Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon

[agordo@old=2 0 3 5] [agordo@nov=3 7 5 7] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń � ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń � Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ###Mi havas [cento][n] da pomoj.

[[

]

[[] ### Tiu ĉi urbo havas milionon [da] loĝantoj.

[[

]

[[] ### Mi aĉetis dekduon (aŭ dek-duon) da kuleroj kaj du dekduojn da [forkoj].

[[

]

[[] ### Mil jaroj (aŭ milo da jaroj) faras [mil][jaro][n].

[[]

[[] ### Unue, mi redonas al vi la monon, kiun vi [prunt][is] al mi; due, mi dankas vin por la [prunt][o]; trie, mi petas vin ankaŭ poste [prunt][i] al mi, kiam mi bezonos monon.

[[

]

[[] ### Por ĉiu tago, mi ricevas kvin frankojn, sed por la hodiaŭa tago, mi ricevis [duobl][a][n] pagon, tio estas dek frankojn.

[[

]

[[] ### Kvinoble sep estas [tri][dek][ ][kvin].

[[]

[[] ### Tri estas [du][ono] de ses.

[[]

[[] ### Ok estas kvar [kvin][onoj] de dek.

[[]

[[] ### Kvar metroj da tiu ĉi ŝtofo kostas naŭ frankojn; tial du metroj kostas kvar kaj [duono][n] [frankoj][n] (aŭ da frankoj).

[[

]

[[] ### Unu tago estas tricent-sesdek-kvin[ono] aŭ tricent-sesdek-ses[ono] de jaro.

[[]

[[] ### Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam [du][op][e].

[[

]

[[] ### Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis [ĉiuj][n] kvin atakantojn.

[[

]

[[] ### Por miaj kvar infanoj, mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis [po] tri pomoj.

[[]

[[] ### Tiu ĉi libro havas sesdek paĝoj[n]; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj[], mi finos la tuta[n] libro[n] en kvar tagoj[].

[[

]

[[] *** ### Tiu ĉi urbo havas [miliono][n] da loĝantoj.

[[

]

[[] ### Mi aĉetis [dek][duo][n] (au dek-duon) da kuleroj kaj du [dekduojn] da forkoj.

[[

]

[[] ### Mil jaroj (aŭ milo [da] jaroj) faras miljaron.

[[]

[[] ### Unue, mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due, mi dankas vin por la prunto; trie, mi petas vin ankaŭ [poste] prunti al mi, kiam mi [bezon][os] monon.

[[

]

[[] ### Por [ĉiu] tago, mi ricevas kvin frankojn, sed por [la] hodiaŭa tago, mi ricevis duoblan pagon, tio estas dek frankojn.

[[

]

[[] ### [Kvin][obl][e] sep estas tridek kvin.

[[]

[[] ### Tri estas duono [de] ses.

[[]

[[] ### Ok estas kvar [kvinonoj][] de dek.

[[]

[[] ### Kvar metroj da tiu ĉi [ŝtofo] kostas naŭ frankojn; tial du metroj kostas kvar kaj duonon frankojn (aŭ da frankoj).

[[

]

[[] ### Tiuj ĉi du amikoj promenas [ĉiam] duope.

[[

]

[[] ### [Kvin][op][e] ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn.

[[

]

[[] ### Por miaj kvar infanoj, mi aĉetis dek du pomojn, kaj [al] ĉiu [el] la infanoj mi donis po tri pomoj.

[[]

[[] ### Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; [tial], [se] mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj.

[[

]

[[]
*** ### Mi havas [cent] pomojn. ### Tiu ĉi [urbo] havas milionon da loĝantoj.

[[

]

[[] ### Mi aĉetis dekduon (au dek-duon) [da] kuleroj kaj du dekduojn da forkoj.

[[

]

[[] ### Unue, mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due, mi dankas vin por la prunto; trie, mi petas vin [ankaŭ] poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon.

[[

]

[[] ### Por ĉiu tago, mi [ricevas] kvin frankojn, sed por la hodiaŭa tago, mi [ricevis] duoblan [pagon], tio estas dek frankojn.

[[

]

[[] ### Kvar metroj da tiu ĉi ŝtofo [kostas] naŭ frankojn; [tial] du metroj [kostas] kvar kaj duonon frankojn (aŭ da frankoj).

[[

]

[[] ### Tiuj ĉi du amikoj [promenas] ĉiam duope.

[[

]

[[] ### Kvinope ili sin ĵetis sur [mi][n], sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn.

[[

]

[[] ### Por miaj kvar infanoj, mi aĉetis [dek][ ][du] pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj.

[[]

[[] ### Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi leg[os] en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi fin[os] la tutan libron en kvar tagoj.

[[

]

[[]
*** ### Mi havas cent [pomoj][n]. ### Mi havas centon [da] pomoj.

[[

]

[[] ### Mi aĉetis dekduon (au dek-duon) da [kuleroj] kaj du dekduojn da forkoj.

[[

]

[[] ### [Unu][e], mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; [du][e], mi dankas vin por la prunto; [tri][e], mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon.

[[

]

[[] ### Por ĉiu [tago], mi ricevas kvin frankojn, sed por la hodiaŭa [tago], mi ricevis duoblan pagon, tio estas dek frankojn.

[[

]

[[] ### Kvar metroj [da] tiu ĉi ŝtofo kostas naŭ frankojn; tial du metroj kostas kvar kaj duonon frankojn (aŭ [da] frankoj).

[[

]

[[] ### Unu tago estas tricent-sesdek-kvin[ono] aŭ tricent-sesdek-ses[ono] de jaro.

[[]

[[] ### Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin [atak][ant][ojn].

[[

]

[[] ### Por miaj kvar infanoj, mi aĉetis dek du pomojn, kaj [al ][ĉiu ][el] la infanoj mi donis [po] tri pomoj.

[[]

[[] ### Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en [ĉiu] tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj.

[[

]

[[]