Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClingvo="EO"; DOClocalStorage="angla13"; DOCmiksi=true;DOCbutonojVH = 21; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 30; DOCmesaĝojVH = 10; DOCklavaroVH = 30; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL"
###He went ape [o][v][e][r] the new girl.
Li freneze ekamis la novan knabinon. ###He flipped [o][v][e][r] the new girl.
Li freneze ekamis la novan knabinon. ###He delights [i][n] seeing his grandchildren,
Li ĝojas vidi siajn nepojn, ###Where did you dig [u][p] that old lighter ?
Kie vi elfosis tiun malnovan fajrilon? ###Harry plays cards well but can’t hold a candle [t][o] his brother.
Harry bone karludas sed ne povas mezuri sin kun sia frato. ###Jack gets his Irish [u][p] whenever race questions are mentioned.
Jack ekkoleras kiam rasaj temoj estas menciitaj. ###My best advice to you is to hang [o][n] to the stocks for a longer period.
Mia plej bona konsilo al vi estas konservi la akciojn pli longe. ###Do I have to spell it [o][u][t] or do you get the picture ?
Ĉu mi devas precizigi tion aŭ ĉu vi komprenas? ###We are eating [i][n] this evening.
Ni vespermanĝos hejme. ###I don’t know beans [a][b][o][u][t] the whole thing.
Mi absolute nenion konas pri la tuta afero. ###Alain has been estranged [f][r][o][m] his wife for five years.
Alain forestas de sia edzino deantaŭ kvin jaroj. ###They threw the book [a][t] him for peddling the stuff to kids.
Ili kondamnis lin je maksimumo pro vendo de la drogo al infanoj. ###It's not fair [t][o] the others to go now when they are too busy to join us.
Ne estas juste por la aliaj foriri nun, kiam ili estas tro okupataj por akompani nin. ###The mug was a dead ringer for the hold-[u][p] guy.
La ulo estis perfekta sozio de la ŝtelisto. ###I don’t feel [u][p][ ][t][o] going to the game this afternoon.
Mi ne emas iri al la ludo hodiaŭ posttagmeze. ###That remark was a dead give-[a][w][a][y] that the knew the real reason for Tom’s absence.
Tiu rimarko estis la pruvo, ke la sciis la veran kialon de la foresto de Tom. ###What a world! Each man has to fend [f][o][r] himself.
Kia mondo! Ĉiu viro devas lukti por si mem. ###She rode roughshod [o][v][e][r] him and did what she wanted to.
Ŝi traktis lin senkompate kaj faris tion, kion ŝi volis. ###I just have a sec. to dash [o][f][f] a note to my family.
Mi nur havas momenton por skribaĉi noton al mia familio. ###I'd stake my life [o][n] it. I'm sure he was the robber.
Mi vetas mian kapon pri tio. Mi certas, ke li estas la rabisto. ###She can dish it [o][u][t] but she can't take it.
Ŝi facile kritikas, sed ŝi mem ne povas toleri rimakojn. ###The fight was a hoax, completely trumped [u][p].
La batalo estis trompo, sen ajna vero. ###Stop fishing [f][o][r] compliments.
Ĉesu serĉi komplimentojn. ###The remark was completely uncalled [f][o][r].
La rimarko estis tute ne pravigebla. ###With a few drinks in her she really let her hair [d][o][w][n].
Post kelkaj trinkaĵoj, ŝi tute malstreĉis sin. ###After two hours she finally wormed [o][u][t] of him what he was going to buy her as a birthday gift.
Post du horoj ŝi finfine sukcesis elbuŝigi el li tion, kion li aĉetos ŝin kiel naskiĝtaga donaco. ###There is certain to be a show[d][o][w][n] between the two men over who is to be the one to take [o][v][e][r] when Tom retires.
Certe estos konflikto inter la du viroj pri kiu transprenos la aferon kiam Tom emeritiĝos. ###This work is a push [o][v][e][r]
Tiu laboro facilegas. ###She is a push [o][v][e][r] for any story.
Ŝi kredas ion ajn. ###No thanks. I’m not much [o][n] spinach.
Ne, dankon. Mi ne spinakemas.