Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon

[agordo@old=2 0 3 5] [agordo@nov=3 7 5 7] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń � ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń � Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ###Ni ĉiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon; sed ni ne povis [atingi] ian rezultaton, kaj ni disiris.

[[

][[]

###Malfeliĉo ofte kunigas la homojn, kaj feliĉo ofte [dis][igas] ilin.

[[][[]

###Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en [ĉiuj][n] [angulojn] de la ĉambro.

[[

][[]

###Li donis al mi monon, sed mi ĝin tuj [re][donis] al li.

[[][[]

###Mi foriras, sed atendu min, ĉar mi baldaŭ [re][venos].

[[][[]

###La suno rebrilas en la klara akvo de la [rivero].

[[][[]

###Mi diris al la reĝo: via reĝa [moŝto], pardonu min!

[[

][[]

###El la tri leteroj unu estis adresita: al Lia Episkopa Moŝto, Sinjoro N. ; la [du][a]: al Lia [Grafa] Moŝto, Sinjoro P. ; la [tria]: al Lia Moŝto, Sinjoro D.

[[

][[]

###La sufikso "[u][m]" ne havas difinitan signifon, kaj tial la (tre malmultajn) vortojn kun "[[um]" oni devas lerni, kiel simplajn vortojn. Ekzemple: [plenumi, kolumo, manumo].

[[

][[]

###Mi volonte plenumis lian [deziron].

[[][[]

###En malbona vetero oni povas facile [mal][varm][umi].

[[][[]

###sano, san[a], sane, sani, sanu, saniga, saneco, sanilo, sanigi, saniĝi, sanejo, sanisto, sanulo, malsano, malsana, malsane, malsani, malsanulo, malsaniga, malsaniĝi, malsaneta, malsanema, malsanulejo, malsanulisto, malsanero, malsaneraro, sanigebla, sanigisto, sanigilo, resanigi, resaninto, sanigilejo, sanigejo, malsanemulo, sanilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsanado, sanulaĵo, malsaneco, malsanemeco, saniginda, sanilujo, sanigilujo, remalsano, remalsaniĝo, malsanulino, sanigista, sanigilista, sanilista, malsanulista k. t. p.

[[][[]

###Ni ĉiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon; sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni [dis][iris].

[[

][[]

###Malfeliĉo ofte [kun][igas] la homojn, kaj feliĉo ofte disigas ilin.

[[][[]

###Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn [pec][etojn] en ĉiujn angulojn de la ĉambro.

[[

][[]

###Li donis al mi [monon], sed mi ĝin tuj redonis al li.

[[][[]

###Mi foriras, sed [atendu] min, ĉar mi baldaŭ revenos.

[[][[]

###La suno rebrilas en la [klara] akvo de la rivero.

[[][[]

###Mi diris al la reĝo: [via] reĝa moŝto, pardonu min!

[[

][[]

###El la tri leteroj unu estis adresita: al Lia Episkopa [Moŝto], Sinjoro N. ; la dua: al Lia Grµfa Moŝto, Sinjoro P. ; la tria: al Lia Moŝto, Sinjoro D.

[[

][[]

###La sufikso "um" ne havas difinitan signifon, kaj tial la (tre malmultajn) vortojn kun "um" oni devas lerni, kiel simplajn vortojn. Ekzemple: [plenumi], [kolumo], [manumo].

[[

][[]

###Mi volonte [plen][umis] lian deziron.

[[][[]

###En malbona [vetero] oni povas facile malvarmumi.

[[][[]

###sano, sana, sane, sani, sanu, saniga, saneco, sanilo, sanigi, saniĝi, sanejo, sanisto, sanulo, malsano, malsana, malsane, malsani, [mal][san][ulo], malsaniga, malsaniĝi, malsaneta, malsanema, malsanulejo, malsanulisto, malsanero, malsaneraro, sanigebla, sanigisto, sanigilo, resanigi, resaninto, sanigilejo, sanigejo, malsanemulo, sanilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsanado, sanulaĵo, malsaneco, malsanemeco, saniginda, sanilujo, sanigilujo, remalsano, remalsaniĝo, malsanulino, sanigista, sanigilista, sanilista, malsanulista k. t. p.

[[][[]

###Ni ĉiuj [kun][venis], por priparoli tre gravan [aferon]; sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni disiris.

[[

][[]

###Malfeliĉo [ofte] kunigas la homojn, kaj feliĉo [[ofte] disigas ilin.

[[][[]

###Mi disŝiris la leteron kaj [dis][ĵetis] ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro.

[[

][[]

###Li donis al mi monon, sed mi [ĝi][n] tuj redonis al li.

[[][[]

###Mi [for][iras], sed atendu min, ĉar mi baldaŭ revenos.

[[][[]

###La suno [re][brilas] en la klara akvo de la rivero.

[[][[]

###Mi diris al la [reĝo]: via  [reĝa] moŝto, pardonu min!

[[

][[]

###El la tri leteroj unu estis adresita: al Lia [Episkopa] Moŝto, Sinjoro N. ; la dua: al Lia Grµfa Moŝto, Sinjoro P. ; la tria: al Lia Moŝto, Sinjoro D.

[[

][[]

###La sufikso "um" ne havas [difinitan] signifon, kaj tial la (tre malmultajn) vortojn kun "um" oni devas lerni, kiel simplajn vortojn. Ekzemple: plenumi, kolumo, manumo.

[[

][[]

###Mi [volonte] plenumis lian deziron.

[[][[]

###sano, sana, sane, sani, sanu, saniga, saneco, sanilo, sanigi, saniĝi, sanejo, sanisto, sanulo, malsano, malsana, malsane, malsani, malsanulo, malsaniga, malsaniĝi, malsaneta, malsanema, [mal][san][ul][ejo], malsanulisto, malsanero, malsaneraro, sanigebla, sanigisto, sanigilo, resanigi, resaninto, sanigilejo, sanigejo, malsanemulo, sanilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsanado, sanulaĵo, malsaneco, malsanemeco, saniginda, sanilujo, sanigilujo, remalsano, remalsaniĝo, malsanulino, sanigista, sanigilista, sanilista, malsanulista k. t. p.

[[][[]

###Ni ĉiuj kunvenis, por [pri][paroli] tre gravan aferon; sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni disiris.

[[

][[]

###Mal[feliĉo] ofte kunigas la homojn, kaj [feliĉo] ofte disigas ilin.

[[][[]

###Mi [dis][ŝiris] la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro.

[[

][[]

###La [suno] rebrilas en la klara akvo de la rivero.

[[][[]

###El la tri leteroj unu estis [adres][ita]: al Lia Episkopa Moŝto, Sinjoro N. ; la dua: al Lia Grµfa Moŝto, Sinjoro P. ; la tria: al Lia Moŝto, Sinjoro D.

[[

][[]

###La sufikso "um" ne havas difinitan signifon, kaj tial la (tre [mal][multajn]) vortojn kun "um" oni devas  [lerni], kiel simplajn vortojn. Ekzemple: plenumi, kolumo, manumo.

[[

][[]

###sano, sana, sane, sani, sanu, saniga, saneco, sanilo, sanigi, saniĝi, sanejo, sanisto, sanulo, malsano, malsana, malsane, malsani, malsanulo, malsaniga, malsaniĝi, malsaneta, malsanema, malsanulejo, malsanulisto, malsanero, malsaneraro, sanigebla, sanigisto, sanigilo, re[san][igi], resaninto, sanigilejo, sanigejo, malsanemulo, sanilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsanado, sanulaĵo, malsaneco, malsanemeco, saniginda, sanilujo, sanigilujo, remalsano, remalsaniĝo, malsanulino, sanigista, sanigilista, sanilista, malsanulista k. t. p.

[[][[]