MEMORU

DOClocalStorage="ekzerco06"; BUTONOnivelo=true; DOCnivelo="4";BOOLtel=true; DOCbutonojVH = 11; DOCtopVH = 10; DOCdemandoVH = 10; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 10; DOCprogresoVH = 7; MILISEKtempoLimo=60000;DOCmontriButonojn=false;DOClegi=false;

Barbara KRUSZEWSKA: Pro la aŭtoakcidento

Ĉu aldoni -n aŭ ne?

###Pro la aŭtoakcidento, kvin personoj estis transportitaj en la malsanulejo[n].
###En tiu ĉi malsanulejo[] mi spertis tre bonan prizorgon de kuracistoj kaj flegistinoj.
### Mi renkontis Karlo[n] tuj post lia reveno el Parizo.
###Karlo[] akompanis min dum mia vojaĝo al Francio.
###Mi veturos Varsovio[n] por ekzameniĝi.
###En Varsovio[] troviĝas multe da interesaj lokoj indaj por viziti.
###Mi metis mian naztukon en la poŝo[n].
###Mi perdis la ŝlosilojn, ĉar la poŝo[] en mia sako havis truon.
###Sur la nove malkovrita[] planedo[] ne ekzistas ia ajn vivo.
###Homoj jam projektas vojaĝon sur la nova[n] planedo[n].
###Sub la tero[] troviĝas multe da diversaj mineraloj.
###Kun sia esploro ili eniris profunde tere[n].
###Je la naŭa[] komenciĝos la ekzameno.
###La naŭa[n] de tiu ĉi monato, estos taŭga okazo por viziti niajn geamikojn.
###Ni marŝis 45 minutoj[n] por atingi la monumenton.
###Necesas multe da tempo por la purigado de granda[] domo[].
###Oni bezonas multe da laboro por purigi granda[n] domo[n].
###Li neniam rakontis pri siaj[] duboj[].
###Li neniam rakontis siaj[n] duboj[n].
###Ĉu vi vidis la plej nova[n] rolo[n] de la aktoro?
###La plej nova[] rolo[] de la aktoro ŝajnas esti sukcesa.
###Pro sia malsano li povis nenie[n] foriri de sia domo.
###Nenie[] en la mondo ekzistas paradizo.
###Antaŭ miaj[] olkuloj[] aperis belega pejzaĝo.
###La okulkuracisto metis ian bildon antaŭ miaj[n] okuloj[n].