Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClingvo="EO"; DOClocalStorage="angla23"; DOCmiksi=true;DOCbutonojVH = 21; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 30; DOCmesaĝojVH = 10; DOCklavaroVH = 30; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL";
###In the States they don’t often [s][h][a][k][e] hands.
En la ŝtatoj ili ne ofte manpremas. ###That kind of attempt is old [h][a][t];
Tia provo estas jam provita. ###It's a woman's prerogative to change her [m][i][n][d].
Ŝanĝi opinion estas virina privilegio ###This game is very simple. Each one takes his [t][u][r][n] at throwing the dice and the highest number wins.
Tiu ludo estas tre simpla. Ĉiu laŭvice ĵetas ĵetkubojn kaj la plej alta nombro venkas. ###He’s a real Romeo always flirting and falling in [l][o][v][e] every week.
Li estas vera Romeo; li flirtas kaj enamiĝas ĉiusemajne. ###Children love to make [b][e][l][i][e][v][e] they are princes and princesses.
Infanoj emas kredigi, ke ili estas princoj kaj princinoj. ###I'm absolutely certain that she won't come with him. It's out of the [q][u][e][s][t][i][o][n] that they be seen together again.
Mi estas tute certa, ke ŝi ne venos kun li. Ne eblas, ke oni denove vidas ilin kune. ###That one should eat when hungry goes [w][i][t][h][o][u][t] [[saying].
Ke oni manĝu, kiam malsata, memkompreneblas. ###When judging her you should keep in [m][i][n][d] that she had little opportunity in life.
Juĝante ŝin, vi devas memori, ke ŝi havis malmultan ŝancon en la vivo. ###It does not [m][a][t][t][e][r].
Ne gravas. ###Johnny was so funny that the people couldn't [h][e][l][p] laughing.
Johnny estis tiel amuza, ke homoj ne povis ne ridi. ###The twins look so much alike I really can’t tell them [a][p][a][r][t].
La ĝemeloj aspektas tiel multe, ke mi vere ne povas distingi ilin. ###The news spread like [w][i][l][d][f][i][r][e].
La novaĵo disvastiĝis kiel arbarofajro. ###I only saw him once, but I’m sure I'll know him [o][n][ ][s][i][g][h][t] anyway.
Mi vidis lin nur unufoje, sed mi certas, ke mi tamen konos lin videble. ###My offer holds [g][o][o][d] until next Monday so make up your mind.
Mia oferto validas ĝis la venonta lundo, do decidu. ###I hope you will drop me [a][ ][l][i][n][e] this summer.
Mi esperas, ke vi skribos min ĉi-somere. ###Hand in your papers. That's the ball [g][a][m][e];
Redonu viajn paperojn. Estas la fino de la ludo. ###If his boss finds out, that’s the ball [g][a][m][e].
Se lia estro ekscios, tio estos la fino de la ludo. ###I tell you she has a horrible personality and always gets on my [n][e][r][v][e][s].
Mi diras vin, ke ŝi havas teruran personecon kaj ĉiam nervozigas min. ###I don't feel sorry for her. After what she did to him it served her [r][i][g][h][t] that he married someone else.
Mi ne kompatas ŝin. Post tio, kion ŝi faris al li, ŝi meritis, ke li edziĝis kun iu alia. ###She is quite upset and I suggest that you leave her [a][l][o][n][e].
Ŝi estas tute emociigita kaj mi sugestas, ke vi lasu ŝin sola. ###I can never get a straight answer out of him as he is forever beating around the [b][u][s][h].
Mi neniam povas akiri rektan respondon de li, ĉar li dancadas ĉirkaŭ la poto. ###Everything was going well until I put my [f][o][o][t][ ][i][n][ ][i][t] by saying that.
Ĉio iris bone ĝis mi metis mian piedon en la pladon dirante tion. ###The best thing in an emergency is to keep your [h][e][a]d and get the best of the situation.
La plej bona afero en krizo estas resti trankvila kaj obteni maksimumon el la situacio. ###The best thing in an emergency is to keep your [c][o][o]l and get the best of the situation.
La plej bona afero en krizo estas resti trankvila kaj obteni maksimumon el la situacio. ###This afternoon we're going to go for [a][ ][w][a][l][k] in Champ de Mars.
Ĉi-posttagmeze ni promenos en Champ de Mars. ###I take it for [g][r][a][n][t][e][d] that you always do the work I give you.
Mi supozas, ke vi ĉiam faras la laboron, kiun mi donas al vi. ###I hope all your wishes come [t][r][u][e].
Mi esperas, ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. ###You must excuse me I have to run some [e][r][r][a][n][d][s].
Vi devas pardoni min; mi devas kolekti iujn aferojn. ###Belgium doesn’t stand a (Chinaman’s) [c][h][a][n][c][e] to win the Olympics.
Belgio ne havas ajnan ŝancon gajni la olimpikojn.