Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant l'activation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClocalStorage="bekumajoj"; DOCbutonojVH = 14; DOCtopVH = 0; DOCdemandoVH = 27; DOCmesaĝojVH = 12; DOCklavaroVH =37; DOCprogresoVH = 10; DOCmiksi=true;
Uzu la jenajn prefiksojn aŭ sufiksoj
### -- Ĉu vi [m][a][l][s][a][t][a][s]?
-- Ne, mi satas, ĉar mi ĵus manĝis. ### Anglio estas alia nomo por [Ang][u][jo]. ### Frato kaj fratino estas [g][e][fratoj]. ### Fraŭlo ne havas edzinon, kaj [fraŭl][i][no] ne havas edzon ### Neĝas. [Neĝ][e][roj] falas. ### Piroj kreskas sur [pir][u][jo]. ### Pomoj kreskas sur [pom][u][jo]. ### Proksimaj suno, luno, kaj planedoj. [M][a][l][proksimaj] steloj kaj galaksioj. ### Stevardo kaj [stevard][i][no] laboras en aviadiloj. ### aperi kaj poste [m][a][l][aperi] ### fermi la pordon kaj poste [m][a][l][fermi] ĝin ### filo kaj filino = [g][e][filoj] ### frue matene, [m][a][l][frue] vespere ### laĉi miajn ŝuojn matene, kaj [m][a][l][laĉi] ilin vespere ### levi kaj [m][a][l][levi] la piedon por gimnastiki ### princo kaj [princ][i][no] ### ŝlosi kaj malŝlosi per [ŝlos][i][lo] ### Adamo estas viro. Eva estas [vir][i][no]. ### Al li plaĉas legi multe. Li estas [leg][e][ma]. ### Al mi ne plaĉas esti sola. Mi ne ŝatas [sol][e][con]. ### Al ŝi plaĉas labori. Ŝi estas [labor][e][ma] . ### Antaŭ trinkado, plena glaso. Post trinkado [m][a][l][plena] glaso. ### Belaj konkoj sur la plaĝo indas je kolekto, ĉar ili estas [kolekt][i][n][daj]. ### Diana parolas multe. Ŝi estas [parol][e][ma]. ### Diana ridas multege. Ŝi estas [rid][e][ma]. ### Du malsamaj katoj estas kato kaj [kat][i][no] . ### En la futbala matĉo estos unu gajnanto kaj unu [m][a][l][gajnanto]. ### En la matĉo de futbalo, Madrido venkis, kaj Barcelono [m][a][l][venkis]. ### En preĝejo ili metis la kandelojn en [kandel][i][n][gojn]. ### Ili celas idealojn. Ili havas [ideal][i][s][mon] . ### Ili loĝas en tiu loko tie. Ili estas [tie][u][loj] de tiu loko. ### Ili ne povis eviti tiun veturilan akcidenton. Ĝi ne estis [evit][e][b][la]. ### Indas sekvi tiun ekzemplon. Tiu ekzemplo [sekv][i][n][das]. ### Johano estas viro. Maria estas [vir][i][no]. ### Kaj lakso kaj [m][a][l][lakso] estas problemoj de nia intestaro. ### Kiel bela vetero! La vetero estas [bel][e][ga] . ### Kiel malbela vetero! Ĝi estas [malbel][e][ga] vetero! ### La piro falis sur la grundon el la [pir][u][jo]. ### La sukero estas sur la tablo en la [suker][u][jo]. ### La aviadilo flugas alte, sed mi povas aŭdi ĝin. Ĝi estas [aŭde][b][la]. ### La instruistino donis la paperojn al ĉiuj. Ŝi [d][i][s][donis] ilin. ### La prezoj de la akcioj de la borso kreskas kaj [m][a][l][kreskas]. ### La suno sekigis la grundon. La pluvo [m][a][l][sekigas] ĝin. ### La tablo pezas multe, kaj ni ne povas levi ĝin. Ĝi ne estas [lev][e][b][la]. ### La vetero ŝanĝiĝas multe. Ĝi estas [ŝanĝ][i][ĝ][e][ma]. ### Lastjare kelkaj firmaoj havis profiton kaj kelkaj havis [m][a][l][profiton]. ### Li disputas multe. Li estas [disput][e][ma]. ### Li ne povas porti tiun pezan sakon. Ĝi ne estas [port][e][b][la]. ### Lia amiko ne estas pacienca, sed, kontraŭe, [m][a][l][pacienca] . ### Mi volas dormi nun. Mi estas [dorm][e][ma] . ### Ne forgesu la lecionon! Ĝi estas facile [forges][e][b][la]! ### Ni aprobu la proponon de li. Ĝi estas [aprob][i][n][da]. ### Ni bedaŭras lian morton. Lia forpaso estas [bedaŭr][i][n][da]. ### Ni kompatu la [kompat][i][n][dan] katon! ### Ni subtenas lian proponon, ĉar ĝi estas [subten][i][n][da]. ### Ni devas fari tion. Ĝi estas [far][e][n][da]. ### Ni ne povas kompari tiujn neegalajn situaciojn. Ili ne estas [kompar][e][b][laj]. ### Ni povas fari tion. Tio estas [far][e][b][la]. ### Ni povas havi tiun libron en biblioteko. Ĝi estas [hav][e][b][la] tie. ### Nia teamo venkis, kaj ilia teamo [m][a][l][venkis] . ### On ne povas trinki tion, ĉar ĝi ne estas [trink][e][b][la]. ### Oni citas tiujn vortojn. Tio estas [cit][a][ĵo]. ### Oni devas lerni tiun lecionon. Ĝi estas [lern][e][n][da]. ### Oni devas pagi la fakturon. Ĝi estas [pag][e][n][da]. ### Oni devas respondi tiun leteron. Ĝi estas [respond][e][n][da]. ### Oni devas sekvi tiun regulon. Ĝi estas [sekv][e][n][da]. ### Oni ne povas fari tion. Tio ne estas [far][e][b][la]. ### Oni ne povas fleksi tiun metalon, ĉar ĝi ne estas [fleks][e][b][la]. ### Oni ne povas imagi tion. Tio estas [n][e][imag][e][b][la]. ### Oni ne povas kuraci la malsanon. Ĝi ne estas ²²[kurac][e][b][la]. ### Oni ne povas legi tion, ĉar ĝi ne estas [leg][e][b][la]. ### Oni ne povas manĝi tion. Ĝi ne estas [manĝ][e][b][la] . ### Oni ne povas mendi tiun varon tie. Ĝi ne estas [mend][e][b][la] tie. ### Oni ne povas penetri tiun lokon. Ĝi ne estas [penetr][e][b][la]. ### Oni ne povas ripari la ŝuojn. Ili ne estas [ripare][b][laj]. ### Oni ne povas trinki tion ĉi, ĉar ĝi ne estas [trink][e][b][la]. ### Oni ne povas vidi bakteriojn kaj virusojn. Ili ne estas [vid][e][b][laj] . ### Oni ne povas vidi viruson, ĉar ĝi ne estas [vid][e][b][la]. ### Oni povas anstataŭigi tion. Ĝi estas [anstataŭ][i][g][e][b][la]. ### Oni povas fari tion. Ĝi estas [far][e][b][la]. ### Oni povas kompreni tion. Ĝi estas [komprene][b][la]. ### Oni povas manĝi tiun fungon, ĉar ĝi estas [manĝ][e][b][la] . ### Oni povas mendi tion per interreto. Ĝi estas [mend][e][b][la] per la reto. ### Oni povas porti tiun komputilon. Ĝi estas [port][e][b][la] komputilo. ### Oni povas senti la diferencon. Ĝi estas [sent][e][b][la]. ### Oni povas traduki tiun vorton. Tiu vorto estas [traduk][e][b][la]. ### Oni povas vidi tion. Ĝi estas [vid][e][b][la]. ### Pablo deziras dormi nun. Li [dorm][e][mas]. ### Petro koleras tre facile. Li estas [koler][e][ma]. ### Petro parolas ofte kaj multe. Li estas [parol][e][ma] . ### Printilo kaj ekrano eligas datumojn el komputilo. Ili estas [el][i][g][i][loj]. ### Ramono helpas ĉiujn. Li estas [help][e][ma]. ### Ramono malŝategas labori. Li estas [m][a][l][labor][e][ma] persono. ### Rudolfo forgesis pasvorton trifoje ĉi-semajne! Li estas [forges][e][ma]. ### Sen mikroskopo, ni ne povas observi tion. Tio ne estas [observ][e][b][la]. ### Sinjoro Doroto dubas pri ĉio. Li estas [dub][e][ma] . ### Sinjoro Pitipopo ne toleras la aliajn. Li ne estas [toler][e][ma]. ### Skanilo, klavaro enigas datumojn en komputilon. Ili estas [en][i][g][i][loj] . ### Sofia agas multe. Ŝi estas [ag][e][ma]. ### Sofia babilas multege. Ŝi estas [babil][e][ma] . ### Sofia observas tre bone ĉion. Ŝi estas [observ][e][ma]. ### Tio meritas kredon. Ĝi estas [kred][i][n][da]. ### Tiu hundo mordas multe. Ĝi estas [mord][e][ma]. ### Tiu hundo ne mordos, ĉar ĝi havas [buŝ][u][mo] sur la buŝo. ### Tiu konduto meritas riproĉon. Ĝi estas [riproĉ][i][n][da]. ### Tiu objekto ne estas peza. Ĝi estas [m][a][l][peza]. ### Tiu persono mensogas multe. Li estas [mensog][e][ma]. ### Tiu persono ŝatas labori. Li estas [labor][e][ma]. ### Tiu turista loko meritas viziton. Ĝi [vizit][i][n][d][as]. ### Vi ne povas rompi tiun plaston, ĉar ĝi ne estas [romp][e][b][la]. ### Vi povas elŝuti radio-elsendojn en E-o. Ili estas [elŝut][e][b][laj]. ### [Barat][a][no] = loĝanto, civitano de Barato ### [Esperant][i][s][to] = Ĉi tiu persono iras al kongresoj de Esperanto. ### [Esperant][u][jo] = la mondo de Esperanto ### [Franc][u][jo] = Alia nomo por Francio. ### [Hispan][i][no] = Fraŭlino el Hispanio ### [Hungar][i][no] = virino el Hungario ### [Irland][a][no] = loĝanto de Irlando ### [Island][a][no] = loĝanto de Islando ### [Ital][u][jo] = Alia nomo por Italio ### [Novjork][a][no] = persono el Novjorko ### [Rom][a][no] = Ĉi tiu persono loĝas en Romo. ### [abel][u][jo] = kesteto por abeloj ### [abon][i][lo] = Oni abonas revuon per tio. ### [abon][i][lo] = papero por aboni revuon ### [adres][a][ro] = kompleta listo de komputilaj adresoj ### [advokat][i][no] = ina advokato ### [aer][u][jo] = ujo da aero por spiri kaj labori subakve ### [agord][i][s][to] = Li profesie agordas pianojn kaj muzikajn instrumentojn. ### [ajl][e][ro] = peco de ajlo ### [akademi][a][no] = membro de la Akademio de Esperanto ### [aktiv][u][lo] = aktiva persono en movado ### [aktual][a][ĵo] = io aktuala ### [akve][ro] = guto da akvo ### [akv][u][mi] = verŝi akvon sur plantoj ### [akvum][i][lo] = Oni akvumas florojn en la ĝardeno per tio. ### [alkohol][i][s][mo] = troa trinkado aŭ drinkado de alkoholo ### [am][e][gi] = ami amikon daŭre kaj multe ### [angla][lingv][u][lo] = Ŝi parolas la anglan lingvon. ### [anser][i][do] = tre juna ansero ### [antikv][a][ĵ][oj] = antikvaj mebloj, vazoj, pentraĵoj, ktp. ### [apotek][i][s][to] = Li laboras en apoteko. ### [apotek][i][s][to] = Tiu sperta persono helpas vin en apoteko. ### [apud][u][lo] = persono apud ni ### [arb][e][go] = alta arbo ### [arb][e][goj] = altaj arboj ### [arb][e][to, arbido] = tre juna arbo ### [argil][a][ĵo] = objekto el argilo ### [arme][e][s][t][ro] = generalo aŭ alia alta oficiro de la armeo ### [arm][i][lo] = Armita soldato luktas per tio. ### [art][i][s][t][i][no] = Ŝi faras artaĵojn profesie. ### [asekur][i][s][to] = Li okupas sin pri asekuroj ### [atend][e][jo] = En stacidomo, oni atendas trajnon tie. ### [avel][u][jo] = arbo de aveloj ### [aviad][i][l][e][to] = aviadilo kun malmulte da spaco ### [aŭskult][i][lojn] = Ni metas ilin en la orelojn por aŭskulti muzikon. ### [babil][e][jo] = En la interreto, oni babilas komputile en tiu loko ### [bak][e][jo] = Tie ni bakas kukojn, panon, viandon, ktp. ### [bak][i][s][to] = Li bakas panon kaj kukojn kaj vendas ilin. ### [bala][i][lo] = Oni balaas polvon kaj malpuraĵon de la planko per tio. ### [balot][i][lo] = Ni balotas per tiu papero. ### [ban][e][jo] = Oni banas sin en tiu ĉambro. ### [bedaŭr][i][n][da] = inda ja bedaŭro ### [bel][a][ĵo] = io bela ### [bel][e][ta] = iomete bela ### [bel][u][l][i][no] = bela ina persono ### [best][a][ro] = la bestoj ### [bibliotek][i][s][t][i][no] = Ŝi informas vin pri libroj en biblioteko. ### [bilet][u][jo] = io el ledo por teni biletojn ### [bird][a][ro] = tre granda grupo da birdoj ### [bird][e][go] = tre granda birdo ### [bird][e][to] = malpeza birdo ### [blank][e][co] = la kvalito esti blanka ### [blond][u][l][i][no] = blonda virino ### [blov][e][gi] = blovi multege ### [blu][e][ta] = nur proksimume blua ### [b][o][frato] = (rilate min) la frato de mia edzino ### [b][o][g][e][fratoj] = la gefratoj de mia edzino ### [boks][i][s][to] = Tiu viro boksas profesie. ### [b][o][kuzino] = La kuzino de mia edzino. ### [bon][a][ĵo] = Tio estas bona. ### [b][o][patrino] = (rilate min) la patrino de mia edzino ### [b][o][patro] = la patro de mia edzino ### [bor][i][lo] = io por bori truon ### [bov][a][ro] = grupo da bovoj ### [bov][a][ĵo] = manĝaĵo el bovo ### [bovin][a][ĵo] = manĝaĵo el bovino ### [bov][i][no] = ina bovo ### [brak][u][mi] = meti la brakojn ĉirkaŭ amikon aŭ amikinon ### [branĉ][a][ro] = la tuto de la branĉoj de unu arbo ### [bret][a][ro] = Pluraj bretoj. Ni metas librojn tien. ### [brik][e][to] = malgranda briko da ĉokolado ### [bril][e][ti] = brili malforte kiel stelo ### [bros][a][do] = la daŭra ago brosi ### [broŝur][e][to] = broŝuro kun malmulte da paĝoj ### [buter][u][jo] = En tio ni konservas buteron. ### [buton][u][mi] = fiksi la butonon en la butontruo ### [buĉi][s][to] = Li buĉas kaj preparas viandon por ni. ### [buŝ][e][go] = la buŝo de leonoj kaj aliaj grandaj bestoj ### [cel][a][ro] = ĉiuj celoj de iu asocio ### [cel][i][lo] = Ni celas per tiu parto de pafilo ### [centr][u][lo] = Tiu ludanto ludas en la centro de la teamo. ### [cerb][u][mi][ ]= uzi la cerbon kaj solvi problemon ### [cigar][i][n][gon] = Oni metas cigaron en tion. ### [codorom][a][ro] = kolekto da codoromoj ### [daktil][u][jo] = En tiu arbo troviĝas daktiloj ### [dank][e][ma] = inklina al danko ### [dek ][sep ][du][mil][o][n][o][j] = 17/2000 ### [demand][a][ro] = listo da demandoj ### [dezir][e][go] = arda deziro ### [dik][u][lo] = dika persono ### [d][i][s][aŭdigi] = aŭdigi radioprogramon ĉien ### [d][i][s][blovi] = blovi ion suden, norden, okcidenten kaj orienten – unuvorte: ĉien ### [disk][e][t][i][lo] = En komputilo oni legas disketon per tio. ### [d][i][s][konigi] = konigi al ĉiuj ĉirkaŭe ### [d][i][s][sendi] = sendi leterojn aŭ mesaĝojn al ĉiuj ### [d][i][s][vastigi] = vastigi ĉien ### [d][i][s][ĵeti] = ĵeti la foliojn ĉien ### [dolor][e][go] = akra doloro ### [dolĉ][a][ĵon] = Infanoj ŝatas tion, ĉar ĝi estas dolĉa. ### [dom][e][go] = tre granda domo ### [dom][e][to] = tre malgranda domo ### [dorm][a][do] = la ago dormi ### [dorm][a][do] = longa, kontinua dormo ### [dorm][e][jo] = En tiu loko oni dormas. ### [dorm][e][jo] = ĉambro por dormi en domo ### [dorm][e][ma] = inklina je dormo ### [dorm][e][ti] = dormi nur iomete ### [dres][i][s][to] = Li dresas leonojn, tigrojn, ursojn, kaj aliajn bestojn en cirko. ### [dub][e][ma] = inklina al dubo ### [d][u][l][ingv][u][lo] = Tiu persono parolas du lingvojn. ### [duŝ][e][jo] = Tie oni duŝas sin. ### [ebri][u][lo] = Ĉi tiu persono estas ofte ebria. ### [egal][e][co] = la kvalito esti egala ### [e][k][dormi] = komence dormi ### [e][k][fali, fal][e][ti] = preskaŭ fali ### [e][k][indigni] = komence senti indignon ### [e][k][komenci] = komenci longan vojaĝon ### [e][k][koni] = komence koni ### [e][k][kuŝi] = kuŝiĝi ### [e][k][labori] = komenci labori ### [e][k][loĝi] = komence loĝi en iu urbo ### [e][k][sidi] = sidiĝi ### [e][k][s][instruisto] = ne plu instruisto ### [e][k][s][ministro] = tiu ministro de la registaro demisiis ### [e][k][soni] = komence soni ### [e][k][s][reĝo] = Tiu reĝo abdikis. ### [e][k][stari] = stariĝi ### [e][k][s][urbestro] = la antaŭa urbestro ### [e][k][vojaĝi] = komenci vojaĝon ### [ekzamen][e][go] = tre longa ekzameno ### [eldon][e][jo] = eldona firmao por libroj ### [eldon][e][jo] = Tie oni eldonas librojn. ### [elefant][e][s][t][ro] = Li sidas sur elefanto kaj gvidas ĝin. ### [elir][e][jo] = Oni eliras tra tiu loko. ### [enir][e][jo] = Oni eniras tra tiu loko. ### [estr][a][r][a][no] = membro de la estraro de firmao ### [facil][e][co] = la kvalito esti facila ### [fajf][i][lo] = instrumento por fajfi ### [fajr][e][jo, fajrujo] = Ni faras fajron en tiu parto de la kameno. ### [faks][i][lo] = Ni sendas fakson per tio. ### [fak][u][lo] = Tiu ĉi homo havas fakajn sciojn pri io. ### [fami][li][a][no] = membro de familio ### [fervoj][i][s][to] = laboristo de fervojo ### [fianĉ][i][n][e][co] = stato de fianĉino ### [fin][a][ĵo] = la fina parto de vorto en Esperanto ### [fizik][i][s][to] = fakulo pri fiziko ### [fleg][i][s][t][i][no] = Ŝi flegas pacientojn en la hospitalo. ### [fleg][i][s][to] = Li flegas malsanulojn en la malsanulejo. ### [flughaven][e][s][t][ro] = gvidanto de flughaveno ### [flug][i][loj] = Birdoj flugas per tiuj du aĵoj. ### [flug][i][lojn] = Birdoj kaj aviadiloj uzas ilin por flugi. ### [flustr][e][ti] = flustri tre, tre mallaŭte ### [foli][e][to] = malgranda folio de arbo ### [foli][u][mi] = turni la foliojn de libro ### [fonetik][i][s][to] = fakulo pri fonetiko ### [fort][u][lo] = forta viro ### [forviŝ][i][lo] = Oni forviŝas la nigran tabulon per tio. ### [fos][i][lon] = Oni uzas tion por fosi fosaĵon. ### [fraz][e][ro] = parto de frazo ### [fremd][l][a][n][d][a][n][oj] = personoj, civitanoj, el fremda lando ### [frenez][u][lo] = freneza persono ### [frot][a][do] = longa, frota ago ### [frot][a][do] = ripeta froto ### [frukt][u][jo] = plado aŭ vazo por fruktoj ### [fulm][a][do] = longa kaj ripeta fulmo ### [fum][a][ĵi] = fume konservi fiŝon, ŝinkon, ktp. ### [fung][e][jo] = Tie kreskas fungoj por manĝi. ### [furor][a][ĵo] = tre sukcesa, nuntempa, furora muzikpeco ### [futbal][i][s][to] = Tiu persono ludas futbalon profesie. ### [fuŝ][u][lo] = Li fuŝas ĉion! ### [garaĝ][i][s][to] = Li laboras en garaĝo kaj riparas veturilojn. ### [gard][i][s][t][i][no] = Ŝi gardas muzeon. ### [gazet][a][ro] = la gazetoj ### [g][e][advokatoj] = advokato kaj advokatino ### [g][e][amikoj] = paro da amiko kaj amikino ### [g][e][avoj] = avo kaj avino ### [g][e][edzoj] = edzo kaj edzino ### [g][e][filoj] = filo kaj filino ### [g][e][fratoj] = fratoj kaj fratinoj ### [g][e][fraŭloj] = fraŭloj kaj fraŭlinoj ### [g][e][instruistoj] = instruisto kaj instruistino ### [g][e][junuloj] = junulo kaj junulino ### [g][e][katoj] = kato kaj katino ### [g][e][knabo] = knabo kaj knabino ### [g][e][kolegoj] = kolego kaj kolegino en laborloko ### [g][e][kursanoj] = kursanino kaj kursano ### [g][e][kuzoj] = kuzo kaj kuzino ### [g][e][lernantoj] = lernanto kaj lernantino ### [g][e][lernantoj] = lernanto kaj lernantino ### [g][e][maljunuloj] = maljunulino kaj maljunulo ### [g][e][najbaroj] = najbaro kaj najbarino ### [g][e][nepoj] = nepo kaj nepino ### [g][e][patroj] = patro kaj patrino ### [giĉet][i][s][t][i][no] = Ŝi vendas biletojn malantaŭ giĉeto en stacidomo. ### [glad][i][lo] = Mi gladas mian pantalonon kaj miajn ĉemizojn per tiu aparato. ### [glat][a][ĵo] = glata parto de objekto ### [glav][i][n][gon] = Oni metas glavon en tion. ### [glis][i][lo] = Ĉi tiu aviadilo glisas. ### [gol][e][jo] = Oni ĵetas pilkon tien por atingi golon en futbalo. ### [golf][e][jo] = tereno por golfludo ### [grave][d][u][l][i][no] = graveda virino ### [gren][e][ro] = ero da greno ### [grup][e][s][t][ro] = estro de grupo, politika, socia, komerca ### [gust][u][mi] = provi la guston de supo, ktp ### [gust][u][mi] = sperti la guston de manĝaĵo ### [hak][i][lo] = Ilo por haki arbojn. ### [halt][e][jo] = La buso haltas en tiu loko. ### [handikap][u][lo] = Tiu persono havas handikapon ### [haŭt][e][go] = tre dika haŭto de elefanto, hipopotamo, rinocero, ktp ### [hejt][i][lo] = Vi hejtas vian ĉambron per tio. ### [help][e][gi] = helpi multe ### [help][e][ti] = helpi nur iomete ### [hepat][a][ĵo] = manĝaĵo el hepato ### [herb][a][ĉo] = malutila, ĝena herbo en nia ĝardeno ### [herb][a][ĉon] = Ni ne volas tiaspecan herbon en nia ĝardeno. ### [hered][a][ĵo] = Ni heredas tion de, ekzemple, nia avo aŭ nia patro ### [histori][i][s][to] = Ĉi tiu persono instruas historion en la universitato. ### [hom][a][ro] = la homoj ### [honest][u][lo] = Tiu persono estas honesta. ### [hor][a][ro] = listo de horoj por kursoj, trajnoj, aviadiloj, ktp. ### [hotel][e][go] = hotelo kun okcent ĉambroj ### [hotel][e][s][t][ro] = la direktoro de hotelo ### [hotel][e][to] = kvarĉambra hotelo ### [hund][a][ro] = la hundoj por la ĉaso ### [hund][a][ĉo] = malbela hundo kun multe da puloj ### [hund][e][go] = tre granda hundo ### [hund][i][do] = tre juna hundo ### [hund][i][noj] = inaj hundoj ### [il][e][to] = malgranda ilo ### [ilustr][a][ĵo] = Ilustranta desegnaĵo en revuo, ĵurnalo, ktp. ### [impost][i][s][to] = Li kolektas impostojn. ### [infan][a][ro] = la “mondo” de la infanoj ### [inform][e][jo] = oficejo pri informoj, en hotelo, en kongreso ### [inform][i][lo] = Oni informiĝas per tiu skribaĵo. ### [ink][u][jo] = En tio estas inko. ### [instru][i][s][toj] = Ĉi tiuj personoj instruas profesie. ### [insul][a][no] = loĝanto de insulo ### [inteligent][e][co] = la kvalito esti inteligenta ### [interpret[i][s][t][i][no] = Ŝi profesie interpretas lingvojn. ### [junul][a][ro] = la junuloj ### [jun][u][lo] = juna persono ### [juvel][u][jo] = skatolo por juveloj ### [juĝ][e][jo] = Juĝisto aŭ juĝistino juĝas en tiu ĉambro aŭ domo. ### [kaf][e][jo] = loko por trinki kafon ### [kaf][u][jo] = ladskatolo por kafo ### [kalv][u][lo] = Li perdis la hararon, kaj nun estas kalva. ### [kamion][i][s][to] = Li transportas varojn per kamiono. ### [kampar][a][no] = loĝanto en kamparo ### [kampar][a][noj] = Ili loĝas kaj laboras en la kamparo. ### [kamp][a][ro] = la kampoj ekster la urbo ### [kandel][i][n][go] = Ni fiksas kandelon en tion. ### [kanguru][e][to] = malgranda kanguruo ### [kant][e][to] = mallonga kanto ### [kant][i][s][t][i][no] = Ŝi kantas kaj faras kompaktajn diskojn. ### [kapr][a][ĵo] = manĝaĵo el kapra viando ### [kapt][i][lo] = aparato por kapti kuniklon aŭ alia besto ### [karate][i][s][to] = specialisto pri karateo ### [kares][e][ma] = inklina al karesado ### [kartel][a][no] = membro de kartelo ### [kar][u][lo] = persono kara ### [kased][i][lo] = Per tio ni aŭskultas kasedojn. ### [kat][e][go] = dikega kato ### [kat][e][to] = malgranda kato ### [kat][i][do] = la “filino” de kato ### [kat][i][do] = tre juna kato ### [kavern][u][lo] = loĝanto en kaverno ### [kaŝ][e][jo] = Tie oni kaŝas ion. ### [klav][a][ro] = la klavoj de via piano aŭ orgeno, ankaŭ de komputilo ### [klient][a][ro] = la klientoj de nia firmao ### [klient][a][ro] = ĉiuj klientoj de komerca entrepreno ### [klub][a][no] = membro de klubo ### [klub][e][jo] = Klubanoj havas kunvenon tie. ### [knab][a][ĉoj] = aĉaj knaboj ### [kok][i][do] = la “filo” de koko ### [kok][i][d][i][no] = tre juna kokino ### [kolbas][i][s][to] = faristo de kolbasoj ### [kol][e][go] = longa kolo de ĝirafo ### [koler][e][gi] = senti tre fortan koleron ### [kol][u][mo] = parto de ĉemizo ĉe la kolo ### [komerc][i][s][to] = tiu persono komercas por vivteni sin ### [kompon][a][ĵon] = Komponisto komponas tion. ### [komput][i][lo] = aparato por komputi ### [komunik][e][ma] = inklina al komunikado kun aliaj homoj ### [kongres][a][n][oj] = Ili partoprenas kongreson de Esperanto. ### [kongres][e][jo] = konstruaĵo por kongreso ### [konstruaĵ][e][to] = malalta konstruaĵo ### [konstru][a][ĵon] = Oni konstruas tion. ### [konsul][e][jo] = Tie konsulo donas pasporton, vizon, ktp al vi. ### [kontraŭ][u][lo] = Li estas kontraŭ ni. ### [kork][t][i][r][i][lo] = Ni uzas tion por eltiri korkon el botelo da vino. ### [koton][a][ĵo] = io el kotono ### [kovr][i][lo] = Ni povas kovri tekruĉon aŭ kaserolon per tio. ### [kovr][i][lo] = Tio kovras libron. ### [kramp][i][lo] = Ni uzas tion por krampi (agrafi) paperojn. ### [kre][a][ĵon] = Inventisto kreis tion. ### [kri][e][gi] = krii tre laŭte ### [kudr][i][lo] = Oni kudras per tio. ### [kugl][e][go] = granda kuglo por kanono ### [kuir][e][jo] = En tiu ĉambro oni kuiras. ### [kuk][e][to] = malgranda kuko (ankaŭ eble en via komputilo por la interreto!) ### [kuler][e][go] = granda kulero por supo ### [kuler][e][to] = malgranda kulero por kafo aŭ teo ### [kunikl][i][doj] = tre junaj kunikloj ### [kun][u][l][i][no] = Ŝi needzine vivas kun li. ### [kun][u][lo] = Li vivas kun ŝi, kaj ili ne estas geedza paro. ### [kurac][i][lo] = medikamento por kuraci ### [kuracist][i][no] = ina kuracisto ### [kurac][i][s][to (kuracistino) ] = Li aŭ ŝi kuracas la malsanulojn (pacientojn). ### [kuraĝ][u][lo] = Tiu persono havas multe da kuraĝo. ### [kvar kvin][o][noj] => 4/5 = kvar/kvin ### [kverk][e][to, kverkido] = tre juna kverko ### [labor][e][jo] = nia laborloko ### [lag][e][to] = lago kun malmulte da akvo ### [land][e][go] = vasta lando kiel Rusio aŭ Ĉinio ### [lang][a][ĵo] = manĝaĵo el lango de bovo ### [larm][e][ro] = larmoguto ### [lav][e][gi] = lavi ĝisfunde ### [laŭt][e][ge] = maksimume laŭte ### [leg][a][do] = la ago legi ### [legant][a][ro] = ĉiuj legantoj de revuo, ekzemple, de Monato ### [leg][i][lo] = parto de komputilo por legi kompaktajn diskojn. ### [leon][e][go] = granda leono ### [leon][i][do] = tre juna leono ### [lern][a][do] = la ago lerni ### [lernant][i][no] = virina lernanto ### [lern][e][[o] = Ni havas kurson tie kaj lernas tie. ### [lev][i][lo] = Oni levas ion per tio. ### [leĝ][a][ro] = la leĝoj de lando ### [leĝ][a][ro] = la leĝoj de iu lando ### [libr][a][ĉo] = tre malbona libro ### [libr][e][to] = malgranda libro ### [lign][e][ro] = peceto el ligno ### [lingv][i][s][to] = Ĉi tiu specialisto studas lingvojn. ### [lini][i][lo] = Oni faras liniojn per tio. ### [liter][u][mi] = diri la literojn, laŭvice, de unu vorto ### [log][a][ĵon] = Fiŝkaptisto uzas tiun aĵon por logi fiŝojn. ### [loĝe][j][e][to] = loĝejo kun malmulte da spaco ### [lud][i][lo] = Infano ludas per tio. ### [lul][i][lo] = Ni lulas bebon en tio, kaj ĝi dormas tie. ### [makul][e][go] = granda makulo sur ĉemizo, pantalono, ktp. ### [m][a][l][aboni] = ne plu aboni revuon, ĉesigi abonon ### [m][a][l][afabla] = la malo de afabla ### [m][a][l][alta] = tute ne alta ### [m][a][l][bela] = la malo de bela ### [m][a][l][bela] = tute ne bela ### [m][a][l][bel][a][ĵo] = io malbela ### [maldekstrul][a][ro] = la maldekstrulaj membroj de parlamento ### [m][a][l][facila] = tute ne facila ### [m][a][l][faldi] ĵurnalon antaŭ legado, kaj faldi ĝin post legado ### [malfeliĉ][u][lo] = malfeliĉa persono ### [malglat][a][ĵo] = io malglata ### [m][a][l][granda] = tute ne granda ### [m][a][l][grava] = tute ne grava ### [m][a][l][hela] = tute ne hela ### [maljun][u][l][i][no] = maljuna virino ### [maljun][u][lo] = maljuna viro ### [m][a][l][k][lara] = tute ne klara ### [m][a][l][konsenti] = tute ne konsenti kun iu pri io ### [m][a][l][larĝa] = la malo de larĝa ### [malliber][e][jo] = estas loko por malliberaj ŝtelistoj ### [m][a][l][longa] = la kontraŭo de longa ### [m][a][l][luma] = tute ne luma ### [m][a][l][lumo] = manko de lumo ### [m][a][l][multekosta] = la kontraŭo de multekosta ### [m][a][l][obei] = ne obei la gepatrojn ### [maloft][a][ĵo] = Tio okazas malofte. ### [m][a][l][peza] = tute ne peza ### [m][a][l][proksime] = tute ne proksime ### [m][a][l][pura] = tute ne pura ### [malrapid][e][ga] = tre malrapida ### [malrapid][e][ge] = tre malrapide ### [malriĉ][u][loj] = Tiuj personoj estas malriĉaj. ### [malsanulej][e][s][t][r][o] = estro de malsanulejo ### [malsanul][e][jo] = loko por kuracistoj, flegistoj, kaj malsanuloj ### [malsan][u][lo] = malsana persono ### [m][a][l][sukcesi] = la malo de sukcesi ### [m][a][l][supreniri] = la malo de supreniri ### [m][a][l][taŭgas] = tute ne taŭgas ### [m][a][l][trankvila] = tute ne trankvila ### [m][a][l][varma] = la malo de varma ### [m][a][l][venki] = ne venki en la batalo ### [m][a][l][ĝoja] = tute ne ĝoja ### [m][a][l][ĝojo] = la malo de ĝojo ### [m][a][l][ŝati] = tute ne ŝati ### [malŝtop][i][lo] = Oni malŝtopas necesejon per tio. ### [man][u][mo] = Parto de ĉemizo ĉe la mano ### [manĝ][a][ĵon] = Oni manĝas tion. ### [manĝ][e][gi] = manĝi ĉion! ### [manĝej][e][s][t][ro] = la estro de manĝejo ### [manĝ][e][jo] = Oni manĝas en ĉi tiu loko ### [manĝ][e][ti] = manĝi nur iomete ### [manĝ][i][lo] = Oni manĝas per tio, ekzemple forko. ### [martel][a][di] = ripete marteli ### [matur][e][co] = stato de io aŭ iu matura ### [medal][u][l][i][no] = Ŝi havas oran medalon de la Olimpiaj Ludoj ### [membr][a][ro] = ĉiuj membroj de iu asocio ### [mend][i][lo] = Per tiu folio oni povas mendi librojn aŭ aliajn aĵojn. ### [milit][i][s][to] = dumviva membro de milita organizo ### [mil][o][no] = 1/1000 (unu/mil) ### [m][i][s][adicii] = kalkuli, adicii erare ### [m][i][s][aŭdi] = aŭdi ion malbone kaj erare ### [m][i][s][funkcii] = funkcii ne laŭ la bona maniero ### [m][i][s][gvidi] = ne sufiĉe bone gvidi entreprenon ### [m][i][s][interpreti] = ne ĝuste interpreti signifon de lingvo ### [m][i][s][kompreni] = kompreni tion malbone kaj erare ### [m][i][s][kompreno] = erara kompreno ### [m][i][s][kopii] = malĝuste kopii ### [m][i][s][legi] = malbone, fuŝe legi ion ### [m][i][s][paŝi] = paŝi kaj stumbli kaj fali ### [m][i][s][prononci] = Prononci malbone ### [m][i][s][skribi] = skribi erare ### [m][i][s][traduki] = fuŝe traduki ### [m][i][s][trafi] = malbone trafi celon ### [m][i][s][trakti] = trakti iun malbone ### [mont][e][goj] = tre altaj montoj ### [montr][i][loj] = Ili montras la minutojn kaj horojn en horloĝo. ### [mon][u][jo] = Ni metas nian monon, monerojn kaj biletojn, en tion. ### [mur][e][go] = la fama muro de Ĉinio ### [muzik][i][lo] = muzikinstrumento ### [muŝ][bat][i][lo] = Oni batas muŝojn per tio. ### [narkot][a][ĵo] = kontraŭleĝa, narkota produkto de la nigra merkato ### [naĝ][i][lojn] = Fiŝoj, delfenoj kaj balenoj uzas ilin por naĝi. ### [naŭ dekkvin][o][[oj] = 9/15 ### [nebul][e][go] = tre densa nebulo ### [neces][e][ga] = ege necesa ### [negoc][i][s][to] = Tiu homo faras negocojn. ### [neĝ][e][gi] = neĝi tri sinsekvajn tagojn sen paŭzo ### [neĝ][e][ro] = neĝofloko ### [neĝ][e][ti] = neĝi tre malmulte ### [nom][a][ro] = longa listo da nomoj ### [nov][a][ĵo] = Tio estas nova. ### [nov][a][ĵo] = io nova en ĵurnalo aŭ alia amaskomunikilo ### [nutr][a][ĵo] = Ni nutras nin per tio. ### [observ][a][di] = observi dum longa tempo ### [odor][a][ĉi] = odori ege malbone ### [oft][a][ĵo] = Tio okazas ofte. ### [okaz][a][ĵo] = Tio okazis. ### [oper][e][jo] = Oni aŭdas kaj spektas operon en tiu loko. ### [ost][a][ro] = la ostoj de la korpo ### [ov][a][ĉo] = malbonodora ovo ### [ov][a][ĵo] = io el ovo por manĝi ### [paf][i][lo] = Ĉasisto havas tion. Ĝi pafas. ### [pak][a][ĵon] = Ni pakis tion, kaj donis ĝin al la poŝtoficejo. ### [palpebr][u][mi] = movi la palpebrojn ### [palpebr][u][mi] = rapide fermi kaj malfermi la palpebrojn ### [pan][e][ro] = malgranda parteto da pano ### [pantalon][e][to] = mallonga pantalono ### [pan][u][jo] = Ni konservas panon en tio. ### [parfum][a][ĉo] = malbonodora parfumo ### [park][e][jo] = bona loko por parki vian veturilon ### [parlament][a][no] = membro de parlamento ### [parol][a][di] = paroli longatempe ### [parol][e][ti] = minimume paroli ### [parol][i][lo] = Ni parolas ĉe tiu parto de telefono. ### [parti][e][s][t][ro] = gvidanto de politika partio ### [patr][e][co] = la stato kaj kvalito esti patro ### [patr][u][jo] = patrolando ### [pens][a][di] = ade pensi ### [pentr][a][ĵon] = Artisto pentris tion, kaj ĝi estas en la muzeo. ### [pes][i][lo] = En merkato oni pesis fruktojn kaj legomojn per tio. ### [pet][a][di, petegi] = insiste peti ### [pet][e][gi] = peti tre insiste kaj firme kaj longe ### [p][e][z][a] = la kontraŭo de malpeza ### [pic][e][jo] = Tie ni manĝas picon. Ekzemple, picon kun tomatoj, fromaĝo, ktp. ### [pied][e][goj] = longaj piedoj ### [pland][u][mo] = la parto de ŝuo proksime de la plando de nia piedo ### [plend][e][gi] = plendi multege al la estro de butiko pri difektita varo ### [plezur][e][go] = tre granda plezuro ### [plor][e][gi] = tre laŭte plori ### [plug][i][lo] = En kamparo oni plugas grundon per tio. ### [pl][uv][a][di] (pluvegi) = daŭre pluvi ### [pluv][e][gi] = pluvi multe ### [pluv][e][ro] = guto da pluvo ### [pluv][e][ti] = pluvi tre malmulte ### [poem][a][ro] = ĉiuj poemoj de iu aŭtoro ### [poent][a][ro] = la poentoj de unu ludanto ### [polic][e][s][t][ro] = la ĉefo de la polico en urbo ### [popol][a][ĉo] = malbonedukita, malbonkonduta popolo ### [pord][e][go] = granda pordo, ekzemple de kastelo ### [pord][e][to] = malgranda pordo por ĝardeno ### [pord][i][s][to] = Li deĵoras ĉe pordo la tutan tagon. ### [pork][a][ĵo] = manĝaĵo el porka viando ### [pork][e][go] = tre peza porko ### [pork][e][jo] = loĝejo por porkoj ### [porkin][a][ĵo] = manĝaĵo el porkina viando ### [p][r][a][BEKkurso] = la unua BEKkurso en Madrido en 1987 ### [p][r][a][arbaro] = arbaro antaŭ milionoj da jaroj ### [p][r][a][avino] = la patrino de mia avino ### [p][r][a][avo] = la patro de mia avo aŭ de mia avino ### [p][r][a][besto] = antaŭhistoria besto ### [p][r][a][geavoj] = la gepatroj de miaj geavoj ### [p][r][a][historio] = Historio antaŭ la antikva Egiptio. ### [p][r][a][homoj] = la unuaj homoj sur la tero ### [p][r][a][k][omputiloj] = la unuaj, malrapidaj, multekostaj, ne tre efikaj komputiloj ### [p][r][a][lingvoj] = neskribaj lingvoj antaŭ miloj da jaroj ### [p][r][a][nepo] = la filo de mia nepo ### [p][r][a][televidiloj] = Unu el la unuaj televidiloj ### [p][r][a][tempo] = primitiva tempo ### [prez][a][ro] = tabelo de la prezoj en butiko, vendejo ### [preĝ][e][jo] = Kristanoj preĝas en tiu loko. ### [print][i][lo] = komputila aparato por printi ### [problem][e][to] = eta problemo ### [program][a][ro] = la programoj en komputilo ### [program][i][s][t][i][no] = Ŝi skribas programojn por komputiloj. ### [promen][a][di] = promeni longan tempon ### [pump][i][lo] = Ni utiligas tion por pumpi aeron en la pneŭojn de niaj bicikloj. ### [pump][i][s][to] = Li pumpas benzinon en benzinejo. ### [radik][a][ro] = la radikoj de arbo ### [rapid][e][ge] = tre rapide ### [rar][a][ĵo] = io rara ### [r][e][aŭskulti] = aŭskulti kanzonon duan fojon ### [r][e][baki] = denove baki ### [r][e][diri] = diri ion alifoje ### [r][e][faksi] = faksi leteron duan fojon ### [r][e][farbi] = farbi la murojn de via domo duan fojon ### [r][e][farbi] = farbi muron dek jarojn poste ### [r][e][fari] = farib> denove ### [r][e][forgesi] = refoje forgesis ### [regul][a][ro] = reguloj de Eŭropa Unio ### [r][e][iri] = iri matene, iri vespere ### [r][e][kisi] = kisi, atendi iomete, kisi ### [r][e][klarigi] = klarigi koncepton ankoraŭ unufoje ### [r][e][legi] = legi denove ### [r][e][maĉi] = maĉi ion duan fojon kiel bovoj, kameloj, ktp. ### [r][e][memori] = memori post forgeso ### [rem][i][loj] = Oni remas en boato per ili. ### [r][e][pagi] = returne pagi ŝuldon ### [r][e][pensi] = pensi pri io plian fojon ### [r][e][praktiki] = praktiki muzikaĵon denove ### [r][e][ripeti] = ripeti taskon duan fojon por praktiki ### [r][e][sendi] = sendi mesaĝon per komputilo duan fojon ### [r][e][sidi] = sidi ree ### [r][e][skribi] = skribi denove ### [respondec][u][l][i][no] = Ŝi respondecas pri speciala projekto. ### [r][e][stari] = stari, sidi, kaj poste stari ### [retej][e][s][t][ro] = Li respondecas pri retejo de la interreto. ### [ret][e][jo] = adresloko en la interreto, ekzemple www.uea.org (Univ. E-a Asocio) ### [retpaĝ][a][ro] = retpaĝoj de firmao, organizo, individuo, ktp ### [r][e][trovi] = denove trovi ### [ret][u][mi] = utiligi la interreton ### [ret][u][m][u][loj] = Ili retumas multe ### [r][e][uzi] = ripete uzi ### [r][e][veni] = veni duan fojon ### [r][e][vidi] = vidi ion refoje ### [reĝ][i][do] = filo de reĝo ### [rid][e][gi] = ridi laŭte ### [rigl][i][lon] = Vi utiligas tion por rigli pordon. ### [rimark][in][da] = inda je rimarkoj ### [river][e][go] = tre granda rivero ### [rive]r][e][to] = tre mallonga rivero ### [riĉ][e][ga] = tre, tre riĉa ### [roman][a][ĉo] = tute malbona romano ### [ronk][a][di] = ronki longe dum la nokto ### [ros][e][ro] = guto da roso sur la matena herbo ### [roz][u][jo] = Sur tiu planto kreskas rozoj. ### [rub][u][jo] = loko por rubo kaj balaaĵoj ### [ruĝ][e][ga] = tre ruĝa ### [sabl][e][ro] = unu eta parto de sablo ### [sabl][u][jo, sablejo] = En tiu kesto, infanoj ludas kun sablo. Sablokesto. ### [saksofon][i][s][to] = Li ludas saksofonon en muzikgrupo. ### [salajr][u][loj] = Ili ricevas monatan salajron. ### [sal][u][jo] enhavas salon ### [s][a][m][dom][a][no] = Li loĝas en la sama domo. ### [s][a][m][ide][a][no] = Tiu persono havas la saman ideon. ### [s][a][m][klas][a][no] = Li aŭ ŝi havas la saman socian klason. ### [s][a][m][land][a][noj] = Tiuj personoj loĝas en la sama lando. ### [s][a][m][naci][a][no] = membro de la sama nacio ### [s][a][m][urb][a][no] = loĝanto en la sama urbo ### [sang][e][ro] = sangoguto ### [sankt][u][[o] = sankta persono ### [sap][u][mi] = froti ion per sapo ### [saŭn][e][jo] = En tiu loko estas saŭnoj. ### [scienc][i][s][toj] = Ili faras sciencajn esplorojn. ### [seg][i][lo] = Ni segas lignon per tio. ### [senhejm][u][lo] = Tiu persono estas senhejma. ### [serur][i][s][to] = Li riparas serurojn por via pordo, ktp. ### [serv][i][loj] = tiuj aparatoj servas la tutteran teksaĵon (TTT) ### [skan][i][lon] = Ni uzas tion por skani tekstojn, paperojn, ktp. ### [ski][a][do] = sporto kun skioj ### [ski][i][s][t][i][no] = Ŝi skias multe en la montaro. ### [skip][e][s][t][ro] = ĉefo de unu skipo de laboristoj ### [skrib][i][lo] = Ni skribas per tio. ### [skulpt][a][ĵon] = Skulptisto skulptis tion. ### [soif][e][gi] = soifi multege ### [spam][a][ĵo] = spammesaĝo ### [spam][i][s][toj] = Tiuj personoj sendas multege da spammesaĝoj per interreto. ### [spert][u][lo] = viro tre sperta pri io ### [spir][a][do] = la ago spiri, enspiri kaj elspiri ### [sport][i][s][to] = Ili profesie praktikas sporton. ### [stacidom][e][s][t][ro] = la ĉefo de stacidomo de trajno ### [stel][a][ro] = grupo da steloj en la ĉielo kiel konstelacio, aŭ, ĉiuj steloj ### [stel][u][l][i][no] = Ŝi ludas stelan rolon en filmo. ### [strat][e][go] = tre longa kaj larĝa strato ### [strat][e][to] = mallonga kaj mallarĝa strato ### [strek][e][to] = mallonga streko kiel / (suprenstreko) aŭ – (dividostreko) ### [streĉ][e][ti] = streĉi la krurojn aŭ brakojn iomete ### [stult][u][lo] = stulta ulo ### [sub][u][loj] = personoj sub ni (dungitoj, ktp) ### [suker][a][ĵo] = bongusta manĝaĵo el sukero ### [sup][a][ĉo] = tre malbongusta supo ### [super][u][loj] = personoj super ni (reĝo, estroj, ktp) ### [sup][u][jo] = El tio ni ĉerpas supon. ### [surd][u][lo] = Tiu persono estas surda kaj ne aŭdas. ### [tabl][e][to] = tablo kun mallongaj kruroj ### [tagord][e][ro] = Unu parto de la tagordo por kunsido ### [taksi][i][s][to] = Ŝoforo de taksio ### [tapiŝ][e][to] = malgranda tapiŝo ### [tas][e][to] = malgranda taso ### [tatu][a][ĵon] = Oni tatuas tion sur la haŭto. ### [teatr][a][ĵo] = teatra verko ### [ten][i][lo] = Vi tenas hakilon, martelon, kaserolon, korbon, tason ktp per tio. ### [ten][i][s][e][jo] = rektangula loko por ludi tenison ### [ter][a][no] = loĝanto sur tero ### [termin][a][ro] = faka vortaro kun fakaj vortoj kaj terminoj ### [tig][e][to] = mallonga tigo de pomo ### [tim][e][go] = senlima timo ### [tint][i][lon] = biciklanto tintas per tio. ### [tomat][u][jo] = tomatoplanto ### [tond][i][lon] = Hartondisto uzas ĝin por tondi hararon. ### [tondr][a][do] = longa kaj ripeta tondro ### [traduk][i][s][t][i][no] = Ŝi tradukas ĉe la Unuiĝintaj Nacioj. ### [trajn][e][to] = ludila trajno ### [tranĉ][i][lo] = Ni tranĉas panon per tio. ### [trejn][i][s][t][i][no] = Ŝi profesie trejnas sportistojn. ### [tremp][a][di] = longatempe aŭ ripete trempi ### [trink][a][ĵon] = Oni trinkas tion. ### [trinkej][e][s][t][ro] = ĉefo de trinkejo ### [trink][e][jo] = Oni trinkas bieron en tiu loko. ### [trink][e][ti] = trinki malmulte ### [tru][i][lo] = Tio faras truon en papero. ### [ttt-][e][jo] = Tie estas la tttpaĝoj de Esperanta asocio. ### [tur][e][go] = alta turo ### [ung][e][goj] = ungoj de leono aŭ urso aŭ alia granda besto ### [unik][a][ĵo] = io unika ### [urb][e][go] = tre granda urbo ### [urb][e][s][t][ro] = La unua politikisto de la urbo ### [urb][e][to] = tre malgranda urbo ### [urs][i][no] = inseksa urso ### [urĝ][e][ga] = tre, tre urĝa ### [util][e][co] = kvalito de io utila ### [vagon][a][ro] = Tiuj vagonoj iras sur reloj. ### [val][e][go] = tre profunda valo ### [val][e][to] = malgranda valo ### [valor][a][ĵo] = valora objekto ### [varm][e][ga] = brule varma ### [varm][e][ta] = ete varma ### [vend][e][jo] = Mi aĉetas kaj alia persono vendas en tiu loko. ### [vend][e][jo] = Oni vendas aĵojn tie. ### [vend][i][s][to] = Tiu persono profesie vendas. ### [vent][e][go] = tre rapida vento ### [vent][e][to] = tre malrapida vento ### [ventum][i][lo] = Ĉi tiu aparato ventumas la motoron de via komputilo. ### [verd][u][lo] = verda politikisto ### [verk][a][ĉi] = verki tre malbonajn librojn ### [verk][i][s][t][i][no] = Ŝi skribas literaturajn verkojn. ### [verk][i][s][to] = Tiu persono verkas multe da libroj. ### [vest][a][ro] = ĉiuj viaj vestoj ### [vest][e][jo] = loko en teatro por lasi vestojn ### [veter][a][ĉo] = malbonega vetero ### [veturil][a][ĉo] = malbona, malnova, riparenda veturilo ### [vetur][i][lo] = Oni veturas per tio. ### [vilaĝ][e][s][t][ro] = La unua politikisto de vilaĝo ### [vilaĝ][e][to] = tre malgranda vilaĝo ### [vin][a][ĉo] = Tre malbongusta, vinagra vino ### [violon][i][s][to] = ludanto de violono en orkestro ### [violon][u][jon] = Muzikisto metas violonon en tion por transporti ĝin. ### [vizit][a][di] = ofte kaj regule viziti ### [volont][u][lo] = Li aŭ ŝi volonte faras ion por iu senpage. ### [vortar][e][to] = nemultpaĝa vortaro ### [vort][a][ro] = Tiu libro havas signifojn de vortoj ### [voĉdon][i][lo] = Oni voĉdonas per tio. ### [vund][e][to] = supraĵa vundo ### [zum][a][do] = daŭra zumo de abelo aŭ aliaj insektoj ### [ĉarm][e][co] = eco de io ĉarma ### [ĉek][a][ro] = kajereto de ĉekoj ### [ĉel][a][ro] = grupo de ĉeloj por abeloj ### [ĉen][e][ro] = ĉenparto ### [ĉen][e][ro] = parto de ĉeno ### [ĉeval][a][ro] = grego aŭ grupo da ĉevaloj ### [ĉeval][e][jo] = stalo por ĉevalo ### [ĉeval][i][d][i][no] = la “filino” de ĉevalo ### [ĉirkaŭ][a][ĵo] = Ĉio ĉi ĉirkaŭ ni ### [ĝem][e][gi] = ĝemi profunde ### [ĝiraf][e][to] = malalta ĝirafo ### [ĥor][a][no, ĥoristo] = kantanto en ĥoro ### [ĵaz][i][s][to] = ĵazmuzikisto ### [ŝaf][a][ro] = grupo da ŝafoj ### [ŝaf][i][do] = “filo” de ŝafo ### [ŝaf][i][noj] = inaj ŝafoj ### [ŝaf][i][s][to] = Li akompanas ŝafojn tra la kamparo. ### [ŝakr][i][s][to] = Tiu fiulo metie ŝakras per drogoj, narkotaĵoj, ktp.. ### [ŝalt][i][lo] = Vi ŝaltas kaj malŝaltas elektran lumon per tio. ### [ŝip][a][no] = laboranto sur ŝipo ### [ŝip][a][ro] = grupo da ŝipoj ### [ŝip][e][s][t][ro] = la ĉefa persono sur ŝipo ### [ŝip][e][to] = boato, luda ŝipo, aŭ malgranda ŝipo ### [ŝlos][i][lo] = Oni ŝlosas pordon per tio. ### [ŝmink][a][ĵo] = Ŝi ŝminkis la vizaĝon per tio. ### [ŝnur][e][go] = granda ŝnuro por ŝipo ### [ŝovel][i][lo] = Ni ŝovelas neĝon, sablon, ktp per tiu ilo. ### [ŝtat][e][s][t][ro] = gvidanto de ŝtato ### [ŝton][e][go] = tre peza ŝtono ### [ŝton][e][to] = tre malpeza ŝtono ### [ŝton][u][mi] = mortigi iun per ŝtonoj ### [ŝtop][i][lo] = Ni ŝtopas forflutruon de bankuvo per tio. ### [ŝtrump][e][toj] = ne longaj ŝtrumpoj ### [ŝtup][a][ro] = ŝtupoj de la unua etaĝo ĝis la dua etaĝo ### [ŝu][a][ĉoj] = ŝuoj kun truoj ### [ŝvit][e][gi] = ŝviti la tutan tagon ### geavoj = avo kaj [av][i][no] ### geedzoj = edzo kaj [edz][i][no] ### geonkloj = onklo kaj [onkl][i][no] ### ne supre, sed [m][a][l][supre] ### ne alveni malfrue, sed [frue] al nia kunveno ### salti kaj resalti, agi kaj [r][e][agi] ### tage heleco, nokte [m][a][l][heleco] ### via supra lipo, kaj via [m][a][l][supra] lipo ### Ĉiuj amas Marian. Ŝi estas [am][i][n][da]. ### Ĉu ni povas atingi tiun celon. Ĉu ĝi estas [ating][e][b][la]? ### Ŝi tikliĝas facile. Ŝi estas [tikliĝ][e][ma]. ### Ŝi devas subskribi la kontrakton. Ĝi estas [subskrib][e][n][da]. ### Ŝi havas multe da imagipovo. Ŝi estas [imag][e][ma]. ### Ŝi malsaniĝis iomete eble pro malvarmo. Ŝi [malvarm][u][mi][s]. ### Ŝi ŝatas labori multe. Ŝi estas [labor][e][ma] . ### Ŝia laboro meritas estimon. Ŝia laboro estas [estim][i][n][da].