Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClingvo="EO"; DOCnivelo=4; DOClocalStorage="angla04"; DOCbutonojVH = 21; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 30; DOCmesaĝojVH = 10; DOCklavaroVH = 30; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL"
###Thank you but I really don't feel [l][i][k][e] coffee.
Dankon, sed mi ne vere kafumemas. ###Why do you look so run [d][o][w][n]?
Kial vi aspektas tiel elĉerpita? ###If you can fill [i][n] this paper without making a mistake, that is very good.
Se vi povas plenigi tiun paperon sen erari, tio estas bonega. ###We are calling [o][n] them this afternoon. Would you like to come with us?
Ni vizitos ilin hodiaŭ posttagmeze. Ĉu vi ŝatus veni kun ni? ###When the weather is nice, you should take advantage [o][f] it and spend time outdoors.
Kiam la vetero belas, vi devus profiti de tio kaj promeni ekstere. ###What was your run [i][n][[ ][a][b][o][u][t]?
Pri kio okazis via kverelo? ###What was your falling [o][u][t][[ ][a][b][o][u][t]?
Pri kio vi kverelis? ###When my sister is older I would like her to take [u][p] law.
Kiam mia fratino iĝos pli maljuna, mi ŝatus, ke ŝi eklernu juron; ###When did you cut [o][u][t] smoking?
Kiam vi ĉesis fumi? ###It's amazing in how many ways your son takes [a][f][t][e][r] you.
Estas mirinde, kiel via filo similas vin. ###We couldn't account [f][o][r] the night's losses.
Ni ne povis klarigi la noktajn perdojn. ###Could you please pick [u][p] some cigarettes for me. I've run [o][u][t].
Ĉu vi bonvolus aĉegi cigaredojn por mi. Mi seniĝis. ###It's such a pity that her pet dog was run [o][v][e][r].
Domaĝe, ke ŝia hundeto estis surveturita. ###Does mike have any pull [i][n] the ministry?
Ĉu Mike havas ian protekton en la ministerio? ###Do you think wars will ever be done [a][w][a][y] with?
Ĉu vi pensas, ke militoj iam ajn finiĝos? ###Whatever they say about her, her children are certainly well brought [u][p].
Kion ajn oni diras pri ŝi, ŝiaj infanoj certe estas bone edukitaj. ###What do you care [f][o][r], meet or fowl?
Kion vi preferas, viandon aŭ ĉasaĵo? ###Airport are so sad that I hate seeing people [o][f][f].
Flughaveno estas tiel tristaj, ke mi malŝatas vidi iun foriri. ###I doubt if he will pull [t][h][r][o][u][g][h] another operation.
Mi dubas, ĉu li travivos alian operacion. ###If you come to New York, please do [g][e][t] [i][n] touch with me.
Se vi venas al Novjorko, bonvolu kontakti min. ###This explanation does not sink [i][n].
Tiu klarigo ne kompreneblas. ###I was walking [d][o][w][n] the champs-Elysées when I ran [i][n][t][o] my boss and his wife.
Mi promenis laŭ la ĉampionoj-Elysées kiam mi renkontis mian estron kaj lian edzinon. ###The store had to close [d][o][w][n] for repairs after the fire.
La butiko devis fermiĝi por riparoj post la fajro. ###Since he was a little boy, John has respected and looked [u][p] to his father.
De knabeco, Johano respektis kaj admiris sian patron. ###Until such time as nationalities stop looking [d][o][w][n] on other nationalities, there will be no peace.
Ĝis kiam naciecoj ĉesos malestimi aliajn naciecojn, ne estos paco. ###Each year I stop [o][f][f] at Estoril.
Ĉiujare mi haltas ĉe Estoril. ###Each year I make a stop-[o][f][f] at Estoril.
Ĉiujare mi haltas ĉe Estoril. ###Excuse me, I must take [o][f][f];
Pardonu, mi devas foriri. ###He has always provided well [f][o][r] his kids in spite [o][f] their living apart;
Li ĉiam bone zorgis siajn infanojn malgraŭ tio, ke ili vivas aparte. ###In June, Sue gave birth [t][o] a baby boy.
En junio, Sue naskis virbebon.