MEMORU

DOClocalStorage="ekzerco32"; BUTONOnivelo=true; DOCnivelo=4;BOOLtel=true; DOCbutonojVH = 11; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 28; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 10; DOCprogresoVH = 7; MILISEKtempoLimo=30000;DOCmontriButonojn=false;

HELPU ! Estas Fajro !
### Mi estis leganta kiam iu stranga odoro ven[i][s] el inter la folioj de la libro, almenaŭ mi tiel imagis.

Plenigu -is -igis -iĝis ? ###Poste ĝi fort[i][ĝ][i][s] . Mi alkuris al la komputilo, ĉio estis en ordo. Same ĉe la televidilo.

-is -igis -iĝis ? ###Poste mi direkt[i][s] min eksteren.

-is -igis -iĝis ? ###Malferminte la enirpordon mi konstatis, ke densa, blanka fumo, terure akra kaj sufoka plen[i][g][i][s] la tutan ŝtuparon. Ŝajne ĉiu dormis jam.

-is -igis -iĝis ? ### Mi komenc[i][s] veki la najbarojn, sonor[i][g][i] , bati la pordojn, kriadi kaj provadis malferm[i][] la fenestrojn.

-i(s) -igi(s) -iĝi(s) ? ###Baldaŭ mi devis reiri al nia loĝejo por spiri iom da pli tolerebla aero kaj vek[i][] miajn dormantojn.

-i(s) -igi(s) -iĝi(s) ?###Vidante, ke kun la infanoj ni ne povas eskapi laŭ la ŝtuparo, ni ven[i][g][i][s] la fajrobrigadon. Ni diris al ili, ke fajro ne videblas, sed la fumo kaj la stinko sufokos nin.

-i(s) -igi(s) -iĝi(s) ?### Ni malfermis ĉiujn fenestrojn por [i][g][i] trablovon kaj tenante teksaĵon antaŭ la buŝo kaj nazo, mi denove forlasis la loĝejon.

i(s) igi(s) iĝi(s) ?### Kurante malsupren mi vidis, ke la fumo maldens[i][ĝ][i][s] .

-i(s) -igi(s) -iĝi(s) ?### Mi alvenis samtempe kun la fajrobrigadanoj kaj la aliaj loĝantoj, sed ni ne trovis estingendan fajron. Forĵetita, nigr[i][ĝ][i][n][t][a] poto ŝajn[i][g][i][s] al ni la kaŭzon de la fajro.

-inta -iginta -iĝinta / -i(s) -igi(s) -iĝi(s) ?### Baldaŭ evident[i][ĝ][i][s], ke la sube loĝanta virino, pret[i][g][i][n][t][e] la dimanĉan tagmanĝon, pensis malŝalti la elektran fornon.

-i(s) -igi(s) -iĝi(s) / -inte -iginte -iĝinte ?###Kvankam la butono turn[i][ĝ][i][s] , pro iu romp[i][ĝ][o] la forno ne malfunkci[i][ĝ][i][s] .

-i(s) -igi(s) -iĝi(s) / -o -igo -iĝo ?###Dum ili dormis, la varmego karb[i][g][i][s] la poton.

-i(s) -igi(s) -iĝi(s) ?### Ĉi-foje ni estis bonŝancaj. Ni aerum[i][s] la loĝejon ĝis la dua nokte, sed ĝi odoraĉas eĉ nun, post unu semajno.

-i(s) -igi(s) -iĝi(s) ?