Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant l'activation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClocalStorage="iorel4"; DOCenhavo="index.html"; DOCbutonojVH = 12; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 38; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 34; DOCprogresoVH = 8; DOCklavoj="abcdefghijklmnoprstuvzĉĝĥĵŝŭ";
###(4) [a][e][r][o] (*) spirebla nesimpla gaso, kiu ĉirkaŭas la teron
[[PIV] ###(4) [a][g][r][a][b][l][a] (*) plaĉa, kiu donas plezuron ([[agrabla] vetero)
[[PIV] ###(4) [a][k][c][e][p][t][i] (*) (tr) konsenti ricevi ion, kion iu donas aŭ proponas
[[PIV] ###(4) [a][m][a][s][o] (*) multnombra, ĝenerale senorda aro
[[PIV] ###(4) [a][n][g][u][l][o] (*) grado de malfermo inter du linioj aŭ muroj, kiuj tuŝas unu la alian
[[PIV]
###(4) [a][p][a][r][t][a] (*) malkuna
[[PIV] ###(4) [a][p][e][r][i] (*) (ntr) sin vidigi
[[PIV] ###(4) [a][t][e][n][t][a] (*) turnanta kaj fiksanta siajn mensajn kapablojn al io
[[PIV] ###(4) [a][v][o] (*) patro de patro aŭ patro de patrino
[[PIV] ###(4) [a][ĝ][o] (*) kiomo de la tempo, ekde la naskiĝo
[[PIV] ###(4) [a][ŭ][s][k][u][l][t][i] (*) (tr) atenti por aŭdi
[[PIV]
###(4) [a][ŭ][t][u][n][o] (*) sezono post somero kaj antaŭ vintro
[[PIV]
###(4) [b][a][t][a][l][i] (*) (ntr) peni venki iun
[[PIV] ###(4) [b][e][s][t][o] (*) animalo, kiu ne estas homo
[[PIV] ###(4) [b][l][u][a] (*) kun koloro de la ĉielo kiam ne estas nuboj
[[PIV]
###(4) [b][o][r][d][o] (*) strio de tero ĉe akvo
[[PIV] ###(4) [b][r][a][k][o] (*) supera membro de homo, kie estas la mano
[[PIV]
###(4) [b][r][i][l][i] (*) (ntr) hele lumi
[[PIV]
###(4) [b][r][u][i] (*) (ntr) fari sonojn, kiuj estas nek muzikaĵo nek parolo (maro [[bruas], infano plore [[bruas])
[[PIV] ###(4) [c][e][l][o] (*) tio, kion oni celas
[[PIV] ###(4) [d][a][ŭ][r][o] (*) tempo dum kiu io okazas
[[PIV] ###(4) [d][e][n][t][o] (*) malmolaĵo en nia buŝo
[[PIV]
###(4) [d][i][k][a] (*) granda laŭ la dimensio diko, granda laŭ volumeno (1 [[dik]a libro; 2 mal[[dik]a libro)
[[PIV]
###(4) [d][i][o] (*) supernatura estaĵo, estro de la bonaj spiritoj
[[PIV] ###(4) [d][i][r][e][k][t][o] (*) vojo laŭ rekta linio
[[PIV] ###(4) [d][i][v][e][r][s][a] (*) malsamspeca (mal/sam/ spec/a)
[[PIV] ###(4) [d][o][l][o][r][o] (*) tre malagrabla korpa sento
[[PIV]
###(4) [d][u][b][i] (*) (tr+ntr) ne esti certa pri io; ne scii, ĉu io estas vera aŭ ne
[[PIV] ###(4) [e][k][z][e][m][p][l][o] (*) io, kion oni imitu; praktiko
[[PIV] ###(4) [e][l][e][k][t][i] (*) (tr) preni unu el du aŭ el multaj
[[PIV] ###(4) [e][r][a][r][i] (*) (ntr) malbone fari, malĝuste fari; malĝuste opinii (vi [[eraris], +2-7 estas -5)
[[PIV] ###(4) [e][s][p][e][r][i] (*) (tr) kredi, ke tio, kion oni deziras, realiĝos
[[PIV] ###(4) [f][a][j][r][o] (*) fenomeno, kiu produktas lumon kaj varmon
[[PIV]
###(4) [f][e][r][o] (*) malmola metalo (Fe)
[[PIV] ###(4) [f][e][s][t][i] (*) (tr) fari agrablajn aferojn pro io
[[PIV] ###(4) [f][i][ŝ][o] (*) besto, kiu vivas en akvo
[[PIV]
###(4) [f][l][o][r][o] (*) kolora parto de kreskaĵo 4 (vidu) printempo
[[PIV]
###(4) [f][o][r][g][e][s][i] (*) (tr) ne plu memori pri; ne atenti pri
[[PIV] ###(4) [f][r][a][p][i] (*) (tr) tuŝegi per mano aŭ per io alia
[[PIV] ###(4) [f][r][e][m][d][a] (*) de alia loko; nekonata
[[PIV] ###(4) [g][a][j][a] (*) (iu) bonhumora stato; (io) kun povo igi iun gaja
[[PIV] ###(4) [g][a][j][n][i] (*) (tr) akiri aŭ ricevi ion bonan
[[PIV] ###(4) [g][a][z][e][t][o] (*) perioda presaĵo kun novaĵo
[[PIV]
###(4) [g][l][a][s][o] (*) trinkujo, ĝenerale vitra
[[PIV]
###(4) [h][e][l][a] (*) tre luma; kun koloro pli proksima de blanko ol de nigro
[[PIV] ###(4) [h][i][s][t][o][r][i][o] (*) tuto aŭ parto de la okazaĵoj, kiujn travivis la homaro tra la tempo; scienco, kiu studas tion
[[PIV] ###(4) [h][u][n][d][o] (*) dombesto, kun diversaj aspektoj, uzata por gardado kaj ĉasado
[[PIV]
###(4) [i][d][e][o] (*) penso
[[PIV] ###(4) [i][n][t][e][r][n][a] (*) estanta en io
[[PIV] ###(4) [j][u][s][t][a] (*) respektanta egale la rajtojn de aliaj homoj
[[PIV] ###(4) [k][a][p][t][i] (*) (tr) subite preni, ekpreni ion per rapida movo
[[PIV] ###(4) [k][a][r][a] (*) amata, alte ŝatata
[[PIV] ###(4) [k][a][t][o] (*) kvarpieda besto, kiu vivas ĉe homo (Felis silvestris)
[[PIV]
###(4) [k][a][ŝ][i] (*) (tr) malmontri, ne vidigi, ne sciigi
[[PIV] ###(4) [k][a][ŭ][z][o] (*) tio, pro kio io okazas; tio, pro kio io estas aŭ iĝas tia, kiel ĝi estas
[[PIV] ###(4) [k][o][l][e][k][t][o] (*) aro de multaj samaj aŭ similaj aĵoj
[[PIV] ###(4) [k][o][l][e][r][i] (*) (tr+ntr) senti fortan agiton de la animo kontraŭ iu pro malkontento
[[PIV] ###(4) [k][o][l][o] (*) parto de la korpo kuniganta la kapon kun la cetero
[[PIV]
###(4) [k][o][m][e][r][c][i] (*) (ntr) (profesie) aĉeti varon por revendi ĝin
[[PIV] ###(4) [k][o][m][u][n][a] (*) samtempe uzata de pluraj; rilata al la plejmulto de la homoj
[[PIV] ###(4) [k][o][n][d][u][k][i] (*) (tr) irigi iun kun si al iu loko
[[PIV] ###(4) [k][o][n][s][e][n][t][i] (*) (tr+ntr) samopinii pri io; akcepti fari ion
[[PIV] ###(4) [k][o][n][t][e][n][t][a] (*) deziranta nenion alian ol tio, kion oni havas ###(4) [k][o][r][p][o] (*) fizika parto de besto aŭ homo
[[PIV]
###(4) [k][o][v][r][i] (*) (tr) malvidigi per surmeto de io
[[PIV] ###(4) [k][u][i][r][i] (*) pretigi manĝaĵon per varmo
[[PIV] ###(4) [k][u][t][i][m][o] (*) (iu) emo fari ion, pro ofta ripetado de tio; simila agmaniero ĉe popolo pro kulturo
[[PIV] ###(4) [k][u][ŝ][i] (*) esti en horizontala pozicio (homoj [[kuŝas] por dormi)
[[PIV] ###(4) [l][a][c][a] (*) senforta stato, kiam korpo postulas ripozon
[[PIV] ###(4) [l][a][k][t][o] (*) blanka trinkaĵo el mamo por idoj
[[PIV]
###(4) [l][a][r][ĝ][a] (*) granda laŭ la dimensio. (1. [[larĝ]a strato; 2. mal[[larĝ]a strato)
[[PIV]
###(4) [l][a][v][i] (*) (tr) purigi per akvo aŭ alia fluaĵo
[[PIV] ###(4) [l][i][g][i] (*) (tr) fiksi per ŝnuro, ĉeno aŭ simila afero; kunigi plurajn aferojn
[[PIV] ###(4) [l][i][g][n][o] (*) malmola substanco el arbo
[[PIV]
###(4) [l][i][g][o] (*) tio, kio ligas
[[PIV] ###(4) [l][i][n][i][o] (*) figuro kiel tiu de fadeno kun unu sola dimensio
[[PIV] ###(4) [l][u][d][i] (*) (tr+ntr) sin amuzi, sin distri, fari plezuran aferon, sed kiu ne estu laboro; sonigi muzikilon; sin prezenti en teatraĵo
[[PIV] ###(4) [m][a][r][k][o] (*) speciala signo sur io kaj servanta por rekonigi tion (GNU kaj aliaj markoj):
[[PIV]
###(4) [m][e][z][o] (*) io egaldistanca de du ekstremoj, de du limoj, en spaco aŭ tempo (genuo estas preskaŭ en la [[mezo] de kruro)
[[PIV] ###(4) [m][e][z][u][r][i] (*) (tr) taksi kaj difini grandecon, kvanton, gradon de io
[[PIV] ###(4) [m][i][n][u][t][o] (*) mezurunuo por tempo (1 [[minuto] estas 60 sekundoj; ludo de futbalo estas 90-[[minuta])
[[PIV] ###(4) [m][o][m][e][n][t][o] (*) tre mallonga nedifinita daŭro de tempo
[[PIV] ###(4) [m][o][n][a][t][o] (*) 30 aŭ 31 tagoj (unu jaro estas dek du [[monatoj])
[[PIV] ###(4) [n][a][t][u][r][o] (*) ĉio, kio ne estas farita de homo aŭ maŝino
[[PIV] ###(4) [n][a][z][o] (*) parto de korpo, per kiu oni rimarkas odorojn
[[PIV]
###(4) [n][e][ĝ][o] (*) kristaliĝinta akva vaporo el ĉielo
[[PIV]
###(4) [n][o][k][t][o] (*) parto de la tago, kiam ne estas suna lumo
[[PIV] ###(4) [n][o][m][b][r][o] (*) matematikaĵo esprimanta grandon aŭ mezuron (3; 4,5; 7/8; 0,09; 1001 ...)
[[PIV] ###(4) [n][u][b][o] (*) amaso da densaj akvovaporoj, el ĝi falas pluvo
[[PIV]
###(4) [n][u][l] (*) 0
[[PIV] ###(4) [o][n][k][l][o] (*) frato de patro aŭ patrino
[[PIV] ###(4) [o][p][i][n][i][i] (*) (tr) pensi ion pri io aŭ iu; pensi pri io, kia ĝi estas
[[PIV] ###(4) [o][r][d][o] (*) regula aranĝo de aferoj (a, b, c, ĉ ... estas en [[ordo]; z, k, ĵ, l ne estas en [[ordo])
[[PIV] ###(4) [o][r][d][o][n][i] (*) (tr) estre esprimi al iu sian volon, ke tiu faru ion
[[PIV] ###(4) [o][r][e][l][o] (*) ekstera parto de aŭdorgano, per kiu oni aŭdas
[[PIV]
###(4) [p][a][n][o] (*) manĝaĵo bakita el faruno
[[PIV]
###(4) [p][a][p][e][r][o] (*) maldika folio por fari libron aŭ ĵurnalon, por skribi leteron ktp
[[PIV]
###(4) [p][a][r][d][o][n][i] (*) (tr) rezigni puni aŭ venĝi pro suferita ofendo
[[PIV] ###(4) [p][a][ŝ][i] (*) (ntr) movi la krurojn por piediri
[[PIV] ###(4) [p][e][n][i] (*) (ntr) ege streĉi siajn fortojn por atingi rezulton
[[PIV] ###(4) [p][l][a][n][k][o] (*) malsupra ebeno de ĉambro, sur kiu oni paŝas
[[PIV] ###(4) [p][l][e][n][d][i] (*) (ntr) esprimi per vortoj sian doloron; esprimi per vortoj, ke oni estas malkontenta pri io
[[PIV] ###(4) [p][l][e][z][u][r][o] (*) agrabla sento de bonstato
[[PIV] ###(4) [p][l][o][r][i] (*) (ntr) montri sian doloron per larmoj
[[PIV] ###(4) [p][l][u][m][o] (*) tio, kio kovras la haŭton de birdoj
[[PIV]
###(4) [p][l][u][v][o] (*) akvo gute falanta de nuboj
[[PIV]
###(4) [p][r][a][v][a] (*) havanta ĝustan opinion aŭ konduton
[[PIV] ###(4) [p][r][e][c][i][p][a] (*) plej grava; ĉefa
[[PIV] ###(4) [p][r][e][t][a] (*) plene preparita; disponebla por tuja uzo
[[PIV] ###(4) [p][r][i][n][t][e][m][p][o] (*) sezono post vintro kaj antaŭ somero ([[printempo]: la sezono de floroj)
[[PIV]
###(4) [p][r][o][f][u][n][d][a] (*) (pri puto, rivero ktp) havanta grandan distancon inter la malferma parto kaj la fundo
[[PIV] ###(4) [r][i][p][o][z][i] (*) (ntr) ne labori dum iom da tempo por repreni plenan forton; senmove kviete kuŝi
[[PIV] ###(4) [r][i][v][e][r][o] (*) natura fluanta, iom forta, akvaro ĝis alia rivero aŭ ĝis maro
[[PIV]
###(4) [r][o][m][p][i] (*) (tr) dispecigi
[[PIV] ###(4) [r][o][n][d][o] (*) io pli-malpli samforma kiel cirklo, kun aŭ sen truo; aparta aro da homoj
[[PIV] ###(4) [r][o][z][o] (*) bela floro de rozarbo (Rosa)
[[PIV]
###(4) [s][a][l][t][i] (*) (ntr) (iu) rapide moviĝi supren kun ambaŭ piedoj super la tero, kaj ree fali; (io) moviĝi de unu al alia loko, ne tuŝante la lokoj inter tiuj
[[PIV]
###(4) [s][a][l][u][t][i] (*) (tr) diri ion aŭ signi je alveno aŭ je foriro por montri respekton al iu (bonan tagon)
[[PIV] ###(4) [s][a][n][a] (*) havanta korpon kaj menson, kiuj bone kaj normale funkcias
[[PIV] ###(4) [s][a][n][g][o] (*) ruĝa likvaĵo en la korpo de homoj kaj iuj bestoj, kiu estas movita de la koro
[[PIV] ###(4) [s][a][t][a] (*) malhavanta deziron aŭ neceson manĝi
[[PIV] ###(4) [s][e][r][v][i] (*) (tr+ntr) (iu) plenumi difinitan laboron por profito aŭ utilo de iu alia; (io) esti utila por iu aŭ io; (io) esti uzata por io
[[PIV] ###(4) [s][e][ĝ][o] (*) meblo por sidi
[[PIV]
###(4) [s][i][l][e][n][t][i] (*) (ntr) ne paroli; ne brui
[[PIV] ###(4) [s][o][m][e][r][o] (*) la plej suna kaj varma sezono
[[PIV]
###(4) [s][p][e][c][o] (*) aro da estaĵoj, similaj inter si sed diferencaj de aliaj
[[PIV] ###(4) [s][t][a][c][i][o] (*) haltejo kun servoj, kie publikaj veturiloj haltas dum iom da tempo
[[PIV] ###(4) [s][t][a][t][o] (*) maniero de io aŭ iu esti rilate al ĝiaj ĉefaj ecoj
[[PIV] ###(4) [s][t][r][a][t][o] (*) vojo inter konstruaĵoj en urbo aŭ vilaĝo
[[PIV]
###(4) [s][u][f][e][r][i] (*) (tr+ntr) senti doloron korpan aŭ mensan; sperti malfeliĉaĵon, malagrablaĵon
[[PIV] ###(4) [s][u][f][i][ĉ][a] (*) estanta en tia kvanto, kia estas bezona
[[PIV] ###(4) [s][u][k][e][r][o] (*) dolĉa substanco trovata en mielo, fruktoj kaj iuj kreskaĵoj (pura [[sukero] estas blanka kaj uzata en kuirejo)
[[PIV] ###(4) [s][u][p][r][o] (*) supra parto, plej alta ekstremo de io
[[PIV] ###(4) [t][r][a][n][ĉ][i] (*) (tr) dividi aĵon en partojn aŭ forigi el ĝi partetojn per akra ilo
[[PIV]
###(4) [t][u][ŝ][i] (*) (tr) meti la fingrojn aŭ ian parton de la korpo al io aŭ iu; fari ŝanĝojn en io
[[PIV] ###(4) [u][t][i][l][a] (*) bona por uzado; iel oportuna, taŭga
[[PIV] ###(4) [v][a][g][o][n][o] (*) veturilo por pasaĝeroj aŭ varoj (vidu) lokomotivo
[[PIV]
###(4) [v][e][k][i] (*) (tr) ĉesigi ies dormon
[[PIV] ###(4) [v][e][n][d][i] (*) (tr) fordoni kontraŭ mono
[[PIV] ###(4) [v][e][r][d][a] (*) kun koloro de folio el viva arbo
[[PIV]
###(4) [v][e][t][e][r][o] (*) stato de la aero (vidu) pluvo, neĝo, tempesto ...
[[PIV] ###(4) [v][i][l][a][ĝ][o] (*) malgranda aro da domoj en kamparo, montaro aŭ alia loko for de urbo
[[PIV] ###(4) [v][i][n][t][r][o] (*) la plej malvarma sezono
[[PIV]
###(4) [v][i][t][r][o] (*) malmola, travidebla, rompebla substanco uzata por fari plurajn aĵojn
[[PIV] ###(4) [v][o][k][i] (*) (tr) per laŭta voĉo peti iun veni
[[PIV] ###(4) [z][o][r][g][i] (*) (tr+ntr) pensi pri rimedoj por certigi bonan staton de io; serioze direkti sian atenton kaj aktivecon al bono de iu; maltrankviliĝi pro necerteco aŭ dubeco de io
[[PIV] ###(4) [ĉ][a][p][e][l][o] (*) kap-vesto kun ĉirkaŭrando; la signo “ˆ” sur literoj kiel ĉ
[[PIV]
###(4) [ĝ][a][r][d][e][n][o] (*) loko, ĝenerale apud domo, kun utilaj aŭ ornamaj kreskaĵoj
[[PIV] ###(4) [ĝ][u][s][t][a] (*) tute ĉe la vero, regulo aŭ celo
[[PIV] ###(4) [ŝ][i][p][o] (*) iom granda veturilo por veturi sur akvo
[[PIV]
###(4) [ŝ][t][o][n][o] (*) malmola pli malpli granda minerala aĵo
[[PIV]