Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant lactivation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClingvo="EO"; DOCnivelo=4; DOClocalStorage="angla02"; DOCbutonojVH = 21; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 30; DOCmesaĝojVH = 10; DOCklavaroVH = 30; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz∅"; DOC2k="ćxcśxsźxzóxońxnżqząxaęxełxlĆXCŚXSŹXZÓXOŃXNŻQZĄXAĘXEŁXL"
### Unue, pligrandigu la paĝon por komforte legi (CTRL+ en Firefox)
Ne atentu pri la multaj supraj butonoj. Vi komprenos ilian uzon kiam vi bezonos ilin.
Plenigu la mankantan vorton en la venontajn frazojn.
Premu la spacklavon por daŭrigi. ###He drang all night and had some hang [o][v][e][r] this morning.
Li drinkis la tutan nokton kaj havis postebrian kapdoloron. ###He was working so hard that he was really worn [o][u][t].
Li laboregis tiel forte, ke li vere estis elĉerpita. ###He won hands [d][o][w][n].
Li gajnis la manojn enpoŝe (facile). ###I'll go shoping with you and since it's your birthday, you can pick [u][p] anything you like.
Mi butikumos kun vi kaj ĉar estas via naskiĝtago, vi povas elekti ion ajn, kion vi ŝatas. ###Look at the diamond he bought her. Business must be looking [u][p].
Rigardu la diamanton, kiun li aĉetis por ŝi. La afero devas pliboniĝi. ###If you haven any problem, please come and talk them [o][v][e][r] with me.
Se vi havas problemon, bonvolu veni kaj rakonti ilin al mi. ###It sound good now but in court he won't have a leg to stand [o][n].
Tio nun aspektas bone, sed en la tribunalo, li ne havos ian motivaĵon. ###I like that gal. She always waits [f][o][r] me right away.
Mi ŝatas tiun knabinon. Ŝi ĉiam prizorgas min tuj. ###Henry is still madly [i][n] love [w][i][t][h] his wife.
Henriko ankoraŭ freneze amas sian edzinon. ###Henry is still head [o][v][e][r] heels in love [w][i][t][h] his wife.
Henriko ankoraŭ amegas sian edzinon. ###Every year the army takes part [i][n] a military event
Ĉiujare la armeo partoprenas militan eventon ###Even a tame police dog will turn [o][n] its master if provoked.
Eĉ bone dresita polichundo atakos sian mastron se provokita. ###Even a tame police dog will go [o][n] its master if provoked.
Eĉ bone dresita polichundo atakos sian mastron se provokita. ###Well, that's my decision. Think it [o][v][e][r] and let me know your answer.
Nu, tio estas mia decido. Pripensu ĝin kaj informu min pri via respondo. ###I am fed [u][p] with him.
Mi naŭziĝas pro li. ###I am sick [o][f] him.
Mi naŭziĝas pro li. ###Before leaving [i][n] the morning you should [p][u][t] [a][w][a][y] your things.
Antaŭ ol foriri matene, vi devus formeti viajn aĵojn. ###We went [f][o][r] his idea but then thinking it [o][v][e][r] changed our minds.
Ni ŝatis lian ideon, sed post pripensado ni ŝanĝis niajn ideojn. ###Before crossing the street you should always look [o][u][t].
Antaŭ ol transiri la straton vi devus ĉiam ĉirkaŭrigardi. ###Before crossing the street you should always watch [o][u][t].
Antaŭ ol transiri la straton vi devas ĉiam atenti. ###[G][e][t] [o][u][t] or I'll call the cops.
Eliru aŭ mi vokos la policon. ###After John jilted her she couldn't [g][e][t] [o][v][e][r] him.
Post kiam John forĵetis ŝin, ŝi ne povis konsoliĝi. ###He didn't [g][e][t] [o][v][e][r] the flu for month.
Li ne resaniĝis el la gripo dum monato. ###I can't [g][e][t] [o][v][e][r] it.
Mi ne povas konsoliĝi. ###She kept on watching TV in spite [o][f] the noise.
Ŝi daŭre spektis televidon malgraŭ la bruo. ###He should be in the second class but he was kept [b][a][c][k] because of the school strikes.
Li devus esti en la dua klaso sed li estis retenita pro la lernejaj strikoj. ###If you say it slowly then you won't mix [u][p] the ideas.
Se vi malrapide diras tion, tiam vi ne miksos la ideojn. ###They won't posibly be able to keep [u][p] the pace.
Ne eblas ke ili povos daŭrigi la ritmon. ###She is sick [o][f] seeing him and would like to [g][e][t] rid [o][f] him.
Ŝi naŭziĝas je lia vido kaj ŝatus liberigi sin de li. ###We are all looking [f][o][r][w][a][r][d][[ ][t][o] finishing these exercises.
Ni ĉiuj antaŭĝojas fini ĉi tiujn ekzercojn.