La angla lingvo estas facila

... sufiĉas koni kelkajn prepoziciojn... kaj la ĝustan signifon de get, put, set, make, do... :-) :-) :-)

Se montriĝas sufiĉe da intereso al tiuj lecionoj, mi povas aldoni sondokumenton. Mi nur faris tion en la unua leciono, por demonstri la eblecon. Tio postulas multe da tempo.


Skribu al
Remuŝ