Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClingvo="EO"; DOCnivelo=4; DOClocalStorage="angla07"; DOCbutonojVH = 21; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 30; DOCmesaĝojVH = 10; DOCklavaroVH = 30; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL"
###The break [o][u][t] was the biggest in this century.
La eskapo estis la plej granda en ĉi tiu jarcento. ###That car is quite expensive as it uses [u][p] a lot of gas.
Tiu aŭto estas sufiĉe multekosta, ĉar ĝi uzas multe da nafto. ###If you make a deal with someone, you are morally obliged [t][o] stick to it.
Se vi interkonsentas ion kun iu, vi morale devas respekti la kontrakton. ###Having listened to them brought me [a][r][o][u][n][d] to their way of thinking.
Post kiam mi aŭskultis ilin, mi konsentis al ilia opinio. ###She is very spoiled because her parents always gave [i][n] to her every whim.
Ŝi estas trodorlotita, ĉar ŝiaj gepatroj ĉiam cedis al ĉiun ŝian kapricon. ###Something doesn't add [u][p].
Io ne akordiĝas. ###What an argument! They really had it [o][u][t].
Kia disputo! Ili vere finargumentis. ###The factory was complely wiped [o][u][t] by the flood.
La fabriko estis tute detruita pro la inundo. ###The factory was complely cleaned [o][u][t] by the flood.
La fabriko estis tute detruita pro la inundo. ###After the strike the company decided to lay [o][f][f] all the participants.
Post la striko la kompanio decidis maldungi ĉiujn partoprenantojn. ###Should I make the check [o][u][t] to John personally?
Ĉu mi devas skribi la ĉekon al Johano persone? ###She backed [o][u][t] of the arrangement leaving me in a difficult position.
Ŝi malkonsentis al la aranĝo lasante min en malfacila pozicio. ###I'm very grateful [t][o] you.
Mi estas tre dankema al vi. ###Please go to that movie with me. I have my heart set [o][n] seeing it.
Bonvolu iri al tiu filmo kun mi. Mi vere ŝatus vidi ĝin. ###I have already run [t][h][r][o][u][g][h] the month's money.
Mi jam foruzis la monatan monon. ###If you catch [o][n] to all these idioms, you're really doing well.
Se vi komprenas ĉiujn tiujn idiomojn, vi vere progresas bone. ###Who is that guy winking [a][t] you?
Kiu estas tiu ulo, kiun palpebrumas al vi? ###Printemps has bought [u][p] many stores around it.
Printemps aĉetis multajn butikojn ĉirkaŭ ĝi. ###The spots will not come [o][f][f (out)] I'm quite sure.
La makuloj ne foriĝos, mi tute certas.[[
Se vi intencis respondi out, premu la butonon ĝusta por akceptigi vian respondon. (off estas pli ofta)] ###The Arabs are determined to get even [w][i][t][h] the Israeli's.
La araboj estas decidataj venĝi sin de la israelanoj. ###The Arabs are determined to get back even [w][i][t][h] the Israeli's.
La araboj estas decidataj venĝi sin de la israelanoj. ###Did you hear the way they broke [i][n][t][o] the place last Tuesday?
Ĉu vi aŭdis la manieron kiel ili rompŝtelis la lokon pasintan mardon? ###They will stir [u][p] troubles anywhere they can.
Ili kaŭzos problemojn ĉie, kie ili povos. ###The location of the apartment put me [o][f][f].
La situo de la apartamento malentuziasmigis min. ###A suave quick talking guy can easily take [i][n] a young naive girl.
Afabla kaj lertparolanta ulo, facile povas izulii junan naivan knabinon. ###Put them [d][o][w][n] before you cut yourself.
Maltenu ilin antaŭ ol vi vundos vin. ###Everything was going very well until I put my foot [i][n] it by saying that.
Ĉio bonegis ĝis kiam mi metis la piedon en la pladon dirante tion. ###When I was a child I ran [a][w][a][y] from three boarding school they had put me [i][n].
Kiam mi estis infano, mi forkuris el tri internedukejoj, kie oni metis min. ###It is possible to make room [f][o][r] one more.
Ĉu eblas fari lokon por unu plia persono? ###That custom had been passed [d][o][w][n] through the years.
Tiu kutimo estis transdonita tra la jaroj.