Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon

[agordo@old=2 0 3 5] [agordo@nov=3 7 5 7] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń � ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń � Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ###En la daŭro de kelke da minutoj mi aŭdis du [pafojn].

[[]

[[]

###La pafado daŭris tre [long][e].

[[]

[[]

###Mi eksaltis de [surprizo].

[[

]

[[]

###Mi saltas tre [lert][e].

[[]

[[]

###Mi saltadis la tutan tagon de loko [al] loko.

[[]

[[]

###Lia hieraŭa parolo estis tre bela, sed la tro multa parolado [lac][i][gas] lin.

[[

]

[[]

###Kiam vi ekparolis, ni atendis aŭdi ion novan, sed baldaŭ ni vidis, ke ni [tromp][i][ĝis].

[[

]

[[]

###Li kantas tre belan [kanton].

[[]

[[]

###La kantado estas agrabla [okupo].

[[]

[[]

###La diamanto havas belan [brilon].

[[]

[[]

###Du ekbriloj de fulmo trakuris tra la [mal][luma] ĉielo.

[[

]

[[]

###La domo, en kiu oni lernas, estas [lern][e][jo], kaj la domo, en kiu oni preĝas, estas [preĝ][e][jo].

[[]

[[]

###La kuiristo sidas en la [kuir][e][jo].

[[]

[[]

###La kuracisto konsilis al mi iri en [ŝvit][banejo][n].

[[

]

[[]

###Magazeno, en kiu oni vendas cigarojn, aŭ ĉambro, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarejo; [skatol][eto] aŭ alia objekto, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarujo; [tub][eto], en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin [fumas], estas cigaringo.

[[

]

[[]

###Skatolo, en kiu oni tenas plumojn, estas plum[ujo], kaj bastoneto, sur kiu oni tenas plumon por skribado, estas plum[ingo].

[[

]

[[]

###En la kandelingo sidis brulanta [kandelo].

[[]

[[]

###En la poŝo de mia pantalono mi portas monujon, kaj en la poŝo de mia [surtuto] mi portas paperujon; pli grandan paperujon mi portas sub la [brako].

[[

]

[[]

###La rusoj loĝas en [Rus][ujo] kaj la germanoj en [German][ujo].

[[]

[[]

###En la daŭro de kelke da minutoj mi [aŭdis] du pafojn.

[[]

[[]

###La pafado [daŭris] tre longe.

[[]

[[]

###Mi [ek][saltis] de surprizo.

[[

]

[[]

###Mi saltas [tre] lerte.

[[]

[[]

###Mi saltadis la [tuta][n] [tagon] de loko al loko.

[[]

[[]

###Lia hieraŭa parolo estis tre bela, sed la tro multa [parol][ado] lacigas lin.

[[

]

[[]

###Kiam vi ekparolis, ni atendis aŭdi [ion] novan, sed baldaŭ ni vidis, [ke] ni trompiĝis.

[[

]

[[]

###Li kantas [tre] belan kanton.

[[]

[[]

###La kantado estas [agrabla] okupo.

[[]

[[]

###Du ekbriloj de fulmo [tra][kuris] tra la malluma ĉielo.

[[

]

[[]

###La domo, en [kiu] oni lernas, estas lernejo, kaj la domo, en [kiu] oni preĝas, estas preĝejo.

[[]

[[]

###La [kuir][isto] sidas en la kuirejo.

[[]

[[]

###La kuracisto [konsilis] al mi iri en ŝvitbanejon.

[[

]

[[]

###Magazeno, en kiu oni [vendas] cigarojn, aŭ ĉambro, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarejo; skatoleto aŭ alia objekto, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigar[ujo]; tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigar[ingo].

[[

]

[[]

###Skatolo, en kiu oni tenas plumojn, estas plumujo, kaj [baston][eto], sur kiu oni tenas plumon por skribado, estas plumingo.

[[

]

[[]

###En la kandelingo sidis [brul][anta] kandelo.

[[]

[[]

###En la poŝo de mia pantalono mi portas monujon, kaj en la poŝo de mia surtuto mi portas [paper][ujon]; pli grandan [paperujon] mi portas sub la brako.

[[

]

[[]

###[La] rusoj loĝas en Rusujo kaj [la] germanoj en Germanujo.

[[]

[[]

###En la daŭro de kelke [da] minutoj mi aŭdis du pafojn.

[[]

[[]

###La [paf][a][do] daŭris tre longe.

[[]

[[]

###Mi eksaltis [de] surprizo.

[[

]

[[]

###Mi [saltas] tre lerte.

[[]

[[]

###Mi saltadis la tutan tagon [de] loko [al] loko.

[[]

[[]

###Lia hieraŭa parolo estis tre bela, sed la [tro] multa parolado lacigas lin.

[[

]

[[]

###Kiam vi ekparolis, ni [atendis] aŭdi ion novan, [sed] baldaŭ ni vidis, ke ni trompiĝis.

[[

]

[[]

###Li [kantas] tre belan kanton.

[[]

[[]

###La [kant][ado] estas agrabla okupo.

[[]

[[]

###La [diamanto] havas belan brilon.

[[]

[[]

###Du ekbriloj de [fulmo] trakuris tra la malluma ĉielo.

[[

]

[[]

###La domo, en kiu [oni] lernas, estas lernejo, kaj la domo, en kiu [oni] preĝas, estas preĝejo.

[[]

[[]

###La [kurac][isto] konsilis al mi iri en ŝvitbanejon.

[[

]

[[]

###Magazeno, en kiu oni vendas cigarojn, aŭ ĉambro, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigar[ejo]; skatoleto aŭ alia objekto, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarujo; tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo.

[[

]

[[]

###Skatolo, en [kiu] oni tenas plumojn, estas plumujo, kaj bastoneto, sur [kiu] oni tenas plumon por skribado, estas plumingo.

[[

]

[[]

###En la [kandel][i][n][go] sidis brulanta kandelo.

[[]

[[]

###En la poŝo de mia [pantalono] mi portas monujon, kaj en la poŝo de mia surtuto mi portas paperujon; pli grandan paperujon mi portas sub la brako.

[[

]

[[]

###La rusoj [loĝas] en Rusujo kaj la germanoj en Germanujo.

[[]

[[]

###En la [daŭro] de kelke da minutoj mi aŭdis du pafojn.

[[]

[[]

###Mi [salt][adis] la tutan tagon de loko al loko.

[[]

[[]

###Lia hieraŭa [parol][o] estis tre bela, sed la tro multa parolado lacigas lin.

[[

]

[[]

###Kiam vi [ek][parolis], ni atendis aŭdi ion novan, sed baldaŭ ni vidis, ke ni trompiĝis.

[[

]

[[]

###[La] kantado estas agrabla okupo.

[[]

[[]

###Du [ek][briloj] de fulmo trakuris tra la malluma ĉielo.

[[

]

[[]

###La [domo], en kiu oni lernas, estas lernejo, kaj la [domo], en kiu oni preĝas, estas preĝejo.

[[]

[[]

### [Magazeno], en kiu oni vendas cigarojn, aŭ ĉambro, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarejo; skatoleto aŭ alia objekto, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarujo; tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo.

[[

]

[[]

###Skatolo, en kiu oni [tenas] plumojn, estas plumujo, kaj bastoneto, sur kiu oni [tenas] plumon por skribado, estas plumingo.

[[

]

[[]

###[En] la kandelingo[] sidis brulanta kandelo.

[[]

[[]

###En la poŝo de mia pantalono mi portas [mon][ujon], kaj en la poŝo de mia surtuto mi portas paperujon; pli grandan paperujon mi portas sub la brako.

[[

]

[[]