Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClingvo="EO"; DOClocalStorage="angla19"; DOCmiksi=true;DOCbutonojVH = 21; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 30; DOCmesaĝojVH = 10; DOCklavaroVH = 30; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL";
###This dress is so comfortable; it fits like a [g][l][o][v][e].
Ĉi tiu robo estas tiel komforta; ĝi taŭgas kiel ganto. ###Don't be jealous of Sue, for Tom she is just a passing [f][a][n][c][y].
Ne estu ĵaluza pri Sue, por Tom ŝi estas nur pasema rilato. ###That was some promotion you got. Come on, let's [c][e][l][e][b][r][a][t][e].
Tio estis sufiĉe grava promocio, kiun vi akiris. Venu, ni festu. ###The remark really added insult [t][o ][i][n][j][u][r][y].
La rimarko vere doble insultis. ###Do you mean that you haven't told your wife yet? Man, you're going to get "[i][t]".
Ĉu vi volas diri, ke vi ankoraŭ nenion diris al via edzino? Viro, vi ricevos batojn. ###After the years of sickness he’s on his last [l][e][g][s].
Post jaroj da malsano li estas elĉerpita. ###He has been drinking like a [f][i][s][h] ever since the death of his wife.
Li drinkas kiel funelo de post la morto de sia edzino. ###His bark is worse than his [b][i][t][e].
Bojanta hundo ne mordas. ###What a pain in the [n][e][c][k] thay guy is!
Kia doloro en la postaĵo estas tiu trudulo! ###I won't be difficult, give me what you can. Beggars can't be [c][h][o][o][s][e][r][s].
Mi ne estos malfacila, donu al mi tion, kion vi povas. Almozuloj ne povas esti elektemaj. ###She should stop wearing minis. She is past her [p][r][i][m][e].
Ŝi devus ĉesi porti mini-jupojn. Ŝi tro aĝas por tio. ###Believe it [o][r ][n][o][t] she ate all 14 hamburgers.
Kredu tion aŭ ne, ŝi manĝis ĉiujn 14 hamburgerojn. ###Obviously John knows the right [p][e][o][p][l][e] to have got that phone in two weeks.
Evidente Johano konas la taŭgajn personojn por ricevi tiun alvokon post du semajnoj. ###Obviously John has an [i][n] to have got that phone in two weeks.
Evidente John havas bonan aliron al la taŭgaj personoj por ricevi tiun alvokon post du semajnoj. ###Obviously John has pull [i][n] (someplace) to have got that phone in two weeks.
Evidente Johano konas la taŭgajn personojn por ricevi tiun alvokon post du semajnoj. ###If I were you I’d accept the offer, for a bird in the hand is [w][o][r][t][h ][t][w][o ][i][n ][t][h][e ][b][u][s][h].
Se mi estus vi, mi akceptus la oferton, ĉar birdo en la mano valoras pli ol cent en aero. ###You've been speaking for 20 minutes and it’s still as clear as [m][u][d].
Vi parolis dum 20 minutoj kaj tio estas ankoraŭ klara kiel koto. ###He rules the [r][o][o][s][t] here.
Li regas ĉion ĉi tie. ###He runs the [s][h][o][w] here.
Li regas ĉion ĉi tie. ###He lays down the [l][a][w] here.
Li regas ĉion ĉi tie. ###Please don’t mention that, it will only cloud the [i][s][s][u][e].
Bonvolu ne mencii tion, tio nur konfuzos la aferon. ###Let’s put the cards [o][n ][t][h][e ][t][a][b][l][e] and make a deal.
Ni surtabligu la kartojn kaj interkonsentu. ###Let’s play fair [a][n][d ][s][q][u][a][r][e], and make a deal.
Ni surtabligu la kartojn kaj interkonsentu. ###They're all waiting for him to kick the [b][u][c][k][e][t] to cash in on the will.
Ili ĉiuj atendas, ke li forpasas por enspezi la testamenton. ###Stop [s][p][l][i][t][t][i][n][g] hairs, it's as broad as it's [l][o][n][g].
Ĉesu hardendi, tio tute egalas. ###Stop [s][p][l][i][t][t][i][n][g] hairs, it's six of one, [h][a][l][f a dozen of the ][o][t][h][e][r].
Ĉesu hardendi, tio tute egalas. ###Through thick [a][n][d ][t][h][i][n] he stuck with me.
Malgraŭ la obstakloj, li restis ĉe mi. ###That only added fuel to the [f][i][r][e].
Tio nur ĵetis ojlon sur la fajron. ###In France, the women certainly don’t wear the [p][a][n][t][s].
En Francio la virinoj certe ne portas la pantalonon. ###That's food for [t][h][o][u][g][h][t].
Tio estas pripensinda. ###I'm sure she'll give it to you. She has a heart of [g][o][l][d].
Mi certas, ke ŝi donos ĝin al vi. Ŝi havas oran koron. ###I feel as fit as a [f][i][d][d][l][e] since the operation.
Mi fartas bonege post la operacio.