Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClingvo="EO"; DOClocalStorage="angla12"; DOCmiksi=true; DOCbutonojVH = 21; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 30; DOCmesaĝojVH = 10; DOCklavaroVH = 30; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL"
###You look terrible. Take a glass of this. It's a real pick-me-[u][p].
Vi aspektas terure. Prenu glason da tio. Ĝi estas vera reviglilo. ###If he comes [o][v][e][r] I'll speak with him [a][b][o][u][t] it.
Se li venas, mi parolos kun li pri tio. ###I can't believe it's your son. How he has grown [u][p].
Mi ne povas kredi, ke li estas via filo. Li tiom kreskis. ###The events bear me [o][u][t].
La eventoj pravigas min. ###When he said that to his wife, it took my breath [a][w][a][y].
Aŭdi diri tion al sia edzino sufokis min. ###Wait till the thing blows [o][v][e][r] before asking for some more money.
Atendu ĝis la afero kalmigos antaŭ ol peti iom pli da mono. ###The company will have to stick it [o][u][t] till the strike’s over.
La kompanio devos elteni ĝin ĝis la striko finiĝos. ###The band is warming [u][p].
La bando varmiĝas. ###You missed [o][u][t] on a marvelous evening last night.
Vi maltrafis mirindan vesperon hieraŭ vespere. ###I’m [d][o][w][n] and [o][u][t] over the latest war news.
Mi deprimiĝas pri la plej novaj militaj novaĵoj. ###I'm [d][o][w][n] and [o][u][t].
Mi bankruptis. ###Take it. An offer like that isn’t to be sneezed [a][t].
Prenu ĝin. Tia oferto ne povas esti ignorata. ###Jones gave him a good talking-[t][o] after the faux pas was made.
Jones donis al li bonan admonon post la mispaŝo. ###Tell me. I give [u][p].
Diru al mi. Mi rezignas. ###Play [a][l][o][n][g] with him till we find [o][u][t] the real story.
Konsentu kun li ĝis ni ekscios la veran historion. ###Go [a][l][o][n][g] with him till we find [o][u][t] the real story.
Konsentu kun li ĝis ni ekscios la veran historion. ###What a lack of tact. He first jumps [i][n] and worries about the result after.
Kia manko de takto. Li unue ekagas kaj zorgas pri la rezulto poste. ###Put it [d][o][w][n] to ignorance.
Kulpigu tion al nescio. ###Watch [o][u][t] for him. He’s shrewd and has been [a][r][o][u][n][d].
Malfidu lin. Li estas ruzulo kaj havas sperton. ###I'm all [i][n].
Mi lacegas. ###Firing anyone calls [f][o][r] a diplomatic touch.
Maldungi iun postulas diplomation. ###Don’t bite my head [o][f][f]; it was only a suggestion.
Ne ekkoleru; tio estis nur sugesto. ###You can get [b][y] on ten dollars a week in India.
Vi povas vivteni vin per dek dolaroj semajne en Barato. ###I wouldn't give you two cents for that book; it isn’t worth the paper it’s written [o][n].
I ne donus al vi du cendojn por tiu libro; ĝi ne valoras la paperon, sur kiu ĝi estas printita. ###The gangster was bumped [o][f][f] by the ringleader.
La gangstero estis eliminita de la bandĉefo. ###The gangster was knocked off by the ringleader
La gangstero estis eliminita de la bandĉefo ###She has been eating her heart [o][u][t] since Tom walked [o][u][t].
Ŝi turmentas sin ekde kiam Tom forlasis ŝin. ###Sue has a nose [f][o][r] a bargain.
Sue havas flaron por brokantaĵo. ###They made a clean sweep [o][f] it and decided to start again.
Ili nuligis ĉion n kaj decidis rekomenci. ###He is gung-ho [o][n (about)] the idea of beginning Russian next year.
Li entuziasmiĝas pri la ideo komenci la rusan venontjare.