laŭ rango, kvalito aŭ naturo: a) parto de popolo havanta samajn ekonomiajn kondiĉojn b) lernantoj, kiuj sekvas iun gradon de studkurso c) ŝtupo de la vegetala aŭ animala regno ktp
[[PIV] ###(5) [k][l][i][n][i] (*) (tr) fleksi malsupren aŭ flanken
[[PIV] ###(5) [k][o][k][o] (*) birdo bredata pro la viando kaj ovoj (Gallus)
[[PIV]
###(5) [k][o][m][p][a][t][i] (*) (tr) esti malfeliĉa pro ies malfeliĉo, kaj do deziri helpi tiun
[[PIV] ###(5) [k][o][n][s][e][r][v][i] (*) (tr) zorgi, ke io ne difektiĝu aŭ ne perdiĝu; ne lasi ion perei
[[PIV] ###(5) [k][o][r][b][o] (*) portebla ujo el io plektita
[[PIV]
###(5) [k][o][v][e][r][t][o] (*) papera saketo, en kiun oni metas leteron kaj sur kiun oni skribas la adreson
[[PIV]
###(5) [k][r][a][j][o][n][o] (*) ilo uzata por skribi aŭ desegni
[[PIV]
###(5) [k][r][e][i] (*) (tr) fari ion novan (la homo [[kreis] la bombon)
[[PIV] ###(5) [k][r][u][c][o] (*) bildo aŭ aĵo kun formo tia:
[[PIV]
###(5) [k][r][u][r][o] (*) parto de la gambo, ekde genuo ĝis piedo; tuto de la suba membro de besto; simila parto de meblo ([[kruro] de tablo)
[[PIV]
###(5) [k][u][k][o] (*) dolĉa bakaĵo (estas miloj da receptoj por ili)
[[PIV]
###(5) [k][u][l][e][r][o] (*) manĝilo
[[PIV]
###(5) [k][u][l][p][a] (*) tiu, kiu faris ion punindan
[[PIV] ###(5) [k][u][r][a][c][i] (*) prizorgi malsanulon kaj provi resanigi ĝin
[[PIV] ###(5) [k][u][z][o] (*) filo de onklo aŭ onklino
[[PIV] ###(5) [l][a][g][o] (*) granda kvanto da akvo, ĉiuflanke limigita de tero
[[PIV]
###(5) [l][a][n][g][o] (*) movebla organo en la buŝo, uzata por gustumi kaj paroli
[[PIV] ###(5) [l][e][r][t][a] (*) kapabla facile, laŭcele kaj rapide fari ion
[[PIV] ###(5) [l][e][ĝ][o] (*) regulo por ĉiu homo en ŝtato
[[PIV] ###(5) [l][i][m][o] (*) kie aŭ kiam io finiĝas, kaj io alia komenciĝas
[[PIV] ###(5) [l][u][n][d][o] (*) la dua tago de la semajno, la unua labor-tago de la semajno, post dimanĉo kaj antaŭ mardo
[[PIV] ###(5) [l][u][n][o] (*) kvazaŭ eta planedo, kiu moviĝas ĉirkaŭ la Tero; simila aĵo, kiu moviĝas ĉirkaŭ alia planedo
[[PIV]
###(5) [m][a][j][o] (*) la kvina monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [m][a][n][i][e][r][o] (*) rimedo, procedo, metodo uzata por fari ion; tiel, kiel io okazas
[[PIV] ###(5) [m][a][r][d][o] (*) la tria tago de la semajno
[[PIV] ###(5) [m][a][r][t][o] (*) la tria monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [m][a][r][ŝ][i] (*) (ntr) paŝi
[[PIV] ###(5) [m][a][s][t][r][o] (*) estro
[[PIV] ###(5) [m][e][r][k][r][e][d][o] (*) la kvara tago de la semajno
[[PIV] ###(5) [m][o][k][i] (*) (tr) malŝate, ofende igi iun aŭ ion ridinda
[[PIV] ###(5) [m][o][l][a] (*) ne kontraŭstaranta al premo
[[PIV] ###(5) [m][u][z][i][k][o] (*) belarto pri aranĝo de sonoj agrablaj por homa aŭdo
[[PIV] ###(5) [n][o][v][e][m][b][r][o] (*) la dek unua monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [n][u][m][e][r][o] (*) nombro montranta la vicon de iu objekto inter aliaj
[[PIV] ###(5) [o][b][j][e][k][t][o] (*) io ajn, kion oni konas, aŭ provas koni (konkreta aŭ abstrakta); tio, kion atingas la ago de la subjekto
[[PIV] ###(5) [o][f][i][c][o] (*) okupo, profesio
[[PIV] ###(5) [o][k][t][o][b][r][o] (*) la deka monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [o][m][b][r][o] (*) senluma aŭ malhela loko, pro lumbaro (jen bildo de arbo kaj ĝia [[ombro])
[[PIV]
###(5) [o][r][d][i][n][a][r][a] (*) ne speciala; ĉiutaga
[[PIV] ###(5) [o][v][o] (*) globoforma aĵo, kiu fariĝos ido
[[PIV]
###(5) [p][a][k][o] (*) aro da aĵoj ŝirmitaj per papero kaj ŝnuro aŭ en sako
[[PIV]
###(5) [p][a][ĝ][o] (*) unu flanko de folio de libro, revuo aŭ ĵurnalo (vi ĝuste legas la 66an [[paĝon])
[[PIV] ###(5) [p][e][n][d][i] (*) (ntr) esti alligita per unu ekstremo tiel, ke la cetero estas libera, ne tuŝante la teron
[[PIV] ###(5) [p][e][z][a] (*) altirata de tero per granda forto (formiko estas mal[[peza], elefanto estas [[peza])
[[PIV] ###(5) [p][l][a][f][o][n][o] (*) surfaco, kiu estas la supra interna parto de ĉambro
[[PIV]
###(5) [p][l][a][ĉ][i] (*) (ntr) kontentigi iun per sia ĉarmo
[[PIV] ###(5) [p][o][r][k][o] (*) besto kun mallongaj kruroj hejme bredata pro viando (Sus)
[[PIV]
###(5) [p][o][ŝ][o] (*) speco de saketo ĉe vesto
[[PIV]
###(5) [p][o][ŝ][t][o] (*) servo por transporto de leteroj aŭ malgrandaj pakaĵoj
[[PIV] ###(5) [p][r][e][f][e][r][i] (*) (tr) laŭvole elekti ion inter pluraj
[[PIV] ###(5) [p][r][e][p][a][r][i] (*) (tr) fari ĉion necesan, kio ebligas faradon de io alia; pretigi
[[PIV] ###(5) [p][r][o][d][u][k][t][o] (*) vivaĵo aŭ senvivaĵo kreita per natura vojo por komerco kaj konsumado; utila objekto kreita el krudaj materialoj (la fabriko [[produktas] bonan tolon; tolo estas [[produkto])
[[PIV] ###(5) [p][r][o][m][e][n][i] (*) (ntr) iri de loko al loko por plezuro
[[PIV] ###(5) [p][r][o][m][e][s][i] (*) (tr) certigi, ke oni faros aŭ donos
[[PIV] ###(5) [p][r][u][n][t][o] (*) dono de io al iu por posta redono
[[PIV] ###(5) [p][u][ŝ][i] (*) (tr) movi per premo aŭ frapo
[[PIV] ###(5) [r][a][d][i][o] (*) ĉiu aparta rektlinia elsendaĵo el fonto de lumo, varmo, elektro ktp
[[PIV] ###(5) [r][e][g][i][o][n][o] (*) parto de lando kun speciala eco (natura aŭ socia)
[[PIV] ###(5) [r][e][k][t][a] (*) havanta unu solan direkton; nekurba (1: [[rekta]; 2: kurba)
[[PIV]
###(5) [r][e][l][i][g][i][o] (*) kredo kaj praktiko de rilatoj inter la homo kaj la transmondo, supernaturaj estuloj, vivo kaj morto
[[PIV] ###(5) [r][e][ĝ][o] (*) dumviva regnestro, kies insigno estas krono
[[PIV] ###(5) [r][i][p][e][t][i] (*) (tr) fari aŭ diri denove je dua fojo (aŭ je tria, kvara ... fojo)
[[PIV] ###(5) [r][u][l][i] (*) (tr) movi objekton turnante ĝin ĉirkaŭ ĝi mem ([[ruli] ŝtonon, pilkon)
[[PIV] ###(5) [r][u][l][o] (*) aĵo kiel tiu de la bildo, ĝenerale uzata por fari ion, foje en maŝino
[[PIV]
###(5) [s][a][b][a][t][o] (*) la tago de la semajno inter vendredo kaj dimanĉo
[[PIV] ###(5) [s][a][k][o] (*) mola ujo el tolo, ledo, papero aŭ alia materialo kun malfermaĵo ĉe la supro
[[PIV]
###(5) [s][a][ĝ][a] (*) inteligenta kaj sperta
[[PIV] ###(5) [s][e][k][a] (*) enhavanta neniom da akvo aŭ likvaĵo; surhavanta neniom da akvo aŭ likvaĵo
[[PIV] ###(5) [s][e][n][c][o] (*) ideo pri tio, kion esprimas vorto aŭ frazo
[[PIV] ###(5) [s][e][p][t][e][m][b][r][o] (*) la naŭa monato de la jaro
[[PIV] ###(5) [s][e][r][i][o][z][a] (*) nerida, neŝerca
[[PIV] ###(5) [s][i][m][i][l][a] (*) havanta iajn ecojn, kiujn ankaŭ alia persono aŭ objekto havas
[[PIV] ###(5) [s][p][i][r][i] (*) (ntr) enigi kaj eligi aeron en la plumojn tra nazo aŭ buŝo
[[PIV] ###(5) [s][p][i][r][i][t][o] (*) senmorta homa animo; nevidebla kaj netuŝebla estaĵo
[[PIV] ###(5) [s][t][e][l][o] (*) luma punkto en la nokta ĉielo; figuro kun kvin aŭ pli da pintoj
[[PIV]
###(5) [s][t][u][d][i] (*) (tr) science esplori; diligente labori por akiri la posedon de ia scienco
[[PIV] ###(5) [s][u][k][c][e][s][i] (*) (ntr) havi aŭ trafi feliĉan rezulton
[[PIV] ###(5) [s][u][m][o] (*) rezulto de adicio (5 estas la [[sumo] de 3 kaj 2); difinita kvanto da mono
[[PIV] ###(5) [t][e][l][e][r][o] (*) kvazaŭ plata ujo por manĝi
[[PIV]
###(5) [t][e][r][u][r][o] (*) grandega timo (vizaĝo de [[teruro])
[[PIV]
###(5) [t][o][n][d][i] (*) (tr) fortranĉi per tondilo aŭ per io simila
[[PIV]
###(5) [t][r][a][f][i] (*) (tr) atingi per ĵetita aĵo aŭ per sia propra korpo ion celitan; atingi
[[PIV]
###(5) [t][r][u][o] (*) malplenaĵo, kavo en io
[[PIV] ###(5) [v][a][p][o][r][o] (*) akvo kiel gaso
[[PIV]
###(5) [v][a][s][t][a] (*) havanta grandajn dimensiojn
[[PIV] ###(5) [v][e][n][d][r][e][d][o] (*) la tago de la semajno inter ĵaŭdo kaj dimanĉo
[[PIV] ###(5) [v][e][r][k][o] (*) arta aŭ scienca produkto farita per penso kaj imago (libro, rakonto, poemo, pentraĵo, muzikaĵo, skulptaĵo ...)
[[PIV] ###(5) [v][i][n][o] (*) alkohola trinkaĵo el vinberoj
[[PIV]
###(5) [v][i][z][i][t][i] (*) (tr) iri por vidi iun hejme; iri por vidi ion
[[PIV] ###(5) [v][o][ĉ][o] (*) sono de parolo, kanto aŭ krio
[[PIV] ###(5) [ĉ][e][s][i] (*) (ntr) ne esti plu, ne agi plu, interrompiĝi
[[PIV] ###(5) [ĵ][a][ŭ][d][o] (*) tago de la semajno inter merkredo kaj vendredo
[[PIV] ###(5) [ŝ][a][f][o] (*) besto utila pro lano kaj viando (Ovis)
[[PIV]
###(5) [ŝ][a][t][i] (*) (tr) alte taksi la valoron aŭ gravecon de io; preferi
[[PIV] ###(5) [ŝ][l][o][s][i] (*) (tr) fermi per seruro
[[PIV]
###(5) [ŝ][t][a][t][o] (*) organizita socio kun propra teritorio kaj registaro
[[PIV] ###(5) [ŝ][t][e][l][i] (*) (tr) kaŝe forkapti por si posedaĵon de aliulo
[[PIV] ###(5) [ŝ][t][u][p][o] (*) ĉiu el sinsekvaj tabuloj aŭ bastonoj uzataj por supreniri aŭ mal) supreniri ([[ŝtuparo])
[[PIV]