MEMORU

DOClocalStorage="ekzerco15"; BUTONOnivelo=true; DOCnivelo=4;BOOLtel=true; DOCbutonojVH = 11; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 28; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 10; DOCprogresoVH = 7; MILISEKtempoLimo=30000;DOCmontriButonojn=false;

TERTREMO KAJ CUNAMO EN JAPANIO

Tasko: Kompletigu la tekston. Mankas en ĝi: –ig, -­‐iĝ aŭ nenio (0).
### De SATO Reiko (sinjorino) rekte ricevita teksto.
Ŝi loĝas en Date, antaŭurbo de Fukushima.

« Posttagmeze la 11-an de marto mi estis antaŭ mia komputilo en la duaetaĝa ĉambro.
Subite mi sentis sku[i][ĝ]on, kaj mi tuj forlasis la lokon. Mi intencis malsupreniri la ŝtuparon, sed tamen tio estis neebla. Mi ŝton[i][ĝ]is de timego.
La sku[i][ĝ]o pli kaj pli fort[i][ĝ]is, plie mia domo ekgrincis. La bruo pli kresk[i][g]is mian maltrankvilon. La granda tertremo daŭris dum ĉirkaŭ 5 minutoj.
Post la granda sku[i][ĝ]o mi rimarkis, ke unu el 2 libroŝrankoj falis sur mian komputilon. La ekrano de la komputilo tre vund[i][ĝ]is, sed feliĉe la enhavo bone funkcias. Nun mi uzas la komputilon pere de ekrano de alia komputilo. »
### La sekvaj tekstoj aperis en « La Revuo Orienta » en la numero 7 - 2011.
De HORI Yasuo (sinjoro) loĝanta en urbo Gunma norde de Tokyo.

« (...) Tiun regionon (nordo de Honshu) antaŭe atak[]is tri cunamoj post la japana modern[i][ĝ]o en 1868, tial oni « bone » preparis sin kontraŭ la eventuala cunamo, konstruinte grandegajn kontraŭcunamajn digojn kaj trejn[]is sin pri la evakuado, sed tiu ĉi tertremo superis ĉiujn antaŭsupozojn. (...)
La belaj konstruaĵoj de la reaktoroj far[i][ĝ]is skeletaj. Granda kvanto de radioaktiveco el[i][ĝ]is kaj malpur[i][g]is la ĉirkaŭaĵon kaj la maron. (...)
 La radioaktiveco disvast[i][ĝ]is al Tokio. (...)
Feliĉe esperantistoj en tiu regiono vund[i][ĝ]is ne grave, nek mort[]is, sed certe iliaj familianoj kaj parencoj suferas. (...)»
### De TEDUDA Takaŝi (sinjoro) loĝanta en Sendai.

« (...) La studentino forsavis sin sur monteto, kiu insul[i][ĝ]is dum la cunamo, kaj ŝi vespere forinsul[i][ĝ]is travadinte la marakvon cele al la malluma sed sekura, sia hejmo. (...) »
### De JOHNSON Michiko (sinjorino), kiu travivis la tertremon en la oficejo de Japana Esperanto Instituto en Tokyo.

« (...) Ni inform[i][ĝ]is, ke la tertremo okazis proksime al la gubernioj Iwate, Miyagi kaj Fukushima, kaj ĝi kaŭz[]is cunamon. Tiam ni ankoraŭ ne sci[]is kiom grada perdo de homaj vivoj est[i][ĝ]is. (...) »
### De SAITO Tsume (sinjorino) loĝanta en Sendai.

« (...) Mi havis du parencojn ĉe la marbordo. Mi vizitis ilin ; domaĝe la domoj de ambaŭ familioj ege difekt[i][ĝ]is kaj ili perdis ĉiujn maŝinojn por agrikulturo kaj krome mortintoj estis ĉe ili. (...)
En urbo Natori: ŝranko fal[]is kaj tegoloj de la pinta tegmento difekt[i][ĝ]is. (...)
En urbo Sendai, kvartalo Wakabayashi: Ankaŭ ĉi-foje mi ne povis alproksim[i][ĝ]i al la domo. (..)
Mano-en-mane ni ĝojis pri la renkont[i][ĝ]o. Ŝi parolis: post la cunamo, kiam ŝi rekonsci[i][ĝ]is, ŝi estis sur rubaĵo, eble tabulo kun tramelo. Estis malvarme en la akvo. Vespere ŝi aŭdis multajn kriojn, ĉirkaŭ si « helpu !». En la sekva mateno preskaŭ ne aud[i][ĝ]is tiaj voĉoj. La 12an ŝi forsav[i][ĝ]is per helikoptero de la defendkorpusanoj, poste estis transportita al hospitalo per ambulanco. (...)»

Noto de Mirejo: la japana armeo nomiĝas « defendkorpuso
### De DOI Ĉieko (sinjorino) loĝanta en Yokohama.
« (...) De la 14 de marto okazis planita paneo de elektro en Kantoo, kaj tio pligrand[i][g]is la konfuz[i][ĝ]on de la vivoj, kaj donis grandan damaĝon al fabrikoj, butikoj, oficejoj ktp.
Nia vivo ŝanĝ[i][ĝ]is tuj post la tertremo. Mankis benzino, produktaĵoj el oleo, akvo, manĝaĵoj, baterioj, rizo, pano, legomoj ktp. Tio okazis ne nur pro manko de transportaj rimedoj, sed ankaŭ pro manko de fabrikado: difekt[i][ĝ]is aŭ neni[i][ĝ]is fabrikoj grandaj kaj malgrandaj. (...)
En tia situacio multaj etaj entreprenoj ne povis teni sian aktivadon kaj bankrotis, kio kaŭzis est[i][ĝ]on de multaj senlaboruloj. (...)
Krome mult[i][ĝ]is alilandanoj, kiuj foriris de Japanio timante radioaktivecon pro la difektita atomcentralo. (...) »

Kompilita en Nishinomiya, Japanio, la 14an de julio 2012 ».